Pozwany: Santander Bank Polska S.A.

Zgłosili się do nas Klienci, którzy postanowili pójść w spór sądowy przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sprawa dotyczyła kredytu tzw. „frankowego”, udzielonego na kwotę łączną 540.000 zł. A więc ponad pół miliona złotych. Duże pieniądze. Po analizie sprawy uznaliśmy, że istnieją realne szanse na sądowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu we franku szwajcarskim, który nasi Klienci zawarli z Santander Bank Polska S.A. Powództwo skierowaliśmy tym razem do najbliższego sądu właściwego dla miejsca zamieszkania naszych Klientów, a więc Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Efekt podjętych działań? Wyrokiem Sąd Okręgowy w Koszalinie stwierdził nieważność całej umowy kredytowej. Kredyt pierwotnie udzielony na kwotę 540.000,00 zł został uznany za nieważny, a Klienci mają zamiar dokonać potrącenia przysługujących im roszczeń o zwrot uiszczonych kwot, które obecnie nie przekraczają jeszcze kwoty wypłaconego przez bank kapitału.

Zanim to jednak nastąpi będziemy musieli zmierzyć się z bankiem w postępowaniu apelacyjnym. Z racji naszych doświadczeń i znaczącego już orzecznictwa jesteśmy dobrej myśli. Liczymy, że sprawa jedynie się przeciągnie, ale sąd odwoławczy słusznego wyroku Sadu Okręgowego w Koszalinie już nie zmieni. Musimy jednak stale sprawę monitorować i mieć się na baczności, ponieważ prawnicy banków znają się na swojej pracy i z pewnością będą walczyli do końca.

  • Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie I C 221/20

Uwolnij się z pułapki kredytu frankowego!

Skontaktuj się z nami:

Niczym nie ryzykujesz. Zgłoszenie i konsultacja do niczego nie zobowiązują. W każdej chwili możesz się wycofać.


4.8/5 - (31 votes)

Kategorie: Case study Kredyty frankowe

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.