Spotkałeś się w praktyce z pojęciem klauzuli wykonalności i zastanawiasz się czym jest i jakie ewentualnie niesie ze sobą konsekwencje prawne? W naszym dzisiejszym artykule opiszemy czym jest klauzula wykonalności. Opiszemy również procedurę nadawania klauzuli wykonalności.

Czym jest klauzula wykonalności i kto ją nadaje?

Zdefiniowanie klauzuli wykonalności powinno dokonywać się przez czynności sądu związane z jej nadawaniem. Klauzulę wykonalności nadaje sąd na tzw. tytuły egzekucyjne. Jakie? Przede wszystkim:

W jaki sposób sąd nadaje klauzulę wykonalności. W przypadku orzeczeń pochodzących od sądu musi przede wszystkim stwierdzić, czy takie orzeczenie jest prawomocne. Jeśli prawomocność została stwierdzona, to wówczas może sąd nadać klauzulę wykonalności. Nadanie klauzuli wykonalności następuje zazwyczaj na wniosek wierzyciela, rzadko samodzielnie z urzędu przez sąd, np. w EPU. Takie wniosek zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego powinien być rozpatrzony niezwłocznie. Nie dłużej jednak niże w terminie 3 dni. Nadanie klauzuli wykonalności sąd dokonuje na posiedzeniu niejawnym, wydając postanowienie. Postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności nie doręcza się dłużnikowi! Postępowanie więc ma charakter niejako zaoczny. Odbywa się bez wiedzy i woli dłużnika. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wydawane jest w składzie jednego sędziego.

Jeśli mamy do czynienia z ugodą zawartą przed mediatorem i aktem notarialnym to nie ma konieczności stwierdzania prawomocności. Istotne jest tylko ustalenie przez sąd, że faktycznie dana ugoda została zawarta. Ewentualnie, czy dany akt notarialny został zawarty, a dłużnik poddał się w nim dobrowolnej egzekucji.

Kiedy dłużnik dowiaduje się o klauzuli wykonalności?

O tym, że klauzula wykonalności została nadana dowie się dłużnik dopiero od komornika. Kiedy to nastąpi? Zazwyczaj przy pierwszej czynności egzekucyjnej, jak np. zajęcie konta bankowego czy renty i emerytury. Rozwiązanie takie ma swoje uzasadnienie. Dłużnik nie może dowiedzieć się przed czasem, że za chwilę zostanie wszczęta wobec niego egzekucja komornicza. Dlaczego? Z obawy przed próbą ukrywania majątku i udaremniania czynności komornika.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Wniosek o uchylenie klauzuli wykonalności. Jak to zrobić?

Oczywiście klauzulę wykonalności można uchylić. Zgodnie z przepisami na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. Wnosi się je w terminie 7 dni od dnia, w którym dłużnik dowiedział się o wszczęciu egzekucji. Czasu jest więc niewiele. Zasadniczo też uchylenie klauzuli wykonalności nie do końca powoduje rozwiązanie sprawy. Dlaczego? Bowiem nadal istnieje tytuł egzekucyjny, a więc nakaz zapłaty czy wyrok.

Dlatego jedynym rozwiązaniem jest nie tyle uchylenie klauzuli wykonalności, co doprowadzenie do upadku całego tytułu egzekucyjnego. Można powiedzieć, że uchylenie klauzuli wykonalności „wybija zęby” tytułowi wykonawczemu, ale nie załatwia sprawy ostatecznie. Całkowite zakończenie sprawy możliwe jest wyłącznie poprzez uchylenie całego tytułu wykonawczego, a nie tylko klauzuli wykonalności.

Jak więc możliwe jest uchylenie tytułu wykonawczego w całości? Jest to możliwe, ale obwarowane wymogami. Chodzi mianowicie o to, aby w postępowaniu sądowym, poprzedzającym wydanie tytułu wykonawczego zachodziły istotne błędy proceduralne w zakresie doręczeń przesyłek. Takie sytuacje zdarzały się w przeszłości i to wcale nie tak rzadko. Jak to możliwe i co z tym zrobić? O tym za chwilę.

Uchylenie tytułu wykonawczego. Jak to możliwe?

Zwykle jest tak, że jeśli tytuł wykonawczy jest wadliwy, to osoba dłużnika dowiaduje się o całej sprawie dopiero od komornika. Zazwyczaj informacje przekazywane są poprzez działania organu egzekucyjnego, a więc:

Osoba zadłużona niemal zawsze doznaje wielkiego szoku. Nie wie jak i dlaczego w jej życiu pojawił się komornik. Powodem takiego stanu rzeczy są poważne błędy sądu orzekającego w sprawie konkretnego zadłużenia. Niemal zawsze dochodzi do zjawiska doręczenia przesyłki sądowej na stary adres zamieszkania. Co w takiej sytuacji może zrobić zaskoczona osoba, wobec której prowadzona jest egzekucja? O tym poniżej.

Zablokowanie komornika – jak tego dokonać?

Wobec wadliwości doręczenia przesyłki sądowej możesz wnosić o jej prawidłowe doręczenie. Pamiętaj jednak, że należy wykazać sądowi w formie dokumentów, że popełnił ogromny błąd. Mało tego, należy również złożyć stosowny środek odwoławczy. Zazwyczaj będzie to sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym albo EPU.

Koniecznie o całej procedurze powiadom również komornika, a także wierzyciela. Powinni oni wiedzieć, że tytuł wykonawczy może być wadliwy. Później, po oficjalnym stwierdzeniu przez sąd tego stanu komornik będzie musiał umorzyć egzekucję. Mało tego, wszystkie zabrane przez komornika pieniądze na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego podlegają zwrotowi osobie egzekwowanej! Zwrotu jednak dokonuje nie komornik, a wierzyciel. Zdarza się, że niekiedy trzeba złożyć do sądu pozew o zapłatę przeciwko konkretnemu wierzycielowi.

Wiemy, że przeprowadzenie całej procedury nie jest łatwe. Stąd też najlepiej całość procesu powierzyć firmie antywindykacyjnej. Prawnik od długu będzie wiedział najlepiej w jaki sposób działać, aby nie popełnić błędu. Nieświadomy swoich praw konsument potrafi robić wiele prostych błędów. Niektóre powodują poważne konsekwencje, np. odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Gdzie szukać pomocy w sprawie zablokowania komornika i o uchylenie klauzuli wykonalności?

W Kancelarii EuroLege spotykamy się praktycznie każdego z sytuacjami, w których istnieje szansa na uchylenie nakazu zapłaty i klauzuli wykonalności. Niestety, ale w zdecydowanej większości spraw na rynku prawnicy podejmują nieskuteczne próby pomocy. Najgorszą rzeczą jest składanie skargi na czynności komornika. Dlatego warto zaufać sprawdzonym specjalistom, którzy wiedzą w jaki sposób uchylić nie tylko samą klauzulę wykonalności, ale również towarzyszący jej nakaz zapłaty czy wyrok zaoczny.

U nas całą sprawę załatwisz zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu czy pracy. Wystarczy telefon albo inne urządzenie podłączone do Internetu. Co ważne, wstępna analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Możesz do nas zadzwonić, napisać albo wysłać zgłoszenie przez formularz kontaktowy. Oddzwonimy do Ciebie najpóźniej kolejnego dnia roboczego.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


4.5/5 - (6 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Karolina pisze:

Dobry wieczór pisze z prośbą potrzebuję napisać do sądu wniosek o uchylenie klauzury wykonalności i niesty nie wiem jak za to się za bardzo zabrać a też na internecie nie mogę znaleźć jakiego konkretnego wzoru mogę prosić o pomoc w napisaniu takiego pisma dziękuję bardzo pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Karolino. Zajmujemy się podobnymi sprawami i chętnie przyjrzymy się też Pani przypadkowi. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Janusz pisze:

Dostałem od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego z prawomocną klauzulą wykonalności gdzie tytuł wykonawczy wystawiony jest na wierzyciela PKO BP zdania 19 lutego 2013 rok.a obecnym wierzycielem jest fundusz sekurytyzacyjny który jako powód zlecił komornikowi wszczęcie egzekucji na podstawie tego tytułu co mogę zrobić

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Januszu. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Tomasz pisze:

Rankiem napisałem
że z kwoty 231.000,00 zł przez 20 lat
zrobił się dług + 16.000.000, 00 zł
czemu zostało to usunięte to czysta prawda jeśli trzeba mogę przesłać do osoby która to usunęła odpowiedni dokument cela opublikowania
czekam na kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Tomaszu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Elżbieta pisze:

Niestety, sądy/sędziowie działają sprzecznie z Konstytucją, prowadząc do rażącego naruszenia konstytucyjnych zasad i praw wynikających z art. 2 Konstytucji czy zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.).
Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w sprawie z powództwa Getin Noble Bank SA w Warszawie o zapłatę, wbrew logice nadal tytuł wykonawczy wyrokowi (sygn. akt V ACa 67/21), którym SSA Bernard Chazan utrzymał w mocy zasądzoną przez Sąd Okręgowy wyższą (o ok. 20.000 zł) niż wynikająca z planu podziału kwotę 210.375,25 zł, oddalając prawo do zwrotu poniesionych kosztów sprawy, pomimo że pieniądze należne bankowi od 2015 r. znajdują się na koncie depozytowym Ministra Finansów. Dla sądu nie ma znaczenia fakt, że Skarb Państwa obraca pieniędzmi pozwanych od przeszło sześciu lat i z nich korzysta a nie ja.
Takie działanie dowodzi dyskryminacji, nierównego traktowania słabszej strony w sporze i narażenia potencjalnego Kowalskiego na przywłaszczenie pieniędzy, tych którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji
Komornik bez mojej zgody i wbrew złożonemu jemu orzeczeniu przekazał pieniądze na konto depozytowe MF a bank nie wystąpił do sądu z wnioskiem o wydanie należnych pieniędzy lecz wniósł sprawę do sądu o zasądzenie ode mnie pieniędzy. Przeczy to zdrowemu rozsądkowi i podważa wiarygodność wymiaru sprawiedliwości i Konstytucji. Ma jednak nadzieję, że sprawiedliwość obroni się za jakiś czas, bo zrobię co będzie możliwe, aby zmienić wadliwy wyrok.

Sławek pisze:

Witam dostalem od pewnej firmy finansowej propozycje pozyczki pod hipoteke mojego mieszkania wiec skorzystalem ale wydaje mi sie ze to wszystko jest nieuczciwe do mnie kazali mi zarejestrowac dzialalnosc a gdy dostane pieniadze zawiesic ja umowilismy sie do kancelarii notarialnej która oni wybrali potrzebowalem bardzo pieniedzy mialem nóz na gardle była to kwota 60tys dla mnie a dla nich 1100zl miesiecznie raty przez okres 12 miesiecy i przy 13racie splata kwoty w calosci 87tys zl zrzucili na mnie wszystkie oplaty i prowizje i 1000zl ze przyjechal przedstawiciel z warszawy bo ja bylem z Poznania nic nie wiedzialem o art.777 nikt mnie nie poinformowal wczesniej zstalo mi to podsuniete u notariusza podpisalem impulsywnie jeszcze jakas kwota do wykonalnosci w razie nie placenia do kwoty 177 tys zl notariuszka odczytala mi tylko moje dane i firmy urzyczajacej pozyczke potem powiedziala ze nie bedzie wiecej czytac bo wszystko wiemy po podpisaniu wyszla jescze w tym akcie jest jakas klauzula poufnosci ze nie moge nikomu wyjawniac co jest w dokumencie nie wiem czy szystko jest okey ale spokojnie nie spie od pol roku bo juz zaplacilem 6rat po 1100 teraz przy 7dmej porosilem pozyczkodawce o przesuniecie raty o dwa tygodnie zgodzil sie ale bardzo nie byl z tego zadowolony i napisal ze to ostatni raz widze ze zmierza to w zlym kierunku a gdy dojdzie do zaplacenia calej ostatniej kwoty to nie wiem co zrobie bo skad taka gotowka prawie sto tysiecy pewnie zabiora mi mieszkanie za marne 60 ktore dostalem myslalem ze to wszystko bedzie skredytowane w ratach ale tak nie jest prosze o pomoc bo stryczek juz sobie szykuje mam rodzine mam 47lat a zrobilem sie jak dziecko wstyd mi nawet nikt z rodziny nie wie nie chce zony i corki 9cio letniej zalamywac wykupilem juz polise na zycie dla zony i corki jak skoncze ze sooba zeby mialy jakies pieniadze na jakies male mieszkanko prosze o pomoc z powazaniem slawomir czekała

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Sławku, jeszcze dzisiaj nasze biuro obsługi napisze do Pana maila z prośbą o podanie dalszych informacji. Postaramy się Panu pomóc. Sprawę skierujemy do prawnika zajmującego się takimi oraz podobnymi sprawami. Prosimy o stałe monitorowanie skrzynki mailowej.

Teresa Andrusiak-Paczka pisze:

Podaje że dotyczy to Sądu Rejonowego w Lublin-Zachod

Teresa Andrusiak-Paczka pisze:

Dotyczy syf akt Vl Nc-e 265712/14 z dnia 22.05.2014 ,,,od 1996 roku noszę nazwisko Dwu członowe i od 1996 r mam tak w dowodzie,a egzekucja jest Teresa Andrusiak,od 2014 roku nie przebywam w Myśliborzu ,od 2015 jestem wymeldowania ,byłam za granicą lub w Szczecinie,gdzie pracowałam ,nigdy nie dostałam informacji o zajętości moich poborów mimo że po peselu można było to wcześniej zrobić ,pracowałam ,aż do teraz tj 26.07 2021 r ,lecz p Komornik nie wie za co ,ma tylko wyrok.,brak informacji na ten temat,składam zażalenie na wyrok , wyrazami szacunku andrusiak-Paczka ,,,,,,proszę o informację ile ta pomoc będzie mnie kosztowała

Dzień dobry Pani Tereso. Nasz specjalista skontaktuje się z Panią drogą emailową. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu, tel. 530 333 130