O istnieniu takiej instytucji jak Komisja Nadzoru Finansowego mogłeś się dowiedzieć m.in. przy okazji zaciągania kredytów, analizowania ofert banków i nie tylko. Powołano ją w 2006 roku, a realizuje ona bardzo ważne zadania. Co do nich należy? Co warto wiedzieć o KNF?

Co to KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego została powołana na mocy Ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. Kontrolę nad jej działalnością sprawuje Rada Ministrów. We wspomnianym 2006 roku instytucja ta przejęła zadania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Obowiązkiem KNF jest sprawowanie nadzoru nad:

 • sektorem bankowym,
 • rynkiem kapitałowym,
 • rynkiem ubezpieczeniowym,
 • rynkiem emerytalnym,
 • instytucjami płatniczymi,
 • biurami usług płatniczych,
 • sektorem kas spółdzielczych,
 • instytucjami pieniądza elektronicznego,
 • biurami usług płatniczych.

Nie jest zatem tak, że KNF sprawuje nadzór finansowy wyłącznie nad działalnością banków. Instytucja ta ma zapewniać prawidłowe funkcjonowanie wymienionych wyżej rynków, a także dbać o interesy ich uczestników. Obecnie przewodniczącym KNF jest Jacek Jastrzębski, a jego zastępcami są Dagmara Wieczorek-Bartczak i Rafał Mikusiński.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Urząd Komisji Nadzoru finansowego – zadania

Poza wspomnianym nadzorem finansowym, KNF odpowiada także za:

 • działania nakierowane na rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, które dotyczą nadzoru nad rynkiem finansowym,
 • działania informacyjno-edukacyjne w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,
 • zapewnianie warunków do polubownego załatwiania sporów pomiędzy uczestnikami rynku finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi m.in. listę ostrzeżeń publicznych, która przydać się może  każdemu uczestnikowi rynku finansowego. W ten sposób KNF ostrzega wszystkich przed korzystaniem z usług wymienionych firm. W spisie widnieją podmioty, wobec których zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i KNF nie zaleca współpracy z nimi do momentu zakończenia postępowania. Jeśli zamierzasz rozpocząć korzystanie z usług firmy, która działa na rynku usług finansowych i jest ona dla Ciebie anonimowa, to koniecznie sprawdź, czy znajduje się ona na liście KNF.

Dzięki temu prostemu krokowi możesz uniknąć problemów finansowych. W marcu 2021 roku w spisie umieszczonych było ponad 350 podmiotów. Oczywiście korzystanie z ich usług nie jest zabronione – jest to tylko informacja, że taka decyzja może się wiązać z ryzykiem. Za co firma może się znaleźć na tej liście? Np. za wykonywanie czynności bankowych, prowadzenie giełdy towarowej czy funduszu emerytalnego bez zezwolenia KNF.

Jeśli mimo ostrzeżenia od KNF skorzystałeś z usług firmy, co stało się przyczyną problemów, to pamiętaj, że w prawie każdym przypadku można wyjść z opresji. Skontaktuj się z nami, a wtedy przydzielimy Ci prawnika, za darmo przeanalizujemy sprawę i zaproponujemy podjęcie kroków, które rozwiążą Twoje kłopoty.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

Kategorie: Porady dla dłużników Tagi: Brak tagów

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.