Cywilne postępowanie sądowe często przypomina sądy „skorupkowe”, wymagając od jego uczestników bardzo obszernej i szczegółowej wiedzy w zakresie znajomości przepisów formalnych. Szczególnie istotne są kwestie dotyczące prawidłowego wnoszenia sprzeciwów od nakazów zapłaty. Bywa bowiem, że nawet mając rację i wiedząc co trzeba napisać sąd naszym sprzeciwem w ogóle się nie zajmie i go zwyczajnie odrzuci.

Większość nakazów zapłaty wydawanych jest dzisiaj w postępowaniu upominawczym i jednocześnie uproszczonym. Zasadniczo windykatorzy korzystając z tego trybu postępowania składają pozwy na specjalnych formularzach. Wymagają tego przepisy.

Sprzeciw wnosić na formularzu czy w zwykłej formie pisemnej?

Dostając z sądu rzeczony nakaz zapłaty, wydany w postępowaniu uproszczonym do dnia 7 listopada 2019 roku należało wnosić sprzeciw również na specjalnie dedykowanym do tego formularzu – SP. Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w zwykłej formie z pominięciem urzędowego formularza powodowało, że sąd wzywał do złożenia sprzeciwu na tymże formularzu, zakreślając jednocześnie termin, który wynosi 7 dni od dnia doręczenia przesyłki z pismem o odrzuceniu. Jeśli w tym czasie pozwany się nie wyrobił, jego sprzeciw zostanie definitywnie odrzucony, co spowoduje, że sąd w ogóle nie będzie nim zajmował.

Od 7 listopada 2019 roku obowiązują znowelizowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które zniosły obowiązek składania pism na urzędowych formularzach. Zmiany takie oceniamy jako korzystne, bowiem zmniejszają margines błędów, które nieprofesjonalni pozwani mogą popełnić. Nie oznacza to jednak, że w sprawach z powództwa firm windykacyjnych, pożyczkowych i banków można samodzielnie się bronić. Dlaczego? Bowiem specjaliści prawni z dużych instytucji finansowych wiedzą w jaki sposób napisać pozew, aby pozwany konsument miał trudności z podjęciem skutecznej obrony procesowej.

Jakie są skutki wniesienia sprzeciwu w innej formie, niż przewidziana przepisami?

Co to oznacza w praktyce? Jeśli windykator pozwał kogokolwiek za dług wirtualny, nieistniejący, wynikający z niezawartych nigdy umów, albo dług jest przedawniony, to niewniesienie sprzeciwu na urzędowym formularzu do dnia 7 listopada 2019 roku powodowało, że można było mieć komornika nawet jeśli nie było się dłużnikiem. Wydany w sprawie nakaz zapłaty uprawomocniał się na skutek odrzucenia sprzeciwu, a windykator nadawał takiemu nakazowi klauzulę wykonalności i kirował sprawę do postępowania egzekucyjnego.

Może wydać się to dziwne a nawet zabawne, ale takie same skutki jak nie wniesienie sprzeciwu na urzędowym formularzu mogło mieć np. nieprzekreślenie wszystkich niewypełnionych rubryk formularza albo nieskreślenie odpowiednich oznaczeń w formularzu.

Trzeba zatem wiedzieć, że niesprostanie wszystkim wymogom formalnym sprzeciwu od nakazu zapłaty, a jednocześnie nieusunięcie wskazywanych przez sąd braków formalnych w odpowiednim terminie, może mieć bardzo bolesne i niekorzystne skutki prawne. A to dlatego, że nie będzie dane pozwanemu wytłumaczyć swoich racji przed sądem i tym samym podjąć jakiejkolwiek obrony przed bezpodstawnym albo przedawnionym roszczeniem.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Inne powody odrzucenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jakie?

Odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty może następować z różnych przyczyn. Poza wcześniej występującymi błędami w formularzach możemy jeszcze wyróżnić:

  1. odrzucenie sprzeciwu z powodu przekroczenia terminu na jego wniesienie,
  2. odrzucenie sprzeciwu z powodu braku podpisu osoby wnoszącej pismo,
  3. odrzucenie sprzeciwu z powodu braku załączników, w tym odpisu wnoszonego pisma dla strony przeciwnej,
  4. odrzucenie sprzeciwu z powodu nieprawidłowego udzielenia umocowania pełnomocnikowi.

Pamiętać trzeba, że odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty powoduje, że staje się on prawomocny. Oczywiście dopiero w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymujemy postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu od nakazu zapłaty. W takiej sytuacji można jednak działać. W zależności od faktycznych przyczyn odrzucenia możliwe jest uchylenie postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jak to zrobić? O tym poniżej.

Zażalenie na odrzucenie sprzeciwu. Termin, kiedy wnieść?

Otrzymując postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu możemy złożyć odwołanie do sądu od tego orzeczenia. Środkiem zaskarżenia przeznaczonym do tego jest zażalenie na postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu. Koniecznym jest jednak zachowanie odpowiednich procedur. Poza wymaganiami formalnymi dla takiego pisma koniecznym jest zachowanie 7-dniowego terminu do złożenia zażalenia. Termin wskazany liczy się od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu wraz z uzasadnieniem sądu.

Kiedy zażalenie na odrzucenie sprzeciwu może okazać się skuteczne?

Jaki są prognozy dla skuteczności zażalenia na postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu? To zależy od przyczyn odrzucenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeśli są one bezwzględne – np. przekroczenie terminu na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty – to wówczas sąd nie uwzględni naszego odwołania. Możemy dzięki zażaleniu ugrać trochę czasu. Zgodnie z zasadami procedury cywilnej sąd nie nada klauzuli wykonalności na jeszcze nieprawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeśli natomiast odrzuceniu nastąpiło z innych przyczyn, jak. np. niedołączenie odpisu sprzeciwu dla strony przeciwnej to możliwe jest skuteczne działanie. Nie jest to bowiem przeszkoda nie dająca się usunąć za pomocą działań sądu. W końcu pracownicy sekretariatu mogą wykonać kserokopię dokumentów i wysłać je powodowi. Czy jest szansa na skuteczne zażalenie na odrzucenie sprzeciwu powinno być ocenione przez kogoś takiego jak prawnik od długów. Pamiętać bowiem trzeba, że oddalając nasze zażalenie będziemy musieli pokryć koszty poniesione przez stronę przeciwną. Nie wliczając w to zapłaconej przez nas uprzednio opłaty sądowej, której już nie odzyskamy.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


4.8/5 - (26 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Iurii pisze:

Dzień dobry.
Sprawa podwójnego ubezpieczenia przez PZU.
Zrezygnowałem z PZU ubezpieczył samochód w UNIQA na trzy miesiące wcześniej do skończenia okresu ubezpieczeniowego przez aplikacje PKOBP. Nie wysłał do PZU wypowiedzenie . PZU sprowadziła
sprawę do e-sądu w Lublinie po upływie trzech lat. Postanowienie e-sądu wobiec braku podstaw umorzyć postępowanie . PZU tego za mało i składa pozów do Sędu Rejonowego w Świebodzinie l Wydział Cywilny. Wysłałem do Sądu w Świebodzinie sprzeciw od zapłaty. Przy uzupełnienie braków formalnych nie dołączył do lista odpisu sprzeciwu. Czy jest możliwość powrócić sprawę na swoją korzyść. Postanowienie z e-sądu wobec braku podstaw umorzyć postępowanie data 2023-05-19. Postanowienie o odrzucenie sprzeciwu od zapłaty otrzymał z Sądu 04-12-2023, ale otrzymał nie ja a członek mojej rodziny.
Pozdrawiam,
Iurii Zhvanko

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Teoretycznie istnieje jeszcze możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu. Mogą być ku temu podstawy, ale na działanie jest tylko tydzień, liczony od 4.12.20223r. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.