Wypowiedzenie umowy kredytu to jeden z najczarniejszych scenariuszy, jaki może spotkać kredytobiorcę. Jednak obawiać się go muszą tylko osoby, które naruszają warunki umowy kredytowej, a przede wszystkim nie spłacają posiadanego zadłużenia. Obecna sytuacja czyli wysoka inflacja, rosnące ceny i raty kredytów sprawiają, że wiele osób przestaje sobie radzić z bieżącymi płatnościami. Karta kredytowa jest jednym z produktów kredytowych, co do których stosuje się takie same przepisy prawne.

UWAGA! Masz problem ze spłacaniem karty kredytowej? Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie? W Kancelarii EUROLEGE zajmujemy się pomocą osobom potrzebującym wsparcia w kłopotach finansowych. Zajmujemy się profesjonalnym oddłużaniem. Możesz skorzystać z pomocy doświadczonych prawników od spraw antywindykacji na bardzo rozsądnych warunkach.

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytu?

Umowę kredytową mogą wypowiedzieć obie strony umowy. Oznacza to, że zarówno kredytobiorca jak i bank mogą tego dokonać. Warunki, na podstawie których wypowiedzenie jest możliwe określone są w umowie kredytowej. Jednak nadrzędnym dokumentem w tym przypadku jest ustawa dotycząca prawa bankowego, a dokładniej art. 75.

Warto tutaj wspomnieć także o ustawie, która weszła w życie 15 maja 2015 roku mówiącej o prawie restrukturyzacyjnym. Kredytobiorca zagrożony upadłością ma prawo do skorzystania z prawa do restrukturyzacji. Bank powinien poinformować o takiej możliwości kredytobiorcę. Odmowa prawa do restrukturyzacji powinna być przez bank szczegółowo uzasadniona.

Przed wysłaniem wypowiedzenia kredytu bank ma obowiązek przesłania do klienta wezwania do dokonania zapłaty i wyznaczenia terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych.

W jakich przypadkach bank może wypowiedzieć umowę kredytu?

Bank może wypowiedzieć umowę w przypadku nieprzestrzegania zapisów umowy kredytowej. Jednak jest to bardzo ogólne stwierdzenie, warto więc wyszczególnić konkretne sytuacje:

Brak terminowej spłaty kredytu

Szczegóły dotyczące spłaty kredytu i możliwych konsekwencji braku płatności zawsze określone są w umowie kredytowej. Jednak chodzi tutaj przeważnie o powtarzające się opóźnienia czy brak odpowiedzi ze strony klienta na wezwania do zapłaty.

Warto podkreślić, że pierwszym posunięciem banku nigdy nie jest wypowiedzenie umowy, a próba polubownego rozwiązania sprawy.

Utrata lub znaczne obniżenie zdolności kredytowej

W czasie trwania umowy kredytowej bank ma prawo do kontroli obecnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Jeśli ulegnie ona znacznemu pogorszeniu ma prawo do wypowiedzenia umowy kredytowej.

Wykorzystanie przyznanych w ramach kredytu środków niezgodnie z przeznaczeniem

Ta sytuacja dotyczy kredytów celowych takich jak np. kredyt hipoteczny na budowę domu. Jest to specyficzny rodzaj kredytu, który wymaga szczegółowej listy wydatków, a przedstawienie nieprawdziwych danych jest podstawą do wypowiedzenia umowy.

Przedstawienie fałszywych informacji

Bank może wypowiedzieć umowę kiedy zorientuje się, że kredytobiorca posłużył się fałszywymi danymi podczas podpisywania umowy np. podał fałszywą wysokość dochodów. Takie celowe działanie, które ma na celu wyłudzenie kredytu jest niezgodne z prawem.

Jakie konsekwencje niesie ze sobą wypowiedzenie umowy kredytu?

Jeżeli bank zdecyduje się na wypowiedzenie umowy kredytowej to w pierwszej kolejności informuje o tym klienta pisemnie. Od momentu dostarczenia tej informacji kredytobiorca ma przeważnie 30 dni na spłatę zobowiązania. Termin ten może także zostać wydłużony, jeżeli bank stosuje inne procedury. Może zostać także skrócony do 7, jeżeli istnieje podejrzenie, że kredytobiorca ogłosi upadłość.

Ustalony w piśmie okres wypowiedzenia to czas na spłatę przez dłużnika całości zadłużenia. Oczywiście w wielu przypadkach spłata często wysokiej kwoty w tak krótkim terminie jest nierealna dla dłużnika.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Jeżeli otrzymasz wypowiedzenie umowy karty kredytowej z banku możesz oddać dokumenty do analizy kancelarii, która sprawdza ich poprawność. Może okazać się, że wypowiedzenie nastąpiło niezgodnie z prawem czy zapisami umowy kredytowej. Doświadczeni prawnicy w wielu przypadkach są w stanie znaleźć błędy, które mogą podważyć decyzję banku.

Wypowiedzenie umowy kredytowej. Czy można się od niego odwołać?

Przede wszystkim w momencie otrzymania wypowiedzenia umowy kredytowej warto zacząć działać. Można zacząć od próby kontaktu z bankiem i wypracowania innego rozwiązania. Jeżeli to nie poskutkuje zawsze możesz skierować działania na drogę sądową. Jednak warto to zrobić tylko wtedy, kiedy masz solidne podstawy do tego, aby udowodnić, że bank popełnił błędy formalne, które są podstawą do uznania wypowiedzenia za nieuzasadnione. Przykład? Bank wysłał Ci wypowiedzenie umowy kredytowej bez wcześniejszego wysłania nakazu do zapłaty z terminem 14 dni roboczych.

Dalsze konsekwencje

Jeżeli dłużnik nie spłaci należności wynikających z wypowiedzenia umowy kredytowej to bank zwróci się do sądu, który wyda nakaz zapłaty lub wyrok. Kredytobiorca ma prawo na odwołanie się od decyzji sądu w ciągu 14 dni. Po tym czasie orzeczenie sądu co zasady ulega uprawomocnieniu i zyskuje klauzulę wykonalności, co oznacza, że staje się podstawą do egzekucji należności. To etap, kiedy wierzyciel kieruje sprawę do kancelarii komorniczej, a ta rozpoczyna postępowanie egzekucyjne. Każde zobowiązanie, które podlega windykacji komorniczej niesie ze sobą dodatkowe skutki finansowe. Najczęściej jest to moment, w którym otrzymanie kolejnego finansowania będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, co może okazać się początkiem prawdziwych problemów finansowych.

Dlatego tak ważne jest, aby w momencie pojawienia się jakiegokolwiek pisma z sądu natychmiast reagować i szukać profesjonalnej pomocy prawnej. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnych rozczarowań. Co ważne, w sprawie sądowej możliwe jest uzyskanie pełnego oddłużenia! W Kancelarii EUROLEGE mamy na swoim koncie już tysiące wygranych spraw przeciwko bankom, chwilówkom oraz firmom pożyczkowym. Pomagamy pozwanym na każdym etapie sprawy przed sądami i komornikami w całej Polsce.

Skorzystaj z pomocy prawników z Kancelarii EUROLEGE

Warto zapobiegać takim sytuacjom, jednak wiemy, że nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli już do tego doszło, warto jak najszybciej skorzystać z pomocy prawnika, który posiada odpowiednie doświadczenie w rozmowach z instytucjami finansowymi. Nasza Kancelaria udzieli Ci darmowej analizy Twojej sytuacji i pomoże w wybraniu najlepszego rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami:


4.9/5 - (42 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.