Co to jest skarga pauliańska i jaki jest jej termin przedawnienia? - Antywindykacja EuroLege

Co to jest skarga pauliańska i jaki jest jej termin przedawnienia?

Co to jest skarga pauliańska i jaki jest termin przedawnienia

Oceń artykuł: 

Jesteś osobą zadłużoną i planujesz zbycie swoich rzeczy, np. samochodu, domu, działki czy mieszkania innej osobie w celu ochrony majątku? A może już dokonałeś takiego działania celem ubezskutecznienia egzekucji z Twojego majątku w przyszłości? W naszym dzisiejszym artykule opiszemy czym jest skarga pauliańska oraz jakie są terminy jej przedawnienia. Wskażemy również kiedy wierzyciel może złożyć skargę pauliańską i w jaki sposób bronić się przed takim atakiem. Zapraszamy do przeczytania całego artykułu.

Czym jest skarga pauliańska?

Skarga pauliańska pamięta jeszcze czasy prawa rzymskiego, z którego się wywodzi. Zasadniczo jej konstrukcja ma za zadanie chronić interesy wierzyciela w sytuacji, kiedy dłużnik wyzbywa się majątku, aby uszczuplić możliwości swojej egzekucji. Dotyczy to zarówno sytuacji kiedy wyzbywa się majątku, aby całkowicie udaremnić egzekucję, jak również wtedy, kiedy chce tylko zmniejszyć zasobność swojego majątku. W każdej z tych dwóch sytuacji mamy do czynienia z czynnością zmierzającą do pokrzywdzenia wierzyciela. Wobec takich okoliczności przysługuje mu właśnie skarga pauliańska.

Jak stanowi przepis art. 527 § 1 kodeksu cywilnego
Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.”.

Jakie czynności mogą zostać uznane za naruszające interesy wierzyciela? Przede wszystkim są to:

  1. darowizna;
  2. umowa przekazania gospodarstwa rolnego następcy;
  3. dożywocie;
  4. sprzedaż za zaniżoną cenę.

Co ważne, czynność prawna skutkująca pokrzywdzeniem wierzyciela to nie tylko sytuacja zbycia majątku. To również sytuacja, w której dłużnik uniemożliwia wejście do swojego majątku jakiegoś przedmiotu, np. zrzekając się spadku po rodzicach.

Jednak czym w ogóle jest ta skarga pauliańska? Nie jest to nic innego jak zwykły pozew cywilny wierzyciela przeciwko osobie trzeciej, która uzyskała korzyść od dłużnika. Jeżeli osoba taka zbyła rzecz dalej, to możliwość pozywania przechodzi na ta kolejną osobę i tak dalej. Celem złożonego pozwu jest ubezskutecznienie czynności dokonanej przez dłużnika, która miała w zamiarze pokrzywdzenie wierzyciela, np. banku, firmy windykacyjnej czy pożyczkowej.

Gdzie składa się taki pozew? Zgodnie z przepisami wierzyciel taki pozew powinien złożyć w sądzie rejonowym albo okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zadłużonej. Pozew taki podlega również opłacie sądowej, którą uiszcza wierzyciel jeszcze przed złożeniem pozwu.

Uważaj na domniemania prawne!

Domniemania prawne są to pewnego rodzaju przypuszczenia, które sąd uznaje za prawdziwe, dopóki strona zobowiązana do wykazania przeciwnego faktu tego faktu nie udowodni. Poniżej przedstawiamy domniemania prawne związane ze skargą pauliańską:

  1. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku (np. córka, syn, żona, ojciec, matka, dziadek, babcia), domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli;
  2. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
  3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie (np. darowizna), wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli;
  4. Jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny.

Jak widać z powyższego, najgorsze co może zrobić zadłużony to przenieść w drodze darowizny swoje ruchomości albo nieruchomości na rzecz osób najbliższych. Przeciwko niemu działać będą dwa domniemania prawne, niezwykle trudne praktyce do obalenia.

UWAGA! Przepisy powyższe stosuje się również w sytuacji, kiedy dłużnik działa z zamiarem pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli.

Osoba trzecia może zwolnić się z obowiązku wydania rzeczy wierzycielowi.

Jeśli osoba trzecia nabyła rzecz od dłużnika działając w celu pokrzywdzenia wierzyciela może uwolnić się od obowiązku jej wydania. W jaki sposób? Może zapłacić cały dług wierzycielowi. W ten sposób wierzyciel zostaje zaspokojony, a osoba trzecia wolna jest od jakichkolwiek jego roszczeń. Mało tego, dłużnik w takiej sytuacji zostaje zwolniony z długu i nie musi już płacić wierzycielowi, np. bankowi, firmie pożyczkowej czy windykacyjnej.

Przedawnienie prawa do skargi pauliańskiej. Ile wynosi?

Przepis prawa mówi wprost, że uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności. Oznacza to, że spóźniony wierzyciel traci bezpowrotnie szansę i możliwość zaspokojenia z rzeczy, która wyszła z majątku dłużnika.

Mam problem z długami. Gdzie udać się po pomoc?

W naszej Kancelarii EUROLEGE już od niemal 8 lat pomagamy osobom zadłużonym w walce z bankami, firmami pożyczkowymi oraz windykacyjnymi. Każdego dnia spotykamy się z dramatami i tragediami ludzi, którzy często przez zwykłe losowe przypadki nie są w stanie spłacać swoich zadłużeń.

Pomagamy na każdym etapie sprawy. W szczególności jednak naszą ochroną objęte są osoby, których sprawy znajdują się na etapie postępowań sądowych i komorniczych.

Nie czekaj i zgłoś nam sprawę już dzisiaj. Zgłoszenia swojej sprawy możesz dokonać w następujących formach:

Macie Państwo jakieś pytania do prawników? Chcielibyście podzielić się swoimi spostrzeżeniami? Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych tematyką długów, kredyt, pożyczek, spraw sądowych i komorniczych na nasze forum dla zadłużonych. Chętnie odpowiemy na wszystkie Wasze pytania i doradzimy jak nie dać się instytucjom finansowym.

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA