Dla wielu oba te terminy są tożsame. Zapewne wynika to z faktu, że w mowie potocznej używa są one zamiennie. W praktyce są to jednak dwa zupełnie inne zobowiązania finansowe, które regulowane są przez oddzielne akty prawne. Jednak nie są to jedyne różnice.

Kredyt i pożyczka – definicje i podstawy prawne

Kredyt jest to zobowiązanie finansowe, które regulowane jest przez ustawę o prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 roku . Zgodnie z jej zapisami, kredytodawcą może być jedynie bank. Pożycza on kredytobiorcy, na podstawie umowy, określoną sumę pieniędzy na konkretny cel oraz określony czas. W zamian za to, kredytobiorca zobowiązany jest spożytkować pieniądze zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie, a także zwrócić je w określonym terminie wraz z odsetkami. Za udzielony kredyt bank pobiera prowizję, która stanowi dodatkową opłatę dla kredytobiorcy.

Pożyczki natomiast regulowane są na podstawie Ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego. Według umowy pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na rzecz pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku. Biorący natomiast zobowiązuje się do oddania takiej samej ilości pieniędzy lub rzeczy, określonych co do gatunku.

Strony w umowie pożyczkowej i kredytowej

Podstawową różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką jest to, że pożyczka to oferta sektora pozabankowego czy prywatnych inwestorów, a także osób fizycznych, których działalność nie jest związana z sektorem finansowym. 

Natomiast kredyt udzielany jest przez bank czyli osobę prawną, która utworzona została na podstawie przepisów prawa i działa na podstawie otrzymanych zezwoleń uprawniających do czynności bankowych. 

Cel umowy pożyczkowej a kredytowej

W przypadku kredytu pożyczane pieniądze muszą zostać wydane na ściśle określony umową cel. Bank ma prawo wymagać od kredytobiorcy dokumentów, które mogą to potwierdzić. Przykładem jest kredyt hipoteczny czy samochodowy. 

Pożyczka natomiast może zostać przeznaczona na dowolny cel.

Przedmiot umowy

Kredyt zawsze dotyczy środków pieniężnych, natomiast w przypadku pożyczki przedmiotem mogą być pieniądze, ale także rzeczy określone co do gatunku oraz ilości.

Koszty kredytu i pożyczki

Kredyt jest to odpłatna forma pożyczania pieniędzy, a wszystkie opłaty dotyczące kredytu muszą zostać zapisane w umowie. Dotyczy to zarówno wysokości oprocentowania jak i prowizji, a także dodatkowych opłat jak np. ubezpieczenie.

Natomiast odpłatność pożyczki jest dobrowolna. Oznacza to, że pożyczka może zostać udzielona także bezpłatnie. Wszystko zależy od zapisów umowy, która została zawarta pomiędzy stronami. 

Forma umowy

Umowa kredytowa musi zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać szczegółowe informacje dotyczące celu kredytu, sposobu oraz terminy spłaty, a także opłat, które kredytobiorca musi ponieść. 

Według zapisów w Kodeksie Cywilnym umowa pożyczki, która nie przekracza wartości 1000 złotych, może zostać zawarta w formie ustnej. 

Czas trwania umowy i sposób spłaty

W przypadku kredytu kwestie te muszą zostać zapisane w umowie. Harmonogram spłaty kredytu, który określa wysokość raty kapitałowo – odsetkowej, to obowiązkowy załącznik umowy kredytowej, który reguluje sposób spłaty kredytu.

Kodeks cywilny nie określa czy pożyczka musi zostać udzielona na określony czas. Przeważnie ustalenia takie zawierane są pomiędzy stronami umowy. Zobowiązanie może zostać rozłożone na kilka rat lub może zostać określona konkretna data całości. Jeżeli umowa nie zawiera takiego zapisu przyjmuje się zasadę, że ostateczny termin spłaty wynosi 6 tygodni od momenty wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę. 

Istotne różnice pomiędzy kredytem a pożyczką

Poza wymienionymi wyżej formalnymi różnicami, istnieją dodatkowe, które w niektórych przypadkach przeważają o wybraniu konkretnej formy zobowiązania. 

Otrzymanie kredytu determinuje zdolność oraz historia kredytowa. Bank zawsze sprawdza przyszłego kredytobiorcę w Biurze Informacji Kredytowej, a także poddaje jego zdolność finansową analizie, według wypracowanych przez siebie wzorów. Potencjalny kredytobiorca musi udzielić bankowi informacji dotyczących dochodów, zobowiązań, a także liczby osób na utrzymaniu. Większa ilość formalności czeka osoby, które zwracają się do banku z prośbą o udzielenie kredytu hipotecznego. Weryfikacja, często przekłada się także na czas oczekiwania na udzielenie kredytu. W przypadku kredytu hipotecznego może być to nawet 21 dni kalendarzowych.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Do otrzymania pożyczki nie jest konieczne wypełnianie wielu formalności. Oznacza to, że proces przebiega dużo sprawniej i szybciej, a dodatkowe pieniądze mogą otrzymać także osoby, które nie posiadają historii kredytowej lub posiadają zaciągnięte zobowiązania w innych instytucjach. Pożyczkodawcy często nie weryfikują danych osób ubiegających się o pożyczkę w BIK. 

Kredyt czy pożyczka – na co lepiej się zdecydować?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji osoby, która potrzebuje dodatkowej gotówki. Jeżeli masz zdolność kredytową lub dobrą historię w banku, w którym posiadasz konto, bank z pewnością udzieli Ci szybkiego kredytu. Pieniądze często dostępne są do dyspozycji tego samego dnia. Jeżeli natomiast potrzebujesz większej kwoty finansowania np. na zakup mieszkania, to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie kredyt hipoteczny. Jeżeli natomiast nie posiadasz historii kredytowej lub zależy Ci na szybkim otrzymaniu gotówki, a formalności chcesz ograniczyć do minimum, to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie pożyczka

To, jaki rodzaj zobowiązania jest lepszy w danym przypadku, jest kwestią zależną od sytuacji. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zapoznać się z cechami obu tych produktów, a także sprecyzować własne wymagania. Dzięki temu bez problemu dopasujesz rozwiązanie idealnie dopasowane do swoich potrzeb. 

Masz problem z posiadanym zadłużeniem? Zgłoś się do nas po pomoc!

W naszej kancelarii pomagamy osobom, które są pozwane przez firmy windykacyjne, ale także tym, które są dopiero na etapie postępowań przedsądowych. Wbrew pozorom pomoc prawnika w takich kwestiach może być nieoceniona. Osoba, która posiada doświadczenie w tej kwestii może wynegocjować lepsze warunki spłaty czy postarać się o rozłożenie zobowiązania na większą ilość rat. Udzielamy porad prawnych oraz doradzamy jak wyjść z długów. 

Nasza pomoc odbywa się on-line, dzięki czemu możemy sprawnie pomóc większej ilości osób. Niezależnie od tego gdzie mieszkasz możesz skontaktować się z nami telefonicznie, przez e-mail czy wpisując swoje dane oraz zapytanie na specjalnym formularzu kontaktowym znajdującym się na naszej stronie.

Skontaktuj się z nami:


4.9/5 - (35 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.