Osoby zadłużone, wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza z pewnością znają termin „licytacja komornicza”. Fraza ta kojarzy się dłużnikom zdecydowanie negatywnie i taka w istocie jest. Jednak istnieją pewne metody, które czynią, że licytacja komornicza może w ogóle nie dojść do skutku. Czym jest licytacja komornicza oraz jak starać się jej przeciwdziałać? O tym poniżej.

Licytacja komornicza – czym jest?

Licytacja komornicza jest szczególną formą czynności komornika sądowego, w której dochodzi do ustalenia nabywcy rzeczy, wobec której prowadzona jest egzekucja. Innymi słowy licytacja komornicza polega na znalezieniu nowego właściciela dla rzeczy ruchomych i nieruchomości. A więc licytacja komornicza może dotyczyć takich przedmiotów jak:

  • dom,
  • mieszkanie,
  • działka (rolna i budowlana, las),
  • hala,
  • gospodarstwo rolne,
  • samochód,
  • sprzęty AGD i RTV (telewizor, pralka, komputer, tablet, lodówka).

Powyższe oznacza, że licytacja komornicza jest jednym z etapów takich procesów jak: egzekucja z nieruchomości i egzekucja z ruchomości. Jest pewną składową szerszego procesu, którego finalnym końcem jest zmiana właściciela rzeczy. Oczywiście nie w każdej sytuacji może dojść do licytacji komorniczej. Nie każda też licytacja komornicza kończy się zawsze zmianą właściciela. Istnieje szereg sytuacji, przez które dłużnik może ochronić swój majątek.

Komornik – licytacje majątku, licytacja nieruchomości.

W jaki sposób przebiega licytacja nieruchomości oraz innych przedmiotów należących do dłużnika? Wszystko zależy właśnie od tego co jest przedmiotem licytacji komorniczej. Poniżej opiszemy najpowszechniejsze formy egzekucji z czynnościami licytacji, a więc egzekucja z nieruchomości i egzekucja z ruchomości.

Na czym polega licytacja komornicza nieruchomości?

Licytacja komornicza nieruchomości ze względu na swoją doniosłość odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego. Jak wynika z treści art. 972 kodeksu postępowania cywilnego przebieg licytacji z nieruchomości sąd utrwala również za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk.

Przebieg licytacji (przetargu) odbywa się ustnie. Postąpienia czyli podbicia ceny mogą następować w kwotach nie mniejszych niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Jeśli do przetargu przystąpiła przynajmniej 1 osoba i zadeklarowała zakup nieruchomości po cenie najniższej, to wówczas komornik zamyka przetarg i wskazuje na licytanta, który wygrał przetarg.

Jeśli pierwsza licytacja nie przyniosła sprzedaży, to wówczas komornik wyznacza drugą licytację. Wówczas cena wywoławcza wynosi zaledwie 2/3 ceny oszacowania przez biegłego. Jest to najniższa cena, za jaką komornik może sprzedać nieruchomość należącą do dłużnika. Pierwsza licytacja z nieruchomości nie może odbyć się za cenę niższą niż 3/4 sumy oszacowania.

PAMIĘTAJ! Skargę na czynności komornika w toku licytacji można złożyć tylko do zamknięcia tej czynności. Skargę na czynności komornika w toku licytacji z nieruchomości zgłasza się ustnie obecnemu na licytacji sędziemu albo referendarzowi sądowemu.

Musisz wiedzieć, że licytacja komornicza nieruchomości nie kończy całej sprawy. Po tym nastąpią kolejne etapy, którymi będą przybicie oraz przysądzenie własności. Na każdym z tych etapów możesz składać zastrzeżenia. Na zblokowanie działań komornika nigdy nie jest za późno, o ile egzekucja jeszcze jest na biegu i trwa.

UWAGA! Jeśli podczas drugiego terminu licytacji nieruchomość nie zostanie zbyta to wierzyciel może przejąć ją na własność. W takiej sytuacji, jeśli dług nie przekracza wartości nieruchomości wierzyciel dopłaca różnicę. A jeśli dług równy jest wartości nieruchomości albo jest od tej sumy wyższy? Wówczas sprawa zostaje definitywnie zakończona – jeśli dług jest równy albo dług pomniejsza się o różnicę – jeśli jest on wyższy niż wartość nieruchomości.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Co poprzedza licytację z nieruchomości? Czym jest i na czym polega obwieszczenie o licytacji komorniczej?

Sama licytacja z nieruchomości nie następuje od razu po wszczęciu egzekucji przez komornika. Należy pamiętać, że egzekucja z nieruchomości, czy ruchomości jest zazwyczaj ostatecznością. Następuje wówczas, gdy inne, pozostałe metody egzekucji zawodzą. Jakie? Przede wszystkim egzekucja z konta bankowego, wynagrodzenia za pracę, z renty i emerytury. Dopiero wtedy komornik może dostać zielone światło na bardziej dotkliwe formy egzekucji. Przy niskich kwotach zadłużeń, które wynoszą mniej niż 5% wartości nieruchomości w ogóle nie przeprowadza się obecnie egzekucji z nieruchomości.

Licytacja z nieruchomości poprzedzona jest bezpośrednio obwieszczeniem o licytacji. Polega ono na tym, że komornik sądowy ogłasza publicznie o miejscu, czasie i przedmiocie licytacji. Wskazuje więc jaka nieruchomość, gdzie położona, o jakiej powierzchni będzie przedmiotem licytacji. Wskazuje się również sumę oszacowania i kilka innych informacji, które mają znaczenie w rozumieniu art. 953 kodeksu postępowania cywilnego.

Obwieszczenie o licytacji ogłasza się na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem jej odbycia. Ogłoszenie opublikowane musi zostać na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu rejonowego sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości. Dokument z obwieszczeniem o licytacji z nieruchomości wywiesza się także w lokalu organu gminy oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Jak wygląda licytacja komornicza ruchomości – samochodu, telewizora, komputera.

W przypadku egzekucji z ruchomości sytuacja wygląda inaczej niż w sytuacji egzekucji z nieruchomości. Przede wszystkim za zgodą osoby zadłużonej sprzedaż ruchomości, np. samochodu, może nastąpić z wolnej ręki. Co to oznacza sprzedaż z wolnej ręki? Dokładnie to, że możliwe jest zbycie ruchomości z pominięciem licytacji publicznej. Oczywiście dłużnik musi wyraźnie zaznaczyć, jaka będzie minimalna cena zbycia ruchomości przez komornika.

Jeśli jednak dłużnik nie wyrazi zgody na sprzedaż ruchomości z wolnej ręki, to wtedy komornik musi dokonać oszacowania wartości egzekwowanego przedmiotu. W zdecydowanej większości przypadków komornik dokonuje oszacowania wartości samochodu, telewizora czy komputera samodzielnie. Posiłkuje się przy tym cenami, które wynikają z ofert sprzedaży na portalach aukcyjnych, np. allegro, olx.

Wyjątkiem od samodzielnej wyceny będzie korzystanie z biegłego w przypadku licytacji z:

  • przedmiotów o wartości historycznej lub artystycznej;
  • wyrobów ze złota i platyny.

Licytacja rzeczy ruchomych odbywa się publicznie. Sam proces licytacji prowadzi komornik. Komornik udziela przybicia osobie, która zaofiaruje cenę najwyższą. I tutaj zdecydowana różnica w stosunku do egzekucji z nieruchomości, otóż z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Jednak co najważniejsze, nabywca staje się właścicielem rzeczy ruchomej dopiero po uprawomocnieniu się przybicia i zapłacie całości ceny!

Czy licytacja komornicza to sprzedaż komornicza?

W pewnym sensie i dużym uproszczeniu TAK, licytacja komornicza może być nazywana potocznie jako sprzedaż komornicza. Niemniej jak wyżej wskazaliśmy, licytacja jest zazwyczaj jedynie czynnością zmierzającą do faktycznej sprzedaży. Może się bowiem okazać, że podczas licytacji nie zjawi się żaden oferent albo też żaden z obecnych oferentów nie podejmie się licytacji. W takiej sytuacji dochodzi do licytacji, ale finalnie nie dochodzi do żadnych czynności sprzedaży komorniczej.

Dodatkowo, w przypadku egzekucji z nieruchomości nawet skuteczna licytacja nie oznacza sprzedaży. Po licytacji nieruchomości konieczne są jeszcze dwie inne czynności sądu, czyli przybicie oraz przysądzenie własności. Bez nich nie następuje przeniesienie własności do nieruchomości. A to uniemożliwia wpisanie osoby wygrywającej licytację jako właściciela do księgi wieczystej. Dlatego zawsze warto walczyć do końca.

Bezskuteczna licytacja komornicza.

Najczęściej spotykanym przypadkiem ochrony przez dłużnika prawa do własności rzeczy jest bezskuteczność licytacji komorniczej.  Na czym polega bezskuteczność licytacji komorniczej? Polega ona na tym, że komornik próbując sprzedać w toku egzekucji komorniczej dom, mieszkanie czy samochód nie znajduje nabywcy.

Wbrew pozorom bezskuteczność egzekucji w wyniku braku znalezienia nabywcy nie jest przypadkiem rzadkim. Zdarza się bardzo często, kiedy przedmiotem egzekucji i licytacji komorniczej jest udział we własności rzeczy. A więc kiedy dochodzi np. do licytacji udziału 1/2 czy 1/4 w prawie własności domu, działki czy samochodu. W takich przypadkach nabywcy znajdują się bardzo rzadko. A jeśli już się znajdą to zazwyczaj w przypadku nieruchomości, które przedstawiają dużą wartość i znajdują się w świetnych lokalizacjach. Zakup udziału w prawie własności samochodu jest praktycznie instytucją nieistniejącą.

Jak uniknąć licytacji komorniczej? Zobacz FILM!

Czy można uniknąć licytacji komorniczej? Oczywiście, że TAK! Nawet więcej, można odzyskać wszystkie zabrane pieniądze, a w przypadku licytacji ruchomości albo nieruchomości i jej sprzedaży można nawet uzyskać odszkodowanie!

Jak to możliwe, że zajęcia komornicze są lub były wadliwe? Wszystkiemu winne są błędy sądów, z którymi mieliśmy do czynienia już setki razy. Zazwyczaj głównym winowajcą był e-sąd w Lublinie, który rozpatruje sprawy w EPU.

O jakich błędach sądów w całej Polsce mówimy? Przede wszystkim o tych, które wynikają z nieprawidłowych doręczeń przesyłek sądowych. Chodzi tutaj o wysyłanie przesyłek sądowych z nakazami zapłaty na nieprawidłowe, a nawet nieistniejące adresy osób pozwanych! Takie sytuacje wynikały gównie ze zmiany miejsca zamieszkania poprzez wyjazd za granicę albo przeprowadzkę.

Dowiedziałeś się o egzekucji komorniczej dopiero od komornika? Nie otrzymywałeś żadnych pism z sądu w tej sprawie? To dobra wiadomość! Najpewniej będziemy mogli pomóc Ci w zablokowaniu egzekucji komorniczej! A jeśli egzekucja komornicza z nieruchomości albo ruchomości dobiegła już końca to też nie wszystko stracone. Wówczas przysługuje Ci pełna rekompensata, a więc odszkodowanie!

Jeśli chcesz wiedzieć jak zablokować komornika prowadzącego egzekucję, to przeczytaj nasz artykuł: Jak wstrzymać komornika.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Nie zwlekaj więc z działaniem, ale zgłoś się już dzisiaj do nas i dowiedz się czy w Twojej sprawie również możemy dokonać skutecznej interwencji. Pomagamy przed sądami i komornikami w całej Polsce. Pomogliśmy już tysiącom osób zadłużonych w ich problemach finansowych. Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas lub zadzwoń. Wszystko załatwisz zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu. A wstępną analizę swojej sprawy otrzymasz zupełnie za darmo!

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


4.8/5 - (44 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Katarzyna pisze:

Witam mam zaplanowane czynności komornicze nieruchomości.Jak wygląda sytuacja gdy nieruchomośc jest tylko w połowie moja ,mam z siostrą współwłasnosc ,od ponad roku jest sprawa w sądzie o rozdzielność współwłasności.Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Katarzyno. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Małgorzata pisze:

Dzień dobry potrzebuję porady odnośnie licytacji nieruchomości z gruntem.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Małgorzato. Pomagamy w takich sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Martyna pisze:

Bardzo proszę o pomoc! Przez niespłacane długi byłego partnera( nie męża)komornik chce zlicytować nasze mieszkanie (kredyt hipoteczny) które oboje nadal spłacamy i jesteśmy współwłaścicielami. Mieszkam
tam z nieletnim synem.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Martyno. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Piotr pisze:

Proszę o pomoc odnośnie egzekucji komorniczej

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Piotrze. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Jola pisze:

Mam 40 tys zł długu u komornika i licytacje komornika nie spłacam ściąga z emerytury535502XXX

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Jolu. Zajmujemy się pomocą osobom zadłużonym. Również na etapie postępowań komorniczych. Jeszcze dzisiaj lub najpóźniej jutro będziemy się z Panią kontaktowali. Prosimy o odbieranie połączeń z numeru 530 333 130.

RAFAL pisze:

Proszę o kontakt.

Dzień dobry, nasz konsultant napisze do Pana na adres email podany w komentarzu. Bezpłatnie ustalimy czego dotyczy sprawa i czy możemy jakoś pomóc. :)

Zenon pisze:

Mam wyznaczna pierwsza licytacje nieruchomosci w postaci
budynku zakładu drzewnego o
oszacowanej wartości 612 650pln
oraz działki o wartości 120 940pln.
Prośbę swą kieruje do Państwa w kwestii przesunięcia terminu licytacji na następny rok.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Zenonie. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Miroslaw pisze:

Dostałem pismo przewodnie do dłużnika do zapłaty dla dłużnika w egzekucji z nieruchomości wszystkie zaległości komornik ściągnął to spora suma teraz wziol się za mieszkanie co powinienem zrobić

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Mirosławie. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Jadwiga pisze:

17 sierpnia zlicytowano moje mieszkanie. Zameldowana tam jest moja 75 letnia matka. Do dnia dzisiejszego nabywca nie zapłacił za wylicytowane mieszkanie (21 września). Jaki jest termin na dokonanie opłaty za wylicytowaną nieruchomość?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Jadwigo. W Pani sprawie mamy do czynienia już z późnym postępowaniem egzekucyjnym z nieruchomości. Ciężka sprawa, ale możemy zobaczyć co da się w sprawie dla Pani zrobić. Zajmujemy się tego rodzaju sprawami. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Karolina pisze:

Dzień dobry!

Co z lokatorem licytowanej nieruchomości? Czy jeżeli nieruchomość jest zadłużona to licytuje się ja z długami?
Czy podczas licytacji on line są widoczne licytowane osoby oraz kwotę jaką proponują?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Licytowane osoby? O kogo Pani chodzi dokładnie?

Danuta pisze:

Proszę o informację… czy jeśli dłużnik spłaca systematycznie swój dług (pobierany z konta) to komornik może jednocześnie licytować jego działkę?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Danuto, TAK, komornik może prowadzić egzekucję z różnych źródeł (składników majątku dłużnika). Egzekucja z nieruchomości to możliwy wariant działania komornika w celu uzyskania spłaty zadłużenia.
Trzeba jednak w pierwszej kolejności ustalić, czy w Pani sprawie nie mamy do czynienia z wadliwym tytułem wykonawczym. Gdyby tak było to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Alicja pisze:

Witam chciałabym się dowiedzieć czy przy podział majątku sąd może ogłosić licytacje komornicza nieruchomości w chwili gdy jedna ze stron spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty na nieruchomość i nie ma na spłatę byłego współmałżonka. Czy i jak można wybrnąć z takiej sytuacji. Pozdrawiam Alicja

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Alicjo, zdecydowania Pani sprawa nadaje się do interwencji prawnika od spraw komorniczych. Zajmujemy się pomocą w tym zakresie i chętnie przyjrzymy się Pani sprawie zdecydowanie bliżej. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Andrzej pisze:

Ziemia rolna

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

W czym możemy panu pomóc? Z Pana komentarza nic nie wynika. Prosimy o zadanie jakiegoś konkretne pytania albo opis sprawy.