Pozwany: Getin Noble Bank S.A.

Następna wygrana sprawa, chociaż inna niż wiele, z którymi mieliśmy okazję się mierzyć w naszej długoletniej praktyce dotyczyła Getin Noble Bank S.A. Tym razem nasz Klient miał już postępowanie egzekucyjne (komornicze). Z dokumentów i informacji jakie uzyskaliśmy od Klienta wynikało, że koszty i odsetki w tym postępowaniu przewyższały jego miesięczne zarobki! Oznaczało to, że dług, który w kapitale wynosił 600.000 zł właściwie nigdy by nie został spłacony.

Nie pozostało nic innego jak próba sądowego załatwienia sprawy poprzez powództwo przeciwegzekucyjne. Nasi prawnicy szybko przystąpili do działania, a sądem pierwszej instancji był w tym przypadku Sąd Okręgowy w Katowicach. Jak za chwilę zobaczymy, wybór przyjętej strategii działania okazał się słuszny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

Pierwsza instancja. Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił powództwo przeciwegzekucyjne gdzie bank prowadził egzekucję komorniczą kwoty ponad 600.000,00 zł  w oparciu o wcześniej uzyskane orzeczenie na gruncie kredytu frankowego. Tytuł wykonawczy został uchylony w całości, a egzekucja została wstrzymana! Oczywiście strona przegrywająca (Getin Noble Bank S.A.) nie mógł pozostawić sprawy bez apelacji. Taka też została złożona, a sprawa trafiła do rozstrzygnięcia przed Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Rozprawa apelacyjna jak większość nie jest długim procesem. Wyrokiem Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację banku w całości stwierdzając ostatecznie bezzasadność twierdzeń pozwanej instytucji finansowej.

Podsumowanie – korzyści:

Jak pisaliśmy wyżej, dług był na tyle duży, że miesięczny przyrost odsetek był większy niż całość dochodów jakie uzyskiwał Klient. Gdyby nie wydany wyrok Klient nie miałby kiedykolwiek szansy na wyjście z zadłużenia.

Uchylenie wykonalności tytułu wykonawczego umożliwiło normalne życie naszego Klienta. Zaprzestanie działań komorniczych spowodowało, że mógł on pobierać całość osiągane wynagrodzenia, a konta bankowe zostały odblokowane.

Oczywiście największą radość sprawiał fakt, że bank nie mógł zająć i zlicytować rękami komornika mieszkania, które było własnością naszego Klienta.

  • Wyrok Sadu Okręgowego w Katowicach I C 373/20
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I ACa 1143/21
  • Wyrok jest prawomocny!

Uwolnij się z pułapki kredytu frankowego!

Skontaktuj się z nami:

Niczym nie ryzykujesz. Zgłoszenie i konsultacja do niczego nie zobowiązują. W każdej chwili możesz się wycofać.


4.8/5 - (62 votes)

Kategorie: Case study Kredyty frankowe

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.