Zapewne większość naszych czytelników świetnie zdaje sobie sprawę, że dostęp do sądu w Polsce nie jest darmowy. Właściwie na palcach jednej ręki można policzyć pisma, od których nie jest konieczne uiszczanie opłaty sądowej. Całość regulacji w tej materii zawiera ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 2005 roku. Koszty sądowe w sprawach cywilnych bywają wysokie, dlatego zwolnienie z kosztów sądowych jest często jedyną furtką do uzyskania drogi do sądu.

Chcesz wiedzieć jak i gdzie złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych? Uważnie przeczytaj całość. Na pewno warto wiedzieć więcej.

Czym są i kiedy muszę ponosić koszty sądowe?

Zgodnie z przepisami od każdego pisma inicjującego postępowanie pobierana jest opłata. To samo dotyczy innych pism, od których ustawa przewiduje obowiązek uiszczenia opłaty. Jest to zasada, która posiada wyłączenia. Mogą być one przedmiotowe albo podmiotowe. Czyli w pewnych sprawach nie uiszcza się opłat, np. opłata sądowa od pozwu w sprawie inicjowanej przez pracownika. Niekiedy również określone osoby albo organy państwowe zwolnione są z ponoszenia opłat. O wyłączeniach szerzej za chwilę.

Opłaty sądowe mogą dotyczyć różnego rodzaju pism. Zazwyczaj będą to:

Kosztów sądowych nie można mylić z kosztami procesu. Wynika to z faktu, że koszty procesu są pojęciem szerszym od kosztów sądowych. Koszty sądowe to opłaty i wydatki ponoszone w toku procesu. Natomiast na koszty procesu składają się koszty sądowe wraz z innymi kosztami wygenerowanymi w toku sprawy. Najlepszym przykładem będą tutaj koszty zastępstwa procesowego. Czyli koszty adwokackie i radcowskie związane z uczestnictwem fachowego pełnomocnika w sprawie.

Zwolnienie ustawowe z kosztów sądowych. Kiedy i komu przysługuje?

Przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych enumeratywnie wskazują kto jest ustawowo zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych, a są to:

 1. strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych;
 2. strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów;
 3. strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone;
 4. pracownik wnoszący powództwo albo składający wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1 zdanie drugie, lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych;
 5. kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy;
 6. prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta i Rzecznik Finansowy;
 7. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
 8. inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy;
 9. strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego;
 10. osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia;
 11. strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd – w zakresie przyznanego jej zwolnienia;
 12. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony indywidualnych interesów konsumenta;
 13. strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego;
 14. osoba ubiegająca się o uzyskanie kompensaty na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (Dz. U. z 2016 r. poz. 325);
 15. strona w sprawach dotyczących wypłat oraz zwrotu należności powstałych w wyniku realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
 16. osoba dotknięta przemocą w rodzinie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do tego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zwolnienie z kosztów sądowych na wniosek strony.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy o zwolnienie od kosztów sądowych ubiega się osoba, która ustawowo z ponoszenia obciążeń nie jest zwolniona. W takiej sytuacji koniecznym staje się złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych składa się razem z pismem, od którego należy się opłata. Możliwe jest również złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych po wezwaniu sądu do uiszczenia kosztów. W każdym razie wniosek taki musi mieć charakter formalny. Powinien zawierać dokładne wyjaśnienie sądowi dlaczego akurat w naszym przypadku powinien potraktować nas preferencyjnie i ulgowo. Wszak zasadą jest obowiązek uiszczania opłat. Zwolnienie natomiast jest instytucją wyjątkową. W każdym razie tak być powinno.

Z naszego doświadczenia jako Kancelarii EUROLEGE, na przestrzeni tysięcy spraw sądowych możemy zdradzić, że sądy bywają często przychylne wnioskom osób pozwanych. Nie jest to regułą, ale udaje nam się doprowadzać do licznych zwolnień osób pozwanych z obowiązku wnoszenia opłat sądowych.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych – wzór do wypełnienia, formularz.

Czy istnieje wzór wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych? Na wielu stronach internetowych można spotkać się z gotowymi szablonami. Niestety, ale wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych nie ma swojego unikalnego, jednego wzoru. To trochę tak, jakby jednym wzorem można byłoby np. załatwić pozew o rozwód… Fakt jest taki, że oczywiście formalnie może się wszystko zgadzać. Jednak merytorycznie wniosek taki może być sformułowany błędnie, zawierać liczne niedociągnięcia. Warto zatem składając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. U nas w EUROLEGE prawnik od długu zajmuje się kompleksową obsługą sprawy. Składanie wniosków od zwolnienie od kosztów sądowych jest dla nas codziennością. A jak wspomnieliśmy wyżej warto ubiegać się o swoje. Sądy często przychylnym okiem patrzą na konsumenta, który mając zadłużenie musi mierzyć się dodatkowo z opłatami sądowymi. Koniecznym jednak jest, aby wniosek napisany został prawidłowo i dał sądowi podstawy do orzeczenia zgodnie z prośbą strony ubiegającej się o zwolnienie.

Dlatego powtórzymy jeszcze raz, nie istnieje wzór wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. Spotykane natomiast na stronach internetowych druki do samodzielnego wypełnienia mogą dawać złudne przekonanie, że jest to łatwe zadanie. Otóż nie, zwolnienie od kosztów sądowych wymaga należytego uzasadnienia. Niekiedy koniecznym staje się również przedstawienie stosownych dokumentów. Wszak sąd może w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych przeprowadzić stosowne postępowanie.

Właściwie wzorzec w tym zakresie jest jeden. Jest nim oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. O czym niżej.

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Każdy wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych musi posiadać prawidłowo wypełniony załącznik. A jest nim oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Dokument ten posiada urzędowo ustalony wzór, który prezentujemy poniżej.

Pierwszy kontakt strony procesu z formularzem oświadczenia o stanie rodzinnym może wprawić w zakłopotanie. Liczne rubryki i niekiedy mało znane przeciętnemu człowiekowi sformułowania. Oczywiście nietrudno o popełnienie błędu. Dlatego korzystanie z fachowej pomocy i w tym zakresie jest niekiedy koniecznością.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym osoba ubiegającą się musi wskazać przede wszystkim:

 • sąd, do którego kieruje wniosek,
 • sygnaturę akt sprawy (jeśli jest znana),
 • swoje dane,
 • dane osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z podaniem z czego się utrzymują oraz jakie osiągają dochody,
 • majątek, np. nieruchomości, ruchomości, kosztowności itd.,
 • wydatki ponoszone we wspólnym gospodarstwie domowym.

Na koniec jedna z najważniejszych czynności, czyli podpis oraz data złożenia oświadczenia ostanie rodzinnym.

Tak uzupełniony wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania może stanowić załącznik do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.

Sąd odmówił zwolnienia z kosztów sądowych. Czy mogę się odwołać?

Przepisy postępowania cywilnego wprost przewidują, że można odwołać się od odmowy zwolnienia z kosztów sądowych. Każde rozstrzygnięcie dotyczące kosztów sądowych jest postanowieniem. Jeśli sąd wyda postanowienie o odmowie zwolnienia z kosztów sądowych możesz wnieść odwołanie. A jest nim zażalenie na odmowę zwolnienia z kosztów sądowych. Jeśli natomiast sprawę rozpatrywał referendarz sądowy to wówczas wnosimy skargę na czynności referendarza.

Co istotne, zażalenie na odmowę zwolnienia z kosztów sądowych i skarga na referendarza w tym zakresie nie podlega opłacie! A zatem działania nie generują dla osoby skarżącej żądnych dodatkowych kosztów. Dlatego zawsze warto korzystać z odwołania od odmowy zwolnienia z kosztów sądowych.

Mam sprawę w sądzie o zapłatę długu. Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Otrzymałeś pozew z sądu w sprawie z bankiem, chwilówką albo firmą windykacyjną? Potrzebujesz pomocy? Świetnie trafiłeś! W naszej Kancelarii EUROLEGE od wielu lat zajmujemy się pomocą osobom zadłużonym w wychodzeniu na finansową prostą. Dzięki naszej pomocy już ponad 6500 osób uzyskało sądowe oddłużenie na łączną kwotę ponad 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) złotych! Pomagamy również w uzyskaniu zwolnienia od kosztów sądowych.

U nas wszystko załatwisz zdalnie i bez konieczności wychodzenia z domu czy pracy. Pomagamy przed każdym sądem i komornikiem w Polsce. Chcesz uzyskać bezpłatną analizę swojej sprawy? Napisz do nas lub zadzwoń. Chętnie pomożemy. Możesz również wysłać do nas zgłoszenie przez formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej. Oddzwonimy najpóźniej kolejnego dnia roboczego.

Tel: 530 333 130
Mail: kontakt@eurolege.pl
Formularz zgłoszeniowy: https://www.eurolege.pl/zapytaj-prawnika/


4.9/5 - (29 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Halina pisze:

W ilu egzemplarzach należy złożyć w sądzie wniosek o umorzenie kosztów sądowych wraz z załącznikami ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Rozumiemy, że nie reprezentuje Pani żaden fachowy pełnomocnik? Taki wniosek składa się do sądu w licznie egzemplarzy odpowiadającej systemowi: 1 pismo dla sądu i po 1 odpisie dla każdej ze stron – nie wliczając strony składającej pismo. Do każdego pisma muszą być dodane załączniki. W przeciwnym wypadku będzie to brak formalny podlegający uzupełnieniu przez stronę składającą pismo.

Jacek pisze:

Opłata od wyroku

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

O co konkretnie Pan pyta?