W przypadku przedawnienia się długu prawo stoi po stronie dłużnika. Jednak to dłużnik musi o tym pamiętać, a często jego nieświadomość jest wykorzystywana przez firmy windykacyjne, które korzystając z niewiedzy ściągają nawet przedawnione długi. Zatem kiedy przedawnia się dług w firmie windykacyjnej? Odpowiedź znajdziesz poniżej, jak również ściągawkę z najważniejszymi terminami przedawnienia roszczeń.

Przedawnienie długu – co to oznacza?

Przepisy dotyczące przedawnienia długu opisane są w Kodeksie Cywilnym. Określone tam zostały dokładne ramy czasowe, po których dany rodzaj długu zostaje przedawniony. Co oznacza sam termin przedawnienia? Jest to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego czasu. Poza pewnymi wyjątkami, gdyż istnieją długi, które nie ulegają przedawnieniu.

Jednak ogólnie rzecz biorąc, jeżeli dany dług może ulec przedawnieniu, to po określonym czasie dłużnik nie ma obowiązku jego spłaty. Nawet w przypadku kiedy wezwie go do tego firma windykacyjna.

Terminarz przedawnienia długów

Teoretycznie firmy windykacyjne, które mają pełny dostęp do dokumentacji dłużnika, powinny przestrzegać przepisów prawa i nie nękać osób, których dług został przedawniony. Jednak często firmy te korzystają z niewiedzy dłużnika, który nieświadomy swoich praw daje się zastraszyć i w obawie przed gorszymi konsekwencjami jak np. sprawa w sądzie, spłaca przedawnione zadłużenie. Dlatego warto wiedzieć jaki dług przedawnia się po jakim czasie.

W 2018 roku weszła w życie nowelizacja przepisów KC, która wprowadziła nową zasadę według której, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, podstawowy termin przedawnienia wynosi 6 lat, a w przypadku długów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata, od momentu kiedy stały się wymagalne czyli powstał obowiązek ich zapłaty.

Jednak ogólna zasada dotyczy tylko tych rodzajów długów, które nie zostały szczegółowo opisane. Większość zadłużeń posiada swoje terminy przedawnienia.

Dług, który przedawnia się po roku

 • Roszczenia z tytułu umowy przewozu
 • Mandat

Dług, który przedawnia się po 2 latach

 • Roszczenia z tytułu debetu na koncie bankowym
 • Dług za usługi telekomunikacyjne
 • Dług pracodawcy wobec pracownika za niewypłacone wynagrodzenie – umowa o dzieło
 • Roszczenia przedsiębiorcy z tytułu niezapłaconej faktury

Dług, który przedawnia się po 3 latach

 • Zadłużenie z tytułu czynszu
 • Należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • Roszczenia z tytułu umowy kredytowej lub pożyczkowej
 • Zobowiązania podatkowe
 • Roszczenia z tytułu umowy o pracę
 • Zadłużenie na karcie kredytowej

Dług, który przedawnia się po 6 latach

 • Długi spadkowe
 • Inne roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu

Czy każdy dług może ulec przedawnieniu?

Warto wiedzieć, że istnieją długi, które nigdy nie ulegną przedawnieniu. Należą do nich:

 • Roszczenia o zniesienie współwłasności rzeczy
 • Roszczenia inne niż majątkowe
 • Roszczenia wynikające z prawa własności nieruchomości
 • Roszczenia powstałe w wyniku zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości
DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Kiedy bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu?

Zgodnie z przepisami Kodeksy Cywilnego istnieje taka instytucja jak przerwanie biegu przedawnienia długu. Chodzi tutaj o określone przypadki, kiedy bieg terminu liczony jest od nowa:

 • Podjęcie czynności przed sądem, kiedy termin przedawnienia jeszcze nie upłynął
 • Rozpoczęcie mediacji
 • Uznanie roszczenia przez dłużnika

Oznacza to, że dług ulega przedawnieniu wtedy, kiedy zarówno wierzyciel jak i dłużnik nie dokonują żadnych czynności związanych z długiem.

Najczęstszą praktyką, którą wykorzystują firmy windykacyjne jest wysłanie nakazu zapłaty z próbą polubownego rozłożenia zadłużenia na raty, a nawet anulowania części odsetek. Często w takich pismach istnieje także wzmianka o tym, że w przeciwnym wypadku zobowiązanie zostanie skierowane na drogę sądową, a sam dłużnik wpisany na listę KRD. Do pisma może być dołączona prośba o kontakt lub gotowa umowa ugody, którą należy podpisać i odesłać do firmy windykacyjnej.

Podpisując taki wniosek czy ugodę dłużnik uznaje roszczenie co jest jednoznaczne z przerwaniem terminu przedawnienia i odnowieniem przedawnionego długu.

Oczywiście jest to działanie niezgodne z zasadami, które narusza dobro obywateli. Jednak firmy windykacyjne korzystają z niewiedzy i wymuszają poprzez nękanie spłatę długu, który jest przedawniony. W takich sytuacjach warto działać i skorzystać z pomocy prawnika, który zajmie się sprawą.

Jak sprawdzić czy dług się przedawnił?

Jak wspomnieliśmy powyżej każdy rodzaj długu ma swój okres przedawnienia. Warto więc przede wszystkim ustalić jakiego rodzaju zadłużenia dotyczy roszczenie, a następnie sprawdzić jaki jest jego okres przedawnienia.

Czy firma windykacyjna ma prawo ścigać konsumenta z tytułu przedawnionego długu?

To, że dług został przedawniony wcale nie jest jednoznaczne z tym, że został on umorzony czy unieważniony. Jest on traktowany jako zobowiązanie naturalne, co oznacza, że wierzyciel wbrew pozorom wciąż może domagać się jego zapłaty czy oddać sprawę w ręce firmy windykacyjnej. Dlatego warto jest znać swoje prawa i nie dać się zastraszyć kiedy otrzymamy list z firmy windykacyjnej z nakazem zapłaty. Warto podejść do sprawy rzeczowo i ustalić czy dług nie uległ przedawnieniu.

Od 2018 roku prawo stoi po stronie konsumenta i sąd ma obowiązek z urzędu zbadać czy roszczenie wniesione przeciwko konsumentowi jest przedawnione czy nie. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami. Wtedy sąd nie uwzględnia przedawnienia z urzędu, a konieczne jest jego udowodnienie przez pozwanego. Jednak dotyczy to tylko długów, które zostały skierowane do sądu.

Firmy windykacyjne skupują także przedawnione długi. Wiedzą, że nie mają możliwości kierowania ich na drogę sądową, jednak starają się wykorzystać inne narzędzia do tego, aby nie doszło do przedawnienia długu.

Jeżeli nie jesteś pewien skorzystaj z pomocy

W sprawach tego typu warto zaufać profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w tego typu sprawach i wiedzą jak postępować z firmami windykacyjnymi. Jeżeli posiadasz taki dług skontaktuj się z naszą kancelarią. Zapewniamy bezpłatną analizę sprawy i szybki kontakt w celu omówienia możliwych rozwiązań.

Skontaktuj się z nami:


4.9/5 - (48 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Marta pisze:

Witam miałam zadłużenie w firmie bocian pożyczki na 900zł i podpisałam ugodę czy mogę się od niej odwołać bo to są podwójne koszty spłaty proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Marto. Jeśli podpisywała Pani ugodę bez wcześniejszej konsultacji prawnej to najpewniej będzie Pani musiała ponieść konsekwencje niewiedzy i braku doświadczenia w tego rodzaju sprawach. Teoretycznie to co Pani zostaje to uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu/podstępu? Nie wiemy jednak czy zachodzą ku temu przesłanki w tej konkretnej sprawie.
Jeśli chciałaby Pani uzyskać pomoc jednego z naszych prawników to mamy do tego rodzaju spraw dedykowaną specjalną usługę. Więcej na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl