Firmy windykacyjne regularnie zasypują rzekomych dłużników wezwaniami do zapłaty, z których zwykle nic nie wynika. W pismach tych windykatorzy ograniczają się do kategorycznego żądania zapłaty pod groźbą skierowania sprawy do sądu. Oczywiście nie ma mowy o załączeniu żadnych dowodów na istnienie długu. Mało tego! Firmy windykacyjne nawet nie wspominają o ich istnieniu, a jedynie posiłkują się rzekomą umową cesji wierzytelności. Dlatego z takiego wezwania rzekomy dłużnik nie dowie się, o jaki dług chodzi oraz dlaczego ma go płacić.

Każda osoba wezwana do zapłaty przez firmę windykacyjną ma prawo do uzyskania pełnych informacji. Skoro wierzyciel wzywa do zapłaty, to jego obowiązkiem jest uzasadnienie oraz udowodnienie, że te pieniądze mu się należą. Niestety firmy windykacyjne często wykorzystują niską świadomość prawną konsumentów. Żerując na ich niewiedzy najpierw prośbą, a później groźbą, próbują wymusić spłatę przedawnionego albo nieudowodnionego długu. Dlatego podkreślamy, windykator nie ma prawa nękać rzekomego dłużnika. A już szczególnie jeśli dług jest przedawniony albo nienależny!

Pismo o przedawnienie długu do firmy windykacyjnej

Każdy rzekomy dłużnik ma prawo wystąpić do wierzyciela z żądaniem ujawnienia dokumentów, na podstawie których domaga się zapłaty. Skoro wierzyciel dochodzi pieniędzy, to na pewno ma stosowne dowody.

Przygotowaliśmy uniwersalny wzór pisma, który można wykorzystać w korespondencji z firmą windykacyjną. Wystarczy we wskazanych miejscach uzupełnić dane rzekomego dłużnika wzywanego do zapłaty, dane adresowe wierzyciela oraz numer sprawy. Takie pismo stanowi wezwanie firmy windykacyjnej do udowodnienia, że dług faktycznie istnieje. Dodatkowo stanowi oświadczenie dla windykatora, że nie godzimy się na nękanie i jeśli nie zaprzestanie swoich działań, to zostanie pozwany do sądu o odszkodowanie! Skierowanie do firmy windykacyjnej takiego pisma nie kończy sprawy. To dopiero początek walki o godne życie, wolne od nękania przez windykatorów.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i anulować dług.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Co powinno zawierać pismo do firmy windykacyjnej?

Jeśli wierzyciel odpowie na takie pismo i przedstawi dowody na istnienie długu, to jednocześnie ułatwi rzekomemu dłużnikowi ustalenie terminu przedawnienia. Dzięki temu dalsze działania obronne będą o wiele skuteczniejsze.

Dlatego w treści pisma z wezwaniem do przedstawienia dowodów należy przede wszystkim zażądać poniższych dokumentów:

  1. umowy z pierwotnym wierzycielem,
  2. umowy cesji wierzytelności wraz z wszystkimi załącznikami tej umowy,
  3. wypowiedzenia umowy pierwotnej przez wierzyciela pierwotnego (o ile umowa miała zostać wypowiedziana),
  4. bankowego tytułu egzekucyjnego z nadaną klauzulą wykonalności (o ile takowy istnieje).

Na ich podstawie będzie można łatwo ustalić istnienie (lub nieistnienie) roszczenia oraz termin wymagalności w celu podniesienia zarzutu przedawnienia.

Firma windykacyjna przyznaje się do przedawnienia długu!

Przez lata naszej działalności pomogliśmy tysiącom osób pozwanym do sądu przez banki, firmy windykacyjne i pożyczkowe! Wygraliśmy i całkowicie anulowaliśmy zadłużenie w 87% wszystkich spraw, jakie prowadziliśmy. Teraz poszliśmy o krok dalej i pomagamy osobom, które mają problem z windykacją, ale nie zostały pozwane do sądu.

Jak pokazuje doświadczenie naszych Klientów oraz osób korzystających z pomocy Kancelarii, takie pismo jest bardzo skuteczne. Firmy windykacyjne nie mają innej możliwości, jak uznać rację dłużnika i przyznać, że dług jest przedawniony. Dzięki temu w odpowiedzi na nasze pisma same przyznały, że odstępują od windykacji długu!

Kiedy przedawnia się dług w firmie windykacyjnej?

Firmy windykacyjne muszą stosować się do przepisów prawa, a więc jeżeli Twój dług już został przedawniony, nie mają prawa kontaktować się z Tobą w celu egzekucji należności. W wielu przypadkach prawo daje wierzycielowi aż 6 lat na dochodzenie zwrotu długu, w innych wypadkach to odpowiednio 3 i 2 lata oraz rok. Bieg przedawnienia roszczenia zaczyna biec od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. A mówiąc językiem potocznym – od dnia, kiedy dług miał być spłacony. Pamiętajmy jednak, że nie można liczyć na łut szczęścia, bo zwykle tego rodzaju firmy będą robić wszystko, by przerwać bieg przedawnienia, a także przypominać dłużnikowi o zobowiązaniach. Lepiej wziąć sprawy we własne ręce i skorzystać ze wsparcia doświadczonych fachowców. Kancelaria EuroLege wygrała już wiele spraw związanych ze spłatą długów.

Pamiętaj, że istnieją również długi, które się nie przedawniają. Ich szczegółową listę znajdziesz w naszym artykule: Jakie długi się nie przedawniają?

Hipoteka to jeden z podstawowych przykładów, który nie ulega przedawnieniu. O tym, dlaczego przedawnienie nie dotyczy hipoteki, przeczytasz w artykule: Przedawnienie hipoteki – czy można wykreślić hipotekę z powodu przedawnienia długu

Przedawnienie kredytu, również tego zaciągniętego w czołowych polskich bankach, ulega przedawnieniu. Termin ten wynosi 3 lata. Żadna ze stron – ani kredytobiorca, ani kredytodawca nie może tego terminu skrócić, ani wydłużyć. Dlatego, jeśli wystosujesz do windykatora pismo o przedawnienie długu informujące, że Twoje zobowiązania się przedawniły, firma windykacyjna ani inny wierzyciel nie może twierdzić, że wydłużył okres, po którym dług uległ przedawnieniu. Również taki zapis w umowie, że czas przedawnienia jest dłuższy niż ten wskazany w ustawie, jest nieważny, bo czynność prawna sprzeczna z ustawą lub która ma na celu obejście ustawy, jest nieważna.

Więcej informacji o przedawnieniu kredytu bankowego znajdziesz w naszej publikacji: Przedawnienie kredytu 2020/2021. Kiedy przedawnia się kredyt bankowy?

Co więcej, Ty jako dłużnik, gdy już doszło do przedawnienia długu, nie musisz informować o tym swojego wierzyciela. Jeżeli natomiast firma windykacyjna żąda wyjaśnień, pomożemy Ci wystosować takie pismo, w którym przedstawimy wszelkie niezbędne informacje wskazujące, że dług się przedawnił.

A jeśli zostanę pozwany o zapłatę?

Firmy windykacyjne niechętnie dzielą się dokumentami, jakie posiadają w sprawie. Dlatego bardzo często, zamiast korespondować z dłużnikiem, wybierają drogę sądową. Jeśli tak się stanie i firma windykacyjną złoży pozew o zapłatę do sądu lub e-sądu, to prosimy o kontakt. Pomożemy Ci napisać sprzeciw od nakazu zapłaty albo odpowiedzi na pozew. A jeśli zajdzie taka potrzeba, to nasz prawnik będzie reprezentował Twoje interesy w sądzie.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.