Wielu z naszych czytelników i klientów zadaje pytania dotyczące tego jak przebiega i dokładnie wygląda egzekucja komornicza z wynagrodzenia za pracę. Dlatego postanowiliśmy poświęcić temu zagadnieniu całkowicie osobny artykuł i odpowiedzieć na nurtujące Państwa kwestie prawne i praktyczne.

W bieżącym artykule wskażemy jak wygląda w rzeczywistości zajmowanie wynagrodzenia za pracę, kto je otrzymuje i jak musi się zachować. Pomocnym będzie również wskazanie górnej granicy, jaką może zająć komornik osobie pracującej na pełny etat, ale tez takiej, która wykonuje swoje obowiązki pracownicze na części etatu. Zapraszamy do lektury.

Jak przebiega zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika?

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika wygląda w sposób następujący:

 1. komornik stawia zapytanie w ZUS odnośnie płatnika składek (pracodawcy);
 2. komornik otrzymuje z ZUS informację na w/w zapytanie;
 3. kieruje do pracodawcy pismo zajmujące wynagrodzenie za pracę oraz nakazujące wypłatę należnych kwot bezpośrednio komornikowi.

UWAGA! Pracodawca, który odmawia wykonania obowiązków przewidzianych w przepisach prawa naraża się na grzywnę, którą komornik może wymierzyć w wysokości do 5.000 zł (art. 886 § 1 k.p.c.).

A co na to przepisy? Oto ich dokładna treść (art. 881 § 3 k.p.c.):

Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

 • przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo
 • przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.
DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania.

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

 • przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;
 • podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;
 • w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Ile może zabrać komornik z wynagrodzenia za pracę na pełny etat?

Jeśli zadłużenie wynika z innych zobowiązań niż alimentacyjne, to zgodnie z przepisami wolne od zajęcia są środki stanowiące minimalne wynagrodzenie za pracę. Każdego roku kwota wynagrodzenia ulega zmianie. Aktualnie, w 2020 roku kwota wynagrodzenia za pracę wolna od zajęcia wynosi 2.600 zł brutto.

A jak przedstawia się to w kwotach netto „na rękę”?

Poniżej zestawienie, z którego wynikają zależności w limitach zajęć:

 1. przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu i uldze podatkowej – 1.928,62 zł
 2. przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu i uldze podatkowej – 1.920,62 zł
 3. przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej – 1.884,62 zł
 4. przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej – 1.876,62 zł

Należy również pamiętać, że komornika sądowego obowiązuje limit zajęcia komorniczego, który dla osób pracujących na pełny etat wynosi 50% otrzymywanego wynagrodzenia. W związku z powyższym, dłużnik zatrudniony na umowę o pracę, może mieć zajęte rzeczywiste 50% wynagrodzenia dopiero, gdy zarabia co najmniej 3.753,24 zł na rękę. Jeśli zarabia mniej, to wysokość zajęcia zawsze będzie mniejsza niż ustawowe 50%. Wszystko wynika z treści art. 87 (1) ustawy kodeks pracy.

Ile komornik może zabrać osobie pracującej na część etatu?

W sytuacji, w jakiej pracownik wykonuje swoją pracę na część etatu, komornik może zająć również nie więcej niż minimalną pensję, ale odpowiednio pomniejszoną o ułamek odpowiadający części etatu. Jeśli np. pracownik wykonuje swoją prace na ½ etatu, to wolne od zajęcia jest nie 2.600 zł brutto, a 1.300 zł brutto.

Komornik zajął wynagrodzenie bez ostrzeżenia? Sprawdź czy to zgodne z prawem.

Co do zasady komornik działa z zaskoczenia. Odbywa się to z grubsza w ten sposób, że wierzyciel występuje do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na tytuł wykonawczy, np. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczymKlauzula wykonalności nadawana jest na posiedzeniu niejawnym, a tytuł wykonawczy wysyłany jest wyłącznie do wierzyciela.

Następnie wierzyciel wysyła wniosek o egzekucję wraz z oryginałem tytułu wykonawczego do komornika właściwego do prowadzenia egzekucji. Dłużnik nadal nic nie wie na temat tego, że w sprawie coś się dzieje. Zazwyczaj o wszystkim dowiaduje się dopiero po fakcie zajęcia czy to wynagrodzenia za pracę , czy też konta bankowego.

Tak więc działanie z zaskoczenia przez komornika jest rzeczą absolutnie normalną i zgodną z przepisami prawa. Jednak nie zawsze…

Komornik zajął wynagrodzenie za pracę bez żadnych pism z sądu? Możesz umorzyć egzekucję i odzyskać pieniądze!

Jeśli o całej sprawie komorniczej i zajęciu wynagrodzenia za pracę czy rachunku bankowego dowiedziałeś się dopiero od komornika, to z całą pewnością jeszcze na etapie postępowania sądowego doszło do nieprawidłowości. W takiej sytuacji masz realną szansę na zatrzymanie działań egzekucyjnych i nawet na odzyskanie zajętych albo już zabranych środków!

Kiedy działania umożliwiające zablokowanie komornika są możliwe? Zasadniczo w dwóch przypadkach:

 1. kiedy zmieniałeś/aś adres zamieszkania, np. wyjazd za granicę, przeprowadzka itd.;
 2. kiedy zmieniłeś/aś nazwisko, np. wstępując w związek małżeński.

W obu sytuacjach – jeśli o całej sprawie dowiedziałeś się dopiero od komornika – masz szansę na skuteczne powstrzymanie komornika!

W naszej Kancelarii EUROLEGE od wielu lat zajmujemy się tego typu sprawami. Pomogliśmy już umorzyć setki postępowań egzekucyjnych i odzyskać setki tysięcy złotych dla naszych Klientów.

Co zrobić, aby skorzystać z naszej pomocy?

Wystarczy wysłać zgłoszenie, a sprawa zostanie przydzielona automatycznie do jednego ze współpracujących z nami prawników od spraw antywindykacji. Działamy na terenie całego kraju!

Oto sposoby zgłoszenia swojej sprawy:


O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.