Odsetki to istotny element, który ma znaczenie przy obliczaniu końcowej kwoty do spłaty kredytu czy pożyczki. Warto zwrócić uwagę na nie także w umowie. W praktycznie każdej istnieje zapis o odsetkach w razie opóźnienia spłaty.

Choć istnieje pewna dowolność w formułowaniu umów, to wysokość odsetek ma pewien poziom, którego nie może przekroczyć. Sprawdź ile wynoszą odsetki maksymalne i od czego zależy ich wysokość.

UWAGA! Masz umowę kredytu albo pożyczki? Płacisz wysokie raty z powodu rosnących kosztów odsetkowych, np. z powodu wzrostu WIBOR? A może RRSO w Twojej umowie jest niezgodne z prawem i może być zakwalifikowane jako klauzula niedozwolona? Jeśli Twoja umowa zawiera niezgodne z prawem zapisy to można zmniejszyć koszt pożyczki stosując np. sankcję kredytu darmowego albo unieważniając umowę w całości albo w części. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Skontaktuj się z nami i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić.

Odsetki – sposób na zabezpieczenie

Zapis o odsetkach w umowie pozwala na zabezpieczenie płynności finansowej. W przypadku kiedy strona nie wywiązuje się z zapisów umowy i przeciąga w czasie zapłatę za towar czy wykonaną usługę, może dojść nawet do utraty płynności finansowej. Zapis o dodatkowych odsetkach w przypadku braku płatności w terminie stanowi często solidne zabezpieczenie. Dlatego firmy jak i osoby prywatne stosują tego rodzaju zapisy w umowie i podkreślają konsekwencje płynące z opóźnień w zapłacie.

Swoboda zawierania umów gwarantuje nam to, że możemy dowolnie decydować o jej zapisach. Jednak odnośnie odsetek istnieją przepisy, które to regulują.

Czym są odsetki maksymalne?

Odsetki maksymalne to nic innego jak najwyższy dopuszczony przez prawo pułap odsetkowy do zapłaty wynikający z zapisów umowy. Przepisy dokładnie określają ich wysokość. Niezależnie od tego jaka jest to umowa i czego dotyczy poziom ten nie może przekraczać tego, podanego w przepisach prawa.

Ile wynoszą odsetki maksymalne?

Według artykułu 359 paragrafu 2 Kodeksu Cywilnego Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych.

Oznacza to, że aby poznać wysokość maksymalnych odsetek należy sprawdzić wysokość odsetek ustawowych.

Jeśli zapisy umowy wskazują na wyższy poziom niż ten, który określony jest w ustawie to należy wziąć pod uwagę zapisy ustawy, a nie sporządzonej umowy. Czy z powodu zawyżonych odsetek umowa pożyczki jest nieważna? Co do zasady lichwa nie powoduje nieważności umowy, ale w skrajnych przypadkach może tak się stać, gdyby utrzymanie umowy nie było możliwe po wyrzuceniu z niej przepisów niezgodnych z prawem.

Odsetki ustawowe – kluczowy rodzaj do ustalenia odsetek maksymalnych

Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że istnieją trzy podstawowe rodzaje odsetek ustawowych:

  • Odsetki ustawowe należne od sumy pieniężnej
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie w spełnianiu świadczeń pieniężnych
  • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

To, jaki rodzaj powinien być stosowany zależy głównie od umowy, która została zawarta. Jeśli w umowie nie została zapisana wysokość oprocentowania to z reguły stosuje się odsetki należne od sumy pieniężnej. Natomiast odsetki ustawowe za opóźnienie to narzędzie, które można wykorzystać kiedy wystąpiło opóźnienie w spłacie, a w umowie nie ma informacji o wysokości odsetek naliczanych w podobnej sytuacji. W sytuacji kiedy opóźnienie w spłacie dotyczy umowy, która została zawarta pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, to stosuje się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Odsetki ustawowe nie są określone konkretną kwotą, zależą od aktualnych stóp procentowych. W ostatnich czasach ich poziom znacznie urósł, właśnie ze względu na wzrost stóp procentowych.

Odsetki ustawowe należne od sumy pieniężnej to suma stopy referencyjnej NBP powiększona o 3,5 punktu procentowego. Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 6,75. Oznacza to, że obecna stawka odsetek to 10,25. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku, kiedy stopa referencyjna wynosiła nieco ponad 1% stawka ta była zdecydowanie niższa.

Natomiast odsetki ustawowe za opóźnienie w spełnianiu świadczeń pieniężnych są równe sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 pp. Przy obecnej stopie referencyjnej wynoszą więc 12,25%.

Jak obliczyć wysokość odsetek maksymalnych?

Aby obliczyć wysokość odsetek maksymalnych trzeba znać wysokość odsetek ustawowych. Jeśli już wiesz, jaka jest wysokość odsetek ustawowych sprawa jest prosta.

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych to dwukrotność ustawowych odsetek od sumy pieniężnej. Na dzień dzisiejszy (20.10.2022r.) wynoszą więc:

10,25% x 2 = 20,5% (w skali roku).

Natomiast maksymalna wysokość odsetek za zwłokę to dwukrotność ustawowych odsetek za opóźnienie czyli na dzień dzisiejszy (20.10.2022r.):

12,25% x 2 = 24,5% (w skali roku)

Czy odsetki trzeba płacić zgodnie z zapisami umowy?

Odsetki są wymagane i zapis o nich przeważnie widnieje w każdej umowie. Jednak jeśli wierzyciel np. w umowie pożyczkowej dodał zapis o odsetkach, których wysokość jest wyższa niż ta, która wynika z przepisów prawa, to nie masz obowiązku zapłacenia kwoty wynikającej z umowy. Chronią Cię przepisy prawa i to one wyznaczają maksymalny poziom zobowiązania, jaki masz do zapłacenia.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Nasi prawnicy przeanalizują zapisy Twojej umowy i sprawdzą, czy odsetki zostały naliczone zgodnie z prawem, a ich wysokość jest odpowiednia. Dodatkowo przygotujemy stosowną odpowiedź do wierzyciela lub skontaktujemy się z nim w Twoim imieniu. Zawsze wstępna analiza prawna jest u nas w pełni darmowa. Dlatego jeżeli masz problem z odsetkami od umowy daj sobie pomóc. Napisz lub zadzwoń do nas. Oddaj swoją sprawę w ręce profesjonalistów. Co ważne, wszystko załatwisz zdalnie, bez wychodzenia z domu czy pracy. Szybko, bezpiecznie i wygodnie.

Skontaktuj się z nami:


4.9/5 - (34 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.