Zostało wobec Ciebie wszczęte postępowanie egzekucyjne? Sprawdź, co może zabrać komornik w toku egzekucji. Nie zastanawiaj się, co będzie z Twoim majątkiem, tylko bądź przygotowany i znaj swoje prawa! W naszym artykule przedstawimy listę wierzytelności i przedmiotów, co do których egzekucja komornicza jest wyłączona. Sprawdź czego nie może zabrać komornik!

Lista przedmiotów, których komornikowi ruszać nie wolno!

Pamiętaj, że postępowanie egzekucyjne jest bardzo sformalizowane. Oznacza to, że komornik nie może wykonywać czynności wedle własnego uznania, ale musi przestrzegać sztywno reguł obowiązujących w postępowaniu egzekucyjnym. Komornik nie może zabrać świadczeń oraz przedmiotów, które z mocy prawa wyjęte są spod egzekucji. Świadomy swoich praw dłużnik powinien wiedzieć jakim ograniczeniom podlega komornik. W ten sposób poznaj swoje prawa!

Oto lista przedmiotów (rzeczy) zwolnionych spod egzekucji komorniczej:

 1. przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;
 2. pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 3. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
 4. jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
 5. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 6. u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę — pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy — pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
 7. przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
 8. produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne [Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381] niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych [Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679];
 9. przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.
DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Czego nie zabierze komornik w 2024 r.?

Oprócz przedmiotów, o których wspomnieliśmy wyżej, komornik nie może również dokonywać egzekucji pewnych świadczeń. Jakich? Oto lista przewidziana przepisami:

 1. sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;
 2. 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych – jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
 3. sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
 4. świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów;
 5. świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej [Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593], np. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, wypłata za sprawowanie opieki, pomoc na usamodzielnienie czy kontynuowanie nauki;
 6. świadczenia wychowawcze, wśród których znajduje się zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski, renty rodzinne dla sierot, zasiłek socjalny z MOPS, alimenty, zasiłek na rzecz rodzin ubogich, a także świadczenie 500 plus. O tym, dlaczego wskazane świadczenie nie może być zabrane przez komornika, przeczytasz w artykule:  Czy komornik może zająć 500 plus?. Warto przy tej okazji zapoznać się również z artykułem: Czy komornik może zająć alimenty? Wyjaśniamy w nim, dlaczego alimenty są świadczeniem wolnym od działań komorniczych. To bardzo istotne, zwłaszcza gdy dłużnikiem jest osoba samotnie wychowująca dziecko i pobierająca na rzecz swojej pociechy alimenty. Egzekucja ze świadczeń przysługujących dzieciom jest więc bezpodstawna. Jeśli mimo to firma windykacyjna lub komornik pobiera te pieniądze, warto zwrócić się o pomoc do kancelarii EuroLege. Nasi fachowcy podpowiadają dłużnikom, np. samotnym rodzicom, jak działać, by świadczenia wychowawcze nie zostały zajęte.
 7. wierzytelności przypadające dłużnikowi z budżetu państwa lub od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
 8. świadczenie integracyjne w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym [Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143]

Niniejszy artykuł dotyczy jedynie przedmiotów oraz świadczeń wolnych od zajęć egzekucyjnych przewidzianych przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Nie uwzględnia powyższa lista innych wyłączeń spod egzekucji przewidzianych przepisami odrębnymi, chociażby przepisów dotyczących egzekucji prowadzonej wobec rolników.

Egzekucja komornicza u rolnika.

Zupełnie innymi prawami rządzi się egzekucja komornicza w przypadku rolnika. Sprawdź, czego nie może zabrać komornik? Do listy rzeczy zwolnionych z egzekucji należy: stado podstawowe zwierząt gospodarskich, rozumiane jako zwierzęta wykorzystywane do uzyskania potomstwa oraz zapewnienia ciągłości produkcji w gospodarstwie, które może zostać objęte działaniami komorniczymi. Do tej grupy zaliczamy: bydło mięsne, mleczne, kozy, konie, owce, świnie, drób oraz zwierzęta futerkowe. Prócz stada podstawowego do zwierząt, które nie mogą być zabrane przez komornika, należą zwierzęta w okresie odchowu potomstwa, a także w drugiej połowie ciąży. Co istotne, nie podlegają odebraniu również rodziny pszczele pszczoły miodnej.

Komornik nie może zabrać rolnikowi zapasu paszy, nawozów do ochrony roślin, a także zapasu opału na 6 miesięcy. Egzekucja komornicza nie może również dotknąć budynków gospodarczych, np. szklarni, które są potrzebne do produkcji roślinnej.

Egzekucja komornicza nie może obejmować maszyn rolniczych, narzędzi i innych urządzeń, które zapewniają wykonanie niezbędnej pracy w gospodarstwie. Oznacza to, że komornik może zabrać te maszyny, które są dodatkowym sprzętem, niepotrzebnym do tego, by realizacja prac w gospodarstwie odbywała się bez przeszkód.

To tylko niektóre przykłady rzeczy, roślin i zwierząt, wolnych od działań komorniczych. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z artykułem: Kim jest i co może komornik sądowy? Poradnik osoby zadłużonej Jeżeli ciążą nad Tobą problemy finansowe, warto zobaczyć czy można postarać się o umorzenie długu u komornika. Przeczytasz na ten temat w artykule: Umorzenie długu u komornika

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali, jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.9/5 - (19 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Rafał pisze:

Czy komornik może zabrac posiłki profilaktyczne .

Bartosz pisze:

Czy komornik ma prawo wyjawić powódce komornicze wyjawienie majątku przy sprawie o alimenty ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Bartoszu. W sprawach dotyczących alimentów nie prowadzimy działalności pomocowej ani informacyjnej. Bardzo nam przykro.

Beata pisze:

Witam, czy jeżeli na wypłacie jest zajęcie komornicze (umowa o pracę-dlug z kredytu) to muszą zostawić mi najniższa krajowa ? W tym mcu zamiast 2700 tak jak zawsze zostało przelane tylko 1900, księgowa tłumaczyła się, że zmieniły się jakieś przepisy i teraz tak ma być.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Beato. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Tomasz pisze:

Zarabiałem dobrze stać mnie było na wszystkie długi teraz moja sytuacja się zmieniła straciłem prace mam niwa ale zarobki nie starczają na spłatę

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Tomaszu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Krystyna pisze:

Dzień dobry,czy komornik miał prawo zająć nadpłatę ze składki zdrowotnej dla rencisty z ZUS

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Krystyno. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o

Justyna pisze:

Dzień dobry, jestem przerażona. Wysłałam sprzeciw od nakazu zapłaty, ale został on odrzucony i nie wiem, co teraz. Nie stać mnie na prawnika, mój dochód to 500plus, alimenty od byłego męża i w sierpniu pierwsza wypłata z umowy zlecenie, którą dopiero podjęłam. Bardzo się boję, nie mam pojęcia, co robić.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Justyno. Jak widać składanie sprzeciwu samodzielnie, z pominięciem doświadczonego prawnika było dużym błędem, który niestety może sporo kosztować. Nie znamy Pani sprawy, a więc ciężko nam cokolwiek powiedzieć, jednak odrzucenie środka zaskarżenia to dosyć poważna sprawa. Postaramy się jednak Pani pomóc, o ile będzie to jeszcze możliwe. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Mirosława pisze:

Mam zajęcie komornicze na kącie bankowym pomimo że komornik zabiera mi z ZUSu prawie połowe mojej emerytury. Mam wspólne kąto z synem i syna środki na kącie też są objęte xzajeciem i jeśli pieniądze dla syna wpłyną w sobotę to są zatrzymane przez komornika aż do poniedziałku. Jestem samotna osoba emerytem i wydaje mi się że zbyt dużą sumę z mojej emerytury ZUS oddaje komornikowi, zostaje mi tylko 930zł a emerytur wynosi około 1500zl. Proszę o kontakt jeśli porada jest płatna to mogę zapłacić bo bardzo chciałabym znać moje prawo. Dziękuję. Mirosława XXXXXXXXXXX 11-010 XXXXXXXXXXXXX ul XXXXXXXXX

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Mirosławo. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

adam pisze:

witam, Panie radco jak mam odzyskac pieniadze bo komornik niesłusznie zajoł mi 13 emerture pisze do niego a on odpisuje ze nie jego wina tylko banku a bank zas zrobił reklamacje i stwierdził ze to komornika wina i powinien oddac zajete pieniadze zrobiłem wniosek do rady komorniczej i niewiem czy to rozpaczą przez emajla bardzo prosze o jakąś porade

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Adamie. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Piotr pisze:

Witam serdecznie.Po spłaceniu hipoteki we frankach z żoną,przyszedł czas na oddłużenie w banku PKO BP.Komornik nakazem wykonawczym sądu pobiera mi z zasiłku chorobowego i po operacji zaćmy starczej obawiam się,że będzie pobierał z zasiłku funduszu rehabilitacyjnego przez 6 miesięcy.Podobno może tylko 25%,a z 3800 zl pobrał ponad 1920zl. Czy mogę zaprotestować w tej kwestii? Z wyrazami szacunku. Piotr Knopp
Ps.Mam też inne zobowiazania.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Piotrze. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Mariusz pisze:

Mam komornika pomocy.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Mariuszu. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Paulina pisze:

Dzień dobry. Zarabiam więcej niż najniższą krajowa obecnie jestem na dłuższą L4 płaconym przez ZUS. Moje pytanie dlaczego nie otrzymuje najniższej krajowej wolnej od potrzeb komorniczych tylko 1700 zł jak pracowałam przy L4 80 procent 1660 złpje zarobki to brutto pracując najpierw 3775zl na rękę ok 2900 zł po podwyżce 5323 zł brutto ok 4100 netto.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Paulino. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Paulina pisze:

Witam serdecznie mam pytanie mam dług do spłaty a niestety na dzień dzisiejszy już jeden komornik zabiera mi z pensji a zarabiam najniższa krajową. Pojawił się drugi komornik, który ma być u mnie w piątek w domu i moje pytanie czy jeśli zaciągnęłam dług przed małżeństwem i rzeczy typu telewizor, pralka, lodówka jest na mojego męża to czy komornik może je zająć?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Paulino. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Dariusz pisze:

Bank PKO Bp wystawił mi note na rachunku ROR -52 727,27. Prawdopodobnie zajęcia komornicze. Moje przychody to 500+, zasiłek stały i zasiłek opiekuńczy. Razem to ok.780zł na rękę (resztę zabiera DPS – 70proc.) Co mogę zrobić aby odblokować konto?

Dzień dobry Panie Dariuszu, w tej sytuacji konieczny jest kontakt z komornikiem celem ustalenia na podstawie jakiego tytułu wykonawczego działa. Najszybciej tego typu informacje uzyska Pan telefonicznie. Jeżeli w sprawie nastąpiło wadliwe doręczenie orzeczenia sądu istnieje możliwość zatrzymania egzekucji komorniczej. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Ania pisze:

Witam dowiedziałam się ze mój mąż ma komornika wynagrodzenia podatek na dzieci już ma Zabrane czy ja jako żona tez będę tym obciążona i muszę jego długi płacić

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Aniu, jeśli nie zaciągała Pani zobowiązań razem z mężem, ani nie wyrażała Pani zgody na zaciąganie tych zobowiązań to Pani majątek osobisty jak i majątek wspólny będą co do zasady bezpieczne. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: https://www.eurolege.pl/odpowiedzialnosc-dlugi-malzonka-uwolnic-sie-dlugow-meza-zony/
Ponadto trzeba zbadać czy w sprawie nie mamy do czynienia z wadliwym tytułem wykonawczym. Gdyby tak było to możliwe będzie umorzenie egzekucji. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Barbara pisze:

Mam komornika i nie wiem co mam robić , mam rentę po mężu

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Barbaro, musielibyśmy poznać Pani sprawę bliżej, aby udzielić jakiejś odpowiedzi. Przede wszystkim musimy przeanalizować sprawę pod kątem związanym z ewentualną wadliwością tytułu wykonawczego, na podstawie którego komornik prowadzi egzekucję. W niektórych sprawach udaje się nam umorzyć egzekucję i nawet odzyskać pieniądze zabrane przez komornika. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Malgorzata pisze:

Dzień dobry mam długi których nie jeste. W stanie spłacić jestem matka samotnie wychowuję troje dzieci w tym naj.lofszy syn jest chory na epilepsje i często choruje pracuje w kauflandzie moje wynagrodzenie na rękę wynosi 1612.65.owszrm dostaje rodzinne 500 plus i alimenty ale nie jestem w stanie pokryc długów które mam proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Zobaczymy co będziemy w stanie dla Pani zrobić. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o podanie większej ilości informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.