W ostatnich dniach dużo się mówi o tym, że resort sprawiedliwości pracuje nad zmianą Kodeksu Cywilnego, która przyniesie poprawę sytuacji dłużnika w sporze z firmami windykacyjnymi. Większość komentatorów stwierdza, że w końcu skończy się proceder handlu przedawnionymi długami. W naszej ocenie, jeśli przepisy wejdą w życie w takim kształcie, to ten handel dopiero się zacznie!

Od lat wiadomo, że przeciętny Kowalski, gdy musi zmierzyć się z prawniczą machiną firm windykacyjnych, jest zwykle na straconej pozycji. Nie ma w tym niczego dziwnego. Zwykły człowiek nie zna przepisów, nie wie jakie są jego prawa, ani obowiązki gdy dochodzi do sporu sądowego z windykatorem. Natomiast firmy windykacyjne zatrudniają cały sztab prawników i specjalistów, którzy wiedzą, jak wykorzystać kruczki prawne przeciwko windykowanym. Jakie są tego efekty, wszyscy doskonale wiemy.

Podobno resort sprawiedliwości dostrzegł problem i chce to naprawić. W myśl proponowanych zmian, to sąd z urzędu będzie musiał zbadać, czy roszczenie nie jest przedawnione. Jeżeli z dokumentów sprawy będzie wynikało, że dług jest przedawniony, to sąd będzie mógł oddalić powództwo. Co więcej, będzie to możliwe, nawet jeśli dłużnik nie podejmie żadnych działań w celu obrony swoich interesów.

To rewolucyjna zmiana, która diametralnie wpłynie na przebieg procesów sądowych i ukróci zapędy firm windykacyjnych pozywających „dłużników” o zapłatę nieuregulowanych rachunków sprzed 20 lat.

Niestety szykuje się jeszcze jedna zmiana, o której niewiele osób wspomina. W artykule z dnia 2 lutego 2017 r. portal LEX.pl podaje:

Zgodnie z projektem, początkiem biegu przedawnienia będzie dzień, w którym wierzyciel dowiedział się nie tylko o roszczeniu, lecz także o osobie zobowiązanej z tytułu tego roszczenia. W tym przypadku przepis gwarantuje większą ochronę interesów wierzyciela. Jako koniec biegu przedawnienia projekt przyjmuje natomiast ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin.

Źródło: tutaj.

Wszyscy prawnicy współpracujący z naszą Kancelarią są zgodni, że taka zmiana przepisów może skutkować tym, że z dnia na dzień przedawnione długi z chwilą zakupu przez NSFIZ staną się długami nieprzedawnionymi, o ile na dzień cesji nabywana wierzytelność nie była przedawniona. W każdym razie pomysł o takiej konstrukcji prawnej daje pole do szerokich interpretacji w sferze przedawnień, co zapewne skrzętnie wykorzystają firmy windykacyjne z niekorzyścią dla osób pozywanych.

Co więcej, po zmianach w proponowanym kształcie, trzyletni termin przedawnienia dotychczas upływający w np. styczniu 2018 r., zostanie przesunięty na dzień 31.12.2018 r. Zatem wydłuży się o rok, co z oczywistych względów nie jest korzystne dla dłużnika.

Oczywiście nie wiemy, jaki ostatecznie kształt przybiorą znowelizowane przepisy, jak również nie znamy treści proponowanych przepisów intertemporalnych. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy pozostawać obojętni wobec proponowanych zmian przepisów, godzących w interesy osób dłużników.

Apelujemy zatem do szeroko pojętego środowiska antywindykacyjnego o wyrażenie konstruktywnego braku zgody na proponowane zmiany, poprzez wykluczenie z projektu takich zmian, które w oczywisty sposób – chociażby potencjalnie – spowodują pogorszenie sytuacji dłużników.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


4.6/5 - (21 votes)

Kategorie: Wiadomości

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.