Odwrócona hipoteka to rodzaj usługi finansowej, która skierowana jest głównie do emerytów i rencistów, osób starszych, posiadających własne mieszkanie. Szczególnie tych samotnych, którzy chcą nieco poprawić swoją sytuację finansową. Obecnie na polskim rynku jest to rozwiązanie czysto teoretyczne, gdyż nie spotkało się do tej pory ze zbyt dużym zainteresowaniem ze strony banków. Sprawdź czym jest odwrócona hipoteka, kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach.

UWAGA! Masz problem z długami? Rozważasz zawarcie umowy odwróconej hipoteki, aby zapewnić sobie pieniądze na spłatę długów? A może Twoje problemy finansowe mają inne podłoże? Napisz do nas lub zadzwoń. Prawnicy Kancelarii EUROLEGE chętnie i za darmo przeanalizują Twoją sytuację i znajdą optymalne rozwiązanie załatwiające Twoje kłopoty.

Czym jest odwrócona hipoteka?

Od lat sytuacja polskich emerytów nie należy do najłatwiejszych. Pomimo dodatków, które dostają wysokość ich świadczeń jest rażąco niska. Często nie wystarcza na samodzielne utrzymanie się i godne życie. Dlatego wiele osób zastanawia się zawczasu co zrobić, aby poprawić swój byt na emeryturze. Czy odwrócona hipoteka jest rozwiązaniem problemów?

Odwrócona hipoteka czy odwrócony kredyt hipoteczny działa na zasadach ustawy z dnia 23 października 2014 roku o odwróconym kredycie hipotecznym. Jest to produkt finansowy, który powstał na założeniach wcześniej działającej renty dożywotniej, która regulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego.

Jest to rodzaj kredytu hipotecznego, który skierowany jest do osób starszych, które chcą podpisać zobowiązanie, na mocy którego w zamian za prawa do nieruchomości po śmierci, będą dostawały pieniądze w comiesięcznych transzach. Istnieje także możliwość jednorazowej wypłaty większej sumy, choć zdarza się to stosunkowo rzadko. Osoba, która podpisze taką umowę ma prawo do dożywotniego zamieszkania w lokalu. Można powiedzieć, że jest to swojego rodzaju dożywotnia pożyczka pod zastaw nieruchomości.

Warto odnotować, że odwrócona hipoteka to nie jest sprzedaż nieruchomości z kredytem czy innego typu bezwarunkowe przeniesienie własności.

Odwrócona hipoteka – dla kogo?

W ustawie o odwróconej hipotece nie ma żadnej wzmianki o limicie wiekowym. Oznacza to, że jest to produkt, którego za grupę docelową przyjęto seniorów, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystały z niego także inne osoby fizyczne. Warunkiem jest jednak, aby kredytobiorca:

  • Był właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości
  • Przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • Posiadał prawo użytkowania wieczystego lokalu

Odwrócona hipoteka krok po kroku – jak to wygląda w praktyce?

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do banku, który w swojej ofercie posiada odwróconą hipotekę. Następnie bank musi ustalić i podać wartość nieruchomości. Ustawa zaznacza, że do tego celu konieczne jest stosowanie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Kolejnym krokiem jest poinformowanie klienta o warunkach umowy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zawarciem umowy.

Jeżeli klient akceptuje warunki umowy następuje jej podpisanie, a bank staje się wierzycielem nieruchomości. Może ją zabezpieczyć poprzez wpis do hipoteki nieruchomości lub ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa do niej.

Na co warto zwrócić uwagę w ofercie banku?

W ofercie, którą dostaniesz od banku musisz zwrócić uwagę przede wszystkim o zapisie dotyczącym wartości nieruchomości i sposobie wypłaty. Nieco mniej oczywiste są obowiązki właściciela lokalu. Bank może określić tutaj częstotliwość i sposób monitorowania wartości nieruchomości czy konieczność dokonywania bieżących napraw i remontów.

Warto zwrócić uwagę także na to kto ponosi inne koszty takie jak koszt wyceny czy monitorowania nieruchomości.

Czy można zrezygnować w trakcie trwania umowy?

Pierwszym momentem, w którym kredytobiorca może odstąpić od umowy, jest okres 30 dni od jej zawarcia. Wtedy może dokonać tego bez podania przyczyny i bez dodatkowych opłat. Oczywiście poza kosztami, które bank poniósł do tej pory.

Jednak istnieje także możliwość odstąpienia od umowy w trakcie jej trwania. Jeżeli kredytobiorca rozmyśli się może dokonać tego w każdym momencie. Musi wtedy zwrócić do banku wypłaconą kwotę wraz z odsetkami.

Co dzieje się po śmierci właściciela nieruchomości?

Bank ma obowiązek poinformować spadkobierców po śmierci świadczeniobiorcy. Ewentualni spadkobiercy mają 12 miesięcy na spłatę zobowiązania czyli zwrócenie wypłaconych do tej pory rat wraz z odsetkami i innymi kosztami umownymi. Jeżeli zdecydują się na to, to bank nie będzie mógł rościć prawa do nieruchomości.

Jeżeli natomiast nie ma żadnych spadkobierców lub nie będą oni zainteresowani spłatą nieruchomości to po 12 miesiącach od śmierci bank ma prawo zgłosić oficjalne przeniesienie prawa własności do nieruchomości.

Co ciekawe, bank nie ma prawa do obciążania spadkobierców dodatkowymi kosztami, nawet jeżeli suma dotychczasowych wypłat przekracza obecną wartość nieruchomości. Dodatkowo, jeżeli obecna wartość rynkowa nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego, po przeprowadzeniu operatu szacunkowego jest wyższa, niż wskazana w umowie wartość zabezpieczenia, to bank ma obowiązek zwrócić spadkobiercom kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy tymi wartościami.

Odwrócona hipoteka – ile tak naprawdę można dostać?

To zależy. Bank każdorazowo określa wartość nieruchomości i na podstawie tej wyceny oferuje wartość kredytu. Pod uwagę brany jest także wiek kredytobiorcy. Jednak trzeba nastawić się na to, że nie są to spektakularne kwoty. Często nie przekraczają one 500 złotych.

Warto podkreślić, że aktualnie żaden bank nie oferuje tego rodzaju wsparcia. Być może w przyszłości się to zmieni.

Odwrócona hipoteka a renta dożywotnia – czym się różnią?

Na pozór są to dwa bardzo podobne rodzaje wsparcia. Z pewnością łączy je grupa docelowa – emeryci i renciści. Jednak regulowane są zupełnie innymi przepisami prawnymi.

W przypadku renty dożywotniej bank staje się właścicielem nieruchomości wraz z jej podpisaniem. Oznacza to, że nie ma możliwości rezygnacji z umowy czy wykupu nieruchomości przez spadkobierców. Taką możliwość oferuje tylko odwrócona hipoteka.

Odwrócona hipoteka – czy to się opłaca?

Sytuacja seniorów nie zawsze jest prosta. Czasami muszą podejmować trudne decyzje dotyczące sytuacji finansowej. Nie każdy może pozwolić sobie na kolejny kredyt, a możliwość skorzystania z odwróconej hipoteki wydaje się ciekawą opcją. Szczególnie dla tych osób, które nie posiadają rodziny i nie miałyby komu zostawić swojej nieruchomości. Dzięki takiej comiesięcznej pomocy będą mieć szansę na zwiększenie comiesięcznych wpływów do domowego budżetu.

Interesuje Cię odwrócona hipoteka? Skorzystaj z naszej pomocy

Tego rodzaju umowy, szczególnie dla osób starszych mogą wydawać się skomplikowane. Przed podpisaniem warto poddać je analizie osoby, która zna się na rzeczy. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, gdzie wykwalifikowani prawnicy przeanalizują dokładnie umowę i sprawdzą zawarte w niej zapisy.

W Kancelarii EUROLEGE uzyskasz bezpłatną, wstępną analizę swojej sprawy. Dzięki wdrożonemu już kilka lat temu procesowi obsługi zdalnej Klienta jesteśmy w stanie pomóc Ci bez względu na to gdzie mieszkasz albo aktualnie przebywasz.

Skontaktuj się z nami:


4.9/5 - (49 votes)

Kategorie: Kredyty hipoteczne

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.