Otrzymałeś od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i wezwanie do zapłaty i zastanawiasz się co to jest i dlaczego do Ciebie dotarło? A może wiedziałeś już o toczącym się postępowaniu sądowym i teraz zastanawiasz się jak zmieni się Twoje życie? W dzisiejszym artykule opiszemy czym jest zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i jak wyglądają wstępne czynności komornika w sprawie egzekucyjnej. Zachęcamy do przeczytania całego artykułu.

Komornik wysyła zawiadomienie o wszczęciu egzekucji oraz wezwanie do zapłaty.

Zgodnie z przepisami postępowania cywilnego komornik przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. W treści takiego pisma musi podać w szczególności:

  1. jaki tytuł wykonawczy stanowi podstawę egzekucji:
  2. sposoby prowadzonej egzekucji, np. egzekucja z rachunku bankowego;
  3. pouczenie o możliwości, terminie i sposobie zaskarżenia klauzuli wykonalności.

Pamiętaj, że na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale. Takie żądanie zasadne jest głównie w sprawach, w których dłużnik nic nie wiedział o toczącym się postępowaniu sądowym.

Wezwanie do zapłaty od komornika. Co to jest?

Wraz z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji komornik wysyła zazwyczaj dłużnikowi wezwanie do zapłaty należności. Takie pismo stanowi niejako próbę zdyscyplinowania dłużnika dla większej aktywności w płaceniu.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Wykaz majątku dla komornika. Czy trzeba składać?

Niestety, ale komornik posiada wiele uprawnień władczych. Dlatego też zgodnie z przepisami dłużnik zobowiązany jest złożyć komornikowi wykaz swojego majątku. Taki wykaz można złożyć pisemnie albo ustnie do protokołu. Dodatkowo takie wykaz musi zostać opatrzony oświadczeniem o wiedzy dłużnika o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie.

Co istotne, jeśli dłużnik nie złoży wykazu majątku, to komornik może na polecenie wierzyciela przystąpić do jego poszukiwania. Nie jest to jednak jedyna sankcja uchylania się od obowiązku złożenia wykazu majątku komornikowi. Taki dłużnik może zostać również ukarany przez komornika grzywną. Taki sam rygor nastąpi, gdy dłużnik odmówi odpowiedzi na kierowane do niego pytania przez komornika.

Jeśli dłużnik mimo nałożenia grzywny nie złoży wykazu majątku, to komornikowi przysługują również cięższe uprawnienia. Może on bowiem zarządzić przymusowe doprowadzenie dłużnika celem wyjawienia swojego majątku.

Komornik działa bez ostrzeżenia.

Jak wyżej zostało już napisane, komornik podejmuje czynności egzekucyjne wraz z wysłaniem zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Często jest tak, że dłużnik o egzekucji dowiaduje się wcześniej, aniżeli dostaje pismo od komornika. Jak to możliwe? Komornik przede wszystkim bez uprzedzenia dokonuje takich czynności jak:

  1. zajęcie konta bankowego;
  2. zajęcie wynagrodzenia za pracę;
  3. zajęcie emerytury i renty.

W takich sytuacjach dłużnik o całej sprawie dowiaduje się próbując zrobić płatność albo od osoby zajmującej się u jego pracodawcy sprawami pracowniczymi. Takie działania komornika niestety są w całości zgodne z prawem.

Mam komornika i nie wiem dlaczego? Możesz nawet odzyskać zabrane pieniądze!

Zdarzają się sytuacje, że dłużnik o całej sprawie dowiaduje się dopiero od komornika. Komornik bez powiadomienia to możliwa do wystąpienia sytuacja. Okazuje się, że dłużnik nic nigdy nie wiedział o sprawie sądowej. A takie sytuacje występują i to wcale nie rzadko! Winne temu są przepisy o doręczeniach przez awizo. Osoba zadłużona zmienia miejsce zamieszkania, a bank albo firma windykacyjna o tym nie wiedząc podaje w pozwie stary adres. W ten sposób sąd wysyła nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym czy innym na adres, pod którym taki pozwany nie mieszka. O całej sprawie dowie się więc dopiero od komornika. W taki sposób potrafią być zasądzane długi przedawnione, a nawet… w ogóle nie istniejące!

W takiej jednak sprawie można działać i to skutecznie! Z racji tego, że do skutecznego doręczenia korespondencji nigdy nie doszło, można uchylić nakaz zapłaty i finalnie nawet żądać zwrotu zabranych przez komornika pieniędzy.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Działamy od wielu lat na terenie całego kraju. Pomogliśmy już w pozytywnym załatwieniu ponad 7500 spraw na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych! Kontakt z nami jest bardzo prosty, szybki i całkowicie bezpieczny. Wystarczy telefon albo inne urządzenie podłączone do Internetu. Nie musisz nawet wychodzić z domu czy pracy. Potrzebujesz pomocy prawnika od długów?

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.