Rozwód wprowadza zamieszanie do wspólnych spraw małżonków, którzy od tej pory będą prowadzić osobne życia. Dotyczy to także stosunków majątkowych. Zobacz, w jaki sposób rozwód wpływa na obowiązek spłaty kredytu zaciągniętego przed rozpadem małżeństwa.

Podział majątku a kredyt

Rozwód jest wydarzeniem, które kończy nie tylko małżeństwo, ale także wspólność majątkową istniejącą pomiędzy małżonkami. W tym przypadku w lepszej sytuacji są małżonkowie, którzy zawarli intercyzę ograniczającą wspólność majątkową. W innym przypadku sąd dzieli wspólny majątek, oddając jego poszczególne części współmałżonkom. Jednak nie dotyczy to wspólnego kredytu, który małżonkowie nadal muszą spłacać wspólnie. Może to także dotyczyć kredytu, który w trakcie trwania małżeństwa zaciągnął tylko jeden ze współmałżonków.

Kredyt hipoteczny a rozwód

Kredyt hipoteczny to popularny produkt finansowy zaciągany przez młode małżeństwa, zazwyczaj na zakup mieszkania lub domu. Charakteryzuje się długim okresem spłaty, który wynosi zazwyczaj 20 lub 30 lat. Jeśli w tym czasie dojdzie do rozpadu pożycia małżeńskiego i w konsekwencji rozwiązania małżeństwa, małżonkowie wciąż będą mieli obowiązek spłacać swoje zobowiązanie finansowe wspólnie. Ponadto, zasady spłaty kredytu się nie zmienią. Nie mają na nie wpływu postanowienia sądu w sprawie podziału wspólnego majątku.

Bank traktuje małżonków tak, jakby wciąż istniała pomiędzy nimi wspólność majątkowa. Niestety prowadzi to do negatywnych konsekwencji dla jednego z nich. Gdy jeden z małżonków zalega ze spłatami swojej części kredytu, bank zwróci się o uregulowanie należności do drugiego małżonka.

Kredyt gotówkowy a rozwód

W przypadku kredytu gotówkowego obowiązują te same zasady dotyczące kredytu hipotecznego. W ocenie banku w sytuacji dłużników nie następuje żadna zmiana, dlatego traktuje ich tak samo, jak przed rozpadem małżeństwa. Osoby, które wspólnie zaciągnęły kredyt, muszą go solidarnie spłacać i rozwód nic w tej kwestii nie zmienia.

Bank jednak nie ingeruje w to, kto faktycznie przelewa pieniądze na spłatę rat. Aktywuje się dopiero w momencie, gdy na jego konto nie wpłyną pieniądze. Wówczas może domagać się zapłaty od jednego lub obydwu małżonków. Sytuacja staje się szczególnie trudna, gdy były współmałżonek musi odpowiadać za długi swojego małżonka.

Zobacz: jak uwolnić się od długów byłego męża lub żony?

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Małżonkowie mogą ubiegać się w banku o cesję wspólnego kredytu na tylko jedną ze stron. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy sąd w procesie podziału wspólnego majątku przyzna obciążoną kredytem nieruchomość jednemu ze współmałżonków. Wówczas obowiązek spłaty zobowiązania zostaje przeniesiony na wyłącznie jednego współmałżonka. W tym celu małżonkowie powinni wspólnie udać się do banku i złożyć odpowiedni wniosek.

Jednak bank nie ma obowiązku przychylać się do prośby dłużników. Jeśli instytucja uzna, że jedna osoba nie wystarczy do zabezpieczenia terminowej zapłaty pozostałych rat, może odmówić cesji zobowiązania na jednego ze współmałżonków.

Należy także pamiętać, że cesja i tak nie daje pełnej gwarancji, że bank nie zwróci się o spłatę kredytu do zwolnionego z obowiązku małżonka. Dzieję się tak, gdy zobowiązany do spłaty kredytu unika płacenia rat. Wówczas jednak zwolniony małżonek może domagać się swoich praw przed sądem i żądać od byłego współmałżonka uiszczenia roszczeń regresowych.

Małżonkowie mogą skorzystać także z innego rozwiązania – znalezienia innego współkredytobiorcy, który wstąpi w miejsce jednego ze współmałżonków i przejmie jego zobowiązania finansowe wobec banku. Ważne jest jednak, by taka osoba posiadała odpowiednio wysoką zdolność kredytową.

Skutecznym sposobem cesji kredytu może być także jego refinansowanie, czyli przeniesienie do innego banku. W ten sposób zmianie mogą ulec warunki spłaty kredytu, a tym samym jeden ze współmałżonków może osiągnąć zdolność kredytową, która zagwarantuje spłaty rat w terminie. Inny bank może także zaproponować nową wysokość rat albo wydłużyć spłatę kredytu w czasie.

Małżonkowie mogą także postanowić zbyć wspólną nieruchomość. W konsekwencji przenoszą nie tylko własność domu lub mieszkania na osobę trzecią, ale także obowiązek zapłaty pozostałych rat kredytu.

Problem z kredytem – jak go rozwiązać?

Jeśli masz problem z zalegającym kredyt, również tym zawartym w czasie trwania małżeństwa, zwróć się o pomoc do specjalistów. Prawnicy od zadłużeń z kancelarii EuroLege za darmo przeanalizują Twoją sprawę i zaproponują rozwiązanie.


4.8/5 - (31 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Monika pisze:

Proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Moniko. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Piotr... pisze:

Czy jeżeli zakupiłem rzeczy na firmę z kredytu , który spłacam sam . Firma zawieszona. Czy to podlega podziałowi majątku?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Piotrze. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Anna pisze:

Czy byly maz musi za mnie spłacać moje raty kredytu hipotecznego kiedy staram się o upadlosc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno. Wskazane informacje są zbyt ogólne aby udzielić szczegółowej odpowiedzi. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM. Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Magdalena pisze:

Podczas trwania związku małżeńskiego w roku 2016 mąż zaciągnął kredyt konsumencki w kwocie 45 tyś. zł., drogą internetową, bez mojej zgody. Powyższą kwotę przeznaczył na zakup samochodu, którego był jedynym właścicielem. W marcu 2019 r., w czasie trwania separacji zawarliśmy umowę o podział majątku. Mąż nabył prawo własności samochodu. kredyt spłacał sam. W dniu dzisiejszym otrzymałam pozew, gdzie mąż wzywa mnie do spłaty części kredytu. Powołuje się na art. 30 k.c. Wskazuje jednak, że kredyt został przeznaczony na remont nieruchomości, która po podziale majątku stała się moją własnością. Oczywiście jest to niezgodne z prawdą. Jak uniknąć spłaty kredytu?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Magdaleno. Sprawa jest co prawda w pełni związana z zakresem naszej działalności, ale być może będziemy w stanie Pani pomóc. Musimy jednak poznać kilka dodatkowych faktów. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Joanna pisze:

W 2007 r nabyliśmy z mężem mieszkanie w kwocie 410000 teraz się rozwodzimy chciałabym z dziećmi zostać w mieszkaniu i mam pytanie od jakiej wartości nam go spłacić czy z kwoty która do tej pory została spłacona 340tys z odsetkami czy od kwoty zakupu czy od wartości mieszkania na dzień dzisiejszy Ok 660tys. Bardzo proszę o pomoc.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Co do zasady Pani Joanno długi nie podlegają podziałowi.

Jan pisze:

W 2011 roku 2 września wzieliśmy razem z żoną 2 kredyty. Jeden w banku PKO SA drugi w banku Volkswagen Bank Polska na zakup nowego samochodu VW Jetta. Volkswagen Bank Polska zabezpieczył się zabraniem w depozyt aż do spłaty kredytu kartę pojazdu i cesję z ubezpieczenia samochodu na rzecz banku. 30 września 2015 r. rozwiedliśmy się. Ja użytkuję samochód.Do całkowitej spłaty kredytu zostało 24.000 zł. Całą tą sumę spłaciłem ja sam osobiście po rozwodzie. Na sprawie o podział majątku przyjęto wartość samochodu w dniu rozwodu na sumę 25.000 zł. Mimo , że po rozwodzie spłaciłem sam 2 kredyty w wysokości 24.000 zł Sad postanowił bym zwrócił byłej żonie połowę wartości samochodu w wysokości 12.500 zł nie uwzględniając spłat kredytów spłaconych tylko przez mnie. Czy słusznie. Złożyłem apelacje.