Wiele osób pisze do nas, że firmy telekomunikacyjne przypominają sobie o ich niezapłaconych rachunkach. Problem w tym, że jeśli rachunek miał zostać zapłacony kilka lat wstecz, to potencjalny dłużnik nie jest już zazwyczaj w stanie ustalić, czy faktycznie zadłużenie istnieje, a jeśli tak, to skąd taka kwota zadłużenia?

Z takim problemem zgłaszają się do naszej kancelarii osoby z całej Polski. Wobec licznych spraw windykacyjnych czy dużej ilości rachunków nie są w stanie konkretnie odnaleźć się w rozliczeniach z firmami telekomunikacyjnymi. Naszym zdaniem w takiej sytuacji jest dokładne sprawdzenie okoliczności sprawy oraz podjęcie działań stosownie do aktualnej sytuacji klienta.

Takie sytuacje jak wyżej zdarzają się dosyć często, a największym błędem jaki można w takiej sytuacji popełnić, to szybkie podjęcie decyzji o zapłaceniu rachunku, co do którego mamy wątpliwości. Co w takiej sytuacji najlepiej zrobić? Czas i jeszcze raz czas, słowo kluczowe. Nie należy podejmować żadnych ruchów pod wpływem chwili i strachu, wszak wezwanie do zapłaty stanowi, że w razie braku zapłaty sprawa zostanie skierowana do sądu, co zwiększy koszty. I tak i nie, ale to zależy od danej sprawy.

Przedawnienie opłat za telefon i Internet. Ile wynosi?

Jak każde roszczenie majątkowe, tak również roszczenia operatorów telefonicznych ulegają przedawnieniu. Okres przedawnienia roszczeń o zapłatę abonamentu telefonicznego czy za internet wynosi 3 lata. Termin przedawnienia roszczeń telekomunikacyjnych liczy się od dnia wymagalności roszczenia o zapłatę. Jak ustalić datę wymagalności takiego roszczenia? Zasadniczo należy spojrzeć na rachunek i ustalić do kiedy miała nastąpić zapłata. Od tego dnia należy obliczyć 3 lata.

Przykład: Pan Jan miał zapłacić za rachunek telefoniczny kwotę 100 zł do dnia 10 maja 2013 roku. W roztargnieniu zapomniał tego uczynić i schował rachunek do szuflady. W dniu 12 maja 2018 otrzymał wezwanie do zapłaty od operatora telefonicznego. Przedawnienie opłat za telefon w takiej sytuacji upłynęło w dniu 10 maja 2016 roku. Po zmianie przepisów kodeksu cywilnego termin przedawnienia wydłużony został do końca roku. Jednak stosuje się taką zasadę tylko wtedy, jeśli dług powstał przed zmianą przepisów a zastosowanie tej nowej zasady byłoby korzystniejsze dla zadłużonego konsumenta. Jeśli tak nie jest, stosuje się stare przepisy.

Wobec powyższego Pan Jan może swobodnie uchylić się od zapłaty, bez żadnych negatywnych konsekwencji.

Zaznaczmy, że wprowadzone zmiany kodeksu cywilnego miały docelowo chronić konsumentów przed działaniami przedsiębiorców. W rzeczywistości wprowadzone zmiany miejscami są skrajnie niekorzystne dla konsumentów.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i anulować dług.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Dług za niezapłacony rachunek telefoniczny wykupiła firma windykacyjna. Co zrobić?

Jeśli Twój dług stał się przedmiotem cesji wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej, to wówczas wezwanie do zapłaty otrzymasz już wprost z firmy windykacyjnej.

Miałeś niezapłacony rachunek telefoniczny i dług z niego wynikający został zbyty na rzecz firmy windykacyjnej? Zanim nie otrzymasz konkretnej odpowiedzi od windykatora.

Musisz w tym miejscu pamiętać, że firma windykacyjna może nie dysponować żadną dokumentacją, która ma stwierdzać istnienie zadłużenia. Tym bardziej, prawie na pewno nie będzie dysponowała danymi umożliwiającymi dokładne wyliczenie tego zadłużenia. Co zrobić wobec wezwania do zapłaty z firmy windykacyjnej?

Nakaz zapłaty z sądu za przedawnioną opłatę za telefon albo internet

Chociaż firmy telekomunikacyjne najczęściej składają pozwy o nieprzedawnione roszczenia dotyczące zapłaty za abonament telefoniczny czy Internet, to już firmy windykacyjne, które zakupiły takie pakiety zadłużeń robią to notorycznie. Z doświadczenia naszej Kancelarii wynika, że zdecydowana większość kupowanych przez firmy windykacyjne zadłużeń z tytułu opłat za rachunki telefoniczne uległo już dawno temu przedawnieniu. Natomiast te, które nie są przedawnione mają kiepskiej jakości materiał dowodowy. Zazwyczaj faktury, które jako dokument księgowy samodzielnie nie stanowią dowodu na zawarcie i istnienie umowy oraz wysokość zobowiązania. Dokument księgowy stanowi jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia a nie stwierdza jego istnienia w 100%.

T – Mobile, Plus, Play (P4 Sp. z o.o.), Orange. Te podmioty pozywają najczęściej.

Co zrobić jeśli jednak windykator pozwał nas o zapłatę przedawnionego albo wręcz nieistniejącego zadłużenia np. za przedawnienie faktury za telefon? Oczywiście należy napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym należy bezwzględnie podnieść zarzut przedawnienia roszczenia i odpowiednio ten zarzut uzasadnić.

Najczęściej w sprawach o zapłatę roszczeń telekomunikacyjnych pozywają najwięksi operatorzy. Jacy? Głównie T-Mobile. Plus, Play (P4 Sp. z o.o.) oraz Orange. Dowiedz się, jak spowodować przedawnienie długu za telefon!

Pamiętaj jednak, aby nie popełnić żadnych błędów natury procesowej, które mogą spowodować przegraną mimo, że powództwo powinno ulec oddaleniu. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty z powództwa firmy windykacyjnej albo operatora telefonicznego możesz zgłosić się do nas po bezpłatną pomoc prawną.

Komornik z T-mobile, Plus, Play (P4 Sp. z o.o.), Orange?

Mając postępowanie egzekucyjne z wniosku firmy telekomunikacyjnej nie musisz pozostawać bierny. Jest kilka sytuacji, w których możesz zacząć działać i doprowadzić do umorzenia egzekucji i odzyskania zabranych pieniędzy!

Kiedy może się to zdarzyć? Przede wszystkim musisz ustalić albo przypomnieć sobie, czy zanim pojawił się komornik odbierałeś jakiekolwiek pisma z sądu? To ważne, ponieważ w sytuacji, w której nie mieszkałeś pod starym adresem (np. wyjazd za granicę, przeprowadzka) nakazy zapłaty mogły być wysyłane z sądów na Twój stary i nieaktualny adres. W takiej sytuacji przysługuje Ci uprawnienie do uchylenia tytułu wykonawczego, umorzenia egzekucji i odzyskania wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy.

PAMIĘTAJ! Umorzenie egzekucji wymaga Twojego zaangażowania. Nic samo się nie zrobi. Dlatego musisz zacząć działać. Im szybciej, tym lepiej dla Twoich pieniędzy i samopoczucia.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

Działamy na terenie całego kraju!

Kategorie: Porady dla dłużnikówWyroki sądowe Tagi: Brak tagów

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.