Firma, która ma problemy finansowe, powinna poszukiwać szybkiego sposobu na poradzenie sobie z nimi. Zwlekanie z tą czynnością jest błędną decyzją, gdyż może spowodować, iż marka całkowicie utraci płynność finansową. Czasami przedsiębiorcy, którzy ze sobą współpracują, decydują się na rozwiązanie o nazwie kompensata długu. Na czym to polega i czy rzeczywiście jest to opłacalne?

Czym jest kompensata długu?

W przypadku kompensaty długu masz do czynienia ze wzajemnym umarzaniem należności. Załóżmy, że prowadzisz firmę A i współpracujesz z firmą B. Wzajemnie korzystacie ze swoich usług. Zalegasz temu przedsiębiorstwu 2500 zł, ale jednocześnie firma B zalega również Tobie – kwotę 1500 zł za usługi, które dla niej wykonałeś. Po kompensacie długu będziesz dłużny tej firmie nie 2500 zł, a tylko 1000 zł. Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku zobowiązań dwustronnych i absolutnie nie mamy tutaj do czynienia z formą rozliczenia – nie jest to jedna z metod płatności, które możesz wymienić na fakturze. Na kompensatę długu można zdecydować się wyłącznie wówczas, gdy kontrahenci są dla siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami.

Kompensata długu nazwana jest również kompensatą zobowiązań, kompensatą należności, jak i potrąceniem.

Kompensata obejmuje wierzytelności, które:

  • nie są przeterminowane,
  • nie ulegają zajęciu,
  • są zajęte,
  • wynikają z czynów niedozwolonych.

Kompensata długu – jak z niej skorzystać?

Kwestię zasad korzystania z potrącenia reguluje Kodeks cywilny. W art. 499 znajdziesz zapis: „potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie”, z którego wynika, że kompensata może być zadeklarowana nawet ustnie. Nie ma konieczności zachowania formy pisemnej, jednak ta jest zdecydowanie bezpieczniejszym wyborem. Dlaczego? Załóżmy, że dostaniesz wezwanie do zapłaty długu od danej firmy, a tymczasem ustaliliście, że należność zostanie uregulowana w ramach kompensaty wzajemnych zobowiązań. Mając pisemny dowód takich ustaleń, unikniesz problemów. Jeśli do porozumienia doszłoby wyłącznie ustnie, to możesz mieć kłopot z udowodnieniem, że rzeczywiście miało to miejsce.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Kompensata należności – ustawowa czy umowna?

Możesz zdecydować się na ustawową lub umowną kompensatę długów. Na czym one polegają i czym się różnią? Otóż:

Kompensata ustawowa

Czyli kompensata jednostronna, regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. W tym przypadku konieczne jest przygotowanie oświadczenia, które ze względów dowodowych powinno mieć formę pisemną. Jak wspomnieliśmy, taka forma nie jest wymagana przez prawo, ale stanowi dowód na to, że zdecydowałeś się na taki krok. W oświadczeniu powinny się znaleźć dane obu przedsiębiorców, informacje o wierzytelności podlegającej kompensacji, kwota należności pozostała do zapłaty, o ile taka występuje, a także termin jej uregulowania. Oczywiście na dokumencie tym powinny także widnieć data i miejsce sporządzenia, podpisy obu stron i oświadczenie o kompensacie na podstawie art. 498 Kodeksu cywilnego. Uwaga: niepodpisany dokument nie jest ważny.

Kompensata umowna

Taka umowa kompensacyjna może zostać sporządzona wedle uznania stron, ale oczywiście zapisy w niej ujęte powinny być zgodne z zasadami współżycia społecznego. I w tym przypadku warto zachować formę pisemną, a dokument powinien zawierać te same dane, o których wspominaliśmy przy umowie kompensaty ustawowej.

Potrącenie nie zawsze jest możliwe

Wiesz już, czym jest kompensata długu. To w wielu przypadkach bardzo wygodne rozwiązanie, które może być wykorzystywane przez przedsiębiorców. Niestety, ale kompensata najczęściej nie jest możliwa przede wszystkim dlatego, że rzadko współpraca ma charakter dwustronny, tzn. przedsiębiorcy z reguły nie są jednocześnie wierzycielami i dłużnikami. Potrącenie nie ma zastosowania, jeżeli jedna strona domaga się zapłaty, natomiast druga jej unika – często z powodu spornego zobowiązania. Jesteś w takiej sytuacji? Zgłoś się zatem do naszej kancelarii po pomoc prawną.

Przedstaw nam sprawę, a nasz prawnik zapozna się z nią bez naliczania Ci jakichkolwiek opłat. Może się okazać, że rzeczywiście z pewnych przyczyn wierzycielowi nie należą się środki, o które się ubiega – wtedy będziemy mogli podjąć kroki, dzięki którym uwolnisz się od długu. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży pokazuje nam, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Jednak musimy bliżej poznać sprawę, by móc ją ocenić. Warto się bronić – możesz liczyć na nasze wsparcie.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


3/5 - (2 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.