Weksel to papier wartościowy, który do niedawna był popularnym zabezpieczeniem. Obecnie wciąż można się z nim spotkać, szczególnie w przypadku niektórych pożyczek czy kredytów, gdzie konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie, jednak nie jest już aż tak powszechnie stosowany. Właśnie dlatego niektórzy mogą nawet nie wiedzieć z czym wiąże się zabezpieczenie wekslem i w jaki sposób odpowiada dłużnik wekslowy, który zgodzi się udzielić zabezpieczenia. O tym przeczytasz właśnie w tym artykule.

UWAGA! Masz problem z długiem wekslowym? W Kancelarii EUROLEGE zajmujemy się pomocą w odnajdywaniu błędów w zobowiązaniach wekslowych i obroną dłużników wekslowych w procesach sądowych, a nawet w postępowaniach egzekucyjnych (komorniczych0. Jesteś dłużnikiem wekslowym? Napisz do nas (kontakt@eurolege.pl) albo zadzwoń (530 333 130) i zobacz jak możemy Ci pomóc.

Czym jest weksel? Jakie rodzaje weksla wyróżniamy?

Weksel to papier wartościowy, którego przepisy reguluje prawo wekslowe. W zapisach ustawy możemy znaleźć informację o dwóch rodzajach weksli:

  • weksel własny
  • weksel trasowany

Pierwszy z nich, czyli weksel własny, to rodzaj zabezpieczenia, w którym wystawca weksla zobowiązuje się zapłacić remitentowi określoną sumę wekslową w określonym czasie i miejscu. Remitent jest posiadaczem weksla i to on powinien przechowywać go u siebie jako potwierdzenie podpisanego przez dłużnika wekslowego zobowiązania.

Natomiast weksel trasowany to zobowiązanie, w którym wpisanych jest więcej osób. Wystawcą weksla jest trasant, który kieruje polecenie zapłaty do trasata, który zobowiązany jest zapłacić określoną sumę wekslową w określonym miejscu i czasie remitentowi. Tego typu zabezpieczenie jest wykorzystywane dość rzadko, jednak najczęściej w przypadku przedsiębiorców.

Popularnym hasłem, z którym możesz się spotkać jest weksel in blanco. Co to oznacza? To rodzaj zabezpieczenia, które najczęściej wykorzystywane jest w przypadku kredytów i pożyczek, a charakteryzuje się tym, że nie wszystkie informacje są uzupełnione. Najczęściej chodzi o sumę wekslową, czyli ostateczną kwotę jaką dłużnik wekslowy zobowiązuje się oddać. Wynika to z tego, że nie wiadomo kiedy i czy tego typu zabezpieczenie zostanie wykorzystane, więc nie da się precyzyjnie określić ostatecznej kwoty do zapłaty. Choć tego typu zabezpieczenie może wydawać Ci się ryzykowne, to nie jest tak, że wierzyciel ma zupełną swobodę i może wpisać na nim dowolną sumę. Do takiego dokumenty wypełniana jest także przed jego podpisaniem deklaracja wekslowa, która precyzyjnie określa warunki i sposób wykorzystania weksla.

Kim jest dłużnik wekslowy?

Najprościej rzecz ujmując dłużnik wekslowy to osoba, która podpisała się pod wekslem i zgodziła się przyjąć na siebie zobowiązanie. Co ciekawe, dłużnikiem wekslowym można stać się nie tylko będąc wystawcą weksla, ale także będąc jego akceptantem lub poręczycielem. Akceptantem wekslowym staje się osoba, która zaakceptowała żądanie posiadacza weksla trasowanego i zgodziła się na jego wykup zgodnie z istniejącym na wekslu zapisem. Dopiero po potwierdzeniu tego własnoręcznym podpisem staje się dłużnikiem wekslowym.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Natomiast poręczyciel weksla to osoba, która stanowi dodatkowe zabezpieczenie do pierwotnego. Może odpowiadać zarówno za całe zobowiązanie jak i jego określoną część. Bycie dodatkowym zabezpieczeniem nie oznacza, że poręczyciel w pewnych okolicznościach nie przejmie obowiązku spłaty na siebie. Kiedy pierwotny dłużnik będzie miał problem ze spłatą zobowiązania, wierzyciel zwróci się z żądaniem zapłaty do poręczyciela (żyrant weksla). Właśnie dlatego nawet poręczenie weksla może mieć wpływ na zdolność kredytową poręczyciela. Warto więc dokładnie zastanowić się przed podpisaniem takiego dokumentu.

Okazuje się więc, że jeden weksel może mieć kilku dłużników. Mogą nim być jednocześnie:

  • wystawca weksla
  • akceptant weksla
  • poręczyciel weksla

Wszystko zależy więc od zapisów, które znajdują się w dokumencie.

Jakie są obowiązki dłużnika wekslowego?

Dłużnik wekslowy ma pewne prawa, ale ma też obowiązki. Jednym z podstawowych jest spłata zobowiązania wekslowego w danej kwocie, o określonym terminie i miejscu. Dodatkowo wierzyciel może żądać od dłużnika zapłaty:

  • odsetek
  • pokrycia kosztów protestów i zawiadomień
  • prowizji komisowej

Roszczenia, które wierzyciel może dochodzić od dłużnika ulegają przedawnieniu. Dochodzi do niego po 3 latach w przypadku akceptanta i po roku w przypadku indosanta lub wystawcy. Termin rozpoczęcia biegu przedawnienia liczony jest od dnia płatności weksla.

Jak wygląda egzekucja wekslowa?

Weksel jest zabezpieczeniem na wypadek, kiedy dłużnik nie dokona zapłaty w określonym terminie. W takim przypadku wierzyciel może dochodzić swoich praw, jednak obarczone jest to pewnymi procedurami opisanymi szczegółowo w art. 485 k.c. Co prawda do odzyskania swojej należności wierzyciel nie musi wszczynać standardowego postępowania, a jedynie złożyć pozew w trybie postępowania nakazowego, jednak zachowanie pewnych procedur jest niezbędne.

Trzeba jednak przyznać, że jest to spore ułatwienie i przyspieszenie postępowania egzekucyjnego, gdyż w postępowaniu nakazowym sprawy rozpatrywane są przez sąd na posiedzeniu niejawnym i odbywa się to znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnych rozpraw. Co ważne, podczas swojego posiedzenia sąd bada jedynie dowody złożone przez wierzyciela i nie sprawdza z jakiego powodu weksel został wyznaczony.

Dla sądu istotne jest tylko to czy dokument został sporządzony zgodnie z przepisami prawa. Od momentu uznania przez sąd zasadności weksla, a co za tym idzie wydaniu nakazu zapłaty, dłużnik wekslowy ma 1 miesiąc na uregulowanie jego należności albo na wniesienie środka zaskarżenia, jakim są zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Co stanie się w przypadku kiedy dłużnik nie dokona zapłaty albo nie wniesie zarzutów w terminie? Wtedy sprawa trafia do komornika.

WAŻNE! Prawo wekslowe jest bardzo formalne, a błędy w wypełnieniu weksli to spotykane zjawisko. W Kancelarii EUROLEGE mamy za sobą setki wygranych procesów wekslowych przeciwko firmom pożyczkowym oraz bankom.

Czy podpisanie weksla jest bezpieczne?

Bycie dłużnikiem wekslowym wiąże się ze sporą odpowiedzialnością i nie niesie ze sobą zbyt wielu korzyści dla dłużnika. Trzeba liczyć się z tym, że wierzyciel w przypadku braku terminowej płatności, ma narzędzia do tego aby szybko i sprawie wyegzekwować należną mu zaległość. Na etapie sądowym obrona jest praktycznie niemożliwa.

Choć są to dość sporadyczne przypadki, to może okazać się, że weksel zostanie wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem. Najczęściej dochodzi do tego w przypadku weksli in blanco. Wystarczy bowiem, że ramirent uzupełni papier wartościowy o kwotę, która nie jest zgodna ze wcześniejszymi ustaleniami i przekaże ten dokument osobie trzeciej. Występując na drogę sądową może okazać się, że nawet jeśli zamiary dłużnika są słuszne i chce on po prostu ochronić swój majątek przed niekorzystną dla niego i nie zgodną z zapisami windykacją, nie będzie miał on możliwości obrony.

Takie sytuacje nie są częstą praktyką, jednak się zdarzają. Niezależnie od tego czy powodem jest zwykła pomyłka czy też złe intencje wierzyciela, może okazać się, że dłużnik zostanie niesłusznie obciążony należnościami, na które wcale się nie godził podczas podpisywania umowy.

Co zrobić, kiedy podpisałem weksel?

Nie ma sytuacji bez wyjścia. Choć początkowa rozprawa, której celem jest uznanie zasadności roszczenia może okazać się przegrana, to nie oznacza, że dłużnik nie ma innych możliwości dochodzenia swojej racji. Choć z całą pewnością nie będzie to łatwy proceder, to jest to możliwe. Warto jednak w takim przypadku mieć po swojej stronie doświadczonego prawnika, który pomoże rozwiązać tę sprawę i odpowiednio sformułuje wszystkie niezbędne dokumenty, dochowując określonych terminów i zasad.

Jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji i chcesz rozwiązać sprawę swojego zadłużenia lub skonsultować zasadność podpisywania weksla – skonsultuj się z nami. Przeanalizujemy zgromadzoną przez Ciebie dokumentację i określimy jakie kroki warto podjąć.

Skontaktuj się z nami:


4.8/5 - (39 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.