Sprawdziliśmy, jaką kwotę z miesięcznej wypłaty może zabrać komornik sądowy w 2020 r. Kwoty zajęcia komorniczego są różne, w zależności od tego z jakiego tytułu jest uzyskujemy wynagrodzenie. Ponieważ w 2020 r. podniesiono najniższe wynagrodzenie do kwoty 2600 zł brutto, to również zmianie uległa wysokość kwoty wolnej od zajęć.

Ile może zabrać komornik z pensji (wynagrodzenia za pracę) w 2020 roku? Ochrona pensji minimalnej.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, w 2020 r. podniesiono kwotę minimalnego wynagrodzenia i obecnie wynosi ono 2600 zł brutto. Zatem ile może zabrać komornik z wypłaty w toku egzekucji? Kwota wolna od zajęcia komorniczego,  która jest równa stawce minimalnego wynagrodzenia, wynosi w tym roku 2600 zł brutto. Na wysokość kwoty wolnej nie ma wpływu ilość egzekucji komorniczych.

Dłużnik, który pracuje na podstawie umowy o pracę i otrzymuje tzw. minimalną pensję nie musi się obawiać, że komornik cokolwiek zabierze.

Aktualnie kwota wynagrodzenia minimalnego za pracę netto „na rękę” jaka wolna jest od egzekucji komorniczej zależy od kilku czynników. Nie jest jednak w żadnym razie niższa niż 1.884,62 zł.

Poniżej zestawienie, z którego wynikają zależności w limitach zajęć:

  1. przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu i uldze podatkowej – 1.928,62 zł
  2. przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu i uldze podatkowej – 1.920,62 zł
  3. przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej – 1.884,62 zł
  4. przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej – 1.876,62 zł

Należy również pamiętać, że komornika sądowego obowiązuje limit zajęcia komorniczego, który dla osób pracujących na pełny etat wynosi 50% otrzymywanego wynagrodzenia. W związku z powyższym, dłużnik zatrudniony na umowę o pracę, może mieć zajęte rzeczywiste 50% wynagrodzenia dopiero, gdy zarabia co najmniej 3.753,24 zł na rękę. Jeśli zarabia mniej, to wysokość zajęcia zawsze będzie mniejsza niż ustawowe 50%. Wszystko wynika z treści art. 87 (1) ustawy kodeks pracy.

A co jeśli pracownik wykonuje pracę na część etatu? W takiej sytuacji zajęcie zostaje proporcjonalnie zmniejszone. Jeśli więc pracownik wykonuje pracę na 3/4 etatu to kwota minimalnego zajęcia zmniejsza się o 3/4. Jeśli praca wykonywana jest na 1/2 etatu to wówczas zmniejszeniu ulega kwota minimalna od zajęcia o współczynnik 1/2 i tak dalej.

Ile może zabrać komornik z wypłaty za niezapłacone alimenty?

W przypadku długów alimentacyjnych limit kwoty wolnej od potrąceń jest niższy i wynosi 40% kwoty uzyskiwanego wynagrodzenia. Ustawodawca postanowił w ten sposób zabezpieczyć interesy dzieci, dla których nawet niewielkie kwoty uzyskiwane w toku egzekucji mogą mieć zasadnicze znaczenie.

Dlatego też nie ma tutaj zastosowania zasada, wedle której wolna od egzekucji jest kwota minimalnego wynagrodzenia.  Zatem ile może zabrać komornik z wypłaty za niezapłacone alimenty? Komornik może zająć takiemu dłużnikowi 60% wynagrodzenia. W przypadku umowy o pracę za „minimalną krajową” kwota wolna od zajęcia nie niższa 750,65 zł netto. Poniżej tej kwoty komornik nie może egzekwować nawet za długi alimentacyjne.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Ile może zabrać komornik z umowy zlecenia, umowy o dzieło?

Zmiany przepisów, które weszły od 01 stycznia 2019 roku, a ściślej art. 833 § 21 k.p.c. wprowadziły do życia bardzo ważne i niezmiernie oczekiwane zmiany. Otóż w przypadku, gdy wynagrodzenie z umowy zlecenia albo o dzieło stanowi dla dłużnika będącego osobą fizyczna jedyne źródło utrzymania, to wówczas zastosowanie znajdą przepisy jak o ograniczeniu egzekucji z wynagrodzenia za pracę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zmiany te w efekcie zrównują w sferze postępowania egzekucyjnego sytuację osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnej albo umowy o dzieło z osobami, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę. Należy powyższe zmiany przepisów uznać za trafione i ogromnie potrzebne. Obecnie nie ma już zagrożenia, że osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej będą traktowane gorzej od tych, które pracują na podstawie umowy o pracę.

Mam komornika, a nie wiem dlaczego!

Wiele osób dowiaduje się wszczęciu postępowania egzekucyjnego w dość niespodziewany sposób. Jak zatrzymać komornika w takiej sytuacji?

Nagle komornik zajmuje konto w banku i nie można zapłacić za zakupy w sklepie. Gdy mamy więcej szczęścia, to do domu przychodzi list od komornika z postanowieniem o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Jak to się stało, skoro nie było żadnej sprawy sądowej, a przynajmniej ja o niej nic nie wiem? Co robić.

Sprawa jest taka, że sąd wydał nakaz zapłaty, ale z dużą dozą prawdopodobieństw był on wysłany na nieaktualny adres. Często jest to celowa praktyka wierzyciela, aby zminimalizować ryzyko, że dłużnik odwoła się od nakazu i złoży sprzeciw do sądu.

Na szczęście nic straconego! Nadal można zatrzymać komornika, zwolnić zajęcia i skutecznie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Jeżeli jesteście Państwo w takiej sytuacji, to zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w celu uzyskania fachowej pomocy prawnej.

Komornik zabiera więcej niż powinien

Uważasz, że komornik zabiera z Twojego wynagrodzenia kwotę większą, niż ma do tego prawo zgodnie z przepisami? Możesz złożyć skargę na czynności komornika, której wzór znajdziesz tutaj: Wzór skargi na czynności komornika.

Pamiętaj jednak, że komornik sądowy dokonując zajęcia wynagrodzenie za pracę nie wie w jakiej jest wysokości. To działy kadrowe czy zewnętrzne firmy rachunkowo – księgowe obliczają kwotę, jaką mają przelać komornikowi z Twojej pensji. Oznacza to, że przelanie kwoty wyższej niż przewidują limity jest winą nie komornika. Jest to wina Twojego pracodawcy albo obsługującego tego pracodawcę biura rachunkowo – księgowego. Wypłacenie Tobie kwoty niższej niż przewidują limity zajęć stanowi niedopłatę wynagrodzenia i powoduje, że nabywasz wobec pracodawcy roszczenie i dopłatę do zaniżonej pensji.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


O Autorze

Kancelaria EuroLege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komornicze