Upadłość konsumencka przez wielu dłużników traktowana jako jedyny i najlepszy sposób wyjścia z długów. Niestety powszechna opinia o upadłości, podstawach do jej uzyskania, procedurze upadłościowej i jej skutkach jest w powszechnej opinii bardzo zaburzona i ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. W poniższym poradniku wyjaśnimy na czym polega upadłość i dlaczego w większości przypadków nie warto ogłaszać upadłości konsumenckiej. Poznaj opinie prawników o upadłości konsumenckiej.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Czytając internetowe blogi i komentarze ciężko spotkać się jednak z jakimikolwiek interpretacjami co do wad upadłości konsumenckiej. Osoby poruszające się w tej tematyce zasadniczo tylko ją zachwalają .Jednak patrząc od strony praktycznej, trzeba powiedzieć jedno: wbrew obiegowej opinii upadłość nie tylko nie oznacza automatycznego umorzenia długów, a wręcz przeciwnie, z ustawowego założenia stanowi procedurę, która ma doprowadzić do ich maksymalnie możliwego uregulowania!

Kto nie może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Odnosząc się do upadłości konsumenckiej trzeba zauważyć, że wbrew obiegowej opinii nie może ona doprowadzić do umorzenia wszelkich zobowiązań dłużnika. O całkowitym oddłużeniu w toku postępowania upadłościowego mogą zapomnieć osoby, których zadłużenie wynika z:

  • zobowiązań o charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązań wynikających z tytułu odszkodowań za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • kary grzywny orzeczonej wyrokiem karnym,
  • zobowiązań obejmujących naprawienie szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • środków karnych nawiązki i obowiązku naprawienia szkody orzeczonej wyrokiem karnym,
  • umyślnie utajonych w toku postępowania upadłościowego, o ile wierzyciel nie brał w nim udziału,

W związku z powyższym samo ogłoszenie upadłości nie równa się umorzeniu długów, ale otwiera dopiero drogę do ich umorzenia. Procedura składa się bowiem z dwóch etapów rozdzielonych postanowieniem o ogłoszeniu upadłości.

Etapy ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Etap I – do ogłoszenia upadłości

Pierwszy etap do ogłoszenia upadłości konsumenckiej praktycznie w całości odbywa się przed Sądem. Na tym etapie ocenie podlega w zasadzie jedynie to, czy rzeczywiście jesteśmy niewypłacalni. Co do zasady jeżeli Sąd ustali, że nie jesteśmy w stanie regulować naszych zobowiązań wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości, które to dopiero otwiera właściwą procedurę zmierzającą do oddłużenia.

Warto podkreślić, że na tym etapie wyklarują się także nasze zobowiązania, które musimy przedstawić Sądowi. Niestety zgłoszenie długów na tym etapie powoduje, że w przyszłości nie będzie możliwe prowadzenie sporu z wierzycielem co do ich zasadności bądź wysokości. Ogłaszając upadłość tracimy zatem możliwość kwestionowania w szczególności wysokości naszych zobowiązań, a wierzyciel nie będzie już musiał dowodzić ich istnienia!

Etap II – postępowanie upadłościowe

Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości rozpoczyna się dopiero właściwa procedura oddłużeniowa. W tym momencie działania przesuwają się z Sali sądowej w realia codziennego funkcjonowania dłużnika.

Od tej chwili dłużnik będzie zmuszony odczuwać skutki rodzących się dla niego ograniczeń, które trwać mogą nawet 84 miesiące! Na  tym etapie powołany zostanie syndyk, który zadba o likwidację naszego majątku i będzie nadzorował sposób w jaki przez nawet 7 lat będziemy spłacać nasze długi wobec wierzycieli. 

Etap III – okres planu spłaty

Po ogłoszeniu upadłości zostanie ustalony plan spłaty, określający przez jaki czas i w jaki sposób będziemy spłacać naszych wierzycieli. Okres spłacania naszych długów powinien trwać 36 miesięcy, nie mniej jednak okres ten może zostać wydłużony nawet do 84 miesięcy. Może do tego dojść, jeżeli zostanie zostanie stwierdzone, że umyślnie doprowadziliśmy do powstania stanu naszej niewypłacalności.

Jeżeli w okresie przez jaki mieliśmy realizować plan spłaty wywiążemy się ze wszystkich nałożonych na nas obowiązków, to sąd wyda postanowienie, w którym umorzy nam całość, lub część naszych długów. Dopiero teraz zakończy się kilkuletnia procedura upadłości.

Etap IV – umorzenie długów

Dopiero na tym ostatnim etapie sprawy (po realizacji planu spłaty), sąd będzie weryfikował naszą winę w powstaniu stanu niewypłacalności. Warto tu wyraźnie podkreślić, że ustalenie iż umyślnie przyczyniliśmy się do powstania stanu niewypłacalności np. zaciągając długi przy świadomości braku możliwości ich spłaty, będzie musiał skutkować odmową naszego oddłużenia. Tym samym istnieje bardzo duże ryzyko przebrnięcia ciężkiej, długotrwałej i ograniczającej nas procedury upadłości, bez uzyskania oczekiwanego efektu w postaci oddłużenia! Ale o tym możemy się dowiedzieć dopiero po jej zakończeniu…  

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Negatywne skutki ogłoszenia upadłości. Czy warto? Opinie.

Samo ogłoszenie upadłości nie skutkuje automatycznym umorzeniem naszego zadłużenia, a jedynie szeregiem negatywnych dla nas samych konsekwencji. Musimy o nich pamiętać przed staraniem się o ogłoszenie upadłości! Umorzenie naszych długów będzie dopiero efektem przyjęcia na siebie tych negatywnych konsekwencji. Wniosek o upadłość konsumencką może więc być początkiem drogi przez mękę, a nie oddłużania.

Wskazać należy, że po pierwsze z chwilą ogłoszenia upadłości wymagalne stają się nasze wszystkie długi, chociażby wedle zawartych umów termin płatności jeszcze nie nadszedł.

Po drugie, cały nasz majątek staje się tzw. masą upadłości, a zarząd nim wychodzi z rąk dłużnika i przechodzi na syndyka. Od tej chwili nie możemy już rozporządzać naszym majątkiem co formalnie skutkuje np. niemożliwością użyczenia będących własnością dłużnika rzeczy takich jak np. samochód. Upadły nie tylko jednak traci prawo zarządzania swoim majątkiem, ale również musi go w całości wydać syndykowi, podobnie jak całość dokumentacji oraz rozliczeń jego dotyczących. Ten obowiązek jest tu o tyle istotny, że jego niedopełnienie powoduje umorzenie postepowania i utratę możliwości starania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na kolejne 10 lat. 

Wynagrodzenie upadłego za pracę w części nie podlegającej zajęciu, tj. powyżej minimalnej krajowej i powyżej 60% jego wysokości z chwilą uzyskania, także wchodzi w skład masy upadłości. W praktyce zatem, dłużnik zachowuje swobodę dysponowania tylko tą niepodlegającą zajęciu częścią majątku. Skutek o którym mowa w niniejszym akapicie trwa do czasu zakończenia realizacji planu spłaty.

Wstrzymaniu ulegają także wszelkie sprawy sądowe toczące się z udziałem dłużnika. Od tej chwili dłużnik nie może już samodzielnie reprezentować swoich interesów przed sądem w tych postepowaniach, a jego role przejmuje syndyk.

Najtrudniejsze dla większości dłużników jest znaczne ograniczenie swobodnego funkcjonowania w obrocie prawnym. Z chwilą ogłoszenia upadłości tracimy bowiem możliwość swobodnego zawierania umów, z wyjątkiem drobnych umów dotyczących życia codziennego takich jak np. codzienne zakupy. Podjęcie jakichkolwiek poważniejszych działań prawnych, np. zawarcie umowy najmu mieszkania, przy zmianie miejsca zamieszkania, wiązać się będzie musiało z uzgodnieniem tego faktu z syndykiem i uzyskaniem jego zgody.

Jak nie upadłość, to co w zamian?

Upadłość konsumencka nie może być traktowana jako doskonałe panaceum na zadłużenie. W praktyce istnieje mnóstwo możliwości na pozbycie się długów innymi drogami z których warto skorzystać w pierwszej kolejności. Każda z tych metod będzie dla nas mniej bolesna niż upadłość.

Upadłość konsumencka jest procesem długotrwałym i skomplikowanym, który na długie lata odbiera nam godne funkcjonowanie w społeczeństwie. Warto zatem poważnie zastanowić się nad tą droga oddłużenia. W praktyce i wbrew obiegowej opinii, upadłość powinna być ostatecznym rozwiązaniem, którego dłużnik podejmuje się dopiero wtedy, gdy inne metody oddłużania zawiodą albo są już niedostępne.

Gdzie szukać pomocy w oddłużaniu?

W Kancelarii EUROLEGE pomogliśmy tysiącom osób wyjść ze spirali zadłużenia. Pomagamy na terenie całego kraju, przed każdym sądem w Polsce. Wiele osób, które trafiły do nas z pytaniem o upadłość konsumencką, po wysłuchaniu naszych argumentów zrezygnowały z tej formy oddłużania. Zamiast tego zastosowaliśmy inne metody, które były dobrane bezpośrednio do konkretnej sytuacji finansowej Klienta. Dzisiaj te osoby mogą cieszyć się życiem wolnym od długów!

Zawsze zaczynamy od przeprowadzenia dogłębnej analizy prawnej wszystkich spraw/długów, z którymi boryka się osoba, trafia do nas po poradę. Taka analiza jest całkowicie darmowa i do niczego nie zobowiązuje.

Aby skorzystać z bezpłatnej analizy wystarczy się z nami skontaktować:


4.3/5 - (74 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Tomasz Kisiel

Adwokat z wieloletnią praktyką w sprawach z powództwa banków i firm pożyczkowych o zapłatę, jak również w sporach z bankami na gruncie tzw. kredytów frankowych. Specjalista z zakresu antywindykacji oraz prawa karnego skarbowego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Justyna pisze:

Witam.Prosze o radę.Jestem na początku drogi o upadłość ale mam obawy czy to dobry pomysł.Prosze o pomoc.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Justyno. Jak zapewne przeczytała Pani w artykule, upadłość konsumencka to nie jest lekki i przyjemny temat. Niesie ze sobą wiele problemów. Chociaż w niektórych przypadkach pozostaje jedynym rozwiązaniem. Nie znamy Pani historii w pełni, dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Paweł pisze:

Witam. Mam 100 tysięcy długu. Na połowie siedzi już komornik co wiąże się z tym że nie jestem w stanie spłacać reszty. Po zajęciu części pensji i opłatach za mieszkanie które wynajmuje oraz opłaty za telefon zostaje mi 800 zł na życie.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Pawle. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby tak było to wówczas istnieje realna szansa na zatrzymanie działań komornika oraz odzyskanie zabranych przez niego środków. Mamy za mało informacji, aby to stwierdzić. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Małgorzata pisze:

Proszę o pomoc w wyjście z dużego zadłużenia na, które mnie nie stać

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Małgorzato. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Informujemy, że w sprawach zobowiązań, które nie były przedmiotem postępowań sądowych i komorniczych możliwe jest zastosowanie sankcji kredytu darmowego. Kwestię SKD opisywaliśmy na naszym forum w tym artykule: https://www.eurolege.pl/sankcja-kredytu-darmowego-jak-napisac-i-gdzie-zlozyc-wniosek/

Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Lysy pisze:

Proszę o kontakt w oddluzeniu, nie mieszkam w Polsce od kilku lat, w Polsce mam na głowie komornikow

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby tak było to wówczas istnieje realna szansa na zatrzymanie działań komornika oraz odzyskanie zabranych przez niego środków. Mamy za mało informacji, aby to stwierdzić. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Łukasz pisze:

Proszę o pomoc w odłużeniu
Nie chce ogłaszać upadłości konsumenckiej
Wpadłem w spiralę

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Łukaszu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

lukas pisze:

Proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Łukaszu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Julia pisze:

Proszę o kontakt

Nasz konsultant napisze do Pani na adres email podany w komentarzu. :)

Dariusz pisze:

Poproszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Dariuszu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Krzysztof pisze:

Proszę o kontakt w sprawie zajęcia konta przez komornika sprawa się ciągnie od lutego 2014 poprzez różnych komorników którzy co 5 lat przekazywali sobie moją sprawę .Teraz płaciłem komornikowi zgodnie z jego dyspozycją kwotę ugody przez 5lat po 250 zł a wczoraj dostałem pismo od komornika o zajęciu konta a pewnie i pensji.Dług był od PKO bp który sprzedał to firmie Intrum i się wtedy zaczeło.Proszę o pomoc bo już tej nerwówki nie wytrzymuje może państwo cos poradzicie nie zamierzam się uchylać od płacenia ale chcę mieć możliwość jakieś sensownej raty a nie jak komornik mi zajuma 900zł bo wtedy to naprawdę już mnie nie będzie na nic stać.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Krzysztofie. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle będzie mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Urszula pisze:

Poproszę o kontakt w sprawie upadłości konsumenckiej

Nasz konsultant napisze do Pani na adres email podany w komentarzu. :)

Monika pisze:

Proszę o kontakt

Nasz konsultant napisze do Pani na adres email podany w komentarzu.

Paulina pisze:

Dzień Dobry, proszę o kontakt.

Dzień dobry, nasz konsultant napisze do Pani na adres podany w komentarzu. :)

Małgorzata pisze:

Proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Małgorzato. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy/spraw. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Bogumił pisze:

Proszę o kontakt

Nasz konsultant napisze do Pana na adres email podany w komentarzu

Daria pisze:

Proszę o kontakt.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Dario. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis Pani sprawy/spraw. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Justyna pisze:

Proszę o kontakt.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Justyno. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy/spraw. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Krzysztof pisze:

Dzień dobry. Bardzo proszę o kontakt mailowy w sprawie zadłużenia.

Kłaniam się,
Krzysztof.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Krzysztofie. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o opis Pana sprawy/spraw. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Angelika pisze:

Proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Angeliko. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis Pani sprawy/spraw. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marcin pisze:

Witam , prosiłbym o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Marcinie. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o opis sprawy/spraw. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Weronika pisze:

Witam, poprosiłabym o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Łukasz pisze:

Witam proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Łukaszu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marzena pisze:

Witam proszę o kontakt.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Marzeno. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Izabela pisze:

Dzień dobry, proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Izabelo. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Ela pisze:

Dzień dobry, „znajomy” uzyskał w sierpniu 2022 roku prawomocny wyrok o upadłości. Dowiedziałam się przypadkowo, a miestety „zapomniał” dopisac do wniosku dług wobec mnie. Czy można z tym coś jeszcze zrobić?

Anna pisze:

Dzień dobry, proszę o kontakt.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis Pani sprawy/spraw. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Hanna pisze:

Dzień dobry mam duże zadłużenie w banku I kilka chwilówek nie mam żadnego majątku.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Hanno. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Michał Gajewicz pisze:

Uregulowanie długów z UK.Mieszkam obecnie w Polsce.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Michale. Nie zajmujemy się pomocą w zakresie oddłużania z długów zagranicznych. Bardzo nam przykro.

Anita pisze:

Proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anito. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Wojtek pisze:

Proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Wojtku. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Małgorzata pisze:

Dzień dobry.
Chciałabym dowiedzieć się ile kosztują Państwa usługi. Mam kilka egzekucji komorniczych.
Myślałam o upadłości konsumenckiej.
Jeśli są inne sposoby o których Państwo wspominacie , to chciałabym je poznać. Jednak po uprzednim określeniu kwoty.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Małgorzato. Cennik naszych usług w zakresie oddłużania znajdzie Pani tutaj: https://www.eurolege.pl/cennik/
Oczywiście możemy dokonać indywidualnej wyceny całości kosztów obsługi Pani spraw. Wstępna analiza prawna oraz wycena są w całości bezpłatne i do niczego nie zobowiązują. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośba o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Zbigniew pisze:

Proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Zbigniewie. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Daniel pisze:

Proszę o kontakt . Jak wyjść z długów

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Danielu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Elżbieta pisze:

Poproszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Elżbieto. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis Pani sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marta pisze:

Bardzo proszę o kontakt.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Marto. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis Pani sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Aneta pisze:

Wyjście z długów ,proszę o kontakt jak sobie poradzić z tym .

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Aneto. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Ewelina pisze:

Proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Ewelino. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Dagmara pisze:

Bardzo proszę o kontakt emailowy

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Dagmaro. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Mateusz pisze:

Proszę o kontakt elektroniczny.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Mateuszu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Berta pisze:

Bardzo proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marcin pisze:

Proszę o kontakt email bądź telefoniczny.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Marcinie. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Agnieszka pisze:

Witam. Proszę o kontakt.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Hania pisze:

Proszę o kontakt, mam problem ze spłatą zobowiązań

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Haniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis Pani sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Andrzej pisze:

Wiktam mam problemy ze spłatą zadłużenia proszę o katakt 790773XXX

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Andrzeju. Jeszcze dzisiaj będziemy do Pana dzwonili. Prosimy o odbieranie połączeń z numeru 530 333 130

Paulina pisze:

Witam
Bardzo proszę o więcej informacji. Również rozważam upadłość konsumencką.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Paulino. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu, a upadłości co do zasady nie rekomendujemy. Chyba, że naprawdę nic nie da się już zrobić. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Cezary pisze:

Witam jestem zainteresowany pomocą.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Cezary. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Zofia pisze:

Proszę o pomoc w spłacie moich długow .Po śmierci męża nie mogę sobie poradzić .

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Zofio. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Grzegorz pisze:

Zastanawiam się czy ogłosić upadłość konsumencką. Jestem o krok od podpisania pelnomonictwa w tej sprawie.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Grzegorzu. Zalecamy wstrzymanie się z podjęciem takiej decyzji. Warto, aby Pana sprawie przyjrzał się bliżej prawnik od spraw długów. Chętnie pomożemy. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Milena Janiak pisze:

Proszę o pomoc w moich długach

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Mileno. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Tomasz pisze:

Witam, proszę o pomoc w odlużeniu, posiadam Ok 90 tys długu u różnych wierzycieli a w chwili obecnej Bestem bezrobotny

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Tomaszu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Grzegorz pisze:

Proszę o kontakt. Dziękuję

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Grzegorzu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marcin pisze:

Proszę o kontakt w sprawie problemów ze spłatą zobowiązań. Sprawa tragiczna.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Marcinie. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Paweł pisze:

Dzień dobry proszę o kontakt mailowy w celu uzyskania pomocy

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Pawle. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Radosław Matuszczyk pisze:

Proszę o kontakt mailowy w celu uzyskania pomocy w oddłużania pozdrawiam serdecznie

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Radosławie. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Ania pisze:

Witam . Posiadam zadłużenie na około 90 tys. Do dnia dzisiejszego spłacam ale ledwo daje radę . Do tego okres grzewczy się zaczął nie będę w stanie spłacać raty .proszę o poradę

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Aniu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Paulina pisze:

Borykam się z zadłużeniami i zajeciem komorniczym od jakiegoś czasu. Samotnie wychowuję niepelnosprawna 6cio letnia córkę, przez co nie pracuje. Moja sytuacja na tą chwilę jest bardzo ciężka i uniemożliwia mi spokojny sen. Jeśli jest jakieś rozwiązanie w takiej sytuacji, proszę o kontakt.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Paulino. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Kasia pisze:

Witam, mam około 200 tysięcy długu a jestem młoda mama. Mam kredyt w banku, zadłużone mieszkanie i kilka pożyczek w parabankach które wcześniej udawało mi się spłacać ale niestety najpierw straciłam prace zlikwidowali moje stanowiska a później zaszłam w ciąże, co robić w takiej sytuacji ? Nie widzę już żadnego rozwiązania, na koncie co chwile komornik a ja nie mam z czego spłacać bo nawet nie mam dochodów

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Kasiu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Bartosz pisze:

Mam ok 60tys pożyczek które brałem w okresie kiedy lepiej zarabiałem. Przy obecnych zarobkach po opłaceniu rat zostaję mi 500zl. Konsolidacja nie wchodzi grę mam także pozabankowki. Proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Bartoszu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Piotr94piotr@op.pl pisze:

Dobra wszystko ładnie ogulnie prowadzice do umozenie to rozumiem następuje oddłużeniowy sondowne oddalelenie a co potem z wpisami wbazach wiadomo że wierzyciel nigdy tego nie usunie bik big krd
Erif jak potem się pozbyć tych wpisów i taka osoba już później nie ma szans ani kredytu ani rządnych porzyczek

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Nie za bardzo wiemy co takiego chciał Pan osiągnąć wpisem? Prośba o pomoc czy zarzuty względem tego co robimy, czyli pomocy dla osób zadłużonych?

Teresa pisze:

Mam zadłużenie ok 300 tys i emeryturę dostaje po potraceniach 1.6 tys .Nie spłacenia tego w życiu .Co robić? Tylko upadłość, majątku nie posiadam. Syn bezrobotny , jemu też dług rośnie i co dalej

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Tereso. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Irena pisze:

Piszę do Państwa, bo ja już nie wytrzymuję nerwowo. Mam po nad 150.000 tys długów. Około 15 spraw komorniczych, co chwila wpada nowa sprawa od komornika. Zbieg egzekucji. Dodatkowo wydzwaniają do mnie różne windykacje, Hoist, Best, Kruk, Vindyx, Polska sieć windykacji, i wiele innych. Mam chore serce. Denerwuje się. Jestem na emeryturze, mam 980 zł emerytury netto, bo zabiera mi komornik. Jak mam żyć? Nie posiadam nieruchomości, samochodu. Mieszkam w mieszkaniu komunalnym. Mam różne pracę dorywcze, nie widzę możliwości spłacenia tych wszystkich swoich zobowiązań. Proszę o poradę, co ja mam robić?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Ireno. Zawodowo zajmujemy się pomocą w wychodzeniu z długów. Musimy jednak poznać Pani sprawy bliżej, aby ustalić czy, a jeśli tak to w jaki sposób będziemy mogli Pani pomóc. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

PanLew pisze:

Spirala długów? U mnie komornik, komornika, komornikiem przegania…błędy z młodych lat skutkują w obecnym, dorosłym już życiu. Nie wiem jak z tego wyjść, o upadłości konsumenckiej myśle od roku, ale co potem…fajnie by było to odczarować i nie oglądać się za plecy

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Pawle. Wszystko jest możliwe, ale czy da się oddłużyć Pana w sprawie komorniczej zależy od wielu okoliczności. W naszej Kancelarii zajmujemy się pomocą również na etapie postepowań egzekucyjnych. W pierwszej kolejności jednak trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Paulina pisze:

Witam mam 23 lata i dość spora ilość długów na 50 000 zł to są wszystkie z odsetkami nie widzę rozwiązania innego nie mam majątku mam 4 dzieci nie mam stałego zatrudnienia nie mam stałego miejsca zamieszkania proszę o pomoc . Wykończona psychicznie jestem przez to co się dzieje .

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Paulino. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Luiza pisze:

Witam, mam komornika na 99 tys zł i zajęte konta, oraz kredyt hipoteczny i kredyty konsumenckie, o ile kredyty mogłabym jeszcze spłacać to zajęcie komornicze całkowicie blokuje moje życie i nie wiem jak z tego wybrnąć…

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Luizo. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w Pani sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w Pani sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Wiktoria pisze:

Mam 21 lat i zadłużenie na kwote 26 tys u komornikow + inne dlugi . Nie widzę innej drogi niż ogłoszenie upadłości ponieważ jedno zadłużenie już spłaciłam po czym zaczełam leczyć się psychiatrycznie …

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Wiktorio. Zapewniamy Panią, że upadłość konsumencka to ostatnia deska ratunku, ale jednocześnie kosztowna i ryzykowna. Jeśli istnieją inne, alternatywne metody oddłużania to zalecamy z nich korzystać w pierwszej kolejności. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach zawodowo. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimu o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marcin pisze:

Witam Państwa. Jestem zadłużony na około 140 000 zł. Część długu zabiera mi komornik z emerytury a 130 000zl z braku majątku zostało sprzedane firmie Hoist Finance, która nie chce przystać na moją propozycję spłaty i bombarduje mnie pismami i telefonami a teraz zaczęła straszyć windykacja terenowa. Jestem u skraju załamania nerwowego po ostrym zawale serca. Proszę o pomoc.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. W Kancelarii EUROLEGE pomagamy wychodzić z długów. W celu sprawdzenia w jaki sposób moglibyśmy Panu pomóc potrzebujemy więcej informacji. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośba o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Seweryn pisze:

Witam mam 24 lata mam kredyt którego nie miałem z czego spłacać ponieważ straciłem prace i takim oto cudem wszedłem w spirale długów jednakże skorzystałem z pomocy przez kancelarie prawna certo której płaciłem miesięcznie ok 600 zł jednakże ostatecznie przychodzi do mnie masa listów oczywiście telefony i windykatorzy a jak mówię żeby kontaktowali się z kancelaria oni o niczym nic nie wiedza .. Nie wiem co robić ponieważ długi rosną a wynika z tego ze oni nic w tej sprawie nie robią .. Tr przeczytałem o stronie prawna.pl w sprawie upadłości konsumenckiej jednakże nie wiem czy jest to właściwe wyjscie z tej sytuacji

Dzień dobry Panie Sewerynie. Pomagamy osobom zadłużonym w wychodzeniu z długów. U nas wstępna analiza prawna sprawy jest całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o opis Pana sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Ja pisze:

Szanowni Państwo. Mam orzeczoną niepełnosprawność z powodów chorób i zaburzeń psychicznych, choruję na chorobę afektywną dwubiegunową (w epizodzie maniakalnym gdzie ma się zniesioną świadomość nabrałam chwilówek) oraz zaburzenia osobowości borderline, będę starać się też o rentę, straciłam pracę, jestem na L4 po ustaniu zatrudnienia, mam komornika na ponad 5 tysięcy, ponad 20 tysięcy innych kredytów i nie spłaconych chwilówek. Jak mam cokolwiek spłacić jak z zasiłku chorobowego jeszcze mi komornik zabierze 25% i zostanie żenująco niska kwota? W obecnym stanie lekarz prowadzący (dr nauk medycznych jeśli to ważne) nie widzi szans na zatrudnienie w moim stanie psychicznym, gdyż mam znaczne pogorszenie zdrowia, epizod depresji, będę kilkanaście tygodni na oddziale otwartym psychiatrycznym. Nie mam żadnego majątku, wszystko jest na męża a od dnia ślubu mamy rozdzielność majątkową. To nawet w takim wypadku sąd nie umorzy długów? Bo po przeczytaniu tego artykułu jeszcze bardziej się załamałam :( To ja już nie wiem komu umarzają…

Dzień dobry. Musimy poznać sprawę trochę bliżej, aby powiedzieć coś więcej. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Maria pisze:

Dzień dobry.Chcialam zapytać czy będę mogła zwrócić się o poradę ale czekam na pismo z BIK jak również od komornika w sprawie zaległości.Od dziesięciu lat komornik zabiera mi emeryturę . Mniej więcej przez ten okres zabrano mu już ok 60 tys i nie widzę światełka w tych splatach

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. W pierwszej kolejności należałoby sprawdzić, czy komornik w ogóle może działać w Pani sprawie. W sensie takim, czy tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji nie jest wadliwy. W naszej praktyce każdego dnia spotykamy się z co najmniej kilkoma sprawami dziennie, w których egzekucja toczona jest na podstawie wadliwych tytułów wykonawczych. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju spraw, która związana jest z umorzeniem egzekucji i odzyskaniem wszystkich zabranych przez komornika środków. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Joanna pisze:

Witam, co zrobić jeżeli bank nie zgodził się na restrukturyzację? Zawnioskowałam o 10 lat, lecz zgody nie dostałam gdyż nie mogą zaakceptować takiego terminu. Ale też nie zaproponowali nic innego.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Szkoda, że przed wysłaniem czegokolwiek do banku nie poprosiła Pani prawnika o poradę. Możliwe, że byłoby więcej wyjść, w tym spór sądowy. Wobec złożenie wniosku o restrukturyzację w sposób oczywisty uznała Pani całość zadłużenia wobec banku. To zdecydowanie utrudnia ewentualny proces sądowy, który oczywiście z pozwu banku może się pojawić. Nawet w nieodległym terminie. Postaramy się jednak spojrzeć na Pani sprawę. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Beata pisze:

Witam. Po przeczytaniu artykułu postanowiłam napisać do Państwa.
Zastanawiam się nad upadłością konsumencka z powodu moich zaległości i zobowiązań, które w tej chwili pochłaniają prawie 80% mojego wynagrodzenia. Czy istnieje jakieś inne rozwiązanie trudnej sytuacji? Bardzo proszę o pomoc.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Beato, musielibyśmy spojrzeć na Pani zobowiązania i stan poszczególnych spraw. Wszystko zależy od sytuacji i na pewno ogłaszanie upadłości konsumenckiej to ostateczność. W naszym rozumieniu wychodzenie z długów nie polega na ogłaszaniu upadłości. To sytuacja, w której można się znaleźć tylko wówczas, gdy inne, alternatywne i dostępne metody oddłużania zawodzą albo nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Ewa pisze:

Bardzo proszę o pomoc bo nie radzę sobie i za nie dlugo nie będę miała nawet na chleb dziecią naprawdę nie wiem co mam robic proszę jeszcze raz pomożecie mi

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Odpowiedzieliśmy Pani na komentarz w poprzednim wpisie.

Ewa pisze:

Bardzo proszę o kontakt i pomoc bo za chwile nie będę miała dziecią na chleb i naprawdę nie wiem jak sobie poradzić

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Odpowiedzieliśmy Pani na komentarz w poprzednim wpisie.

Ewa pisze:

Bardzo proszę o kontakt i pomoc bo za chwile nie będę miała dziecią na chleb

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Ewo. Zajmujemy się pomocą osobom zadłużonym. Musimy jednak poznać Pani sprawę trochę bliżej. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Tomasz pisze:

Myślałem nad upadłością konsumencką ,czytałem różne artykuły, ale dopiero dzięki temu artykułowi zrozumiałem , że to ostatnia rzecz której bym chciał. Niestety raty zaczęły przytłaczać ,ratowałem się chwilówkami, byle nie robić żadnych zaległości. Niestety popadłem w spiralę, mam pierwszą zaległość , zaraz posypią się następne apróba skonsolidowania spełzła na niczym pomimo dobrego scrollingu, tylko dlatego że łączna suma raty była za wysoka i traciłem dla banku wiarygodność. Byłbym w stanie spłacać spokojnie, ale niestety nie mam szans. Nerwy nie dają spać ani normalnie funkcjonować i nie widzę możliwości wyjścia z tego. Gdyby tylko udało się wszystko skonsolidować ,mógłbym wreszcie odetchnąć. Boję się o to co dalej będzie.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Tomaszu, konsolidacja to też nie jest zawsze dobry pomysł. Zwykle nawet nie za dobry. Pisaliśmy o tym na naszym blogu w tym materiale: https://www.eurolege.pl/ugoda-z-bankiem-restrukturyzacja-i-konsolidacja-kredytu-czy-warto-poradnik/
Oczywiście, jeśli potrzebuje Pan pomocy w swoich sprawach to oczywiście zapraszamy do kontaktu. Zajmujemy się pomocą w wychodzeniu z długów.

Edyta pisze:

Witam,od wielu lat borykam się że spłata długów ,których raty miesięczne obecnie przekraczają moje zarobki. Wpadłam w spirale zadłużenia i nerwicę.Nie zalegam z żadnymi płatnościami tylko dlatego że biorę chwilówki i spłacam bieżące raty . Jest to koszmar dla mnie ale cały czasam nadzieję że jakoś z tego wyjdę.Mammęż który mnie utrzymuje ale on też ma swoje zobowiązania niestety.Pracuję non stop ale już nie daje rady . Prawdopodobnie nasze małżeństwo się rozpadnie , ponieważ muszę wyjechać za granicę do pracy by móc spłacać zobowiązania.Myślę o ogłoszeniu upadłości ale czy są jakieś inne możliwości?. Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Upadłość to właściwie ostateczność i należy sie na nią decydować wyłącznie wtedy, gdy nie ma innych, mniej dolegliwych form oddłużania. Upadłość często nie rozwiązuje problemów, a osoby je ogłaszającą cierpią często z powodu tego, że nie mogą przez lata normalnie funkcjonować i podlegają ciągłym ograniczeniom ze strony syndyka. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośba o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Dorota pisze:

Witam serdecznie przeczytałam artykuł odnośnie upadłośći konsumendzkiej myślę że powinnam jednak skorzystać z innej pomocy nie potrafię dokładnie określić mojego długu powstał on z trudnej sytiacjii życiowej posiadam około 30 tys nie wiem może jeszcze więcej pisze tak ponieważ mam komornika któremu place co miesiąc a a mimo to bez przerwy jeszcze piszą o dzwonią do mnie jakieś firmy windykacyjne które rzadaja kolejnych spłat nie dawno okazało się że ten dlug który place został sprzedany czy nie wiem jak to ująć oddany z tego co widzę dwom firmom windykacyjna chciałaby aby ktoś mi pomógł bo te moje długi myślę część jest przedawnionych mniej więcej wiem czego dotyczą tel komórkowych pól sat tv itp parabanków typu Bocian prowident itp proszę o odpowiedź cooge zrobić żeby jakoś żyć normalnie zarabiam 3200 brutto z tego netto mam 2500tys komornikowi place już około 500 zł nie jestem wstanie już więcej proszę o radę co zrobić żeby nie nenlsly mnie tel i wierzyciele

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Doroto. Zajmujemy się takimi sprawami zawodowo i chętnie przyjrzymy się Pani sprawom nieco bliżej oraz postaramy się pomóc. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Piotr Borkowski pisze:

Dzień dobry chcę spytać czy mogę starać się o upadłości konsumecka wcześniej . Spłacałem chwilówkiami raty i wpadłem w kłopoty jak temu zaradzić? Proszę o pomoc .

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Piotrze. Musimy poznać Pana sprawy bliżej i wówczas będziemy w stanie powiedzieć coś więcej. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimhy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Edyta pisze:

Ja już mam komornika,zajmuje mi część pensji,grozi mi wywalenie z mieszkania komunalnego(dług w urzędzie za niespłacony czynsz).Urząd dał komornika i nie chce żadnej ugody,chcę by sąd wydał nakaz opuszczenia domu.Myslalam o upadłości,ale mam wątpliwości,czy to dobry pomysł.Nie stać mnie na wynajęcie mieszkania,nawet kawalerki.Co mam robić.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Edyto, musielibyśmy poznać Pani sprawy trochę bliżej. Wtedy możemy powiedzieć coś więcej. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o podanie dodatkowych informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Mariusz pisze:

Witam proszę o pomoc bo jusz niedane rady moje raty przykroczyly moje wynagrodzenie niewiem co mam robic

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Odpisaliśmy Panu w poprzednim komentarzu.

Mariusz pisze:

Witam proszę o pomoc bo jusz niedane rady moje raty przykroczyly domowy budzet

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Musimy Panie Mariuszu przeanalizować Pana sytuację i wówczas będziemy w stanie powiedzieć coś więcej w kwestii oddłużania. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o podanie dodatkowych informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Joanna pisze:

Dzień dobry jestem prawie zdecydowana na upadlosc konsumencka bo myślę że nie mam innego wyjścia. Może się mylę proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Oczywiście możemy przeanalizować Pani sytuację i wszystkie sprawy. Analizę prawną wykonamy nieodpłatnie. Zobaczymy wówczas czy nie dałoby się wdrożyć innych, mniej dolegliwych form oddłużania niż upadłość konsumencka. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośba o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie skrzynki mailowej.

Krzysztof pisze:

Jak wygląda pomoc zadłużonym ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

To zależy od konkretnego przypadku Panie Krzysztofie. Więcej na temat oddłużania i metod oddłużania dowie się Pan z tego artykułu: https://www.eurolege.pl/oddluzanie-pomoc-zadluzonym/

Izabela pisze:

Proszę o kontakt io pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Nasze biuro obsługi jeszcze w dniu dzisiejszym wyśle wiadomość na Pani adres mailowy. Prosimy o regularne sprawdzanie skrzynki mailowej.

Ewelina pisze:

Dzień dobry błagam o pomoc popadła w długi jak zostałam z dzieckiem sama. Wyrzucił nas z mieszkania musiałam znaleźć wynajmowane zarobki 1600do 1800 a wynajem 1200 zaczęłam brać pożyczki wtedy nie było pomocy 500 plus ani nie dostawałam alimenty jak dziecko malutkie było chore też pracować nie mogłam i tak popadłam w długi. Obecnie od 12miesiecy pracowalam na sprzatanu wypłata 1500 ale pracodawca nawet 1500 nie chciał zapłacić musiałam prosić się po 2 miesiącach pracy distalam 1400 25.10.2021 odeszłam nawet umowy nie miałam tylko na czarno. Wysłałam 60 cv ale nikt nie dzwoni… Zaczęłam sama chodzić po domach prywatnych sprzątać przekroczyłam kwotę wolna od podatku zarabiam 1780zl jako pomoc domowa osób fizycznych doczytałam że w takiej sytuacji trzeba zarejestrować działalność nie chce działać w szarej strefie. 1780 zl nie daje mi mozliwosci spłaty długu 70000 zl jakie są inne wyjścia z dkogow niż upadłość i czy można ogłosić upadłość jeżeli zarejestruje działalności po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku. Ewelina Maintok evunia18@wp.pl

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Musielibyśmy wnikliwiej przeanalizować Pani sprawę. Najlepiej, gdyby zrobił to jeden z naszych prawników zajmujących się upadłością konsumencką. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Magdalena pisze:

Mam długu ok 140000.Bank zabiera mi prawie całą pensje.Dług wynika z tego że pomogłam mamie wyjść z długów a sama mam problemy teraz ponieważ zostaje mi niewiele z wypłaty a sama wychowuje syna nie wiem jak z tego wyjść proszę o pomoc

Pani Magdaleno napisaliśmy do Pani maila w powyższej sprawie. Zapraszamy tez do kontaktu bezpośrednio z nasza Kancelarią, nr 530 333 130.

Lukasz pisze:

Zadludluzenie przy wypowiedzeniu umow, kredytiwych na 90.000zl

Panie Łukaszu, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią pod nr tel. 530 333 130 lub email: kontakt@eurolege.pl