Masz egzekucję komorniczą i nie wiesz w jaki sposób poradzić sobie z wysokimi kosztami tego postępowania? Chciałbyś spłacać swoje długi wynikające z tytułów wykonawczych wystawianych przez sąd? Jednak nie w taki sposób, aby w większości pobierane od Ciebie pieniądze trafiały do wierzyciela, a nie do komornika? Jest to możliwe! W naszym dzisiejszym artykule pokażemy Państwu sposób, dzięki któremu zyskujecie szansę na zmniejszenie kosztów wynagrodzenia komornika. Zapraszamy do lektury!

Mam komornika. Jak zmniejszyć koszty komornicze?

Jeśli wobec Twojej osoby toczone jest postępowanie komornicze, to niewątpliwie wydany został wobec Ciebie tytuł wykonawczy. Upoważnia on komornika to toczenia egzekucji. Jeśli odebrałeś pismo z sądu i nic z tym nie zrobiłeś to raczej nie uda Ci się zatrzymać komornika. Nie oznacza to wcale, że masz pokornie patrzeć jak dorobek Twojego życia albo na bieżąco wypracowywane pieniądze zabierane są przez komornik. A ten w pierwszej kolejności inkasuje je dla siebie. Możesz wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej i tym samym zmniejszyć sobie zadłużenie!

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i anulować dług.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Jakie są warunki obniżenia opłaty komorniczej?

Zgodnie z przepisami dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej za egzekucję świadczeń pieniężnych. Kiedy? Jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokości jego dochodów. Powyższe oznacza, że wniosek o obniżenie opłaty może dotyczyć tylko i wyłącznie egzekucji świadczeń o charakterze pieniężnym. Jakich? Np. zapłaty kredytu, pożyczki, alimentów i tym podobnych. Nie będzie miał natomiast zastosowania do świadczeń o charakterze niepieniężnym, jak np. wykonanie zastępcze.

Jak i gdzie napisać wniosek o obniżenie opłat komorniczych?

Wniosek o obniżenie opłaty komorniczej składa się do sądu rejonowego przy którym działa komornik. Dokonuje się tego jednak za pośrednictwem komornika, który prowadzi egzekucję. To bardzo ważne, ponieważ pominięcie stosownej drogi prawnej może narazić taki wniosek na odrzucenie bez badania jego zasadności.

Pamiętaj, że obniżenie opłata obniżona w wyniku wniosku o jej obniżenie nie może być niższa niż 1/3 wartości opłaty podstawowej, jednak nie mniej niż 200 zł.

Jaka jest opłata sądowa za złożenie wniosku o obniżenie opłaty komorniczej?

W myśl przepisów wniosek o obniżenie opłat komorniczych wolny jest od wszelkich opłat sądowych. Ma to oczywiście racjonalne podstawy. Bowiem z natury osoba, która wnioskuje o obniżenie kosztów komorniczych nie ma również środków na pokrycie opłaty wnoszonej do sądu.

Jaki jest termin na wniesienie wniosku o obniżenie opłaty komorniczej?

Teraz najważniejsze! Wniosek o obniżenie opłaty komorniczej wnosi się w terminie zaledwie 7 dni od dnia, w którym jako dłużnik egzekwowany otrzymałeś postanowienie o pobraniu albo o ustaleniu opłaty egzekucyjnej. Pamiętaj, że wniesienie wniosku o obniżenie opłaty komorniczej nie powoduje wstrzymania wykonywanych w toku sprawy komorniczej czynności i nie tamuje tego postępowania. W wyjątkowych okolicznościach sąd może zawiesić postępowanie egzekucyjne na wniosek dłużnika, co jednak należy rozpatrywać w kategoriach zdecydowanego wyjątku, a nie reguły.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


O Autorze

Kancelaria EuroLege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komornicze