Pozwany: Santander Bank Polska S.A.

Kolejny raz nasi prawnicy pokazali, że stosowane przez Kredyt Bank S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.) zapisy umów tzw. „kredytów frankowych” są nieważne! W efekcie doszło to znanego już rozstrzygnięcia, w którym sąd rozpatrujący sprawę frankową orzekł o nieważności zawartej umowy pomiędzy bankiem, a konsumentem. Jak to wszystko wyglądało w praktyce? W krótki, telegraficznym przedstawiamy poniżej.

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, pierwsza instancja zakończyła się wyrokiem sądu, który stwierdził nieważność umowy kredytowej przyjmując zastosowanie w niej klauzul niedozwolonych dających bankowi możliwość arbitralnego ustalania kursu waluty. W tym przypadku franka szwajcarskiego (CHF). Bank broił się twierdzeniami o rzekomej możliwości spłaty kredytu we franku. Rzecz jasna nie była to prawda, a sąd, w którym mieliśmy już wcześniej okazje procesować się z bankiem jedynie potwierdził nasze tezy.

Zgodnie z przewidywaniami pełnomocnik banku złożył wniosek o uzasadnienie wyroku. Po otrzymaniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem złożona została apelacja od rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Przebieg rozprawy apelacyjnej nie był dla nas żadnym zaskoczeniem. Wydanym po przeprowadzeniu rozprawy wyrokiem Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. w całości stwierdzając ostatecznie bezzasadność twierdzeń banku. Tym samym sprawa została pozytywnie zakończona dla naszego Klienta.

Podsumowanie – korzyści:

Po uprawomocnieniu wyroku powodowie dokonali wobec banku potrącenia roszczeń, w wyniku którego kwota wypłaconego Klientom kapitału w kwocie 225.000,00 zł została skompensowana z wpłatami dokonanymi dotychczas przez nich w kwocie odpowiadającej wypłaconemu kapitałowi w wysokości 220.000,00zł.

Oznacza to, że Klienci nie muszą właściwie już nic płacić. Brak potrącenia mógłby w przyszłości narazić Klientów na obowiązek zwrotu pożyczonego kapitału wraz z ewentualnymi odsetkami.

  • Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim I C 1173/20
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I ACa 24/22
  • Wyrok jest prawomocny!

Uwolnij się z pułapki kredytu frankowego!

Skontaktuj się z nami:

Niczym nie ryzykujesz. Zgłoszenie i konsultacja do niczego nie zobowiązują. W każdej chwili możesz się wycofać.


4.8/5 - (43 votes)

Kategorie: Case study Kredyty frankowe

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.