W czasach obowiązywania bankowych tytułów egzekucyjnych, skrótowo nazywanych BTE wiele osób zadłużonych pozostawało bezradnych w starciu z bankiem. Niestety nadal prowadzone są egzekucje komornicze na podstawie tego dokumentu bankowego. Na szczęście są skuteczne sposoby, aby z tym skutecznie walczyć! O tym napiszemy w naszym dzisiejszym artykule. Zachęcamy do lektury.

Aktualnie w obrocie prawnym znajduje się na pewno kilka milionów BTE, na podstawie których prowadzone są postępowania egzekucyjne. Pomimo wejścia w życie w dniu 1 sierpnia 2016 roku wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt: P 45/12), stwierdzającego niezgodność z Konstytucją przepisów, na podstawie wydawano BTE niewiele się jednak zmieniło.

Przede wszystkim postanowiono, iż BTE, którym nadano do dnia wejście w życie przepisów zmieniających prawo klauzulę wykonalności mogą stanowić podstawę do toczenia egzekucji komorniczej. Takim oto sposobem miliony osób, mimo niekonstytucyjności przepisów o wydawaniu BTE, do dnia dzisiejszego mają z nimi problem. Jedynym wyjściem w takich sprawach pozostaje złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego, które daje szansę na uwolnienie się z uścisku banku i komornika. Jak to zrobić? Gdzie wnieść pozew i jaka jest opłata w takiej sprawie?

Powództwo przeciwegzekucyjne jest specyficznym środkiem obrony dłużnika przeciwko tytułowi wykonawczemu. Skuteczność takiej formy działania wymaga jednak dogłębnej analizy sprawy i sprawdzenia podstaw faktycznych i prawnych, o czym szczegółowo w dalszej części artykułu. Warto jednak odnotować, że z doświadczenia naszej Kancelarii EUROLEGE wynika, że w zdecydowanej większości spraw (ok. 80-90%) udaje się uchylić wykonalność BTE. To bardzo dużo, bowiem powództwa pzreciwegzekucyjne nie należą do łatwych. Trudność całego zadania polega bowiem na tym, że wiele osób nie posiada już żadnej dokumentacji bankowej. Kredytu i pożyczki brane były kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. Nie oznacza to jednak, że nie można podjąć skutecznej walki. Wbrew przeciwnie, w Kancelarii EUROLEGE pomagamy również w sprawach trudnych, w których zdobycie dokumentacji bywa ciężkie.

Powództwo przeciwegzekucyjne przeciwko bankowi. Jakie są podstawy?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego może dłużnik w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego żądać pozbawienia tytułu wykonawczego w całości lub części albo jego ograniczenia. Może to to zrobić jednak zasadniczo jedynie wówczas gdy:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście – tutaj podstawą może być np. brak istnienie lub ważności umowy kredytowej, brak skutecznego wypowiedzenia kredytu/pożyczki czy zawyżona suma do zwrotu.

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia – tutaj podstawą uchylenia klauzuli wykonalności może być np. przedawnienie roszczenia, zmiana wierzyciela (niekiedy), uregulowanie zobowiązania.

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Bank sprzedał mój dług do firmy windykacyjnej. Jak się bronić?

Jeśli wobec Twojej osoby prowadzone było albo jest postępowanie egzekucyjne w oparciu o BTE, które stwierdza dług sprzedany do firmy windykacyjnej to jesteś na najlepszej drodze do pozbycia się problemu! Dlaczego? Otóż zgodnie z dotychczasowym dorobkiem orzecznictwa sądów polskich zbycie wierzytelności stwierdzonej BTE na rzecz firmy windykacyjnej stanowi podstawę do uchylenia klauzuli wykonalności.

Jeśli wobec Twojej osoby toczy się egzekucja, to zalecamy jak najszybciej dokonać zgłoszenia swojej sprawy do naszej Kancelarii EUROLEGE.

Jeżeli bank nie sprzedał Twojego zadłużenia do firmy windykacyjnej i prowadzi egzekucje w oparciu o BTE to również istnieje możliwość skutecznej pomocy. Szanse oczywiście są niższe niż w sprawach jak wyżej, w których jest cesja, ale również można skutecznie walczyć i wygrywać.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Gdzie złożyć pozew o pozbawienie BTE klauzuli wykonalności?

Powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Miejsce prowadzenia egzekucji określa się patrząc na właściwość miejscową organu egzekucyjnego także wtedy, gdy do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością.

Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej.

Co bardzo istotne, jeśli Twoja sprawa ma wartość przedmiotu sporu poniżej 75.000 zł to zajmie się nią sąd rejonowy, np. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa czy Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ. Jeśli kwota zostanie przekroczona, chociażby o 1 zł, to wówczas sprawę musisz już kierować do sądu okręgowego.

WAŻNE! W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.

Dlatego w sprawach o pozbawienie klauzuli wykonalności przeciwko bankom zalecamy korzystanie z pomocy doświadczonych prawników. W naszej Kancelarii EUROLEGE posiadamy wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach, o czym świadczą wygrane sprawy.

Jaka jest opłata od pozwu o pozbawienie BTE klauzuli wykonalności?

Zgodnie z nowymi przepisami o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sprawy o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności opłata sądowa od pozwu wynosi 2.000 zł w sprawach powyżej 40.000 zł. W innych przypadkach będzie to:

  1. do 500 złotych – 30 złotych;
  2. ponad 500 złotych do 1500 złotych – 100 złotych;
  3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych – 200 złotych;
  4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych – 400 złotych;
  5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – 500 złotych;
  6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – 750 złotych;
  7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych do 40.000 zł pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości.

UWAGA! W sprawach, w których przedmiotem są czynności bankowe, a więc też w sprawach przeciwko BTE, kwota opłaty od pozwu nie może być wyższa niż 1000 zł! Traktuje o tym art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051671398

BTE uchylony w całości? Żądaj zwrotu zabranych w trakcie egzekucji pieniędzy!

Jeżeli w sprawie o pozbawienie klauzuli wykonalności uda się uchylić klauzulę w całości to można odzyskać zabrane przez komornika środki! Takie świadczenie należy uznać za nienależne i obowiązkowo podlegające zwrotowi.

Nawet więcej! Jeżeli komornik pobrał od Ciebie kwoty na zaspokojenie swoich wydatków, to można żądać odszkodowania od banku. W końcu to za jego przyczyną i sprawą toczyła się egzekucja.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

Macie Państwo jakieś pytania do prawników? Chcielibyście podzielić się swoimi spostrzeżeniami? Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych tematyką długów, kredyt, pożyczek, spraw sądowych i komorniczych na nasze forum dla zadłużonych. Chętnie odpowiemy na wszystkie Wasze pytania i doradzimy jak nie dać się instytucjom finansowym.O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.