Gdy dwoje ludzi zawrze związek małżeński, pomiędzy nimi z woli ustawy powstaje wspólność majątkowa. Jednak małżonkowie nie muszą się na nią godzić i postanowić, że wolą zachować niezależność majątkową. Dowiedz się, czym jest intercyza, jakie są jej rodzaje oraz jakie zalety i wady kryje. Zdobądź również informacje o różnicach pomiędzy intercyzą, a rozdzielnością majątkową.

Intercyza – co to jest?

Zawarcie związku małżeńskiego automatycznie aktualizuje powstanie wspólności majątkowej małżeńskiej, czyli trzeciej – obok dwóch majątków osobistych małżonków – masy majątkowej. W praktyce oznacza to, że od tego momentu do wspólnej masy będą trafiać m.in.:

  • wynagrodzenie za pracę i dochody z innej pracy zarobkowej,
  • dochody z majątku wspólnego i osobistych małżonków,
  • środki zapisane na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego.

Do majątku wspólnego nie wliczają się natomiast składniki majątku nabyte przez każdego z małżonków przed zawarciem małżeństwa, jak i te pochodzące z dziedziczenia, darowizny lub zapisu.

Intercyza jest umową majątkową, która zmienia postanowienia ustawowe w kwestii regulacji stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. Potocznie zwykło się postrzegać ją jako narzędzie, które ogranicza ustawową wspólność majątkową, jednak intercyza może ją także rozszerzać. Ważna intercyza powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Rodzaje intercyz. Rozdzielność majątkowa to jedna z nich.

Intercyzę dzieli się na rodzaje, biorąc jako kryterium zakres rozszerzenia lub ograniczenia wspólności majątkowej:

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej (rozdzielność majątkowa) – małżonkowie zachowują swoje osobne masy majątkowe,
  • rozszerzenie wspólności majątkowej – majątki osobiste współmałżonków stają się wspólne,
  • ograniczenie wspólności majątkowej – wyłączenie niektórych składników majątku ze wspólności.

Ze względu na czas zawarcia intercyzy można wydzielić jej trzy rodzaje:

  • intercyza przedmałżeńska (intercyza przed ślubem),
  • intercyza w trakcie trwania małżeństwa (intercyza po ślubie),
  • intercyza przed rozwodem.

Małżonkowie często decydują się zawrzeć intercyzę, gdy formalnie jeszcze są małżeństwem, ale planują rozwód – takie rozwiązanie pomaga im uporządkować wspólne stosunki majątkowe na własnych zasadach.

Jak z powyższego widać, rozdzielność majątkowa jest tylko jednym z rodzajów intercyzy. Na pewno nie można obu pojęć utożsamiać i stosować zamiennie.

Intercyza a odpowiedzialność za długi małżonka

Zawarcie intercyzy wprowadza pewne zmiany w zakresie odpowiedzialności za długi małżonka. Bez niej może się okazać, że jeden z małżonków odpowiada za dług, pomimo tego, że nawet nie zaciągnął kredytu.

W przypadku wspólności majątkowej wynikającej z ustawy należność może być dochodzona z majątku wspólnego małżonków, pod warunkiem, że jeden z nich wiedział o zobowiązaniu stanowiącym podstawę długu.

Intercyza pozwala ograniczyć odpowiedzialności za długi jedynie do majątku małżonka, który zaciągnął zobowiązanie. Jeśli jednak zobowiązanie powstało w trakcie trwania małżeństwa, ale przed zawarciem intercyzy, wierzyciel będzie mógł dochodzić należności z majątku obu małżonków.

Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się, jak uwolnić się od długów małżonka.

Intercyza a kredyt

W praktyce intercyza ma duży wpływ na zdolność kredytową małżonków, ponieważ bank może (lecz nie musi) odmówić udzielenia kredytu w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej. Przede wszystkim różni się sposób określania zdolności kredytowej, którą w przypadku małżeństw z intercyzą, bank weryfikuje osobno dla każdego z małżonków.

Jednak intercyza może okazać się korzystnym rozwiązaniem, gdy jeden ze współmałżonków ma wyraźnie gorszą sytuację finansową (np. jest obciążony długami). Wówczas istnieje większe prawdopodobieństwo uzyskania kredytu przez drugiego współmałżonka, niż gdyby oboje ubiegali się o kredyt w ramach wspólności majątkowej.

Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa.

Dokonując rozdzielności majątkowej nie możesz być w 100% pewien, że będzie ona zabezpieczała Twój majątek. Upadłość konsumencka jest tutaj świetnym przykładem. Zgodnie bowiem z przepisem art. 126 ust. 1 „prawa upadłościowego”: ustanowienie rozdzielności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Z powyższego wynika, że kluczowy jest dzień, w którym dłużnik składa wniosek o upadłość konsumencką.

PAMIĘTAJ! Ważna kwestia, dla osób chcących ogłosić upadłość konsumencką. Zgodnie z przepisami, z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej następuje rozdzielność majątkowa z mocy prawa. Nie są tutaj potrzebne żadne działania osoby zadłużonej, sądu czy też syndyka. Skutek ten nie nastąpi, jeśli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wady i zalety intercyzy

Główną zaletą zawarcia intercyzy jest dochodzenie długów z majątku dłużnika, zamiast ze wspólnego majątku małżonków. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy jeden z małżonków prowadzi firmę i jest obarczony większym ryzykiem powstania długu. Dzięki podpisaniu intercyzy, małżonkowie zachowują większą niezależność finansową. Intercyza pomaga także w skutecznym odrzuceniu długów spadkowych.

Natomiast jeśli chodzi o wady intercyzy, wskutek jej zawarcia małżonkowie utrudniają sobie możliwość zaciągnięcia kredytu, ponieważ zdolność kredytowa każdego z nich jest zazwyczaj mniejsza niż gdyby dysponowali wspólnym majątkiem. Ponadto, intercyza uniemożliwia wspólne rozliczanie podatku dochodowego, co wpływa na wzrost obciążeń podatkowych w skali roku w porównaniu do małżonków rozliczających się wspólnie.

Długi małżonka – gdzie szukać pomocy?

Masz problem z długami współmałżonka i szukasz pomocy? Skontaktuj się z naszymi prawnikami, którzy za darmo przeanalizują Twoją sprawę. Skontaktuj się z naszą Kancelarią, a sprawdzimy, jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.


5/5 - (44 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Pawel pisze:

Witam .. ile czasu przed zawarciem małżeństwa powinna byc podpisana intercyza? Tydzień , miesiąc przed ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Pawle. Umowa rozdzielności majątkowej może być podpisana przez małżonków w każdym czasie. Nawet w toku trwającego małżeństwa.

ewa pisze:

Dzień dobry. Czy uzyskam informacje odnośnie intercyzy – prawo włoskie.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Ewo. Niestety, ale nie posiadamy w swoich szeregach prawników, którzy zajmowaliby się prawem włoskim. Bardzo nam przykro.

Zofia pisze:

Dzień dobry
Proszę o informacje jeśli mam intercyzę z mężem podpisaną po 23 latach,to czy muszę się rozliczyć z US?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Zofio. Nie prowadzimy porad księgowych, podatkowych ani rachunkowych. W tych kwestiach zalecamy udanie się do doradcy podatkowego.

Anna pisze:

Dzień dobry.
Kontaktuję się z Państwem w celu uzyskania fachowej pomocy.
Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Pati pisze:

Dzień dobry.
Chciałabym się rozwieść z mężem, mamy jedno dziecko. Mamy kredyt na mieszkanie (kredyt jest na 3 osoby bo mąż wtedy nie pracował). Mieszkanie jest na nas dwójkę. Co mogę zrobić żeby mieszkanie było tylko na mnie lub na mnie i dziecko. Jakaś intercyza czy może zrzeknięcie się mieszkania na mnie i dziecko.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Sprawie na pewno należałoby się przyjrzeć znacznie bliżej. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

monika pisze:

A trzeba zawrzeć umowę rozdzielność majątkowej? Bo nie chciałabym, aby po ślubie komornik wszedł na jedyne środki finansowe rodziny na konto męża.

Monika pisze:

Chciałabym wziąć ślub cywilny z partnerem, tylko ja mam komornika na alimenty i w tym momencie nie pracuje. Od prawie roku nie płacę, ponieważ nie mam z czego. Mam jeszcze inne zobowiązania finansowe. I moje pytania brzmią: Czy komornik wejdzie na konto przyszłego męża? Czy przed ślubem i ile czasu potrzeba aby podpisać intercyzę, ewentualnie rozdzielności majątkową?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Moniko. Umowę rozdzielności majątkowej najlepiej jest zawrzeć jak najszybciej. Natomiast Pani mąż nie będzie odpowiadał za Pani zobowiązania powstałe przed dniem zawarcia małżeństwa.

Alfred pisze:

Czy w intercyzie można zawrzeć również odpowiedzialność w sprawie opieki zdrowotnej.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Umowa rozdzielności majątkowej dotyczy tylko kwestii związanych z majątkiem Panie Alfredzie.

Pawel pisze:

Witam,
Przed ślubem kupiłem mieszkanie na kredyt. W trakcie małżeństwa kredyt został spłacony W KW widnieje jako właściciel. Planuje rozwód ,nie mamy rozdzielności , czy w takim wypadku mieszkanie to majątek osobisty czy część wspólna ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Jest to Pana majątek osobisty, ale żona w trakcie podziału majątku będzie mogła żądać ustalenia nakładów z majątku wspólnego na Pana majątek odrębny. Może zatem powstać obowiązek zapłaty po Pana stronie.

SEBastian pisze:

Witam;

Moja córka poznała mężczyznę który ma długi. Chcą się pobrać. Jak się ma zabezpieczyć moja córka by nigdy jej nic nie groziło ? Do tego czy gdyby jakkolwiek w przyszłości noga by się mu podwinęła to czy rodzic ma obowiązek przyjęcia córki wraz z tym panem — pod swój dach ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. W opisywanej sytuacji możemy wskazać, że warto byłoby rozważyć zawarcie rozdzielności majątkowej. Uspokajamy jednak, że za długi męża Pana córka nie będzie odpowiadała jeśli powstały one przed zawarcie małżeństwa. Chyba, że dobrowolnie przystąpi do długu, co wydaje się mało prawdopodobne. Pan jako rodzic nie odpowiada za długi dorosłych dzieci. Chyba, że poręczy Pan za ich dług albo stanie się dłużnikiem rzeczowym, np. ustanawiając hipotekę na swojej nieruchomości w celu udzielenia zabezpieczenia kredytu/pożyczki swojego dziecka.

Emi pisze:

Witam jesteśmy malzenstwen od 12 lat i mamy kredyt hipoteczny na dom . Dom stoi na mojej działce. Mąż od 2 lat gra w maszyny i zaciąga kredyty o których właśnie się dowiedziałam. Czy jest jakiś sposób żebym nie musiała oddawać jego długów i moje dzieci. Jak się przed tym zabezpieczyć

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pisaliśmy o tym zagadnieniu na naszym blogu w tym artykule: https://www.eurolege.pl/odpowiedzialnosc-dlugi-malzonka-uwolnic-sie-dlugow-meza-zony/

Justyna pisze:

Proszę o kontakt. Mój mąż jest hazardzista .dotego jest uzależniony od narotykow ciagle co miesiac zaciąga kredyty .bierze cala kwotę i niewraca do domu aznieprxetrwoni wszystkiego. Po kredytach zostają mi tylko raty jesteśmy malurzenstwem od 3 lat .mamy 2 blizniat 4 l.niepelnosprawne .chcialam dopytac o intercze .czy mogę chodz pare miesięcy wstecz cofnąć odpowiedzialnos za jego kredyty .mam świadków mam wiadomość ze wyprowadza się zdomu .mam udokumentowane przelewy na kilkanaście tysięcy na zakłady sportowe.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Ustalenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną jest możliwe, ale tylko poprzez sąd. Dlatego trzeba złożyć wniosek o ustalenie rozdzielności z datą wsteczną. Przy czym konieczne jest wskazanie ważnych i istotnych powodów oraz ich wykazanie stosownymi dowodami. W tym przypadku wydaje się, że zachodzić może istotność problemu. Na pewno warto spróbować.

Ola pisze:

Dzień dobry,
Mój ojciec jest hazardzistą. Mama jak do tej pory spłaciła kilkadziesiąt tysięcy jego długów, które zaciągał u znajomych. Przez ostatnie kilka lat wydawało się, że ojciec zaczął kontrolować swoją chorobę. Niestety kilka dni temu okazało się, że znów jest zadłużony na kilkanaście tysięcy u znajomych.
Mam następujące pytanie:
1. czy mama odpowiada za długi ojca, które zaciągnął bez jej wiedzy
2. gdyby ojciec nagle zmarł, czy mama zobowiązana będzie spłacać jego długi?
3. czy komornik może zająć konto mamy, którego jest ona jedynym właścicielem?
4. czy w tym momencie można jeszcze przeprowadzić intercyzę/rozdzielność majątkową u notariusza aby uchronić mamę przed spłacaniem długów zaciągniętych przez ojca?
5. czy jedynym rozwiązaniem jest rozwód?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Aleksandro. Ze względu na szeroki zakres pytań prosimy o kierowanie ich na naszego maila: kontakt@eurolege.pl
Nie jest wykluczone, że będziemy mogli też Państwu pomóc w wyjściu z trudnej sytuacji.

Natalia pisze:

Intercyza a rozwód. Podpisałam przed ślubem 9 lat temu intercyze rozważam teraz rozwód z mężem z powodu jego nałogu jakim jest alkohol…Stracił przez to prawo jazdy…byl w więzieniu przez 2 miesiące i 13 dni…..mamy 3 dzieci z tego związku ja od 10 lat jak jestem z mężem pracuję na jego gospodarstwie rolnym nie mając za to płacone. Rodzina męża nigdy nie akceptowała mnie oraz mojej córki z 1 nieformalnego związku. Moje pytanie brzmi czy po rozwodzie mogę liczyć na podział majątku po zawarciu małżeństwa z mężem? Czy zostaje bez niczego

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Jeśli mieliście Państwo rozdzielność majątkową to nie ma majątku wspólnego, który mógłby podlegać podziałowi po ustaniu związku małżeńskiego.

Justyna pisze:

Po ślubie wzięliśmy z mężem kredyt hipoteczny by pobudować dom ,Czy jak postanowię zrobić rozdzielność majątkową czy dom dalej należeć będzie do mnie , gdy postanowię się z nim rozwieść, będzie musiał mnie spłacić

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Na zadane pytanie nie jestesmy w stanie odpowiedzieć ze względu na zbyt małą ilość informacji. Przede wszystkim: na działce stanowiącej czyją własność został wybudowany dom?

Paula pisze:

Miałam długi z poprzednim mężem. Z obecnym mężem mamy intercyzę rozdzielność majątkowa. Ja spłacam komorników czy mają oni prawo zabrać mieszkanie które kupił mój obecny mąż jeszcze przed ślubem i wszystko jest na niego. Intercyza zawarta przed ślubem u notariusza ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Nie, w takiej sytuacji dom stanowi wyłączny Pani męża i komornik nie może prowadzić egzekucji z takiego majątku.

Grażyna pisze:

Mój mąż ma 80 lat a ja 74 jesteśmy emerytami . Od lat mamy rozdzielczość majątkową
Czy po śmierci męża mogłabym pobierać jego emeryturę ? Mąż ma wysoką emeryturę ja natomiast najmniejszą .
Czy rozdzielczośc nie stanowi przeszkody ?
Dziękuję . Im

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Rozdzielność majątkowa w zakresie renty rodzinnej (bo o to zapewne Pani pyta) nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest, aby w dacie śmierci małżonka pozostawać w związku małżeńskim i spełniać dodatkowe wymogi ustawowe.

Małgorzata pisze:

Dzień dobry mój mąż ma komornika a mamy wspólnotę majątkowa i chciałabym zrobić rozdzielność majątkowa.albo chociaż żebyście coś poradzili na jego długi.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Może Pani zrobić z mężem rozdzielność w każdym momencie Pani Małgorzato. Zasadniczo za długi odpowiada Pani mąż osobiście, z pewnymi wyjątkami. Więcej znajdzie Pani w tym artykule: https://www.eurolege.pl/odpowiedzialnosc-dlugi-malzonka-uwolnic-sie-dlugow-meza-zony/
Natomiast co do możliwości związanych z oddłużeniem Pani męża to musielibyśmy poznać stan jego spraw. Przeprowadzić analizę prawną. Wstępna analiza jest u nas bezpłatna. Jeszcze dzisiaj napiszemy do pani maila z prośba o podanie dodatkowych informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Mariusz pisze:

Jeżeli nie mam intercyzy a miałem przed ślubem własne mieszkanie które sprzedaje by kupić większe to czy kwota za sprzedane mieszkanie jest moim majątkiem czy wspólnym?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Majątek nabyty przed małżeństwem stanowi Pana majątek osobisty, a wszystko uzyskane w zamian tego majątku stanowić będzie w przyszłości Pana majątek odrębny (osobisty).

Robert pisze:

Wpadłem w piramidę zadłużenia boję się żona może na tym ucierpieć czy komornik może wejść na jej konto jeśli nić nie może od demnie ściągnąć i czy teraz można zrobić rozdzielczośc majątkową żeby uchronić ją od tego

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Jeśli tylko Pan jest dłużnikiem i klauzula wykonalności nie została rozszerzona na Pana żonę to nie musi się Pan obawiać, że jej konto bankowe będzie zagrożone. Niemniej wypadałoby w Pana sytuacji rozpocząć od ustalenia, czy egzekucja w ogóle może być prowadzona, tj. czy tytuł wykonawczy stanowiący jej podstawę nie jest wadliwy. Gdyby tak było to możliwe jest nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się tym zawodowo. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Grażyna pisze:

Mam z mężem rozdzielność majątkową interesuje mnie czy przysługuje mi emerytura po mężu w przypadku jego śmierci ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Być może przysługuje Pani renta rodzinna. Jednak czy tak jest należałoby to dokładnie sprawdzić, tzn. czy spełnia Pani warunki do otrzymania renty rodzinnej. Więcej na ten temat znajdzie Pani na stronie ZUS klikając w ten link: https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renta-rodzinna

Barbara pisze:

Mam poytanue, Dlaczego komornik potrąca część emerytury męża za moje długi, o których do tej pory nie wiedział? Czy tak wolno?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Nie, taka sytuacja jest niedopuszczalna, chyba, że tytuł wykonawczy został wystawiony albo rozszerzony również na Pani męża. Nie znamy dokładnie sytuacji ani dokumentacji. Stąd ciężko nam cokolwiek więcej powiedzieć.

Józef pisze:

Witam, właśnie kilka godzin temu „uciekła” ode mnie żona, namówiła pełnoletniego syna by „ukradł” z mieszkania zaoszczędzone pieniądze w tym także wzięty kredyt na remont mieszkania, pieniądze leżały w banku na koncie żony, ale gdy pojawiła się korona wirus i panika z wszystkim postanowiliśmy zabrać pieniądze z banku do domu, Zaznaczę że jestem bezrobotnym bez prawa do zasiłku, małżeństwem jesteśmy 23 lata, wcześniej ja pracowałem, teraz żona jest/była głównym utrzymującym rodzinę, żadnej intercyzy nie spisywaliśmy ani to przed ślubem, ani w czasie trwania związku małżeńskiego. Gdy syn się pojawił w domu po „kradzieży” oznajmił że mama mu kazała. Teraz muszę pójść na policję i złożyć doniesienie o kradzieży na syna, to po pierwsze, po drugie jak mogę teraz odzyskać „swoją” część pieniędzy, czy muszę iść z tym do sądu ?, czy by odzyskać muszę najpierw wziąć rozwód ?, byłem pracującym w ostatnim okresie czy bezrobotnym ma wpływ na „wyrok” w moim interesie ?, rozumiem że od czasu ślubu obowiązywała wspólność majątkowa, skoro tak to wychodzi na to że żona mnie okradła za pośrednictwem syna , co muszę zrobić ? ponieważ zostałem bez grosza bo zabrała wszystko plus to co miała na koncie w banku z tytułu umowy o pracę plus inne „dodatki”. Idzie zima, mieszkanie trzeba opłacić, do tego media jak energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, gaz, wywóz szamba, nieczystości stałe (śmieci), pewnie coś jeszcze. A żona uciekła z synem nie wiem gdzie , zapewne do swojej siostry w innej miejscowości na dzień lub kilka dni, a później zapewne wynajmą z synem mieszkanie. Nie wiem co mam robić bo dopiero minęło od rozstania kilka godzin, ale jak to się mówi trzeba kłuć żelazo póki gorące, zostałem bez grosza przy duszy, nawet na suchy chleb mi nie zostawili po 23 latach małżeństwa i 7 latach „narzeczeństwa” (30 lat razem i taka znieczulica i porażka), nie życzę nikomu.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Józefie, sprawa wymaga wielowątkowej analizy i szukania rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Ryszard pisze:

Przed zawarciem drugiego związku małżeńskiego (oboje po śmierci współmałżonków) każde z nas posiadało podobne majątki z pierwszego małżeństwa (domy). Jedno z nas ma dzieci a drugie nie ma. Jaki akt notarialny powinniśmy zawrzeć aby nasze domy pozostały wyłącznie dla naszych spadkobierców, z wyłączeniem spadkobierców drugiego małżonka. Oboje mamy uregulowane prawa spadkowe z poprzedniego małżeństwa.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Ryszardzie, tutaj trzeba byłoby wnikliwiej porozmawiać i ustalić wszystkie okoliczności sprawy. Odpowiedź udzielona na forum w takiej sprawie mogłaby nie być odpowiednia. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Sandra pisze:

Witam ,chciałabym wziasc ślub ,ale ze względu na skomplikowana sytuację rodzinną i konflikt z matką ,która chce mnie oddać o alimenty planujemy z przyszłym mężem podpisać intercyzę przed ślubem,żeby komornik nie ściągał z jego wypłaty alimentów.
Czy taka intercyzę można cofnąć po ślubie? Nie chce,żebyśmy potem w chwili śmierci mieli problemy z majątkiem.

Robert pisze:

Jak wygląda sytuacja męża, jeśli żona ma długi wynikające z poręczenia kredytów osobie obcej bez wiedzy męża. Czy rozdzielność majątkowa po fakcie chroni męża? Czy w przypadku wspólnego rozliczanie się, gdzie żona nie osiąga dochodu, US ma prawo przekazać zwrot podatku do komornika realizując zobowiązania żony?

Jadwiga pisze:

Czy intercyza majątkowa małżeńska działa po rozwodzie czy należy ja rozwiązać ?

Kornelia pisze:

Wychodzę za mąż, jednak z uwagi na to, że mój narzeczony prowadzi firmę, to chce by moje dochody i zdolność kredytowa, były bezpieczne. Kompletnie nie wiem jak się za to zabrać. proszę o pomoc