Gdy dwoje ludzi zawrze związek małżeński, pomiędzy nimi z woli ustawy powstaje wspólność majątkowa. Jednak małżonkowie nie muszą się na nią godzić i postanowić, że wolą zachować niezależność majątkową. Dowiedz się, czym jest intercyza, jakie są jej rodzaje oraz jakie zalety i wady kryje.

Intercyza – co to jest?

Zawarcie związku małżeńskiego automatycznie aktualizuje powstanie wspólności majątkowej małżeńskiej, czyli trzeciej – obok dwóch majątków osobistych małżonków – masy majątkowej. W praktyce oznacza to, że od tego momentu do wspólnej masy będą trafiać m.in.:

  • wynagrodzenie za pracę i dochody z innej pracy zarobkowej,
  • dochody z majątku wspólnego i osobistych małżonków,
  • środki zapisane na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego.

Do majątku wspólnego nie wliczają się natomiast składniki majątku nabyte przez każdego z małżonków przed zawarciem małżeństwa, jak i te pochodzące z dziedziczenia, darowizny lub zapisu.

Intercyza jest umową majątkową, która zmienia postanowienia ustawowe w kwestii regulacji stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. Potocznie zwykło się postrzegać ją jako narzędzie, które ogranicza ustawową wspólność majątkową, jednak intercyza może ją także rozszerzać. Ważna intercyza powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Rodzaje intercyz

Intercyzę dzieli się na rodzaje, biorąc jako kryterium zakres rozszerzenia lub ograniczenia wspólności majątkowej:

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej – małżonkowie zachowują swoje osobne masy majątkowe,
  • rozszerzenie wspólności majątkowej – majątki osobiste współmałżonków stają się wspólne,
  • ograniczenie wspólności majątkowej – wyłączenie niektórych składników majątku ze wspólności.

Ze względu na czas zawarcia intercyzy można wydzielić jej trzy rodzaje:

  • intercyza przedmałżeńska (intercyza przed ślubem),
  • intercyza w trakcie trwania małżeństwa (intercyza po ślubie),
  • intercyza przed rozwodem.

Małżonkowie często decydują się zawrzeć intercyzę, gdy formalnie jeszcze są małżeństwem, ale planują rozwód – takie rozwiązanie pomaga im uporządkować wspólne stosunki majątkowe na własnych zasadach.

Intercyza a odpowiedzialność za długi małżonka

Zawarcie intercyzy wprowadza pewne zmiany w zakresie odpowiedzialności za długi małżonka. Bez niej może się okazać, że jeden z małżonków odpowiada za dług, pomimo tego, że nawet nie zaciągnął kredytu.

W przypadku wspólności majątkowej wynikającej z ustawy należność może być dochodzona z majątku wspólnego małżonków, pod warunkiem, że jeden z nich wiedział o zobowiązaniu stanowiącym podstawę długu.

Intercyza pozwala ograniczyć odpowiedzialności za długi jedynie do majątku małżonka, który zaciągnął zobowiązanie. Jeśli jednak zobowiązanie powstało w trakcie trwania małżeństwa, ale przed zawarciem intercyzy, wierzyciel będzie mógł dochodzić należności z majątku obu małżonków.

Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się, jak uwolnić się od długów małżonka.

Intercyza a kredyt

W praktyce intercyza ma duży wpływ na zdolność kredytową małżonków, ponieważ bank może (lecz nie musi) odmówić udzielenia kredytu w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej. Przede wszystkim różni się sposób określania zdolności kredytowej, którą w przypadku małżeństw z intercyzą, bank weryfikuje osobno dla każdego z małżonków.

Jednak intercyza może okazać się korzystnym rozwiązaniem, gdy jeden ze współmałżonków ma wyraźnie gorszą sytuację finansową (np. jest obciążony długami). Wówczas istnieje większe prawdopodobieństwo uzyskania kredytu przez drugiego współmałżonka, niż gdyby oboje ubiegali się o kredyt w ramach wspólności majątkowej.

Wady i zalety intercyzy

Główną zaletą zawarcia intercyzy jest dochodzenie długów z majątku dłużnika, zamiast ze wspólnego majątku małżonków. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy jeden z małżonków prowadzi firmę i jest obarczony większym ryzykiem powstania długu. Dzięki podpisaniu intercyzy, małżonkowie zachowują większą niezależność finansową. Intercyza pomaga także w skutecznym odrzuceniu długów spadkowych.

Natomiast jeśli chodzi o wady intercyzy, wskutek jej zawarcia małżonkowie utrudniają sobie możliwość zaciągnięcia kredytu, ponieważ zdolność kredytowa każdego z nich jest zazwyczaj mniejsza niż gdyby dysponowali wspólnym majątkiem. Ponadto, intercyza uniemożliwia wspólne rozliczanie podatku dochodowego, co wpływa na wzrost obciążeń podatkowych w skali roku w porównaniu do małżonków rozliczających się wspólnie.

Długi małżonka – gdzie szukać pomocy?

Masz problem z długami współmałżonka i szukasz pomocy? Skontaktuj się z naszymi prawnikami, którzy za darmo przeanalizują Twoją sprawę. Skontaktuj się z naszą Kancelarią, a sprawdzimy, jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Kategorie: Porady dla dłużników Tagi: Brak tagów

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Sandra pisze:

Witam ,chciałabym wziasc ślub ,ale ze względu na skomplikowana sytuację rodzinną i konflikt z matką ,która chce mnie oddać o alimenty planujemy z przyszłym mężem podpisać intercyzę przed ślubem,żeby komornik nie ściągał z jego wypłaty alimentów.
Czy taka intercyzę można cofnąć po ślubie? Nie chce,żebyśmy potem w chwili śmierci mieli problemy z majątkiem.

Robert pisze:

Jak wygląda sytuacja męża, jeśli żona ma długi wynikające z poręczenia kredytów osobie obcej bez wiedzy męża. Czy rozdzielność majątkowa po fakcie chroni męża? Czy w przypadku wspólnego rozliczanie się, gdzie żona nie osiąga dochodu, US ma prawo przekazać zwrot podatku do komornika realizując zobowiązania żony?

Jadwiga pisze:

Czy intercyza majątkowa małżeńska działa po rozwodzie czy należy ja rozwiązać ?

Kornelia pisze:

Wychodzę za mąż, jednak z uwagi na to, że mój narzeczony prowadzi firmę, to chce by moje dochody i zdolność kredytowa, były bezpieczne. Kompletnie nie wiem jak się za to zabrać. proszę o pomoc


O Autorze

Kancelaria EuroLege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komornicze