Wiele osób, wobec których prowadzone są działania windykacyjne przez windykatorów skarży się, że zostały naruszone ich dobra osobiste. Najgorsza jest jednak bezradność, kiedy napastnik atakuje pomówieniami w obecności innych osób, a jednocześnie atakowanemu brak jest doświadczenia i wiedzy prawnej, aby obalić kłamstwa drugiej strony i obronić swoje dobre imię. Co grozi za naruszanie dóbr osobistych i jak się przed naruszeniami bronić?

Czy należy mi się odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych przez pracownika firmy windykacyjnej?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że pomawianie innej osoby o takie postępowanie  lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej jest zakazane i stanowi przestępstwo z art. 212 kodeksu karnego, za które grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. Jeśli sprawca używa środków komunikacji masowej może być także skazany na karę więzienia nie przekraczającej 1 roku. Nie ma powyższego przestępstwa, jeżeli zarzut sprawcy jest prawdziwy. Dodatkowo można wspomnieć, że ustawodawca wprowadził do regulacji karnych także przestępstwo znieważenia publicznego (art. 216 k.k.).

Oba przestępstwa ścigane są z oskarżenia prywatnego, a zatem organy ścigania (np. policja) nie będą podejmowały żadnych środków w celu pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. Dlatego jeśli nastąpiło naruszenie dóbr osobistych przez windykatora, to konieczne jest złożenie prywatnego aktu oskarżenia przez pokrzywdzonego przeciwko windykatorowi.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Jak windykatorzy naruszają dobra osobiste dłużników?

Pracownicy firm windykacyjnych w swojej codziennej pracy bardzo często dokonują naruszenia dóbr osobistych rzekomych dłużników:

 • Nękają telefonami i SMSami od rana do wieczora
 • Informują rodzinę dłużnika o rzekomym długu, a nawet próbują od nich egzekwować przedawniony dług
 • Informują sąsiadów dłużnika o tym, że dana osoba jest dłużnikiem
 • Nachodzą dłużnika i jego rodzinę w miejscu zamieszkania, w pracy, w szkole itp.
 • Próbują egzekwować dług z majątku dłużnika, bez sądowego nakazu zapłaty lub wyroku oraz z pominięciem komornika sądowego
 • Naklejają na drzwiach domu/mieszkania oraz na klatce schodowej ulotki, plakaty lub pisma informujące, że dana osoba jest dłużnikiem
 • Kontaktują się z pracodawcą dłużnika i informują o jego sytuacji finansowej
 • Przychodzą na uroczystości rodzinne dłużnika

Pozew o naruszenie dóbr osobistych

Poza konsekwencjami natury prawno-karnej, istnieją również możliwości podjęcia działań na gruncie prawa cywilnego poprzez wystąpienie z roszczeniami o naruszenie dóbr osobistych przez windykatora.

Jako przykłady dóbr osobistych ustawodawca podaje: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. W orzecznictwie sądowym następuje rozszerzenie pojęcia jak chociażby na dobre imię. W związku z tym jeżeli rzekomy dłużnik uważa, że naruszono jego dobre imię, to może złożyć w sądzie pozew o naruszenie dóbr osobistych.

Zadośćuczynienie (odszkodowanie) za naruszenie dóbr osobistych i nękanie przez windykatora

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może ten, którego dobro osobiste zostało naruszone także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (np. publiczne przeprosiny w gazecie lub na zebraniu wiejskim).

Oglądaj Akademię Oddłużania? Zobacz czego nie może windykator!

Na zasadach przewidzianych w kodeksie może taka osoba również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Jakie dowody są potrzebne, aby walczyć o odszkodowanie za nękanie przez windykatora.?

Wielu osobom wydaje się, że jednorazowe listowne wezwanie do zapłaty, albo jedna nieprzyjemna rozmowa telefoniczna wystarczą, aby uzyskać odszkodowanie / zadośćuczynienie. Nawet jeśli po jednorazowym zdarzeniu czujemy się pokrzywdzeni, dla sądu będzie to niewystarczające. Dlatego chcąc uzyskać zadośćuczynienie za uporczywe nękanie od firmy windykacyjnej rzekomy dłużnik musi się odpowiednio przygotować.

Dowody na nękanie przez windykatora, przydatne w walce o odszkodowanie:

 • cała posiadana korespondencja listowa w sprawie (od windykatora)
 • zarchiwizowane Smsy od pracowników firm windykacyjnych, albo zdjęcia tych wiadomości – z widocznymi numerami telefonów z jakich były wysyłane
 • historia połączeń telefonicznych od pracowników firm windykacyjnych
 • jeżeli windykator nakleił cokolwiek na drzwi mieszkania, albo zostawił na klatce schodowej pisma/wezwania z danymi rzekomego dłużnika, to należy je wszystko zachować oraz zrobić zdjęcia
 • bardzo pomocne będą zeznania świadków, jeżeli windykator odwiedzał sąsiadów, bliskich, lub zakład pracy rzekomego dłużnika i informował osoby trzecie o sytuacji finansowej/prawnej rzekomego dłużnika
 • jeżeli podczas wizyt windykatora terenowego była wzywana policja lub straż miejska, to notatki służbowe z podjętych czynności służbowych.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


4.7/5 - (51 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Dariusz pisze:

Mam pytanie jak się bronić pracownica firmy windykacyjna corpuss iuris pani Katarzyna Sawczuk dzień w dzień dzwonić do rodziny lub do mnie odbierać połączenia z tej firmy windykacyjna corpuss iuris ulicy Józefa Bema 83 lub traktować jako zastraszanie proszę o pomoc w tej sprawie to jest już przestępstwo co robić ta firma windykacyjna corpuss iuris ulicy Józefa Bema 83

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Dariuszu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Robert pisze:

Witam.chcialbym się dowiedzieć czy mogę pozwać windykację.przez ich interwencje rozpadło się moje życie.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Robercie. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Mariusz pisze:

Witam. Chciałbym starać się uzyskać odszkodowanie od Protegat 1 NSFiZ. Fundusz na podstawie cesji kupił dług od Skok Stefczyka z błędnym numerem oraz datą kredytu. Fundusz wyegzekwował 69 tys. zł.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień donbry Panie Mariuszu. Oczywiście zajmujemy się podobnymi sprawami, ale musielibyśmy poznać pana sprawę znacznie bliżej, aby dokonać rzetelnej oceny prawnej. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Sylwia pisze:

Mam taki problem. Kilka dni zalegam z rata kredytu, bank przekazał ta sprawę windykacji Rudy Consulting. Wydzwaniają do mojego szefa. Nie mówią wprost że jestem zadłużona, ale wiadomo że Rudy Consulting to windykacja dzwonią do szefa kilka razy dziennie by ten przekazał mi że mam do nich zadzwonić. Co mogę z tym zrobić by do szefa nie dzwonili ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Sylwio. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl