Zapewne wielu z Państwa zastanawia się nad przedawnieniem opłat egzekucyjnych naliczanych przez komornika. Jak się okazuje, jest to kwestia na tyle ciekawa i praktyczna, że nawet Sąd Najwyższy postanowił się jej bliżej przyjrzeć. Czy w ogóle opłaty komornicze ulegają przedawnieniu? A jeśli tak to w jakim terminie? O tym w naszym dzisiejszym artykule. Pokażemy również Państwu metody na uniknięcie opłat egzekucyjnych w ogóle albo ich stosowne zmniejszenie. Serdecznie zapraszamy do jego przeczytania w całości.

Opłaty komornicze a roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądu. Jak to wpływa na przedawnienie?

W pierwszym rzędzie musicie sobie Państwo uświadomić, że na całość roszczenia ściąganego przez komornika sądowego składa się wiele pozycji. Jakich? Przede wszystkim jest to należność główna, odsetki, koszty procesu, a także należności związane „stricte” z egzekucją, a więc np. opłata egzekucyjna, koszty egzekucji – przykładowo korespondencja komornika, wyjazdy komornika.

Jak widzicie, koszty egzekucji zasadniczo dzielą się na dwa główne bloki. Pierwszy związany jest z należnościami wierzyciela egzekwującego należność a drugi z należnościami komornika.

UWAGA! Aktualnie należności ustalane tytułem opłaty egzekucyjnej stanowią należność o charakterze publiczno–prawnym. Czyli coś w rodzaju podatku. Z takiej kwoty komornik ma obowiązek rozliczać się ze Skarbem Państwa zabierając zazwyczaj niemal całość do swojej kieszeni.

W tym miejscu musisz czytelniku wiedzieć, że roszczenia stwierdzone tytułami wykonawczymi pochodzącymi od sądów przedawniają się z upływem okresu 6 albo 10 lat. Wszystko zależy od tego, który okres będzie korzystniejszy dla dłużnika i od kiedy rozpoczął swój bieg okres przedawnienia. Więcej na temat nowych terminów przedawnień znajdziesz tutaj: Terminy przedawnienia

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Czy opłaty komornicze ulegają przedawnieniu?

Nie może budzić wątpliwości, że roszczenia komornika z tytułu opłat egzekucyjnych ulegają przedawnieniu. Wynika to z oczywistego faktu, że każde roszczenie majątkowe ulega przedawnieniu. Przedawnieniu ulegają nawet roszczenia o charakterze podatkowym, a także składki na ZUS. Byłoby więc nierozsądnym, aby w przypadku opłat komorniczych mogłoby być inaczej. I jak się okazuje, roszczenia komornika o opłatę egzekucyjną ulega przedawnieniu. Ile ona wynosi? O tym za chwilę poniżej.

Jaki jest okres przedawnienia roszczenia o opłatę komorniczą (egzekucyjną)?

Jak wskazaliśmy na samym początku sprawą przedawnienia opłat komorniczych zajął się nawet Sąd Najwyższy. W uchwale z dnia 11 września 2020 roku, wydanej w sprawie III CZP 84/19 stwierdził, że: „Stwierdzona prawomocnym postanowieniem komornika sądowego (art. 770 k.p.c.) należność z tytułu opłat egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 z późn. zm.) przedawnia się w terminie właściwym dla przedawnienia kosztów sądowych.”.

Co to oznacza w praktyce? Tyle, że roszczenie komornika o opłatę egzekucyjną przedawnia się z upływem okresu 3 lat. Termin ten liczy się od dnia uprawomocnienia się postanowienia komornika o obowiązku pokrycia kosztów egzekucji. Co ważne, wedle nowych przepisów k.c. o przedawnieniach upływ terminu następuje z ostatnim dniem roku kalendarzowego, a więc z dniem 31 grudnia.

Czy można obniżyć opłatę komorniczą?

Jak najbardziej możliwe jest obniżenie opłaty egzekucyjnej (komorniczej). Takiej czynności można jednak dokonać wyłącznie w ściśle określonych przypadkach i terminie. Jak to zrobić? Pisaliśmy już na naszym poradniku w artykule Jak obniżyć koszty komornicze?”.

Czy można uniknąć opłaty komorniczej (egzekucyjnej)?

Prawniczo odpowiemy: to zależy 😊 Zapytacie od czego? Przede wszystkim od tego, czy w Twojej sprawie istnieją szanse na całkowite umorzenie egzekucji. Tak, umorzenie egzekucji jest możliwe. Nawet więcej, odzyskanie pieniędzy zabranych przez komornika – nawet w przypadku wieloletnich egzekucji – jest jak najbardziej możliwe. Robimy to codziennie, ale nie każda sprawa kwalifikuje się do skutecznej pomocy.

Kiedy możemy Ci pomóc umorzyć egzekucję, uchylić koszty komornicze i odzyskać pieniądze? Zasadniczo w dwóch przypadkach, sprowadzających się jednak do nieprawidłowego doręczenia orzeczenia sądowego, np. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym czy wyrok zaoczny.

O jakie konkretnie przypadki chodzi? Jeśli o sprawie sądowej dowiedziałeś się dopiero od komornika, a wcześniej nie miałeś żadnej informacji na temat sprawy sądowej i nie odbierałeś żadnych listów z sądu. Kiedy mogło tak się stać?

  • Jeżeli wyjechałeś/aś za granicę na dłuższy okres czasu albo na stałe.
  • Jeżeli zmieniłeś/aś miejsce zamieszkania nie zmieniając miejsca zameldowania.
  • Jeżeli zmieniłeś/aś nazwisko.

W wyżej wskazanych przypadkach szansa na uchylenie komornika jest niemal pewna w 100%. Wiele zależy jednak też od dokumentacji jaką posiadasz na uprawdopodobnienie wyżej opisanych sytuacji.

W każdym razie, bardzo chętnie pomożemy Ci, jeśli masz problem z komornikiem, a o całej sprawie dowiedziałeś/aś się dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego.

Co zrobić, aby umorzyć egzekucję komorniczą i uchylić koszty komornicze?

Właściwie zlecenie nam swojej sprawy, w której możemy umorzyć prowadzoną przeciwko Tobie egzekucję komorniczą i uchylić koszty komornicze jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Dzięki wdrożeniu szeregu nowinek technicznych jesteśmy w stanie prowadzić sprawy na terenie całej Polski. Zgłoszenia natomiast w sprawach sądowych oraz komorniczych przyjmujemy telefonicznie, mailowo, a nawet przez komunikatory internetowe. Tak, dzisiaj prawnik specjalista jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy telefon albo inne urządzenie podłączone do Internetu 😊

Jak zgłosić się do Kancelarii EUROLEGE o pomoc w sprawie komorniczej albo sądowej?

UWAGA! Analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna, a zgłoszenie do niczego nie zobowiązuje.


O Autorze

Kancelaria EuroLege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komornicze