Osoby zadłużone żyją w permanentnym strachu, jednak nie widzą sensu przerywania tego błędnego koła, głównie ze względu na to, że nie widzą szans na wyjście z zadłużenia. Nie ma jednak sytuacji bez wyjścia i podejmując odpowiednie kroki można przeprowadzić skuteczne oddłużanie i zacząć żyć na nowo. Nie jest to proste, wymaga nieco pracy i wytrwałości, jednak po osiągnięciu spokoju z pewnością stwierdzisz, że warto. Niestety, często musi dojść do dość ekstremalnych sytuacji, aby dłużnik rozpoczął rozważania nad zmianą swojego losu. Czy komornik może zawołać policję do pomocy w egzekucji?

UWAGA! Komornik sądowy prowadzi egzekucję przeciwko Twojej osobie? W niektórych sprawach możliwe jest zablokowanie działań komornika, umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich zabranych środków. Uzyskaj darmową analizę swojej sprawy sporządzoną przez prawnika z Kancelarii EUROLEGE. Napisz do nas (kontakt@eurolege.pl) albo zadzwoń (530 333 130) i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić.

Czy komornik może skorzystać z pomocy policji przy wykonywaniu czynności?

W przepisach prawa, a dokładniej w artykule 765 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, istnieje zapis o tym, że komornik ma prawo skorzystać z pomocy odpowiednich służb w przypadku, kiedy stawiany jest opór wobec wykonywanych przez komornika czynności lub podejrzewa, że w danym przypadku opór może wystąpić. Najczęściej dotyczy to sytuacji, w której komornik chce przeszukać mieszkanie dłużnika. Co ciekawe, taką pomoc mogą udzielić także inne organy do tego uprawnione, nie tylko policja. Należą do nich:

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencja Wywiadu
 • Straż Graniczna


To, do kogo zwraca się komornik po pomoc, zależy od szczegółów dotyczących konkretnego przypadku, w którym wykonywane są czynności komornicze.

Warto jeszcze wyjaśnić i doprecyzować, co oznacza opór w przypadku przeprowadzania czynności komorniczych. Jest to nic innego jak utrudnianie lub uniemożliwianie komornikowi wykonywanie czynności egzekucyjnych. W ustawie nie zostało sprecyzowane, co dokładnie oznacza to sformułowanie, więc w dużej mierze zależy to od subiektywnej opinii komornika, jednak nie ma tutaj znaczenia czy będzie to bierna czy czynna forma oporu. Nie oznacza to jednak, że może on dowolnie dysponować tym prawem. Każdorazowo przypuszczenie natrafienia na opór musi zostać uzasadnione i poparte konkretnymi informacjami. Komornik nie może więc bezpodstawnie wzywać policji do wsparcia w każdym przypadku.

Nie ma także znaczenia czy opór jest stawiany przez samego dłużnika czy też osobę trzecią, nie związaną ze sprawą np. członka rodziny. Asysta policji czy innych służb ma na celu ochronę komornika i to jest właśnie główny cel takiego zabezpieczenia.

W dużej mierze to, czy możliwość posiadania asysty zostanie wykorzystana, zależy od samego komornika, gdyż wezwanie ma charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny. To komornik dokonuje oceny, czy w danym przypadku pomoc taka będzie potrzebna czy też nie.

Jak wygląda udzielanie asysty przez policję – kwestie formalne

W przypadku, kiedy komornik chce skorzystać z możliwości wsparcia policji podczas wykonywania czynności egzekucyjnych, musi załatwić tę sprawę formalnie. W tym celu musi złożyć na co najmniej 7 dni przed terminem planowanych czynności pisemne wezwanie lub zawiadomienie na policji i dołączyć do niego tytuł wykonawczy na podstawie którego prowadzona jest dana egzekucja. Jedynie w pilnych przypadkach, gdzie istnieje podejrzenie, że zwłoka w dopełnieniu czynności egzekucyjnych mogłaby prowadzić do udaremnienia egzekucji, możliwe jest udzielenie pomocy policji na podstawie ustnego zawiadomienia lub wezwania przez komornika.

Funkcjonariusz policji, który udziela wsparcia lub asysty komornikowi może sprawdzić czy jest on w ogóle uprawniony do wykonywania danej egzekucji np. poprzez żądanie okazania właściwego dokumentu. Nie ma jednak uprawnień do badania tego czy dana egzekucja jest zasadna i celowa.

Jakie uprawnienia ma funkcjonariusz asystujący komornikowi?

Zadaniem funkcjonariusza udzielającego asysty jest zapewnienie komornikowi bezpieczeństwa osobistego, a także zapewnienie bezpieczeństwa innym uczestnikom postępowania. Ich głównym zadaniem jest więc dbałość o poszanowanie godności osób biorących udział w danym postępowaniu.

Policjanci uprawnieni są także do używania środków przymusu bezpośredniego, o ile wystąpi taka konieczność. Może dotyczyć to sytuacji, w której dłużnik lub osoba trzecia nie reagują na polecenia funkcjonariusza lub stosują czynny lub bierny opór.

Policjanci nie mają natomiast uprawnień do tego, aby wykonywać na rzecz komornika określone czynności takie jak:

 • dokonywanie przeszukania
 • otwieranie zamków, skrytek, drzwi
 • wyważanie drzwi
 • przenoszenie, wynoszenie przedmiotów

Ujmując to w dużym skrócie można powiedzieć, że zadaniem policjanta jest uniemożliwienie dłużnikowi lub osobie trzeciej utrudnianie przeprowadzenia czynności egzekucyjnych. Nie ma on natomiast prawa działać na rzecz komornika lub w jego zastępstwie.

Funkcjonariusz biorący udział w asyście komornika zobowiązany jest do sporządzenia na koniec notatki służbowej z przeprowadzonych czynności i przekazanie jej swojemu przełożonemu.

Czy policja może poszukiwać dłużnika?

Powyższe przykłady dotyczyły sytuacji, w których funkcjonariusz policji stanowi dodatkowe wsparcie, a jego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas czynności prowadzonych przez komornika. Czy możliwe jest jednak, aby to policja była organem ścigającym dłużnika, a nie wsparciem podczas egzekucji? W niektórych przypadkach tak. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy dłużnik:

 • ukrywa swoje dochody lub majątek
 • wyzbywa się rzeczy, które objęte są zajęciem komorniczym
 • wyprzedaje swój majątek
 • stosuje zagrania typu przeniesienie własności na członków rodziny
 • zaniża wartość faktycznie otrzymywanego wynagrodzenia

Jednak podstawą do rozpoczęcia poszukiwań dłużnika zawsze jest prawomocny wyrok sądu. Tak zwany list gończy wystawiany jest jednak dopiero wtedy, kiedy wszystkie inne możliwości zawiodą. Oznacza to, że najpierw musi zostać przeprowadzona standardowa procedura egzekucji komorniczej. Jeśli próba ta okaże się bezskuteczna i będą rzeczywiste przesłanki do tego, że dłużnik celowo ukrywa swoje dochody lub majątek, to wierzyciel ma prawo złożyć do prokuratury lub sądu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Organ zbada przede wszystkim zasadność złożenia takiego zawiadomienia, a jeśli uzna je za słuszne, to wezwie dłużnika na przesłuchanie. Niestawienie się na nie może być podstawą do tymczasowego aresztowania i poszukiwania przez policję.

Czy za długi można iść do więzienia?

Co do zasady tak, jednak nie jest to tak proste i oczywiste w każdym przypadku. Istnieją bowiem grupy dłużników, którzy najbardziej narażeni są na to, że w przypadku niespłacania swojego zadłużenia trafią do więzienia. Nie jest to jednak tak, że za niespłacony kredyt czy raty pożyczki można trafić do więzienia.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

W takich przypadkach wykorzystywane są inne środki, natomiast więzienie jest realnym zagrożeniem dla osób, których zadłużenie pochodzi z tytułu:

 • niezapłaconych alimentów
 • nieuregulowanej grzywny
 • oszustwa i wyłudzenia pożyczki lub kredytu
 • ukrywania majątku przed komornikiem

Oznacza to, że pójście do więzienia za długi w Polsce jest możliwe, ale tylko w konkretnych przypadkach. Nie ma więc możliwości, że policja będzie poszukiwała dłużnika za niespłacony kredyt, chyba, że jego uzyskanie nastąpiło w wyniku oszustwa, np. składania fałszywych zaświadczeń o zarobkach albo w celu oczywistego niespłacania zobowiązania. Dodatkowo taka szansa istnieje w momencie, kiedy pomimo egzekucji komorniczej, która pierwotnie dotyczyła niespłaconego kredytu, dłużnik ukrywa swoje dochody lub wyprzedaje majątek. W takim przypadku pośrednim powodem będzie niepłacenie posiadanego zobowiązania, jednak podstawa poszukiwania będzie inna.

Niezależnie od tego z czym masz problem i jaki jest powód Twojego zadłużenia, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż zastanawianie się czy grozi Ci poszukiwanie przez policję czy też nie, jest rozpoczęcie negocjacji z wierzycielem czy oddłużania. Podjęcie pierwszego kroku w stronę wyjścia z długów to najlepsze rozwiązanie na osiągnięcie tego, o czym marzysz, czyli życia bez długów.

Jak zacząć oddłużanie?

Przede wszystkim warto spokojnie przeanalizować swoją sytuację i ocenić skalę posiadanego zadłużenia. Kolejnym krokiem jest określenie możliwości jego spłaty i próba negocjacji z wierzycielem czy komornikiem. Nie zawsze jest to możliwe i przyniesie założony skutek, jednak warto spróbować. Istnieją także narzędzia, które mogą pomóc w zadłużaniu. Z całą pewnością nie jest to jednak kolejny kredyt czy pożyczka. Więcej na temat oddłużania pisaliśmy tutaj.

Chcesz wyjść z długów, jednak nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z pomocy prawnika, który zajmuje się oddłużaniem. To świetne rozwiązanie dla osób które mają chęć, jednak zupełnie nie wiedzą jak postępować i rozmawiać z wierzycielem, jak poradzić sobie z komornikiem czy jak sprawdzić czy posiadane zadłużenie nie jest przeterminowane.

Skorzystaj z pomocy prawnika od długów

W naszej kancelarii pomagamy osobom zadłużonym rozpocząć nowe życie. Mamy ogromne doświadczenie w tym temacie, dlatego doskonale wiemy jak postępować i które rozwiązanie wybrać, aby było korzystne dla dłużnika. Jeśli chcesz rozpocząć nowe życie bez długów – skontaktuj się z nami. Proponujemy Ci wstępną, darmową analizę Twojej sytuacji. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami:


4.7/5 - (40 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Agnieszka pisze:

Wierzycielem jestem

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Prosimy o opisanie nam swojej sprawy na maila: kontakt@eurolege.pl

Agnieszka pisze:

Dostałam pismo o bezskutecznej komorniczej egzekucji gdzie udać się na policję z tymi dokumentami
Proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Agnieszko. Czy jest Pani w danej sprawie dłużnikiem czy wierzycielem?

Karolina pisze:

Witam możecie mi powiedzieć czy za duzenia poszukuje polcja

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Karolino. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Informujemy, że w sprawach zobowiązań, które nie były przedmiotem postępowań sądowych i komorniczych możliwe jest zastosowanie sankcji kredytu darmowego. Kwestię SKD opisywaliśmy na naszym forum w tym artykule: https://www.eurolege.pl/sankcja-kredytu-darmowego-jak-napisac-i-gdzie-zlozyc-wniosek/

Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl