Orzeczenia wydawane przez sądu mogą przybierać różne formy. Jedną z nich jest tytułowy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Każdego miesiąca wielu naszych czytelników dostaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i pyta się: co dalej? W artykule odpowiemy na najczęściej zadawane nam pytania, a w szczególności kiedy i w jaki sposób odwołać się od nakazu zapłaty w postepowaniu nakazowym.

UWAGA! Dostałeś pismo z sądu? Jest to nakaz zapłaty albo inne pismo zobowiązujące Cię do zajęcia stanowiska procesowego? Nie czekaj. Zacznij działać już dzisiaj i nie dopuść do tego, aby pojawił się komornik. W Kancelarii EUROLEGE pomagamy od wielu w procesach sądowych. Kiedy i na jakich warunkach można skorzystać z naszej pomocy? O tym na końcu.

Czym jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest merytorycznym orzeczeniem sądu. Jest on wydawany w konkretnych, opisanych ustawowo w kodeksie postępowania cywilnego (kpc) przypadkach. W nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym sąd orzeka o tym, że pozwany ma zapłacić na rzecz powoda określoną kwotę pieniędzy. Poza tym w nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym sąd orzeka również o odsetkach od dochodzonego przez powoda kapitału oraz o obowiązku zwrotu kosztów sądowych (koszty procesowe).

Kiedy sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Jak wspomnieliśmy wyżej sąd może wydać nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym wyłącznie w przypadkach oznaczonych w ustawie (kpc). W związku z tym nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym może być wydany przez sąd wtedy, gdy powód dochodzi roszczeń pieniężnych na podstawie:

  1. dołączonego do pozwu dokumentu urzędowego,
  2. zaakceptowanego przez dłużnika rachunku (tutaj istnieją rozbieżności czy podpisana przez dłużnika faktura VAT jest takim dokumentem),
  3. wezwania dłużnika do zapłaty i pisemnego uznania dłużnika o uznaniu długu,
  4. dokumentu z żądaniem zapłaty zaakceptowanego przez dłużnika
  5. dokumentu zwróconego przez bank i niezapłaconego z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Co bardzo istotne w sporach z bankami i firmami pożyczkowymi, to fakt, że sąd wydaje także nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla, czeku, warrantu lub rewersu. Szczególnie w przypadku weksla ma to praktycznie doniosłe znaczenie i występuje najczęściej. Bardzo często spotyka się weksle między innymi w obrocie z przedsiębiorcami, ale nie tylko. W przypadku sporów na linii konsument – przedsiębiorca uczestniczyliśmy jako kancelaria EUROLEGE w sporach z udziałem firmy pożyczkowej Profi Credit. Weksel z Profi Credit to był standard w postępowaniach sądowych przeciwko konsumentom.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Jakie są skutki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Niestety, ale nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym ma dużą siłę. Stanowi tytuł zabezpieczenia. Jak stanowi przepis art. 492 kpc:

Nakaz zapłaty (przyp. red. w postepowaniu nakazowym) z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika na rachunek depozytowy Ministra Finansów w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zwany dalej „rachunkiem depozytowym Ministra Finansów”, wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli nakaz zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu.”

Powyższe oznacza, że nawet w przypadku nieprawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym może dojść do egzekucji z majątku osoby pozwanej. To niezwykle niebezpieczne zjawisko. Warto go unikać i zawsze wnosić o zawieszenie wykonalności nakazu zapłaty w postepowaniu nakazowym. Trzeba jednak po pierwsze wiedzieć, że takie coś można zrobić. Po drugie, trzeba wiedzieć jak to zrobić. W takich sprawach jak te, w których jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym zdecydowanie prawnik od długów sprawdzi się najlepiej. Nie zalecamy działania na własną rękę.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Co dalej? Zarzuty od nakazu zapłaty.

Kiedy otrzymujesz nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym musisz koniecznie złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Zadanie to jednak nie jest łatwe. Przede wszystkim musisz posiadać elementarną wiedze praktyczną. Chociażby musisz wiedzieć, że trzeba złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jeśli tego nie zrobisz komornik zacznie egzekucję nawet w toku trwającego procesu i mimo złożonego odwołania od nakazu zapłaty.

Co więcej, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym podlegają opłacie. Nie jest ona niska i wynosi aż 3/4 opłaty od pozwu. Mogą to być więc kwoty wyższe. Brak uiszczenia opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym spowoduje, że Twój środek odwoławczy zostanie odrzucony przez sąd. To z kolei spowoduje, że sprawą nie zajmie się już sędzia zawodowy na normalnej, sądowej rozprawie. Nie stać Cię na opłacenie zarzutów od nakazu zapłaty? Zawsze jest możliwość złożenia takiego pisma jak wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. W Kancelarii EUROLEGE zajmujemy się takimi

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym to pismo terminowe. Na jego wniesienie pozwany ma zgodnie z nowymi przepisami kpc jeden miesiąc. Termin liczy się od dnia, w którym pozwany otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wraz z pozwem.

Zarzuty od nakazu wniesione w terminie. Co zrobi sąd?

Jeśli zarzuty od nakazu zostały wniesione terminowo i zostały opłacone (ewentualnie sąd zwolnił pozwanego z opłaty) to wówczas sprawa będzie rozpatrywana w procesie. Zwykle na posiedzeniu jawnym i na rozprawie. Zdarzają się jednak przypadki, w których sąd wyda wyrok na posiedzeniu niejawnym i doręczy stronom. Wtedy trzeba składać apelację od wyroku. Jednak to już dalsza perspektywa działań procesowych.

Po rozpatrzeniu sprawy z zarzutów sąd orzeka w przedmiocie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Oznacz to, że sąd może:

  • nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym utrzymać w mocy w całości,
  • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym uchylić w części i powództwo w części oddalić pozostawiając nakaz zapłaty w części w mocy,
  • nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym uchylić w całości i oddalić powództwo albo postępowanie w sprawie umorzyć w całości.

Jaka decyzja zostanie przez sąd podjęta zależy od okoliczności sprawy, dowodów przedstawianych przez powoda oraz umiejętności obrony pozwanego. Szczególnie ważna jest strategia procesowa osoby pozwanej. W Kancelarii EUROLEGE wygrywaliśmy setki procesów, w których powód (firma pożyczkowa albo bank) dochodziły swoich roszczeń z weksla, mając w ręku nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym.

Dlaczego warto zgłosić się do Kancelarii EUROLEGE o pomoc w sprawie?

Już we wcześniejszej części artykułu wspomnieliśmy, że w Kancelarii EUROLEGE od wielu lat pomagamy osobom mającym procesy sądowe z powództwa banków, firm windykacyjnych i pożyczkowych. Mamy za sobą tysiące wygranych spraw sądowych na łączną kwotę wartości przedmiotu sporu przekraczająca 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) złotych! Na tle rynku wyróżnia nas również i to, że działamy zdalnie. Dzięki czemu jesteśmy w stanie pomagać wszystkim, którzy potrzebują wsparcia prawnego. Bez względu na to, gdzie aktualnie mieszkają albo przebywają. Wystarczy telefon albo inne urządzenie podłączone do Internetu, aby prawnik do spraw długów był do Twojej dyspozycji!

Jako wartość dodaną możemy uznać także i to, że wstępna analiza sprawy jest u nas całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Nie musisz martwić się, że zapłacisz nam za wstępną poradę prawnika w swojej sprawie.

Potrzebujesz pomocy w sprawie sądowej? Napisz do nas lub zadzwoń. Możesz również wysłać do nas zgłoszenie przez formularz kontaktowy. Zadzwonimy do Ciebie najpóźniej kolejnego dnia roboczego i ustalimy jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.9/5 - (43 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.