Zapewne wielu naszych czytelników nie słyszało jeszcze o sankcji kredytu darmowego. Co ciekawe istnieje taka instytucja prawa, która daje konsumentom-pożyczkobiorcom bardzo mocne i ciekawe narzędzie dyscyplinowania pożyczkodawców. Gdzie znajdują się przepisy o sankcji kredytu darmowego oraz w jakich warunkach i w jaki sposób z niej skorzystać? O tym w dzisiejszym artykule na naszym blogu 😊

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Jak sama nazwa wskazuje „sankcja kredytu darmowego” to instytucja prawa, w jakiej osoba biorąca pożyczkę, a będąca konsumentem, spłaca jedynie to co wzięła od pożyczkodawcy, który stale i zawodowo trudni się w udzielaniu pożyczek. Dlaczego akurat przepisy dotyczą kredytów konsumenckich? Wynika to z faktu, iż instytucja taka zastrzeżona została w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku „o kredycie konsumenckim”. Zgodnie z jego brzmieniem w art. 45 ustanowiono, że:

„W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.”

Tyle gołe przepisy. A jak jest w praktyce? O tym w dalszej części naszego artykułu.

UWAGA! Sankcja kredytu darmowego to nie jest zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania. Instytucje te bywają często mylone przez konsumentów, którzy spłacili już swoje zobowiązania w całości. Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego po spłacie zobowiązania jest zwykle korzystniejsze niż zwrot prowizji, ponieważ nie obejmuje zapłaconych odsetek.

Kiedy mogę złożyć sankcję kredytu darmowego?

Sankcję kredytu darmowego możesz złożyć swojemu pożyczkodawcy w następujących sytuacjach:

 1. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie została zawarta na piśmie albo na odległość, w warunkach w jakich nie spełniono wszystkich założeń i wymogów przewidzianych ustawą;
 2. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera takich danych pożyczkobiorcy jak: imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię i nazwisko (nazwę), adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 3. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera określenia:
 • rodzaju kredytu konsumenckiego,
 • czasu obowiązywania umowy,
 • całkowitej kwoty kredytu,
 • terminu i sposobu wypłaty kredytu;

Wypełnij formularz kontaktowy i zgłoś się na darmową konsultację.

Sprawdź ile pieniędzy możesz odzyskać!

 1. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera określenia stopy oprocentowania kredytu konsumenckiego, a także warunków, okresów i procedur zmiany stopy procentowej w trakcie trwania umowy;
 2. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera określenia RRSO wraz z podaniem wszystkich założeń służących jej obliczeniu;
 3. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera zasad i terminów spłaty kredytu konsumenckiego, a w szczególności kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy;
 4. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera informacji o innych kosztach jakie konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w tym w szczególności o opłatach dodatkowych;
 5. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunków jej zmiany oraz ewentualnych innych opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 6. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera sposobu zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa takie zabezpieczenie przewiduje;
 7. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera terminu, sposobu i skutków odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązku zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek, a także kwoty odsetek należnych w stosunku dziennym;
 8. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera prawa konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedury spłaty kredytu przed terminem;
 9. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera informacji o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie;
 10. jeśli w umowie o kredyt konsumencki (w tym pożyczkę) zastrzeżono opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetki za opóźnienie naliczone konsumentowi przekraczają kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 11. jeśli w umowie o kredyt konsumencki (w tym pożyczkę) zastrzeżono pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego w kwocie wyższej niż przewidują to przepisy ustawy.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o sankcję kredytu darmowego?

Sankcję kredytu darmowego składa się do pożyczkodawcy. Może być nim bank, np. Alior Bank, mBank, czy Santander Consumer Bank, jak również każda z firm pożyczkowych działających na terytorium RP i poza nim, np. Profi Credit, VIVUS, Provident.

Termin na złożenie wniosku o sankcję kredytu darmowego wynosi 1 rok i liczy się od dnia wykonania umowy. Oznacza to zatem, że po wykonaniu całości umowy może konsument żądać zwrotu nadpłaconych środków, których nie musiał spłacać w związku z tym, że umowa o kredyt konsumencki zawarta została z naruszeniem przepisów prawa.

Jeśli firma pożyczkowa albo bank nie odpowiedzą na Twoje pismo w ciągu 1 miesiąca od dnia, w którym pismo to otrzymali to znaczy, że w sposób dorozumiany zaakceptowali Twoje stanowisko. Oznacza to, że z tym dniem nie musisz płacić więcej niż pożyczyłeś. A jeśli spłaciłeś wszystko to masz roszczenie o zwrot nadpłaconych kwot.

Wypełnij formularz kontaktowy i zgłoś się na darmową konsultację.

Sprawdź ile pieniędzy możesz odzyskać!

Co daje sankcja kredytu darmowego?

Jak sama nazwa wskazuje, sankcja kredytu darmowego umożliwia konsumentowi uzyskanie kredytu lub pożyczki konsumenckiej bez konieczności zapłaty odsetek, prowizji i innych kosztów pozaodsetkowych. Wyjątek stanowi składka ubezpieczeniowa.

Korzyści płynące z uzyskania przez konsumenta kredytu darmowego są bardzo duże. W tym zakresie możemy wyróżnić korzyści z kredytu darmowego 0%, które pojawiają się przed spłatą albo po spłacie całości kredytu.

 1. Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego przed spłatą kredytu.

Jeżeli jesteś w trakcie spłacania kredytu konsumenckiego i nie spłaciłeś jeszcze pożyczonego kapitału (nawet, gdy zaprzestałeś dokonywania spłat i masz już działania windykacyjne), po złożeniu skutecznego oświadczenia o sankcji kredytu darmowego zyskujesz:

 • prawo do zwrotu kredytu konsumenckiego bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie,

Jeśli jesteś w trakcie spłacania kredytu konsumenckiego i spłaciłeś więcej niż otrzymany kapitał (nawet, gdy zaprzestałeś dokonywania spłat i masz już działania windykacyjne), po złożeniu skutecznego oświadczenia o sankcji kredytu darmowego zyskujesz:

 • prawo do zwrotu kredytu konsumenckiego bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie,
 • prawo do zwrotu nadpłaty ponad pożyczony kapitał (TAK! BANK LUB CHWILÓWKĄ MUSZĄ ODDAĆ CI PIENIĄDZE)

WAŻNE! Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:

1) pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;

2) dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

 • Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego po spłacie kredytu.

Natomiast, gdy już spłaciłeś kredyt konsumencki w całości i nie minął jeszcze 1 rok od tego zdarzenia to:

 • masz prawo do zwrotu nadpłaty ponad pożyczony kapitał (TAK! W TEJ SYTUACJI BANK LUB CHWILÓWKĄ RÓWNIEŻ MUSZĄ ODDAĆ CI PIENIĄDZE).

Jak zgłosić swoją sprawę do Kancelarii EUROLEGE?

W kancelarii EUROLEGE prowadziliśmy już wiele postępowań, w których odzyskiwaliśmy zabrane bezprawnie konsumentom pieniądze z wcześniejszych spłat kredytów i pożyczek. Zasady współpracy z naszą kancelarią są jednak inne – bardzo korzystne dla Klienta, proste i przejrzyste. Działamy w oparciu o prowizję za sukces.

Już dziś zgłoś się do nas po darmową analizę umowy kredytowej. Ustalimy czy możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego oraz w jakiej kwocie należy ci się zwrot pieniędzy.

Co musisz zrobić, abyśmy przeanalizowali Twoją sprawę i zobaczyli co się da zrobić? Wypełnij formularz kontaktowy na stronie poniżej, zadzwoń lub wyślij email. Nasz konsultant oddzwoni do ciebie i ustali jak możemy ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.8/5 - (39 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Angelika pisze:

Witam . Proszę napisać na jakich zasadach działacie. Czy trzeba płacić Państwo zanim założenia sprawę czy się rozliczamy jak wygracie ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Angeliko. Jeśli chodzi o usługę pomocy prawnej w sprawie dotyczącej sankcji kredytu darmowego (SKD) to wynagrodzenie ustalane jest zawsze indywidualnie. Posiadamy kilka wariantów sposobów ustalania wynagrodzenia. wszystko zależy od okoliczności sprawy oraz wyboru Klienta. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy. Oczywiście może się Pani również do nas zgłosić w innej formie kontaktu. Zapraszamy: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Krzysztof pisze:

Dzień dobry jestem zainteresowany SKD proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Krzysztofie. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Patryk pisze:

Witam
Mam pytanie odnośnie prowizji, jak kształtuje się ona ile wynosi i czy są jakieś początkowe koszta.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry panie Patryku. W tego rodzaju sprawach dokonujemy indywidualnej wyceny. Natomiast wstępna analiza prawna sprawy wraz z wyceną są całkowicie darmowego i do niczego nie zobowiązują. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Małgorzata pisze:

dzień dobry
chciałabym skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Chciałabym poznać koszty państwa usługi

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Małgorzato. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marcin pisze:

Witam. Jestem zainteresowany SKD.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Marcinie. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o informacje w sprawie i ewentualnie również o dokumenty do analizy prawnej. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Anna pisze:

Dzień dobry,
Jestem zainteresowana sprawdzeniem umowy kredytowej

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno. Oczywiście, jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Magdalena pisze:

Dzień dobry, proszę o kontakt w sprawie sprawdzenia umowy kredytowej.

Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Magdaleno. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Tomasz pisze:

Dzień dobry ,
Mam pytanie odnośnie skorzystania z skd ,żeby skorzystać z skd trzeba być głównym kredytobiorcą.Tata zmarł i zostawił nieubezpieczony kredyt który teraz spłacam czy podlega od pod skd czy nie?
Pozdrawiam
Tomasz

Katarzyna pisze:

Witam a co jesli bylo ubezpieczenie i prowizja sa zawarte w kapitale i od tego liczone sa odsetki czy tez mozna zlozyc wniosek ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Katarzyno. Oczywiście bank nie moze obliczać odsetek od kosztów prowizji i ubezpieczenia. Jeśli tak zrobił, to oczywiście sprawa nadaje się do uzyskania sankcji kredytu darmowego. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Wiesław pisze:

A co w sytuacji, gdy pożyczkodawca sprzedał zobowiązanie? Gdzie złożyć wniosek i czy w ogóle można?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Wiesławie. Jeśli zobowiązanie zostało zbyte to nie wpływa to na możliwość złożenia oświadczenia o sankcji kredytu darmowego. Oświadczenie takie składa się faktycznemu, pierwotnemu pożyczkodawcy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Igor pisze:

Dzień dobry, jestem zainteresowany SKD (Sankcja Kredytu Darmowego) czy jest możliwość współpracy z Państwem? Mam kredyt w Santanderze, a z perspektywy czasu wydaje mi się że kwota do zwrotu jest troszkę za duża.

Pozdrawiam!

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Igorze. Zajmujemy się pomocą również w tego rodzaju sprawach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Beata pisze:

Dzień dobry,
jestem zainteresowana współpracą w zakresie Sankcji Kredytu Darmowego.

Proszę o kontakt telefoniczny – 780 002 XXX

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Beato. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Monika pisze:

Dzień dobry. Mam kilka kredytów, W Skoku Santander consumer bank i kilka chwilowek.
Z którymi już nie daje rady spłacać.
Dowiedziałem się o sankcjach kredytu darmowego. Czy możecie mi pomóc?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Moniko. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Daniel pisze:

Dzień dobry, posiadam kredyty w PKO BP i Santander Bank, czy mogą Państwo przeanalizować umowy czy można byłoby skorzystać z sankcji kredytu darmowego ? Jaki jest koszt współpracy z Państwem ? Posiadam również wypowiedziane umowy pożyczek w Monedo i Provident, wisi tu windykacja i z tego co wiem trzeba czekać na sąd, tu również pytanie jaki jest koszt Państwa pomocy z ewentualną obrona ? Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Danielu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pana tutaj: https://klient.eurolege.pl

Mariola pisze:

Czy można zrobić skd jesli pare razy byla konsolidacja (W tym samym banku), A aktualnie jestem w trakcie sprawy o upadłość i od paru miesięcy nie płacę rat?