Zdarzają się pytania od naszych czytelników o wzór pełnomocnictwa do sądu. W szczególności zainteresowanie osób zadłużonych wzbudza to kto może być pełnomocnikiem w sądzie, a także jak takie pełnomocnictwo powinno brzmieć. Czy powinno mieć jakąś szczególną formę? Czy też wystarczy zwykła forma pisemna? Na te i inne pytania dotyczące pełnomocnictwa procesowego odpowiemy poniżej.

Czym jest pełnomocnictwo procesowe w sprawie sądowej?

Pełnomocnictwo procesowe jest szczególnego rodzaju dokumentem, którego zadaniem jest wykazanie, że pełnomocnik ma prawo do reprezentacji mocodawcy przed sądem. Zgodnie z przepisami prawa pełnomocnictwo procesowe powinno zostać udzielone na piśmie. Możliwe jest również udzielenie pełnomocnictwa procesowego na samej sprawie sądowej. Wówczas treść pełnomocnictwa wciągana jest przez sędziego do protokołu rozprawy.

A co stanie się, jeśli pełnomocnictwo zostanie nieprawidłowo udzielone? Wadliwość pełnomocnictwa może mieć różne konsekwencje. Włącznie z odrzuceniem pism składanych przez pełnomocnika. W świetle przepisów prawa odrzuceniu mogą ulec takie ważne pisma sądowe jak:

Z powyższego wynika jasno, że dokument pełnomocnictwa i sam akt jego udzielenie jest bardzo ważny. Formalne błędy mogą natomiast skutkować przegraną w sprawie nawet jeśli mamy rację i mielibyśmy szansę wygrać. Pismo procesowe (sądowe) odrzucone traktowane jest tak jakby nigdy nie zostało złożone!

Kto może być pełnomocnikiem w sprawie sądowej?

Zgodnie z przepisami prawa pełnomocnikami procesowymi we wszystkich sprawach sądowych mogą być adwokaci i radcowie prawni. Osoby wykonujące zawody adwokata i radcy prawnego z natury rzeczy dają względny poziom merytoryczny do obsługi sprawy. Rzecz jasna nie każdy mecenas zna się na wszystkim. A jak się okazuje w praktyce najlepiej, jeśli specjalizuje się w wąskiej dziedzinie prawa. Taką dziedziną jest chociażby antywindykacja, która daje szansę na oddłużanie. Dodatkowo pełnomocnikami procesowymi mogą być także doradca restrukturyzacyjny oraz rzecznik patentowy. Ten pierwszy w sprawach restrukturyzacji i upadłości, a ten drugi w sprawach dotyczących własności przemysłowej.

Jednak nie tylko fachowcy mogą pełnić rolę pełnomocników. W świetle kodeksu postępowania cywilnego rolę taką mogą pełnić chociażby członkowie najbliższej rodziny. A zatem pełnomocnikiem w sprawie sądowej może być także:

  • małżonek,
  • rodzeństwo,
  • zstępni (np. dziecko, wnuk),
  • wstępni (np. rodzic, dziadek),
  • osoba pozostająca ze stroną w stosunku przysposobienia.
DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Jakiego pełnomocnictwa można udzielić? Rodzaje pełnomocnictwa procesowego.

Pełnomocnictwa udzielane przez strony procesu – w tym o zapłatę – mogą mieć następujące formy:

  • pełnomocnictwo ogólne,
  • pełnomocnictwo rodzajowe,
  • pełnomocnictwo szczególne.

Pierwszy rodzaj pełnomocnictwa jak sama nazwa wskazuje ma charakter ogólny. A więc osoba dająca umocowania wskazuje na możliwość reprezentowania jej we wszelkich sprawach. Możliwe jest również zawężenie np. do spraw sądowych.

Drugi rodzaj pełnomocnictwa to pełnomocnictwo procesowe rodzajowe. Takie charakteryzuje się tym, że jest już bardziej zawężone. Może dotyczyć np. możliwości prowadzenia spraw sądowych tylko z udziałem konkretnej strony albo tylko w oznaczonej kategorii spraw, np. spraw o zapłatę.

Ostatni rodzaj pełnomocnictwa, czyli szczegółowe jest najbardziej precyzyjne. Występuje ono najczęściej w pojedynczych sprawach. Wskazuje ono dokładnie w jakiej sprawie pełnomocnik ma prawo reprezentować swojego mocodawcę. Pełnomocnictwo procesowe szczególne zazwyczaj określa nie tylko stronę przeciwko której jest prowadzona sprawa, ale też sąd i sygnaturę akt – jeśli ta jest znana.

Pełnomocnictwo do sądu – wzór.

Z racji tego, że ciężko jest dokładnie sfomułować treść pełnomocnictwa nie znając szczegółów sprawy posłużymy się pewnym przykładem. Będzie on dotyczył sprawy o zapłatę. A więc kategorii spraw, których w sądach jest najwięcej. Szczególnie w e-sądzie rozpatrującym sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym, inaczej EPU.

– Wzór pełnomocnictwa procesowego w sprawie o zapłatę –

„Ja, niżej podpisany/a …………………………… upoważniam Pana/Panią ……………………… do reprezentowania mnie w postępowaniu sądowym przez sądami I oraz II instancji w sprawie o zapłatę przeciwko ………………”

UWAGA! Pełnomocnictwo powinno zawsze zawierać czytelny podpis Mocodawcy. Obejmuje on co najmniej nazwisko. Podpisanie się inicjałami czy tzw. parafą zazwyczaj jest niewystarczające.

Masz problem sądowy w sprawie o zapłatę? Zgłoś się do nas i uzyskaj fachową pomoc!

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o zapłatę to pamiętaj, że jest ona na wyciągnięcie ręki. Nawet nie musisz wychodzić z domu czy pracy. W naszej Kancelarii EUROLEGE współpracujemy z dziesiątkami adwokatów i radców prawnych, którzy chętnie pomogą Ci w sprawie sądowej o zapłatę. Ze względu na techniczne i organizacyjne możliwości pomagamy przed sądami w całej Polsce!

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas lub zadzwoń. Wstępna analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna. Wystarczy, ze do nas zadzwonisz, napiszesz maila albo wyślesz zgłoszenie przez formularz kontaktowy. Przy ostatniej formie nasz konsultant zadzwoni do Ciebie najpóźniej kolejnego dnia roboczego i ustali jak możemy Ci pomóc.

Tel: 530 333 130
Mail: kontakt@eurolege.pl
Formularz zgłoszeniowy: https://www.eurolege.pl/zapytaj-prawnika/


4.9/5 - (47 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Ewa Wrzesińska pisze:

Dzień dobry !
Córka przebywa za granicą.Dzisiaj dowiedziałam się ,że jest do niej na poczcie list z sądu od 3 października.Niestety mimo upoważnienia pozostawionego na poczcie przez córkę nie mogłam go odebrać(bo to list z sądu).Z informacji telefonicznej z biurem obsługi sądu wiem ,że jest to wyrok zaoczny.Po jakim czasie on się uprawomocni i czy będzie ponownie wysłany, co zrobić żeby go za córkę odebrać?? Ona będzie dopiero w Polsce po 5 listopada??? Zupełnie nie mam pojęcia jak to zrobić, żeby można byłoby go odebrać w czasie kiedy wróci do Polski ??? Czy może mogłaby przesłać mi pełnomocnictwo na odbiór za nią listu z sądu i jak to zrobić? Będę wdzięczna za pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Ewo. Oczywiście istnieje konieczność odbioru w/w przesyłki. Czy rozmawiała już Pani z kierownikiem placówki? Jeśli to nie pomoże to córka powinna wysłać pełnomocnictwo do odbioru wszelkiej korespondencji jak najszybciej. Brak odbioru przesyłki co do zasady powinien spowodować, że kolejnym razem będzie ona doręczana przez komornika (jednak nadal będzie to etap postępowania sądowego, a nie egzekucji komorniczej). W praktyce jednak niekiedy bywa, że etap ten jest pomijany i następuje uprawomocnienie się wyroku zaocznego. Uprawomocnienie się wyroku zaocznego następuje po 2 tygodniach od dnia, kiedy upłynął termin na odebranie przesyłki po drugim awizo. Gdyby przesyłka wróciła do sądu jako nieodebrana, a termin w/w 2 tygodni nie upłynął to córka może osobiście udać się do sądu i poprosić o wgląd w akta oraz wykonać kserokopię albo zdjęcia akt. W razie potrzeby służymy pomocą.

Małgorzata pisze:

wczoraj otrzymałam informacje od sasiada,że był komornik do domu rodzinnego mojej mamy,która to od 2 lat tam nie mieszka bo jest w Domu Opieki i wszelkie formalności z jej opłatami na bierząco pilonuję ja -córka zadalnie, mieszkając z na stałe za granicą.Pytanie jak pozyskać informacje dotyczące sprawy nadanej ,komorniczej ,co mam zrobić i gdzie zadzwonić.Chciałabym temat wyjaśnić,załatwić!!!

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Czy komornik nie zostawił żadnej informacji w drzwiach mieszkania albo oddawczej skrzynce na listy? Nie było żadnych przesyłek wcześniej? Na przykład z sądu? Czy na pewno to był komornik? Czy też może zwykły windykator terenowy?

Darek pisze:

Witam bank dał pełnomocnictwo firmie intrum radcy jak można podważyć pełnomocnictwo lub wykazać bledy

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Darku, temat jest bardzo mocno złożony i bez wglądu w treść pełnomocnictwa oraz dokumentów w sprawie ciężko jest udzielić wiążącej odpowiedzi. Musi Pan wiedzieć, że pełnomocnictwo to jeden z zarzutów jaki np. stosujemy w naszej praktyce. Jest wiele innych i to bardziej skutecznych. Jeśli jest Pan zainteresowany pomocą to zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/