Zdarzają się pytania od naszych czytelników o wzór pełnomocnictwa do sądu. W szczególności zainteresowanie osób zadłużonych wzbudza to kto może być pełnomocnikiem w sądzie, a także jak takie pełnomocnictwo powinno brzmieć. Czy powinno mieć jakąś szczególną formę? Czy też wystarczy zwykła forma pisemna? Na te i inne pytania dotyczące pełnomocnictwa procesowego odpowiemy poniżej.

Czym jest pełnomocnictwo procesowe w sprawie sądowej?

Pełnomocnictwo procesowe jest szczególnego rodzaju dokumentem, którego zadaniem jest wykazanie, że pełnomocnik ma prawo do reprezentacji mocodawcy przed sądem. Zgodnie z przepisami prawa pełnomocnictwo procesowe powinno zostać udzielone na piśmie. Możliwe jest również udzielenie pełnomocnictwa procesowego na samej sprawie sądowej. Wówczas treść pełnomocnictwa wciągana jest przez sędziego do protokołu rozprawy.

A co stanie się, jeśli pełnomocnictwo zostanie nieprawidłowo udzielone? Wadliwość pełnomocnictwa może mieć różne konsekwencje. Włącznie z odrzuceniem pism składanych przez pełnomocnika. W świetle przepisów prawa odrzuceniu mogą ulec takie ważne pisma sądowe jak:

Z powyższego wynika jasno, że dokument pełnomocnictwa i sam akt jego udzielenie jest bardzo ważny. Formalne błędy mogą natomiast skutkować przegraną w sprawie nawet jeśli mamy rację i mielibyśmy szansę wygrać. Pismo procesowe (sądowe) odrzucone traktowane jest tak jakby nigdy nie zostało złożone!

Kto może być pełnomocnikiem w sprawie sądowej?

Zgodnie z przepisami prawa pełnomocnikami procesowymi we wszystkich sprawach sądowych mogą być adwokaci i radcowie prawni. Osoby wykonujące zawody adwokata i radcy prawnego z natury rzeczy dają względny poziom merytoryczny do obsługi sprawy. Rzecz jasna nie każdy mecenas zna się na wszystkim. A jak się okazuje w praktyce najlepiej, jeśli specjalizuje się w wąskiej dziedzinie prawa. Taką dziedziną jest chociażby antywindykacja, która daje szansę na oddłużanie. Dodatkowo pełnomocnikami procesowymi mogą być także doradca restrukturyzacyjny oraz rzecznik patentowy. Ten pierwszy w sprawach restrukturyzacji i upadłości, a ten drugi w sprawach dotyczących własności przemysłowej.

Jednak nie tylko fachowcy mogą pełnić rolę pełnomocników. W świetle kodeksu postępowania cywilnego rolę taką mogą pełnić chociażby członkowie najbliższej rodziny. A zatem pełnomocnikiem w sprawie sądowej może być także:

  • małżonek,
  • rodzeństwo,
  • zstępni (np. dziecko, wnuk),
  • wstępni (np. rodzic, dziadek),
  • osoba pozostająca ze stroną w stosunku przysposobienia.
DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Jakiego pełnomocnictwa można udzielić? Rodzaje pełnomocnictwa procesowego.

Pełnomocnictwa udzielane przez strony procesu – w tym o zapłatę – mogą mieć następujące formy:

  • pełnomocnictwo ogólne,
  • pełnomocnictwo rodzajowe,
  • pełnomocnictwo szczególne.

Pierwszy rodzaj pełnomocnictwa jak sama nazwa wskazuje ma charakter ogólny. A więc osoba dająca umocowania wskazuje na możliwość reprezentowania jej we wszelkich sprawach. Możliwe jest również zawężenie np. do spraw sądowych.

Drugi rodzaj pełnomocnictwa to pełnomocnictwo procesowe rodzajowe. Takie charakteryzuje się tym, że jest już bardziej zawężone. Może dotyczyć np. możliwości prowadzenia spraw sądowych tylko z udziałem konkretnej strony albo tylko w oznaczonej kategorii spraw, np. spraw o zapłatę.

Ostatni rodzaj pełnomocnictwa, czyli szczegółowe jest najbardziej precyzyjne. Występuje ono najczęściej w pojedynczych sprawach. Wskazuje ono dokładnie w jakiej sprawie pełnomocnik ma prawo reprezentować swojego mocodawcę. Pełnomocnictwo procesowe szczególne zazwyczaj określa nie tylko stronę przeciwko której jest prowadzona sprawa, ale też sąd i sygnaturę akt – jeśli ta jest znana.

Pełnomocnictwo do sądu – wzór.

Z racji tego, że ciężko jest dokładnie sfomułować treść pełnomocnictwa nie znając szczegółów sprawy posłużymy się pewnym przykładem. Będzie on dotyczył sprawy o zapłatę. A więc kategorii spraw, których w sądach jest najwięcej. Szczególnie w e-sądzie rozpatrującym sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym, inaczej EPU.

– Wzór pełnomocnictwa procesowego w sprawie o zapłatę –

„Ja, niżej podpisany/a …………………………… upoważniam Pana/Panią ……………………… do reprezentowania mnie w postępowaniu sądowym przez sądami I oraz II instancji w sprawie o zapłatę przeciwko ………………”

UWAGA! Pełnomocnictwo powinno zawsze zawierać czytelny podpis Mocodawcy. Obejmuje on co najmniej nazwisko. Podpisanie się inicjałami czy tzw. parafą zazwyczaj jest niewystarczające.

Masz problem sądowy w sprawie o zapłatę? Zgłoś się do nas i uzyskaj fachową pomoc!

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o zapłatę to pamiętaj, że jest ona na wyciągnięcie ręki. Nawet nie musisz wychodzić z domu czy pracy. W naszej Kancelarii EUROLEGE współpracujemy z dziesiątkami adwokatów i radców prawnych, którzy chętnie pomogą Ci w sprawie sądowej o zapłatę. Ze względu na techniczne i organizacyjne możliwości pomagamy przed sądami w całej Polsce!

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas lub zadzwoń. Wstępna analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna. Wystarczy, ze do nas zadzwonisz, napiszesz maila albo wyślesz zgłoszenie przez formularz kontaktowy. Przy ostatniej formie nasz konsultant zadzwoni do Ciebie najpóźniej kolejnego dnia roboczego i ustali jak możemy Ci pomóc.

Tel: 530 333 130
Mail: kontakt@eurolege.pl
Formularz zgłoszeniowy: https://www.eurolege.pl/zapytaj-prawnika/

Kategorie: Porady dla dłużników Tagi: Brak tagów

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.