Wezwanie do zapłaty jest jedną z najczęściej spotykanych form ponaglenia osoby pozostającej w obowiązku wykonania zobowiązania, np. umowy kredytu, umowy pożyczki. Osoba pozostająca w zwłoce czy opóźnieniu z zapłatą musi jednak zdawać sobie sprawę ze swojego położenia. Wezwanie do zapłaty może pochodzić od różnych podmiotów. A mogą być nimi chociażby bank, firma windykacyjna czy firma pożyczkowa.

Czy odpowiedź na wezwanie do zapłaty jest obowiązkowa? Czy brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty może nieść za sobą negatywne skutki prawne? Poniżej odpowiadamy na te i inne zagadnienia dotyczące wezwań do zapłaty.

Brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty. Jakie mogą być konsekwencje?

Jeśli już otrzymałeś wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej, pożyczkowej albo banku to przede wszystkim nie wpadaj w panikę. Lepszym jest już nadmierne – chociaż niepolecane – zbagatelizowanie takiego pisma niż wykonywanie nieprzemyślanych ruchów. Dlaczego? Ponieważ prawdą jest, że pośpiech jest zawsze złym doradcą.

A co jeśli nie udzielisz odpowiedzi na wezwanie do zapłaty? Brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi konsekwencjami. Wezwanie do zapłaty ze strony potencjalnego wierzyciela jest obowiązkiem, jeśli chce on wystąpić w przyszłości na drogę sądową o zapłatę. Dlaczego udzielanie odpowiedzi na wezwanie do zapłaty może działać na Twoją niekorzyść?

Wynika to przede wszystkim z faktu, że pisane jest zazwyczaj przez osobę nie posiadającą doświadczenia prawniczego. Brak doświadczenia, pośpiech i często strach stanowią mieszankę wybuchową. Osoba otrzymująca wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej, pożyczkowej czy banku potrafi np. uznać dług, czy nawet zrzec się przedawnienia! Takie karygodne sytuacje końcowo mogą doprowadzić do niekorzystnych w skutkach procesów sądowych.

PAMIETAJ! Wezwanie do zapłaty jest wyłącznie subiektywnym przekonaniem potencjalnego wierzyciela o tym, że dług istnieje oraz w podanej w tym wezwaniu wysokości. Nie płać do czasu, aż skontaktujesz się w tej sprawie z prawnikiem od spraw oddłużeniowych i nie zasięgniesz fachowej porady. W przeciwnym wypadku możesz uznać dług nie istniejący, zawyżony albo przedawniony!

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty – przedawnienie

W tym miejscu musisz wiedzieć drogi czytelniku, że jeśli jesteś konsumentem to chroni się przedawnienie. Nawet jeśli zobowiązanie istnieje, nie jest zawyżone, a jest przedawnione, to nie musisz nic płacić. Uchylenie się od zapłaty zobowiązania przedawnionego jest prawem osoby zadłużonej. Może z tego prawa skorzystać bez żadnych negatywnych konsekwencji. Stanowi o tym art. 117 § 2 k.c., który stanowi, że:

„Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.”

W kolejnym przepisie natomiast możemy wyczytać, że:

„Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.”.

Jest to przepis kluczowy dla zrozumienia korzystnego położenia osoby zadłużonej wobec wierzyciela, który domaga się spłaty przedawnionego zobowiązania.

Co jednak stanie się, jeśli osoba zadłużona udzieli odpowiedzi na wezwanie do zapłaty? Jak napisaliśmy wyżej może np. uznać przedawnione roszczenie (dług). W takiej sytuacji wierzyciel może pozwać taką osobę do sądu i liczyć na korzystne rozstrzygnięcie. Wszystko wynika z przepisów prawa, a ściślej art. 1171 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że:

„W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.”.

Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że uznanie zadłużenia przedawnionego może skutkować obowiązkiem jego zapłaty nawet w sposób przymusowy. Z tego względu lepiej odpowiedź na wezwanie do zapłaty uzgodnić z prawnikiem albo w ogóle zaniechać takiej czynności.

Odpowiedź na wezwanie dłużnika do zapłaty a proces sądowy

Jeśli udzielasz odpowiedzi na wezwanie do zapłaty to musisz wiedzieć, że dokument ten zostanie najpewniej użyty przez Twojego procesowego przeciwnika. Jeśli nie popełnisz tam żadnej omyłki to może nie będzie najgorzej. Najczęściej jednak nieprzemyślane odpowiedzi na wezwanie do zapłaty skutkują uznaniem zadłużenia. Takie historie zazwyczaj kończą się zasądzeniem długu, nawet, jeśli był przedawniony.

Nie warto jednak i w takich sytuacjach całkowicie się poddawać. W naszej Kancelarii EUROLEGE wielokrotnie pokazywaliśmy, że nawet w sprawach hipotetycznie przegranych odnosiliśmy zwycięstwa. Otrzymując nakaz zapłaty z sądu na pewno warto złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty i wdać się w spór niż bezczynnie czekać na niekorzystne rozstrzygnięcie.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

Kategorie: Porady dla dłużników Tagi: Brak tagów

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.