Problemy finansowe przedsiębiorstwa, które zostaną dostrzeżone odpowiednio wcześnie, wcale nie muszą oznaczać kresu prowadzenia działalności. Konieczna jest jednak determinacja i chęć zmiany. Nasze prawo przewiduje różnego rodzaju narzędzia, które mają pomóc w przejściu przez proces zmiany i wesprzeć przedsiębiorców w oddłużaniu. Jednym z nich jest właśnie postępowanie układowe. Sprawdź kto może skorzystać z tego procesu i na czym ono polega.

Czym jest postępowanie układowe?

Postępowanie układowe to jedno z czterech rodzajów postępowań mających na celu oddłużenie, ustanowionych przez prawo restrukturyzacyjne. Pozostałe narzędzia, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy to:

W tym zestawieniu postępowanie układowe jest jednym z bardziej rozbudowanych procesów, jednak nie jest tak skomplikowane jak np. postępowanie sanacyjne. Głównym celem postępowania układowego jest wypracowanie układy pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.

Jednym z warunków wszczęcia tego postępowania jest sporządzenie spisu wierzytelności. Ma to bezpośredni związek z tym, że w czasie trwania procesu możliwość rozporządzania majątkiem jest ograniczona. Przedsiębiorcy zostaje przydzielony nadzorca sądowy, który musi zatwierdzić jego każdą decyzję.

Postępowanie układowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są zagrożeni niewypłacalnością i tych niewypłacalnych. Jedynym warunkiem jest to, że niewypłacalność nie może być na tyle głęboka, aby jej uchylenie wymagało podjęcia działań nadzwyczajnych. Dla takich firm przeznaczona jest procedura sanacyjna.

Kto może skorzystać z postępowania układowego?

Możliwość skorzystania z postępowania układowego obwarowana jest pewnymi ograniczeniami. Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy pozostają ze swoimi kontrahentami w sporach, a ogólna suma spornych zobowiązań przekracza próg 15% wszystkich wierzytelności.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Jak długo trwa postępowanie układowe?

Postępowanie układowe jest złożonym procesem i trwa przeważnie powyżej 12 miesięcy. Oczywiście wszystko zależy tak naprawdę od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy i tego jak bardzo skomplikowana jest dana sytuacja zadłużeniowa.

Firmy, którym zależy na czasie, mogą skorzystać z przyspieszonego postępowania układowego. Jednym z jego głównych założeń jest to, że sąd ma obowiązek rozpatrzyć poprawnie złożony wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w ciągu tygodnia. Samo postępowanie w praktyce trwa nie dłużej niż 9 miesięcy.

Jak zainicjować postępowanie układowe?

Pierwszy krokiem do wszczęcia postępowania układowego jest złożenie do sądu restrukturyzacyjnego odpowiedniego wniosku. Co więcej, wniosek ten musi spełniać wszelkie wymagania formalne pisma procesowego. Dodatkowo już na tym etapie wnioskodawca musi uprawdopodobnić, że posiada zdolność do zaspokajania wszelkich kosztów  i zobowiązań związanych z postępowaniem. Wystarczy wykazać, że stan majątku przedsiębiorstwa pozwala na ich spełnienie.

Co istotne, już na tym etapie dłużnik ma obowiązek dołączenia do pisma propozycji układowych wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym. Konieczne jest także stworzenie wykazu wierzytelności spornych wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi na ich temat.

Oba te dokumenty mają duży wpływ na samo postępowanie układowe, a podczas ich tworzenia należy uwzględnić szereg zasad. Należy także pamiętać o tym, że sami wierzyciele mają różnego typu uprawnienia, które mają na celu zabezpieczenie ich interesów. W skrajnych przypadkach mogą nawet wnieść sprzeciw co do umieszczenia lub też nie ich wierzytelności w spisie. Dlatego tworząc tego typu dokumenty, szczególnie jeśli nie posiada się odpowiedniego doświadczenia w tej kwestii, lepiej skorzystać z pomocy prawnika.

Sąd ma obowiązek rozpoznać wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w ciągu 14 dni od jego wpływu. Po jego rozpoznaniu może podjąć trzy decyzje: uwzględnić go, oddalić lub odrzucić. Uwzględnienie wniosku oznacza rozpoczęcie procesu postępowania układowego. Pierwszym krokiem jest ustalenie masy układowej przez nadzorcę sądowego.

Oddalenie lub odrzucenie wniosku powoduje natomiast zamknięcie możliwości restrukturyzacji w tym trybie. Przedsiębiorca ma jednak prawo do złożenia zażalenia, a jego wniosek może zostać rozpatrzony przez sąd wyższej instancji.

Jak wyglądają kolejne kroki postępowania układowego?

Kolejnym krokiem, po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy przez sąd, jest zwołanie zgromadzenia wierzycieli. Ich zadaniem jest przeprowadzenie głosowania nad zaproponowanym układem. Jeśli większość będzie głosowała na tak i zdecydują się oni na jego przyjęcie, wówczas muszą przedłożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. W przypadku kiedy nie będzie zgody na wdrożenie zaproponowanego układu całe postępowanie umarza się.

Przyjmijmy jednak, że wierzyciele zgodzili się na wdrożenie zaproponowanego układu i przedłożyli stosowny wniosek do sądu. Bez zatwierdzenia go przez sąd nie ma on tak naprawdę żadnej mocy i nie można rozpocząć żadnych czynności z nim związanych. Podczas rozpoznania sąd może zatwierdzić lub odmówić jego zatwierdzenia. Najczęściej z decyzją odmowną mamy do czynienia kiedy przegłosowany układ narusza prawo lub jego warunki są mocno krzywdzące dla tych wierzycieli, którzy byli przeciwni wprowadzenia.

Postępowanie układowe – czy warto z niego korzystać?

Tak naprawdę każda sytuacja jest bardzo specyficzna i nie da się jednoznacznie określić czy skorzystanie z tego typu narzędzi przyniesie wymierne korzyści dla firmy. Należy jednak pamiętać, że cały proces jest długotrwały i czasochłonny, a wiele zależy tak naprawdę od samych wierzycieli. Dodatkowo, postępowanie układowe możliwe jest tylko wtedy, kiedy firma znajduje się w stosunkowo dobrej kondycji finansowej, co z reguły przekreśla możliwość skorzystania wielu przedsiębiorcom. Samo stworzenie dokumentacji dla wielu osób także może być kłopotliwym procesem.

Jeśli rozważasz możliwość skorzystania z tej formy oddłużania, skontaktuj się z doświadczonym prawnikiem. Po rozpatrzeniu Twoich dokumentów, będzie on w stanie ocenić, jakie kroki należy podjąć, aby rzeczywiście wyjść z długów.

Masz długi? Pomożemy!

Nasza kancelaria na co dzień wspiera osoby, które stały się dłużnikami. Pomagamy skutecznie wyjść ze spirali zadłużenia i kierujemy Cię po kolejnych, niezbędnych krokach całego procesu. Oddłużanie to nasza pasja. Wystarczy, że dostarczysz nam swoją dokumentację, a my przeanalizujemy ją dla Ciebie, całkowicie za darmo. To zupełnie niezobowiązujący krok. Sprawdź, jakie mamy propozycje!

Skontaktuj się z nami:


4.7/5 - (47 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.