Spotkałeś się w praktyce z pojęciem klauzuli wykonalności i zastanawiasz się czym jest i jakie ewentualnie niesie ze sobą konsekwencje prawne? W naszym dzisiejszym artykule opiszemy czym jest klauzula wykonalności. Opiszemy również procedurę nadawania klauzuli wykonalności.

Czym jest klauzula wykonalności i kto ją nadaje?

Zdefiniowanie klauzuli wykonalności powinno dokonywać się przez czynności sądu związane z jej nadawaniem. Klauzulę wykonalności nadaje sąd na tzw. tytuły egzekucyjne. Jakie? Przede wszystkim:

W jaki sposób sąd nadaje klauzulę wykonalności. W przypadku orzeczeń pochodzących od sądu musi przede wszystkim stwierdzić, czy takie orzeczenie jest prawomocne. Jeśli prawomocność została stwierdzona, to wówczas może sąd nadać klauzulę wykonalności. Nadanie klauzuli wykonalności następuje zazwyczaj na wniosek wierzyciela, rzadko samodzielnie z urzędu przez sąd, np. w EPU. Takie wniosek zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego powinien być rozpatrzony niezwłocznie. Nie dłużej jednak niże w terminie 3 dni. Nadanie klauzuli wykonalności sąd dokonuje na posiedzeniu niejawnym, wydając postanowienie. Postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności nie doręcza się dłużnikowi! Postępowanie więc ma charakter niejako zaoczny. Odbywa się bez wiedzy i woli dłużnika. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wydawane jest w składzie jednego sędziego.

Jeśli mamy do czynienia z ugodą zawartą przed mediatorem i aktem notarialnym to nie ma konieczności stwierdzania prawomocności. Istotne jest tylko ustalenie przez sąd, że faktycznie dana ugoda została zawarta. Ewentualnie, czy dany akt notarialny został zawarty, a dłużnik poddał się w nim dobrowolnej egzekucji.

Kiedy dłużnik dowiaduje się o klauzuli wykonalności?

O tym, że klauzula wykonalności została nadana dowie się dłużnik dopiero od komornika. Kiedy to nastąpi? Zazwyczaj przy pierwszej czynności egzekucyjnej, jak np. zajęcie konta bankowego czy renty i emerytury. Rozwiązanie takie ma swoje uzasadnienie. Dłużnik nie może dowiedzieć się przed czasem, że za chwilę zostanie wszczęta wobec niego egzekucja komornicza. Dlaczego? Z obawy przed próbą ukrywania majątku i udaremniania czynności komornika.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Czy można uchylić klauzulę wykonalności?

Oczywiście klauzulę wykonalności można uchylić. Zgodnie z przepisami na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. Wnosi się je w terminie 7 dni od dnia, w którym dłużnik dowiedział się o wszczęciu egzekucji. Czasu jest więc niewiele. Zasadniczo też uchylenie klauzuli wykonalności nie do końca powoduje rozwiązanie sprawy. Dlaczego? Bowiem nadal istnieje tytuł egzekucyjny, a więc nakaz zapłaty czy wyrok.

Gdzie szukać pomocy w sprawie o uchylenie klauzuli wykonalności?

W Kancelarii EuroLege spotykamy się praktycznie każdego z sytuacjami, w których istnieje szansa na uchylenie nakazu zapłaty i klauzuli wykonalności. Niestety, ale w zdecydowanej większości spraw na rynku prawnicy podejmują nieskuteczne próby pomocy. Najgorszą rzeczą jest składanie skargi na czynności komornika. Dlatego warto zaufać sprawdzonym specjalistom, którzy wiedzą w jaki sposób uchylić nie tylko samą klauzulę wykonalności, ale również towarzyszący jej nakaz zapłaty czy wyrok zaoczny.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

Kategorie: Porady dla dłużnikówWzory i przydatne pisma Tagi: Brak tagów

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert i praktyk w sprawach cywilnych o zapłatę z powództwa banków oraz funduszy sekurytyzacyjnych oraz negocjator w sporach finansowych.