Działania firm windykacyjnych można sprowadzić zazwyczaj do pewnego schematu, który jest notorycznie powtarzany – chociaż zdarzają się windykacje niestandardowe. Im dalej dłużnik jest w tej układance, tym teoretycznie jego pozycja jest silniejsza, ponieważ windykatorzy lubią płatności bez sądu, bez ponoszenia kosztów, korzystając z niewiedzy, naiwności i strachu dłużników.

Jak wygląda standardowy schemat działania windykatora? Po pierwsze (1) dłużnik otrzymuje pismo z informacją, że jego dług został zakupiony prze firmę windykacyjną i należy go spłacić w całości ze wszystkimi odsetkami i kosztami w jakimś podanym tam terminie.

Jeśli dłużnik nie reaguje, wkracza drugi (2) etap, polegający na zachęceniu dłużnika do kontaktu, np. „skontaktuj się z nami, pomożemy Ci rozwiązać problem zadłużenia”. Oczywiście propozycja może dotyczyć np. anulowania części długu albo rozłożenia go na „korzystne” raty. Pułapka dla dłużnika w drugim modelu – gdyby dłużnik chciał współpracować – może polegać na tym, że nastąpi przerwanie biegu terminu przedawnienia jeśli już nie upłynął albo co gorsze, zapłaci dłużnik przedawniony dług windykatorowi, a zapłaconych pieniędzy już nigdy nie odzyska.

Oglądaj Akademię Oddłużania? Zobacz czego nie może windykator!

Tyle jeśli chodzi o prośby. Później następuje etap trzeci (3), w którym dłużnik otrzymuje pismo wzywające do zapłaty kwoty, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, straszącym jednocześnie wysokimi kosztami procesu w razie przegranej i komornikiem. Nie wolno jednak i w takiej sytuacji tracić ducha. Postępowanie takie nie odbiega od modelu standardowego. Często też windykatorzy straszą zawezwaniem do postępowania pojednawczego przed sądem. Nawet jeśli wniosek taki zostanie złożony, to nie ma co się obawiać, ponieważ w postępowaniu takim sąd nie wydaje wyroków. Jeśli dłużnik nie zgodzi się z długiem postępowanie jest umarzane.

Na czwartym (4) etapie dłużnik straszony jest wszczęciem windykacji terenowej, która kojarzy się chyba najgorzej. Trzeba jednak wiedzieć, że windykator terenowy to nie komornik i w razie zakłócania naszego porządku domowego możemy wezwać policję, która intruza odpowiednio ujarzmi. Nikt nie ma prawa bez wyroku sądowego i komornika wchodzić do domu dłużnika i nękać go osobiście. Oczywiście tak samo należy postąpić w przypadku ciągłych telefonów od windykatora. Sprawę należy zgłaszać na policję, jako uporczywe nękanie.

Ostatnim, piątym (5) etapem jest złożenie przez firmę windykacyjną pozwu o zapłatę, gdzie dłużnik ma możliwość obrony, w tym zgłaszania stosownych zarzutów, np. przedawnienia. Kto chociaż raz w życiu przerabiał temat przedawnienia z windykatorem, jakkolwiek by mu nie tłumaczył na tysiącach przykładów, że dług jest przedawniony, to w jego ocenie ten dług jest należny i trzeba go płacić. Taka oporność materiału.

Z porady specjalisty warto skorzystać na ostatnim, piątym (5) etapie, ponieważ dopiero ostatecznie prawomocny nakaz zapłaty z sądu, albo prawomocny wyrok wydany przez sąd mogą dać windykatorowi rzeczywistą oręż do windykacji długu.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.