Setki tysięcy osób w Polsce zmaga się z postepowaniem egzekucyjnym. Zdarzają się dłużnicy, którzy twierdzą, że komornik im nic nie zabierze, ponieważ nic nie mają. Inni uważają, że zostali oszukani przez komornika, który naliczył im za wysokie koszty i teraz nie mają z czego żyć. Co człowiek to inna historia. Bardzo ważne w tym wszystkim jest poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika sądowego. W jaki sposób komornik szuka majątku dłużnika oraz jak go znajduje? O tym dowiesz się z tego artykułu.

UWAGA! Komornik prowadzi przeciwko Tobie postepowanie egzekucyjne? Możliwe, że w Twoim przypadku robi to na podstawie wadliwego tytułu egzekucyjnego. W takiej sytuacji możliwe jest umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich zabranych przez organ egzekucyjny pieniędzy. Na końcu artykułu wyjaśniamy kiedy jest to możliwe, jak to zrobić i gdzie szukać pomocy w takich sprawach.

Z jakiego majątku dłużnika komornik prowadzi egzekucję?

Postępowanie egzekucyjne (komornicze) może obejmować wiele obszarów majątku osoby zadłużonej. Zwykle niemal każde aktywo i prawo majątkowe są zagrożone za wyjątkiem tych, które wyłączone są spod egzekucji. Musza być one jednak wskazane w przepisach, aby nie pozostawiać nadmiernego pola do interpretacji. Jako świadczenie nie podlegające egzekucji możemy wskazać 500 plus. Nie może być ono zajęte u płatnika świadczenia.

Zasadniczo za najczęściej spotykane formy egzekucji możemy uznać takie jak:

Oczywiście trzeba pamiętać, że komornik powinien prowadzić egzekucję w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika. Oznacza to, że jeśli np. egzekucja z wynagrodzenia za pracę czy z konta bankowego jest skuteczna to nie powinno się np. prowadzić egzekucji z domu osoby zadłużonej. Mamy więc tutaj do czynienia z gradacją środków egzekucji.

Jak wygląda poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika sądowego?

To jak wygląda poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika sądowego zależy od zastosowanego przez organ egzekucyjny środka egzekucji. Inaczej będzie to wyglądało w przypadku egzekucji z konta bankowego, a inaczej w przypadku egzekucji z ruchomości. Poniżej opiszemy najczęściej spotykane rodzaje egzekucji i to jak wygląda poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika w trakcie ich trwania.

Poszukiwanie konta bankowego dłużnika przez komornika sądowego.

Egzekucja z konta bankowego należy do jednych z najprostszych form w jakich może być prowadzone postępowanie. Wszystko opiera się na scentralizowanym i dostępnym dla komornika systemie OGNIVO. Jest to system, dzięki któremu komornik może w ekspresowym tempie wystąpić z zapytaniem do wszystkich banków w Polsce (także spółdzielczych) czy dana osoba X, mająca PESEL Y nie posiada konta bankowego w danym banku. Po niedługim czasie do komornika spływają informacje z banków, do których poszły zapytania. W ten sposób komornik szybko namierza konto/konta dłużnika i dokonuje ich zajęcia.

Od tego czasu konto bankowe podlega restrykcjom przewidzianym dla egzekucji. Właściwie osoba zadłużona traci możliwość normalnego korzystania ze środków znajdujących się na rachunku. Otrzymuje co prawda kwotę wolną od zajęcia na rachunku bankowym wynoszącą 3/4 minimalnego wynagrodzenia, ale dysponowanie pozostałymi środkami jest znacznie ograniczone.

Jak komornik ustala pracodawcę i wypłacającego wynagrodzenie z umowy zlecenia?

W przypadku osób pracujących w oparciu o umowę o prace i zlecenia w warunkach jakby były pracownikami na etacie komornik również nie ma problemu ze znalezieniem ich miejsca zarobkowania. Każda osoba pracująca w oparciu o umowę o prace i zlecenie jest ubezpieczona w ZUS. Komornik zatem w celu ustalenia czy dany dłużnik X zarabia musi wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z wnioskiem o udostepnienie informacji.

W ten sposób komornik dowiaduje się, gdzie dana osoba pracuje i pozyskuje informacje o adresie pracodawcy. Następnie do tegoż pracodawcy wysyłane jest zajęcie wynagrodzenia za pracę. Od tego czasu pracownikowi potrąca się należne sumy i wysyła do komornika. Oczywiście kwota minimalnego wynagrodzenia nie podlega egzekucji komorniczej. W przypadku umowy zlecenia nie jest to jednak tak oczywiste i wymagana jest specjalna interwencja dłużnika u komornika.

W jaki sposób komornik dowiaduje się o pobieranej rencie i emeryturze?

Podobnie jak w przypadku pracowników, tak też w przypadku rencistów i emerytów wygląda sytuacja ustaleń komorniczych. Przy czym tutaj mamy dwa organy emerytalno – rentowej, tj. ZUS i KRUS. Cała reszta wygląda jednak podobnie. Komornik sądowy wysyła do organów rentowych wniosek o udzielenie informacji czy dana osoba X nie pobiera świadczeń emerytalnych albo rentowych. Jeśli posiada to wówczas komornik dokonuje zajęcia świadczenia, tj. renty albo emerytury.

Jak komornik dowiaduje się o ruchomościach, np., samochodzie, lodówce czy telewizorze?

W zakresie egzekucji z ruchomości to komornik w różny sposób poszukuje majątku. Inaczej wygląda to w przypadku egzekucji z samochodu, a inaczej kiedy jest egzekucja telewizora, lodówki czy pralki.

Jeśli chodzi o pojazdy samochodowe i jakikolwiek sprzęt podlegający rejestracji to komornik sądowy występuje do bazy CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Tam ustalane są informacje o pojazdach zarejestrowanych na dłużnika. Komornik wówczas szybko dokonuje zajęcia – również w formie fizycznej. Przy czym co do zasady pojazd oddawany jest osobie zadłużonej na przechowanie z możliwością korzystania. Niekiedy komornik żąda odprowadzenia pojazdu na parking przez niego wskazany.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

A co jeśli egzekucja dotyczy innych przedmiotów należących do dłużnika? Takich jak telewizor, tablet, laptop czy pralka? Raczej rzadko zdarza się egzekucja z takich ruchomości, ale mimo wszystko występuje. Zajęcie egzekucyjne ruchomości innych niż samochód następuje na skutek wizyty komornika w miejscu zamieszkania osoby zadłużonej. Komornik wówczas dokonuje spisu rzeczy stanowiących własność dłużnika w specjalnym protokole i dokonuje ich zajęcia. Dowodem zajęcia jest specjalna naklejka komornicza. Zajęte przedmioty co do zasady pozostawia się w zarządzie dłużnika, aż do czasu ich sprzedaży.

Skąd komornik zwykle dowiaduje się o rzeczach należących do dłużnika? Zazwyczaj sporządzany jest przez dłużnika wykaz majątku do komornika. Dłużnik musi tam wpisać – pod groźbą odpowiedzialności karnej – przedmioty stanowiące składniki jego majątku wraz ze wskazaniem miejsca ich położenia.

Poszukiwanie nieruchomości przez komornika sądowego.

Egzekucja z nieruchomości to już bardzo złożony temat. Sama kwestia poszukiwania nieruchomości, jeśli dłużnik i wierzyciel nie udzielą żadnych informacji, może być wielopłaszczyznowy. Podstawowe informacje na temat nieruchomości, ich położenia oraz statusu właścicielskiego komornik może uzyskać z EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste). Oczywiście przy założeniu, że dana nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą, a to już nie jest zawsze taka oczywista sprawa.

Gdyby nieruchomość nie miała założonej księgi wieczystej to istnieją jeszcze inne sposoby ustalania. Pierwsza to skierowanie zapytania do ewidencji gruntów i budynków w starostwie powiatowym albo urzędzie miasta na prawach powiatu. Jeśli chodzi o mieszkania, to dodatkowo możliwe jest wysłanie zapytań do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Przy czym to już byłoby zadanie dosyć mozolne. Szczególnie w dużych miastach. Ostatecznie pozostają jeszcze urzędy skarbowe, jeśli nieruchomość była przedmiotem obrotu. Na pewno było to zgłaszane do „skarbówki”.

Mam komornika. Kiedy i na jakich warunkach mogę zablokować egzekucję?

Być może dla wielu będzie się to wydawało dziwne, ale komornika można zatrzymać. Mało tego, możliwe jest nie tylko umorzenie egzekucji komorniczej, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez organ egzekucyjny pieniędzy. Nie jest to jednak możliwe zawsze, a wyłącznie w wybranych sprawach, w oparciu o konkretne okoliczności. O co zatem chodzi?

Jeżeli komornik pojawił się w twoim życiu niespodziewanie, a Ty nic nie wiedziałeś o sprawie sądowej i nie dostawałeś żadnych pism to umorzenie egzekucji jest możliwe! Oczywiście trzeba sprawdzić czy na pewno, ale bardzo możliwe, że życie bez komornika może stać się Twoim udziałem.

Od czego zacząć? Na początku wszystko wykonasz samodzielnie. Rozpocznij od telefonu do komornika i ustal następujące dane:

Kiedy już dowiesz się wszystkie zadzwoń do sądu, który wydał tytuł wykonawczy i ustal na jaki adres sąd wysyłał do Ciebie pisma w sprawie. Zapewne okaże się, że był to jakiś stary i nieaktualny adres. Nie daj się zmylić adresem zameldowania. Nie ma on kompletnie żadnego znaczenia. Ważny jest tylko adres, pod którym w tamtym czasie przebywałeś.

Już wiem, że nie dostawałeś pism z sądu. Co dalej?

W sytuacji, kiedy już wiesz, że z winy sądu nie docierały do Ciebie przesyłki procesowe to musisz zacząć działać. Cały proces rozpoczyna się od złożenia wniosku o prawidłowe doręczenie tytułu wykonawczego, a następnie złożenie odwołania do sądu. Zwykle będzie do sprzeciw od nakazu zapłaty. Może to być jednak inny środek odwoławczy albo odpowiedź na pozew. Dlatego pomoc prawnika w tego rodzaju sprawach w naszej ocenie wydaje się być niezastąpiona. Problem w tego rodzaju sprawach sprowadza się do tego, że zwykle ani komornik, ani też tym bardziej wierzyciel reprezentowany przez fachowego pełnomocnika nie chcą, aby egzekucja dobiegła końca. Dlatego dobrze mieć przy swoim boku prawnika od spraw komorniczych, który wie jak reagować na działania podmiotów po drugiej stronie barykady.

Gdzie mogę zgłosić się o pomoc w oddłużaniu z komornikiem?

Na pewno warto dokładnie przemyśleć kwestię podmiotu, który zajmie się Twoją sprawa oddłużeniową. Ze swojej strony możemy wskazać, że jako Kancelaria EUROLEGE mamy za sobą setki udokumentowanych wygranych w postępowaniu egzekucyjnym. Spraw, w których doprowadzaliśmy do uchylenia tytułu wykonawczego, umorzenia egzekucji.

Jako wartość dodaną w przypadku korzystania z naszych usług możemy wskazać bezpłatną analizę wstępną zgłaszanych do nas spraw. W jej ramach prawnik od spraw komorniczych udzieli Ci opinii co do sprawy w oparciu o Twoją relację oraz przesłane dokumenty. Jeśli uznamy, że będziemy w stanie Ci pomóc to dopiero wówczas przedstawimy Ci dalsze warunki współpracy.

Co również bardzo ważne, działamy zdalnie. Pomagamy każdemu, bez względu na to gdzie aktualnie mieszka i przebywa. Udzielamy wsparcia prawnego również naszym rodakom mieszkającym poza granicami kraju, ale którzy pozostawili swoje problemy finansowe w Polsce. Dzięki nowoczesnym technologiom w komunikacji prawnik od długów jest dostępny dla Ciebie w każdym miejscu. Bez konieczności wychodzenia z domu czy pracy.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas lub napisz. Możesz również wysłać do nas zgłoszenie przez formularz kontaktowy. Zadzwonimy do Ciebie najpóźniej kolejnego dnia i ustalimy jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.9/5 - (48 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Małgorzata pisze:

Otrzymałam informacje od sądu że Energa w Gdańsku podała mnie o nie opłacone rachunki.Umowy z Energą nie zawierałam.Pan który zawierał zmarł w grudniu 2011 roku .Byłam tam zameldowana ale w sierpniu 2011 roku opuściłam kraj i od września 2011 roku posiadam meldunek za granicą.2013 roku zostałam wymeldowania przez drugiego właściciela nieruchomości.Wyroku sądu nie otrzymałam dlatego też nie odwołalam się.Wyrok zapadł w 2014roku czego dowiedziałam się z pisma od komornika.Jakaś windykacja kupiła dług i oddała do komornika.Na piśmie od komornika mój adres zamieszkania to Zakład Energetyczny w Szczecinku gdzie nie mieszkałam ani nie mieszkam.Może jest ktoś kto pomoże.Jak to załatwić

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Małgorzato. Zajmujemy się pomocą w podobnego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Roman pisze:

Europejski tytul wykomawczy wystawiony przez landgericht dusseldorf w sprawie, w ktorej nie doreczono mi pozwu

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Romanie. Mamy za mało szczegółów, aby napisać coś więcej. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.