Jeszcze do niedawna obowiązywały przepisy, według których Polacy, którzy popadną w spiralę zadłużenia i nie będą w stanie spłacać swoich zobowiązań, podlegali egzekucji komorniczej. To prowadziło do całej lawiny zdarzeń: utrata płynności finansowej, utrata domu i brak możliwości spłacenia całości zadłużenia. Odsetki rosły, a osoba zadłużona nie miała żadnych perspektyw na wyjście z długu. 

To wcale nie rozwiązywało problemu. Wierzyciele nie otrzymywali swoich należności, a osoby zadłużone wolały unikać odpowiedzialności nie widząc szans na rozwiązanie patowej sytuacji. Obecnie zostało wprowadzone rozwiązanie jakim jest upadłość konsumencka. Dzięki niej zadłużone osoby mają szans na wyjście z długów i nowy start. 

Rząd pomaga także w trudnej sytuacji, jaką mają obecnie osoby posiadające kredyt hipoteczny. W związku z rosnącymi ratami została wprowadzona tarcza dla kredytobiorców, która została opracowana przez Ministerstwo Finansów.

Tarcza dla kredytobiorców – na czym polega?

To działania, które skierowane są do posiadaczy kredytów hipotecznych, którzy odczuwają skutki rosnących rat kredytów. Do dyspozycji mają być następujące rozwiązania:

  • Wakacje kredytowe
  • Dopłaty do kredytów z FWK
  • Zastąpienie wskaźnika WIBOR innym wskaźnikiem

Do tej pory zostały wprowadzone dwa pierwsze rozwiązania. Wakacje kredytowe to rozwiązanie dla osób, które spłacają kredyty hipoteczne w złotówkach. Mogą wystąpić o zawieszenie płatności jednej raty na kwartał, co daje łącznie 4 raty w roku. Program ma obowiązywać w roku 2022 i 2023. 

Dopłaty do kredytów udzielane przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców polegają na pomocy w spłacie kredytu i rozłożenie zaległości na mniejsze raty, a nawet umorzenie części zadłużenia przy regularnej spłacie. 

Ostatnie rozwiązanie, czyli likwidacja WIBOR, nie zostało jeszcze wprowadzone. Wciąż trwają dyskusję na temat tego czym ma zostać zastąpiony ten wskaźnik. Jednak według założeń ma być on niższy od WIBOR, co w konsekwencji ma przynieść mniejszą skalę wzrostu oprocentowania.

Pomoc dla zadłużonych – upadłość konsumencka

Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań, jeżeli chodzi o osoby zadłużone, jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po nowelizacji ustawy do ogłoszenia upadłości wystarczy jedynie stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny. Sama przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu. Wtedy podejmowana jest decyzja czy możliwa jest odmowa oddłużenia. Ma ona następować tylko w przypadku, gdy wykryte zostanie celowe działanie nakierowane na trwonienie majątku, co wynikałoby ze złej woli dłużnika. 

Kolejna zasada mówi o maksymalnym czasie spłaty. Rzetelny dłużnik ma otrzymać plan spłaty, który obejmuje maksymalnie okres 3 lat. Może on zostać wydłużony do 7 kiedy dłużnik dopuścił się istotnych uchybień. Pewne zobowiązania nie mogą być umorzone w ogóle, a dotyczy to:

  • Alimentów
  • Szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia
  • Renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Możliwość negocjacji z wierzycielem

Prawo umożliwia także dłużnikowi negocjacje z wierzycielem bez konieczności ogłaszania upadłości konsumenckiej. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Negocjacje mogą nastąpić także po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, a w momencie, kiedy sąd uzna, że dłużnik ma szansę na porozumienie z wierzycielem, to może wstrzymać rozpoznanie wniosku o upadłość na okres do 6 miesięcy. Postępowanie upadłościowe zostanie wdrożone, kiedy porozumienie nie dojdzie do skutku.

Ochrona przed bezdomnością

Z założenia ustawa ta ma także chronić przed bezdomnością. W przypadku kiedy nastąpi sprzedaż nieruchomości dłużnika, z sumy zostanie wydzielona kwota, która odpowiada równowartości wynajmu mieszkania przez okres dwóch lat. O końcowej wysokości tej kwoty decyduje zawsze sąd, a podczas decyzji bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. 

Na czym polega oddłużanie?

Część zadłużenia pokryje masa upadłościowa, jednak przeważnie nie jest to wystarczająca suma do spłaty całości zadłużenia. Kolejnym krokiem jest ustalenie planu spłaty pozostałego zadłużenia. Ustala go sąd, a wierzyciel może brać udział w tych ustaleniach. Podczas decyzji pod uwagę brana jest sytuacja materialna dłużnika czyli jego obecne zarobki i zobowiązania, które posiada. Plan spłaty obejmuje przeważnie 3 lata. W momencie, kiedy sąd uzna, że dłużnik nie jest w stanie spłacić całości zadłużenia w tym okresie, to umarza pozostałą część zobowiązań. 

To program, który wprowadza realną pomoc i daje szansę na powrót do normalnego życia i wyjście ze spirali zadłużenia. 

Jaką formę pomocy wybrać? Skorzystaj z wiedzy doświadczonego prawnika

Podczas podejmowania decyzji o sposobie wyjścia z długów warto skorzystać z pomocy czy porady prawnej. Doświadczona osoba może wskazać kroki, które należy podjąć by całkowicie pozbyć się zadłużenia i wskaże możliwe rozwiązania. Dodatkowo prawnicy mają większą wiedzę na temat uprawnień komornika czy firm windykacyjnych i pomagają bronić się przed bezprawnymi praktykami.

W naszej kancelarii pracują profesjonaliści, którzy mogą reprezentować Cię przed sądem i pomóc w wypracowaniu najlepszych rozwiązań. To osoby, które pomogą w kontakcie z wierzycielami czy komornikiem. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Początkowa analiza zawsze jest darmowa. 

Skontaktuj się z nami:


4.8/5 - (51 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.