Wziąłeś pożyczkę z gwarantem albo zastanawiasz się nad zaciągnięciem takiego zobowiązania? W dzisiejszym artykule wyjaśnimy Ci kim jest gwarant i dlaczego banki oraz firmy windykacyjne chętniej udzielają pożyczek i kredytów kiedy do umowy przystępuje również osoba trzecia jako poręczyciel.

Kim jest gwarant (poręczyciel) i na czym polega poręczenie kredytu, pożyczki albo poręczenie na wekslu?

Słowo gwarant nie jest zasadniczo pojęciem prawniczym. Jest używane w języku potocznym dla uproszczenia nazewnictwa poręczyciela, czyli osoby, która poręcza za cudzy dług chociaż w ogóle nie jest faktycznym pożyczkobiorcą albo kredytobiorcą. Poręczenie kodeksowo polega na tym, że poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby rzeczywisty dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Na czym w ogóle polega zagadnienie poręczania? Otóż w przypadku umów pożyczek i kredytów można mówić o poręczeniu zwykłym albo o poręczeniu na wekslu (poręczenie wekslowe), jeśli w sprawie pojawia się weksel. Poręczycielem jest osobą, która nie zaciąga zobowiązania głównego względem banku albo firmy pożyczkowej, ale gwarantuje swoim majątkiem, że faktyczny pożyczkobiorca albo kredytobiorca spłaci zaciągnięte zobowiązanie w całości oraz terminowo. Co istotne, gwarant (poręczyciel) nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego. Jedyne co dostaje w zamian to odpowiedzialność za zapłatę cudzego długu!

Świetnym przykładem funkcjonującym w praktyce jest sposób zawierania umów pożyczek przez Rapida Money. W modelu przyjętym przez „chwilówkę” występuje gwarant. Czyli jak wspomnieliśmy osoba odpowiadająca za zaciągnięty dług przez pożyczkobiorcę. Jest to rozwiązanie bardzo dogodne dla Rapida Money, ponieważ w ten sposób dwie osoby, a nie jedna odpowiadają za ten sam dług.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Dlaczego bankowi albo firmie windykacyjnej zależy na gwarancie (poręczycielu)?

Odpowiedź na zadane jest banalnie prosta: ponieważ lepiej mieć kilka osób odpowiedzialnych za ten sam dług niż tylko jedną osobę. Kiedy poręczasz za cudzy dług to wówczas bank albo firma pożyczkowa może pozwać Cię do sądu razem z faktycznym pożyczkobiorcą, a nawet zamiast niego! Wówczas musisz umiejętnie bronić się przed wierzycielem i składać stosowne środki zaskarżenia, np. sprzeciw od nakazu zapłaty.

Gwarant (poręczyciel) nie płaci. Czy ja muszę spłacić cudzy dług?

Niestety, ale zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa gwarant (poręczyciel) zobowiązany jest solidarnie do zapłaty długu razem z osobą, za którą poręczał. Oznacza to, że bank albo firma pożyczkowa może żądać zapłaty od faktycznego dłużnika, od dłużnika i jego gwaranta (poręczyciela), a nawet tylko do samego gwaranta! Pamiętaj, że poręczenie nie jest jakimś błahym aktem, ale ma doniosłe znaczenie dla Twojego życia osobistego. Znane są przypadki, że osoby, którym dług poręczano znikały bez wieści, a całość spłaty zobowiązania spoczywała na Bogu ducha winnym gwarancie (poręczycielu).

Czy mogę bronić się przed zapłatą albo odzyskać jako gwarant (poręczyciel) zapłacone wierzycielowi pieniądze?

Jako gwarant (poręczyciel) spłacasz cudzy dług, za który odpowiadasz osobiście całym swoim majątkiem. Nie oznacza to jednak, że pozostajesz całkowicie bezsilny zarówno wobec wierzyciela jak i samego faktycznego dłużnika.

Przede wszystkim, jeśli zostaniesz pozwany do sądu przez wierzyciela o zapłatę cudzego długu jako gwarant (poręczyciel) to możesz bronić się wszystkimi przysługującymi zarówno Twojej osobie jak i osobie faktycznego dłużnika zarzutami, jak chociażby kwestionowanie wysokości zadłużenia. Nawet uznanie roszczenia przez dłużnika nie powoduje, że wiąże takie uznanie poręczyciela.

Jeśli jednak spłaciłeś całość albo nawet część zadłużenia jako poręczyciel to możesz żądać od właściwego dłużnika zwrotu. Oczywiście w takiej sytuacji może pojawić się problem ze ściągalnością, ale zawsze warto próbować.

Czy warto być gwarantem i poręczać za cudzy dług?

Jeśli otrzymasz propozycję, aby poręczyć za cudzy dług to dokładnie rozważ czy warto. Upewnij się, czy osoba, za którą poręczasz daje gwarancję spłaty zobowiązania. Oczywiście nie możesz mieć pewności, że sytuacja takiej osoby nie zmieni się w trakcie obowiązywania umowy, za którą poręczyłeś, ale przynajmniej musisz wiedzieć początkowo na czym stoisz.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


5/5 - (16 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wyroki sądowe

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.