Złożyłeś do sądu wniosek o doręczenie odpisu wyroku i czekasz na pismo z sądu? Z poniższego materiału dowiesz się jaki jest czas oczekiwania na odpis wyroku z sądu oraz co musisz zrobić, kiedy takie orzeczenie dostaniesz. Koniecznie przeczytaj do końca i dowiedz się jak walczyć o swoje prawa w sądzie!

UWAGA! Masz sprawę sądową przeciwko bankowi, firmie windykacyjnej albo pożyczkowej? Nie musisz bronić się samodzielnie. W Kancelarii EUROLEGE zajmujemy się pomocą osobom zadłużonym. Jak możesz się do nas zgłosić i uzyskać pomoc? O tym w dalszej części artykułu.

Kiedy strona otrzymuje wyrok z sądu? Kiedy składać wniosek o uzasadnienie i odpis wyroku?

Wyrok sądu jest orzeczeniem merytorycznym, kończącym spór pomiędzy stronami. Taki wyrok sądowy może wydać sąd I instancji oraz sąd II instancji. W niektórych sprawach możliwe jest też wydanie wyroku przez Sąd Najwyższy.

Każda ze stron procesu może otrzymać odpis wyroku sądowego. Zwykle jednak nie dzieje się to samoistnie i konieczne jest złożenie takiego pisma jak wniosek o uzasadnienie wyroku. Składa się takie pismo do sądu, który wydał orzeczenie w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia. Przekroczenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku powoduje, że następuje uprawomocnienie wyroku sądu.

Podobnie, ale nie tak samo wygląda sytuacja kiedy strona otrzymuje wyrok na posiedzeniu niejawnym. Chodzi tutaj o wyrok zwykły, kończący postępowanie w danej instancji. Możliwość takiego sposobu wydawania wyroków wprowadzona została przy okazji zmian KPC w ramach trwającej pandemii COVID-19. W tego rodzaju sytuacji strona musi złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku również w terminie 7 dni, ale liczonych od dnia odebrania przesyłki sądowej z wyrokiem sądu.

PAMIĘTAJ! Wniosek o uzasadnienie wyroku jest odpłaty. Koszt opłaty sądowej od wniosku o uzasadnienie wyroku wynosi 100 zł.

Kolejna kwestia to wyrok zaoczny. Może on być wydany przez sąd zarówno na posiedzeniu jawnym jak i na posiedzeniu niejawnym. Co do zasady (ponad 99% przypadków) wyrok zaoczny wydawany jest zgodnie z żądaniem pozwu. Czyli np. w sprawach o zapłatę wiąże się z zasądzeniem roszczenia w całości i obciążeniem pozwanego kosztami procesu. Wniosek o uzasadnienie wyroku zaocznego złożyć może tylko strona powodowa, jeśli nie zgadza się z rozstrzygnięciem sądu. Pozwany z kolei nie ma prawa do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku zaocznego. Może jedynie zaskarżyć takie orzeczenie składając sprzeciw od wyroku zaocznego.

Wniosek o odpis wyroku sądu po terminie. Czy można?

Oczywiście obie strony procesu sądowego (powód i pozwany) mogą złożyć wniosek o wydanie odpisu wyroku wydanego przez sąd i jego doręczenie na wskazany przez siebie adres do korespondencji. Wystarczy, że znasz sygnaturę akt sprawy sądowej i byłeś stroną postepowania. Obowiązkiem sądu jest wydać Ci odpis zapadłego orzeczenia. Nie jest to jednak za darmo. Opłata sądowa od wniosku o wydanie odpisu wyroku wynosi 20 zł za każde 10 stron. A więc co do zasady będzie to koszt 20 zł, nie więcej.

Złożenie wniosku o wydanie odpisu wyroku może nastąpić w każdym czasie. Nawet wiele lat po wydaniu orzeczenia. Co do zasady odpisy wyroków wydają sekretariaty sądów. Jest to czynność prosta, nie wymagająca zaangażowania pracowników merytorycznych.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz ze stwierdzeniem prawomocności.

Dodatkowo powód oraz pozwany mogą złożyć wniosek o wydanie wyroku wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności. Coś takiego potrzebne jest niekiedy w urzędach czy sądach. Potwierdzenie prawomocności wskazuje, że wyrok jest już prawomocny i nie przysługuje od niego środek zaskarżenia. Szczególnie w sprawach związanych z ustaleniami wszelkiego rodzaju czy w sprawach rozwodowych ma to szczególne znaczenie. Inaczej wygląda sytuacja w sprawach o zapłatę. O czym poniżej.

Wniosek o wydanie wyroku z klauzulą wykonalności.

Jeśli powód wygrał sprawę o zapłatę może złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi. Pozwany może to także zrobić jeśli wygrał, ale tylko co do kosztów procesu. Prawomocny wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności to inaczej tytuł wykonawczy. Każdy, kto dysponuje tytułem wykonawczym może skierować przeciwko określonej osobie w nim wymienionej postępowanie egzekucyjne (komornicze).

Jakie jest czas oczekiwania na odpis wyroku?

Strona wnioskująca o wydanie odpisu wyroku musi oczekiwać na jego doręczenie. Niestety w tym przypadku ciężko ustalić jaki jest czas na doręczenie odpisu wyroku. Wskazywane w przepisach procedury cywilnej terminy są dla sędziów terminami instrukcyjnymi. Oznacza to, że nie wiążą sędziego, a jedynie stanowią pewnego rodzaju zasadę (dobrą praktykę), do której sędzia powinien się dostosować. Dotyczy to także sekretariatów sądów rejonowych, okręgowych jak i apelacyjnych.

A zatem jaki jest czas oczekiwania na odpis wyroku? Tak mniej więcej? Co do zasady odpis wyroku sądu trafia do strony w terminie od 2 tygodni do 1 miesiąca. Przy czym w zależności od tego ile pracy mają poszczególne sądy oraz wydziały terminy te mogą się wydłużać albo skracać. Zdarzają się przypadku oczekiwania na odpis wyroku sądu „od ręki”. Kiedy strona wnioskuje o wydanie odpisu osobiście będąc w sekretariacie sądu. Przy czym są i takie sprawy, w których na odpis wyroku strona wnioskująca czeka nawet kilka miesięcy. Nie ma jednolitego i powszechnie stosowanego w całej Polsce terminu na wydanie stronie odpisu wyroku.

Dostałem odpis wyroku sądowego i chcę się odwołać. Jak to zrobić?

Otrzymując odpis wyroku sądowego wraz z uzasadnieniem masz 2 tygodnie na złożenie apelacji. Takie odwołanie do sądu składa się do sądu II instancji za pośrednictwem sądu I instancji. Czyli tego sądu, który wydał wobec Ciebie niezadowalające Cię rozstrzygnięcie w sprawie. Oczywiście apelacja od wyroku sądu jest odpłatna. Jej wartość uzależniona jest w sprawach o zapłatę od wartości przedmiotu sporu i równa jest opłacie od pozwu. Dla osób gorzej sytuowanych, których nie stać na ponoszenie opłat sądowych przewidziane jest zwolnienie z ich uiszczania. Składa się wówczas wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Każda apelacja jest pismem procesowym szczególnym. Oprócz podstawowych danych takich jak np. dane stron czy sygnatura akt sądowych apelacja zawiera również zarzuty przeciwko wyrokowi sądu I instancji. To najtrudniejszy element odwołania. Dlatego w sprawach o zapłatę warto mieć przy sobie doświadczonego prawnika. Najlepiej sprawdza się tutaj prawnik od długów.

Gdzie szukać prawnika od długów? Dlaczego Kancelaria EUROLEGE?

Jak wspomnieliśmy wyżej w sprawach o zapłatę warto mieć prawnika, który zna niuanse procesów przeciwko bankom, chwilówkom oraz firmom windykacyjnym. Na pewno nie warto ryzykować działania samodzielnego, a wsparcie się wiedzą merytoryczną jest wskazane. Szczególnie, że po drugiej stronie barykady siedzą również prawnicy – specjaliści, którzy wykorzystają każdy błąd niedoświadczonego pozwanego – konsumenta. Należy robić wszystko, aby równoważyć szanse.

W Kancelarii EUROLEGE zajmujemy się pomocą osobom zadłużonym już od wielu lat. Robimy to na tyle skutecznie, że w sprawach sądowych udało nam się wygrać ponad 7000 procesów sądowych przeciwko instytucjom finansowym, a suma wartości przedmiotów sporu w tych sprawach sięga kilkudziesięciu milionów złotych. Na taką kwotę łącznie wygraliśmy spraw sądowych w dobro naszych Klientów.

Dlaczego jeszcze warto skorzystać z naszej pomocy. Oprócz tego, że działamy od wielu lat to system naszej obsługi Klienta daje szansę na szybka i profesjonalną obsługę Twojej sprawy. Bez względu na to gdzie mieszkasz albo przebywasz. Działamy zdalnie na terenie całego kraju. W celu skorzystania z pomocy naszych prawników musisz posiadać jedynie dostęp do Internetu. Reprezentujemy naszych Klientów przed każdym sądem i komornikiem w Polsce.

Co bardzo ważne, u nas Klienci nie płacą za wstępną analizę sprawy. Dzięki temu niczym nie ryzykujesz. Jeśli nasi prawnicy uznają, że Twoja sprawa nadaje się do udzielenie pomocy to dopiero wówczas zaproponujemy Ci warunki współpracy.

Potrzebujesz pomocy prawnika w swojej sprawie sądowej przeciwko bankowi, chwilówce albo windykatorowi? Napisz do nas lub zadzwoń. Możesz również wysłać do nas zgłoszenie przez formularz kontaktowy. Zadzwonimy do Ciebie najpóźniej kolejnego dnia roboczego i ustalimy jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.9/5 - (38 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.