Osoby, które posiadają zaległości wiedzą, że w końcu nadejdzie czas, kiedy będą musieli spłacić swoje zobowiązanie. Jednak zawsze warto sprawdzić czy nie istnieje szansa na spłatę mniejszej części należności, jej umorzenie lub przedawnienie.

Przedawnienie odsetek. Czy możliwe?

W większości przypadków odsetki mają charakter akcesoryjny do świadczenia głównego, co oznacza, że przedawniają się w takim samym okresie jak świadczenie główne. Jednak w momencie, kiedy należność główna zostanie spłacona, to odsetki stają się samodzielnym roszczeniem i termin przedawnienia liczony jest osobno.

To kwestia sporna, gdyż powszechnie przyjmowaną w orzecznictwie sądowym jest zasada, która mówi o tym, że pomimo własnego terminy przedawnienia odsetek, nie mogą być one dochodzone w momencie przedawnienia się świadczenia głównego.

Po jakim czasie następuje przedawnienie odsetek?

Tak jak w każdym przypadku, tak samo w przypadku odsetek, musi minąć określony czas, aby móc mówić o przedawnieniu. Według prawa odsetki od pożyczki lub kredytu ulegają przedawnieniu po 3 latach od upłynięcia dnia wymagalności czyli od momentu powstania długu. Zupełnie inny okres przedawnienia mają natomiast odsetki pochodzące z umowy sprzedaży.

Głównym wyznacznikiem jest tutaj artykuł 118 Kodeksy Cywilnego, który mówi o tym, że:

 “Jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

O ile nie nastąpi przerwanie biegu przedawnienia

Warto jednak pamiętać o tym, że powyższe terminy dotyczą sytuacji, w której wierzyciel nie będzie dochodził swojej należności. O przerwaniu biegu przedawnienia mówimy wtedy, kiedy w międzyczasie otrzymasz np. ponaglenie czy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego. Przerwanie biegu przedawnienia przerywa także wniosek o nadanie klauzuli wykonalności do wyroku sądu czy nakazu zapłaty. Przedawnienie długu jak widać wymaga dosyć sporej znajomości przepisów.

Ustawowy termin jest święty, jednak wyrok sądu najważniejszy

Terminu przedawnienia odsetek nie można regulować. Zapis prawa stoi ponad wszelkimi zapisami umowy, dlatego nie może zostać uchylony czy zmieniony przez strony umowy. Jeśli więc w Twojej umowie pojawił się zapis o terminie przedawnienia odsetek, który nie jest zgodny z przepisami prawa, to możesz uznać ten zapis za nieważny.

To miejsce, w którym warto wspomnieć o jeszcze jednej istotnej zasadzie. Po prawomocnym wyroku sądu termin przedawnienia wynosi 6 albo 10 lat, nawet jeśli standardowo termin przedawnienia dla tego rodzaju roszczeń jest krótszy. Mówi o tym art. 125 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Jeśli jednak roszczenie dotyczy świadczenia okresowego należnego w przyszłości to ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Wszystko zależy jak zakwalifikowane zostaną odsetki. W większości przypadków uznaje się je jednak za świadczenie okresowe. Jednak trzeba tutaj rozróżnić odsetki, które są zasądzone od dnia wymagalności do dnia uprawomocnienia wyroku i odsetki zasądzone po tej dacie aż do momentu zapłaty.

Te, które otrzymały wymagalność w toku postępowania sądowego przedawnią się po okresie 6 albo 10 lat. Natomiast pozostałe odsetki są roszczeniem okresowym należnym w przyszłości, więc przedawnią się po 3 latach.

Czy wierzyciel może naliczać odsetki od należnych odsetek?

Odpowiedzią jest tutaj artykuł 482 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, który mówi o tym, że od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero wtedy, kiedy zostanie wytoczone o nie powództwo, chyba że strony ustaliły inaczej.

Oznacza to, że jeśli w umowie nie posiadamy zapisu o tym, że wierzyciel może naliczać odsetki od należnych odsetek lub wierzyciel nie wytoczy przeciwko nam powództwa, to nie jest to zgodne z prawem. Dodatkowo odsetki nie mogą zostać naliczone z terminem wstecznym, a dopiero od tego momentu.

Czy muszę spłacać przedawnione odsetki?

Nie, choć wcale to nie oznacza, że nie dostaniesz wezwania do zapłaty. Zdarza się też tak, że egzekwowane jest dług, który jest przedawniony. W takich przypadkach musisz działać i udowodnić, że nie masz obowiązku spłacania tej należności.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Jeśli więc otrzymasz od komornika zawiadomienie o wszczęciu sprawy, zwróć uwagę jakiego okresu dotyczy roszczenie. Choć należność główna przeważnie nie ulega przedawnieniu, to być może odsetki za opóźnienie lub ich część już tak.

Możesz skierować wniosek do wierzyciela i przedstawić mu dowody na to, że świadczenie jest przedawnione lub złożyć w sądzie powództwo przeciwegzekucyjne.

Egzekucja długu przez komornika? Nie wszystko stracone!

Wiele osób mających egzekucję komorniczą zastanawia się czy można w jakiś sposób zablokować działania komornika. Niestety, ale polecane przez większość prawników działania w typie skarga na czynności komornika raczej nie pomagają w skutecznym rozwiązaniu problemu. Zdecydowanie trwałe rozwiązania to jedynie uchylenie tytułu wykonawczego w całości i umorzenie egzekucji. Jest to możliwe, ale jedynie wówczas, gdy pojawienie się komornika stanowiło dla osoby zadłużonej całkowite zaskoczenie. W tym sensie, że komornik pojawił się bez żadnych informacji w zakresie toczonego postępowania sądowego.

Czy w Twojej sprawie komorniczej możliwe będzie umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich zabranych przez organ egzekucyjny pieniędzy? Możesz to wstępnie sprawdzić odpowiadając sobie na proste pytanie: „Czy zanim pojawił się komornik otrzymywałem jakiekolwiek pisma z sądu w tej sprawie?” Jeśli odpowiesz zdecydowanie „NIE” to oznacza, że zapewne skuteczność oddłużania z komornikiem byłaby duża. Trzeba jednak sprawdzić to dokładnie. W tym celu zadzwoń do komornika, który prowadzi Twoją egzekucję i ustal następujące informacje:

  • jaki sąd wydał tytuł wykonawczy,
  • jaka jest nazwa tytułu wykonawczego, np. nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym,
  • jaka jest sygnatura akt sądowych,
  • jaka jest nazwa wierzyciela,
  • jaka jest data wydania tytułu wykonawczego.

Jeśli masz już te dane zadzwoń do sądu, który wydał tytuł wykonawczy. Ustal na jaki adres sąd wysyłał do Ciebie jako pozwanego pisma sądowe. Może okazać się (co jest bardzo prawdopodobne), że był to stary i dawno nieaktualny adres. Zapewne jakiś adres zameldowania, pod którym faktycznie nie mieszkałeś od dłuższego czasu. W takiej sytuacji wystarczy już tylko zacząć działać! Jednak od czego zacząć? O tym poniżej.

Wiem, że sąd popełnił błąd. Co mam robić dalej?

Jeżeli już wiesz, że sąd wysyłał do Ciebie pisma sądowe na błędny adres to musisz rozpocząć działania jak najszybciej. Niestety z każdym kolejnym dniem, tygodniem i miesiącem komornik coraz bardziej będzie atakował Twój majątek i obciąży Cię kosztami postepowania egzekucyjnego. Zadanie jednak na tym etapie nie jest już łatwe i z naszego doświadczenia jako Kancelarii EUROLEGE wynika, że warto korzystać w tym momencie z prawnika od spraw długów. Ewidentnie brak profesjonalnej pomocy prawnej znacznie zmniejsza szanse powodzenia w sprawie i naraża Cię na liczne oraz stosunkowo proste błędy. Takie, których doświadczony prawnik by nie popełnił.

W ramach postępowania oddłużeniowego z komornikiem musisz przede wszystkim nawiązać korespondencyjny kontakt z sądem, który wydał tytuł wykonawczy. Trzeba nie tylko doprowadzić do skutecznego doręczenia Ci przesyłek sądowych, ale także złożyć odwołanie do sądu. Zwykle będzie to sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym albo w EPU.

Kolejna kwestia do wymiana pism z komornikiem w celu umorzenia egzekucji. Trzeba to jednak wszystko robić w sposób zsynchronizowany. Nie za wcześnie, ale i nie za późno. Do tego dodatkowo dochodzi zwykle potrzeba składania pism do wierzyciela, który zainicjował egzekucję. Pamiętaj, że jest on reprezentowany przez fachowych prawników, a ich celem jest utrzymanie toczonej egzekucji, aby była stale skutecznie prowadzona. W takim zakresie warto posiadać po swojej stronie prawnika, który rozpozna zagrożenia i przeprowadzi postępowanie od początku, aż do samego, pozytywnego końca.

Nie wiesz czy musisz spłacać zobowiązanie? Skorzystaj z pomocy prawnej

Bywa też tak, że pomimo prób zrozumienia przepisów i dokładnej analizy swoich dokumentów, wciąż nie mamy pewności. W takich przypadkach lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy prawnej. Wykwalifikowany prawnik, który dokładnie zna przepisy prawa, z łatwością odczyta Twoje dokumenty i podpowie, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Skontaktuj się z nami. Wstępna analiza zawsze jest darmowa.

Skontaktuj się z nami:


4.8/5 - (59 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.