Jesteś emerytem albo rencistą i toczy się wobec Ciebie egzekucja komornicza? Musisz znać swoje prawa i wiedzieć, że komornik nie może zająć całej przysługującej Ci emerytury albo renty. Z naszego dzisiejszego artykułu dowiesz się ile komornik może zająć Twojej emerytury lub renty w 2018 roku.

Każdego miesiąca trafiają do nas setki zapytań dotyczących kwot, jakie może zabrać komornik prowadzący egzekucję z wynagrodzenia za pracę, emerytury oraz renty w 2018 roku. W związku z tak szerokim zainteresowanie postanowiliśmy udzielić odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

Emerytura i renta pod ochroną

Świadczenia emerytalne oraz rentowe, podobnie jak wynagrodzenie za pracę podlegają szczególnej ochronie przed egzekucją komorniczą. Przepisy takie wprowadzone zostały w celu zachowania środków potrzebnych do minimum egzystencji. Państwo wprowadziło takie zasady mając świadomość, że osoby pobierające emeryturę czy rentę bardzo często mają trudności z zaspokajaniem codziennych potrzeb, np. zakup leków, wizyty u lekarzy, zdrowe jedzenie. Dlatego też tak ważne jest podejmowanie działań ze strony Państwa, które w efekcie mają za zadanie zmniejszyć uciążliwość prowadzonej egzekucji przymusowej przez komornika.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2018 roku?

Zgodnie z przepisami komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne może zająć emeryturę do kwoty stanowiącej równowartość 75% minimalnej emerytury. Minimalna emerytura w 2018 roku wynosi 1029,80 zł brutto. Dokonując zatem obliczeń arytmetycznych można ustalić, że kwota, jakiej komornikowi z emerytury pobrać nie może wynosi dokładnie 772,35 zł. Oznacza to, że każda kwota emerytury powyżej 772,35 zł brutto podlega zajęciu w toku egzekucji komorniczej i będzie służyła zaspokojeniu wierzyciela oraz kosztów postępowania egzekucyjnego.

Należy też pamiętać, że to nie wszystkie ograniczenia egzekucji z emerytury jakie obowiązują komornika. Zgodnie z obowiązującymi w 2018 r. przepisami komornik może zająć maksymalnie 25% wysokości emerytury. Pozostałe 75% pozostaje wolne od egzekucji.

Odstępstwo od powyższych zasad dotyczy należności alimentacyjnych, gdyż priorytetem jest ich spłata przez dłużnika. Dlatego komornik może na ten cel zająć nawet całą emeryturę.

Ile komornik może zabrać z renty w 2018 roku?

W przypadku renty musimy rozróżnić dwie odrębne sytuacje, a mianowicie pobieranie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Jeśli dłużnik pobiera rentę z tytułu całkowitej niezdolności, to kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi dokładnie 772,35 zł. Każda kwota powyżej ustawowego minimum zostanie przejęta przez komornika i rozdysponowana w toku egzekucji.

Jest to kwota zdecydowanie wyższa od kwoty wolnej od egzekucji z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W tym przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy kwota wolna od zajęcia wynosi 579,27 zł. Z każdej złotówki powyżej 579,27 zł komornik zaspokoi koszty egzekucji oraz należności na rzecz wierzyciela.

Komornik zajął mi rentę, emeryturę i nie wiem dlaczego. Co robić?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

Ile może zabrać komornik z emerytury lub renty 2018

O Autorze

Kancelaria EuroLege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komornicze