Upadłość konsumencka przez wielu dłużników traktowana jako jedyny i najlepszy sposób wyjścia z długów. Niestety powszechna opinia o upadłości, podstawach do jej uzyskania, procedurze upadłościowej i jej skutkach jest w powszechnej opinii bardzo zaburzona i ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. W poniższym poradniku wyjaśnimy na czym polega upadłość i dlaczego w większości przypadków nie warto ogłaszać upadłości konsumenckiej. Poznaj opinie prawników o upadłości konsumenckiej.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Czytając internetowe blogi i komentarze ciężko spotkać się jednak z jakimikolwiek interpretacjami co do wad upadłości konsumenckiej. Osoby poruszające się w tej tematyce zasadniczo tylko ją zachwalają .Jednak patrząc od strony praktycznej, trzeba powiedzieć jedno: wbrew obiegowej opinii upadłość nie tylko nie oznacza automatycznego umorzenia długów, a wręcz przeciwnie, z ustawowego założenia stanowi procedurę, która ma doprowadzić do ich maksymalnie możliwego uregulowania!

Kto nie może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Odnosząc się do upadłości konsumenckiej trzeba zauważyć, że wbrew obiegowej opinii nie może ona doprowadzić do umorzenia wszelkich zobowiązań dłużnika. O całkowitym oddłużeniu w toku postępowania upadłościowego mogą zapomnieć osoby, których zadłużenie wynika z:

  • zobowiązań o charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązań wynikających z tytułu odszkodowań za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • kary grzywny orzeczonej wyrokiem karnym,
  • zobowiązań obejmujących naprawienie szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • środków karnych nawiązki i obowiązku naprawienia szkody orzeczonej wyrokiem karnym,
  • umyślnie utajonych w toku postępowania upadłościowego, o ile wierzyciel nie brał w nim udziału,

W związku z powyższym samo ogłoszenie upadłości nie równa się umorzeniu długów, ale otwiera dopiero drogę do ich umorzenia. Procedura składa się bowiem z dwóch etapów rozdzielonych postanowieniem o ogłoszeniu upadłości.

Etapy ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Etap I – do ogłoszenia upadłości

Pierwszy etap do ogłoszenia upadłości konsumenckiej praktycznie w całości odbywa się przed Sądem. Na tym etapie ocenie podlega w zasadzie jedynie to, czy rzeczywiście jesteśmy niewypłacalni. Co do zasady jeżeli Sąd ustali, że nie jesteśmy w stanie regulować naszych zobowiązań wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości, które to dopiero otwiera właściwą procedurę zmierzającą do oddłużenia.

Warto podkreślić, że na tym etapie wyklarują się także nasze zobowiązania, które musimy przedstawić Sądowi. Niestety zgłoszenie długów na tym etapie powoduje, że w przyszłości nie będzie możliwe prowadzenie sporu z wierzycielem co do ich zasadności bądź wysokości. Ogłaszając upadłość tracimy zatem możliwość kwestionowania w szczególności wysokości naszych zobowiązań, a wierzyciel nie będzie już musiał dowodzić ich istnienia!

Etap II – postępowanie upadłościowe

Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości rozpoczyna się dopiero właściwa procedura oddłużeniowa. W tym momencie działania przesuwają się z Sali sądowej w realia codziennego funkcjonowania dłużnika.

Od tej chwili dłużnik będzie zmuszony odczuwać skutki rodzących się dla niego ograniczeń, które trwać mogą nawet 84 miesiące! Na  tym etapie powołany zostanie syndyk, który zadba o likwidację naszego majątku i będzie nadzorował sposób w jaki przez nawet 7 lat będziemy spłacać nasze długi wobec wierzycieli. 

Etap III – okres planu spłaty

Po ogłoszeniu upadłości zostanie ustalony plan spłaty, określający przez jaki czas i w jaki sposób będziemy spłacać naszych wierzycieli. Okres spłacania naszych długów powinien trwać 36 miesięcy, nie mniej jednak okres ten może zostać wydłużony nawet do 84 miesięcy. Może do tego dojść, jeżeli zostanie zostanie stwierdzone, że umyślnie doprowadziliśmy do powstania stanu naszej niewypłacalności.

Jeżeli w okresie przez jaki mieliśmy realizować plan spłaty wywiążemy się ze wszystkich nałożonych na nas obowiązków, to sąd wyda postanowienie, w którym umorzy nam całość, lub część naszych długów. Dopiero teraz zakończy się kilkuletnia procedura upadłości.

Etap IV – umorzenie długów

Dopiero na tym ostatnim etapie sprawy (po realizacji planu spłaty), sąd będzie weryfikował naszą winę w powstaniu stanu niewypłacalności. Warto tu wyraźnie podkreślić, że ustalenie iż umyślnie przyczyniliśmy się do powstania stanu niewypłacalności np. zaciągając długi przy świadomości braku możliwości ich spłaty, będzie musiał skutkować odmową naszego oddłużenia. Tym samym istnieje bardzo duże ryzyko przebrnięcia ciężkiej, długotrwałej i ograniczającej nas procedury upadłości, bez uzyskania oczekiwanego efektu w postaci oddłużenia! Ale o tym możemy się dowiedzieć dopiero po jej zakończeniu…  

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i anulować dług.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Negatywne skutki ogłoszenia upadłości. Czy warto? Opinie.

Samo ogłoszenie upadłości nie skutkuje automatycznym umorzeniem naszego zadłużenia, a jedynie szeregiem negatywnych dla nas samych konsekwencji. Musimy o nich pamiętać przed staraniem się o ogłoszenie upadłości! Umorzenie naszych długów będzie dopiero efektem przyjęcia na siebie tych negatywnych konsekwencji. Wniosek o upadłość konsumencką może więc być początkiem drogi przez mękę, a nie oddłużania.

Wskazać należy, że po pierwsze z chwilą ogłoszenia upadłości wymagalne stają się nasze wszystkie długi, chociażby wedle zawartych umów termin płatności jeszcze nie nadszedł.

Po drugie, cały nasz majątek staje się tzw. masą upadłości, a zarząd nim wychodzi z rąk dłużnika i przechodzi na syndyka. Od tej chwili nie możemy już rozporządzać naszym majątkiem co formalnie skutkuje np. niemożliwością użyczenia będących własnością dłużnika rzeczy takich jak np. samochód. Upadły nie tylko jednak traci prawo zarządzania swoim majątkiem, ale również musi go w całości wydać syndykowi, podobnie jak całość dokumentacji oraz rozliczeń jego dotyczących. Ten obowiązek jest tu o tyle istotny, że jego niedopełnienie powoduje umorzenie postepowania i utratę możliwości starania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na kolejne 10 lat. 

Wynagrodzenie upadłego za pracę w części nie podlegającej zajęciu, tj. powyżej minimalnej krajowej i powyżej 60% jego wysokości z chwilą uzyskania, także wchodzi w skład masy upadłości. W praktyce zatem, dłużnik zachowuje swobodę dysponowania tylko tą niepodlegającą zajęciu częścią majątku. Skutek o którym mowa w niniejszym akapicie trwa do czasu zakończenia realizacji planu spłaty.

Wstrzymaniu ulegają także wszelkie sprawy sądowe toczące się z udziałem dłużnika. Od tej chwili dłużnik nie może już samodzielnie reprezentować swoich interesów przed sądem w tych postepowaniach, a jego role przejmuje syndyk.

Najtrudniejsze dla większości dłużników jest znaczne ograniczenie swobodnego funkcjonowania w obrocie prawnym. Z chwilą ogłoszenia upadłości tracimy bowiem możliwość swobodnego zawierania umów, z wyjątkiem drobnych umów dotyczących życia codziennego takich jak np. codzienne zakupy. Podjęcie jakichkolwiek poważniejszych działań prawnych, np. zawarcie umowy najmu mieszkania, przy zmianie miejsca zamieszkania, wiązać się będzie musiało z uzgodnieniem tego faktu z syndykiem i uzyskaniem jego zgody.

Jak nie upadłość, to co w zamian?

Upadłość konsumencka nie może być traktowana jako doskonałe panaceum na zadłużenie. W praktyce istnieje mnóstwo możliwości na pozbycie się długów innymi drogami z których warto skorzystać w pierwszej kolejności. Każda z tych metod będzie dla nas mniej bolesna niż upadłość.

Upadłość konsumencka jest procesem długotrwałym i skomplikowanym, który na długie lata odbiera nam godne funkcjonowanie w społeczeństwie. Warto zatem poważnie zastanowić się nad tą droga oddłużenia. W praktyce i wbrew obiegowej opinii, upadłość powinna być ostatecznym rozwiązaniem, którego dłużnik podejmuje się dopiero wtedy, gdy inne metody oddłużania zawiodą albo są już niedostępne.

Gdzie szukać pomocy w oddłużaniu?

W Kancelarii EUROLEGE pomogliśmy tysiącom osób wyjść ze spirali zadłużenia. Pomagamy na terenie całego kraju, przed każdym sądem w Polsce. Wiele osób, które trafiły do nas z pytaniem o upadłość konsumencką, po wysłuchaniu naszych argumentów zrezygnowały z tej formy oddłużania. Zamiast tego zastosowaliśmy inne metody, które były dobrane bezpośrednio do konkretnej sytuacji finansowej Klienta. Dzisiaj te osoby mogą cieszyć się życiem wolnym od długów!

Zawsze zaczynamy od przeprowadzenia dogłębnej analizy prawnej wszystkich spraw/długów, z którymi boryka się osoba, trafia do nas po poradę. Taka analiza jest całkowicie darmowa i do niczego nie zobowiązuje.

Aby skorzystać z bezpłatnej analizy wystarczy się z nami skontaktować:


4.8/5 - (51 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Tomasz Kisiel

Adwokat z wieloletnią praktyką w sprawach z powództwa banków i firm pożyczkowych o zapłatę, jak również w sporach z bankami na gruncie tzw. kredytów frankowych. Specjalista z zakresu antywindykacji oraz prawa karnego skarbowego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Ewa pisze:

Bardzo proszę o pomoc bo nie radzę sobie i za nie dlugo nie będę miała nawet na chleb dziecią naprawdę nie wiem co mam robic proszę jeszcze raz pomożecie mi

Kancelaria EuroLege pisze:

Odpowiedzieliśmy Pani na komentarz w poprzednim wpisie.

Ewa pisze:

Bardzo proszę o kontakt i pomoc bo za chwile nie będę miała dziecią na chleb i naprawdę nie wiem jak sobie poradzić

Kancelaria EuroLege pisze:

Odpowiedzieliśmy Pani na komentarz w poprzednim wpisie.

Ewa pisze:

Bardzo proszę o kontakt i pomoc bo za chwile nie będę miała dziecią na chleb

Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Ewo. Zajmujemy się pomocą osobom zadłużonym. Musimy jednak poznać Pani sprawę trochę bliżej. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Tomasz pisze:

Myślałem nad upadłością konsumencką ,czytałem różne artykuły, ale dopiero dzięki temu artykułowi zrozumiałem , że to ostatnia rzecz której bym chciał. Niestety raty zaczęły przytłaczać ,ratowałem się chwilówkami, byle nie robić żadnych zaległości. Niestety popadłem w spiralę, mam pierwszą zaległość , zaraz posypią się następne apróba skonsolidowania spełzła na niczym pomimo dobrego scrollingu, tylko dlatego że łączna suma raty była za wysoka i traciłem dla banku wiarygodność. Byłbym w stanie spłacać spokojnie, ale niestety nie mam szans. Nerwy nie dają spać ani normalnie funkcjonować i nie widzę możliwości wyjścia z tego. Gdyby tylko udało się wszystko skonsolidować ,mógłbym wreszcie odetchnąć. Boję się o to co dalej będzie.

Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Tomaszu, konsolidacja to też nie jest zawsze dobry pomysł. Zwykle nawet nie za dobry. Pisaliśmy o tym na naszym blogu w tym materiale: https://www.eurolege.pl/ugoda-z-bankiem-restrukturyzacja-i-konsolidacja-kredytu-czy-warto-poradnik/
Oczywiście, jeśli potrzebuje Pan pomocy w swoich sprawach to oczywiście zapraszamy do kontaktu. Zajmujemy się pomocą w wychodzeniu z długów.

Edyta pisze:

Witam,od wielu lat borykam się że spłata długów ,których raty miesięczne obecnie przekraczają moje zarobki. Wpadłam w spirale zadłużenia i nerwicę.Nie zalegam z żadnymi płatnościami tylko dlatego że biorę chwilówki i spłacam bieżące raty . Jest to koszmar dla mnie ale cały czasam nadzieję że jakoś z tego wyjdę.Mammęż który mnie utrzymuje ale on też ma swoje zobowiązania niestety.Pracuję non stop ale już nie daje rady . Prawdopodobnie nasze małżeństwo się rozpadnie , ponieważ muszę wyjechać za granicę do pracy by móc spłacać zobowiązania.Myślę o ogłoszeniu upadłości ale czy są jakieś inne możliwości?. Pozdrawiam

Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Upadłość to właściwie ostateczność i należy sie na nią decydować wyłącznie wtedy, gdy nie ma innych, mniej dolegliwych form oddłużania. Upadłość często nie rozwiązuje problemów, a osoby je ogłaszającą cierpią często z powodu tego, że nie mogą przez lata normalnie funkcjonować i podlegają ciągłym ograniczeniom ze strony syndyka. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośba o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Dorota pisze:

Witam serdecznie przeczytałam artykuł odnośnie upadłośći konsumendzkiej myślę że powinnam jednak skorzystać z innej pomocy nie potrafię dokładnie określić mojego długu powstał on z trudnej sytiacjii życiowej posiadam około 30 tys nie wiem może jeszcze więcej pisze tak ponieważ mam komornika któremu place co miesiąc a a mimo to bez przerwy jeszcze piszą o dzwonią do mnie jakieś firmy windykacyjne które rzadaja kolejnych spłat nie dawno okazało się że ten dlug który place został sprzedany czy nie wiem jak to ująć oddany z tego co widzę dwom firmom windykacyjna chciałaby aby ktoś mi pomógł bo te moje długi myślę część jest przedawnionych mniej więcej wiem czego dotyczą tel komórkowych pól sat tv itp parabanków typu Bocian prowident itp proszę o odpowiedź cooge zrobić żeby jakoś żyć normalnie zarabiam 3200 brutto z tego netto mam 2500tys komornikowi place już około 500 zł nie jestem wstanie już więcej proszę o radę co zrobić żeby nie nenlsly mnie tel i wierzyciele

Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Doroto. Zajmujemy się takimi sprawami zawodowo i chętnie przyjrzymy się Pani sprawom nieco bliżej oraz postaramy się pomóc. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Piotr Borkowski pisze:

Dzień dobry chcę spytać czy mogę starać się o upadłości konsumecka wcześniej . Spłacałem chwilówkiami raty i wpadłem w kłopoty jak temu zaradzić? Proszę o pomoc .

Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Piotrze. Musimy poznać Pana sprawy bliżej i wówczas będziemy w stanie powiedzieć coś więcej. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimhy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Edyta pisze:

Ja już mam komornika,zajmuje mi część pensji,grozi mi wywalenie z mieszkania komunalnego(dług w urzędzie za niespłacony czynsz).Urząd dał komornika i nie chce żadnej ugody,chcę by sąd wydał nakaz opuszczenia domu.Myslalam o upadłości,ale mam wątpliwości,czy to dobry pomysł.Nie stać mnie na wynajęcie mieszkania,nawet kawalerki.Co mam robić.

Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Edyto, musielibyśmy poznać Pani sprawy trochę bliżej. Wtedy możemy powiedzieć coś więcej. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o podanie dodatkowych informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Mariusz pisze:

Witam proszę o pomoc bo jusz niedane rady moje raty przykroczyly moje wynagrodzenie niewiem co mam robic

Kancelaria EuroLege pisze:

Odpisaliśmy Panu w poprzednim komentarzu.

Mariusz pisze:

Witam proszę o pomoc bo jusz niedane rady moje raty przykroczyly domowy budzet

Kancelaria EuroLege pisze:

Musimy Panie Mariuszu przeanalizować Pana sytuację i wówczas będziemy w stanie powiedzieć coś więcej w kwestii oddłużania. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o podanie dodatkowych informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Joanna pisze:

Dzień dobry jestem prawie zdecydowana na upadlosc konsumencka bo myślę że nie mam innego wyjścia. Może się mylę proszę o kontakt

Kancelaria EuroLege pisze:

Oczywiście możemy przeanalizować Pani sytuację i wszystkie sprawy. Analizę prawną wykonamy nieodpłatnie. Zobaczymy wówczas czy nie dałoby się wdrożyć innych, mniej dolegliwych form oddłużania niż upadłość konsumencka. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośba o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie skrzynki mailowej.

Krzysztof pisze:

Jak wygląda pomoc zadłużonym ?

Kancelaria EuroLege pisze:

To zależy od konkretnego przypadku Panie Krzysztofie. Więcej na temat oddłużania i metod oddłużania dowie się Pan z tego artykułu: https://www.eurolege.pl/oddluzanie-pomoc-zadluzonym/

Izabela pisze:

Proszę o kontakt io pomoc

Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Nasze biuro obsługi jeszcze w dniu dzisiejszym wyśle wiadomość na Pani adres mailowy. Prosimy o regularne sprawdzanie skrzynki mailowej.

Ewelina pisze:

Dzień dobry błagam o pomoc popadła w długi jak zostałam z dzieckiem sama. Wyrzucił nas z mieszkania musiałam znaleźć wynajmowane zarobki 1600do 1800 a wynajem 1200 zaczęłam brać pożyczki wtedy nie było pomocy 500 plus ani nie dostawałam alimenty jak dziecko malutkie było chore też pracować nie mogłam i tak popadłam w długi. Obecnie od 12miesiecy pracowalam na sprzatanu wypłata 1500 ale pracodawca nawet 1500 nie chciał zapłacić musiałam prosić się po 2 miesiącach pracy distalam 1400 25.10.2021 odeszłam nawet umowy nie miałam tylko na czarno. Wysłałam 60 cv ale nikt nie dzwoni… Zaczęłam sama chodzić po domach prywatnych sprzątać przekroczyłam kwotę wolna od podatku zarabiam 1780zl jako pomoc domowa osób fizycznych doczytałam że w takiej sytuacji trzeba zarejestrować działalność nie chce działać w szarej strefie. 1780 zl nie daje mi mozliwosci spłaty długu 70000 zl jakie są inne wyjścia z dkogow niż upadłość i czy można ogłosić upadłość jeżeli zarejestruje działalności po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku. Ewelina Maintok evunia18@wp.pl

Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Musielibyśmy wnikliwiej przeanalizować Pani sprawę. Najlepiej, gdyby zrobił to jeden z naszych prawników zajmujących się upadłością konsumencką. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Magdalena pisze:

Mam długu ok 140000.Bank zabiera mi prawie całą pensje.Dług wynika z tego że pomogłam mamie wyjść z długów a sama mam problemy teraz ponieważ zostaje mi niewiele z wypłaty a sama wychowuje syna nie wiem jak z tego wyjść proszę o pomoc

Pani Magdaleno napisaliśmy do Pani maila w powyższej sprawie. Zapraszamy tez do kontaktu bezpośrednio z nasza Kancelarią, nr 530 333 130.

Lukasz pisze:

Zadludluzenie przy wypowiedzeniu umow, kredytiwych na 90.000zl

Panie Łukaszu, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią pod nr tel. 530 333 130 lub email: kontakt@eurolege.pl