Otrzymałeś nakaz zapłaty albo pozew z sądu w sprawie o zapłatę czynszu z powództwa Gminy Wrocław? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź czy musisz płacić! W poradniku poruszymy sprawę, którą prowadziliśmy i ostatecznie wygraliśmy. Pokażemy na co zwrócić uwagę w sprawie o zapłatę czynszu przeciwko Gminie Wrocław.

Pozew z Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Gmina Wrocław pozywa o czynsz.

Jeszcze w tamtym roku zgłosiła się do naszej Kancelarii Pani Jadwiga z Wrocławia pisząc następującego maila:

„Proszę o pomoc! Zostałam pozwana wraz z moją rodziną do sądu przez Gminę Wrocław. Sprawa dotyczy zapłaty czynszu. Wielokrotnie bywałam w urzędzie i prosiłam o możliwość odrobienia zadłużenia w pracach społecznych. Jestem długotrwale bezrobotna i nie mam kilkunastu tysięcy złotych! Niestety zamiast odpowiedzi otrzymałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z sądu. Nie wiem co mam zrobić…”.

Oczywiście natychmiast zapewniliśmy Pani Jadwidze kilku naszych specjalistów, którzy przeanalizowali sprawę i szybko przystąpili do działania. Jakże skutecznego działania. Niestety czasu było niewiele, ponieważ na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty pozostawały jedynie 4 dni.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Gmina Wrocław pozywa o przedawniony czynsz, którego wysokości nie potrafi wykazać.

W złożonym sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez jeden z sądów rejonowych we Wrocławiu przydzielony Pani Jadwidze oraz pozostałym pozwanym pełnomocnik procesowy podniósł szereg zarzutów dotyczących roszczenia czynszowego dochodzonego w postępowaniu. Dwa podniesione zarzuty z całą stanowczością okazały się skuteczne. Co takiego zostało napisane?

Pierwszym zarzutem, który okazał się trafiony był zarzut dotyczący sposobu wyliczania wysokości kwoty dochodzonej pozwem przez Gminę Wrocław. Pełnomocnik zakwestionował wartość naliczonego czynszu wykazując, że twierdzenia powoda są całkowicie gołosłowne. Nie było zasadniczo żadnych dokumentów, które w sposób jednoznaczny i przekonujący mogły potwierdzić kwotę rzekomego zadłużenia. Co więcej, Gmina Wrocław na podniesiony zarzut nie starała się naprawić swoich błędów twierdząc, że taka kwota należy się gdyż… tak ma Gmina Wrocław zapisana w swoich księgach rachunkowych, które przedłożyła. Dowód tak samo przekonujący jak możliwe złożenie w sprawie przez pozwanego oświadczenia, że nic nie zalega albo zalega mniej niż żąda Gmina Wrocław. Brak było dokumentów źródłowych, z których można byłoby wyliczyć to hipotetyczne zadłużenie.

Być może Gmina Wrocław nie była szczególnie zainteresowana wykazywaniem wysokości dochodzonego czynszu, bowiem wiedziała, że na dzień złożenia pozwu był on przedawniony! Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że czynsz za mieszkanie przedawniony był już od dobrych kilku lat. Przydzielony Pani Jadwidze i jej rodzinie pełnomocnik bez problemu zauważył przedawnienie i podniósł stosowny zarzut procesowy, który także okazał się skuteczny. Przypominamy, że przedawnienie roszczeń o opłaty czynszowe wynosi 3 lata. Zachęcamy do przeczytania artykuł jak obliczyć termin przedawnienia.

wyrok oddalenie powództwa gminy wrocław o zapłatę czynszu
Wyrok oddalający powództwo Gminy Wrocław o zapłatęprzedawnionego czynszu.

Nakaz zapłaty uchylony, a pozew Gminy Wrocław oddalony w całości.

Niestety, ale gdyby Gmina Wrocław zgodziła się na wprowadzenie odpowiedniej restrukturyzacji zadłużenia wobec Pani Jadwigi, to do sprawy sądowej najpewniej w ogóle by nie doszło. W efekcie wydania nakazu zapłaty Pani Jadwiga poszukiwała fachowej pomocy i opieki. Miejsca, w którym mogłaby znaleźć oparcie w walce z aparatem urzędniczym. W efekcie pracy naszego zespołu nakaz zapłaty wydany przez jeden z sądów rejonowych działających na terenie Wrocławia został uchylony.

Końcowo pozew uległ oddaleniu w całości. Pani Jadwiga do dzisiaj nie może uwierzyć w to, że nie musi nic płacić. My oczywiście cieszymy się, że kolejna osoba będąca pod naszą opieką dostała fachową pomoc. Wszystko oczywiście nieodpłatnie!

Nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego we Wrocławiu (dla Wrocławia – Krzyków, Wrocławia – Fabrycznej, Wrocławia – Śródmieście). Gdzie szukać pomocy?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

Kategorie: Porady dla dłużnikówWyroki sądowe Tagi: Brak tagów

O Autorze

Paweł Napiórkowski

Doświadczony prawnik z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.