W polskim Kodeksie Cywilnym istnieje instytucja przedawnienia roszczeń, która pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach. Istnieje jednak pewna grupa roszczeń, która została wyjęta z tego uregulowania. Z tego artykułu dowiesz się jakie długi się nie przedawniają oraz czym dokładnie jest przedawnienie długów.

Na czym polega przedawnienie długu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego roszczenie, czyli uprawnienie do domagania się spełnienia pewnego zobowiązania, jest czasowo ograniczone i może ulec przedawnieniu. Przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie ściśle określonego w przepisach okresu, roszczenie przestaje być wykonalne, a wierzyciel traci prawo do domagania się jego spełnienia.

Co do zasady roszczenie przedawnia się po upływie 6 lat od dnia ich wymagalności, czyli dnia, do którego dłużnik miał obowiązek je wykonać. Jednak roszczenia powtarzalne albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej przedawniają się już po upływie 3 lat od momentu ich wymagalności. Przepisy szczególne mogą określać także inne terminy. Zobacz, jak obliczyć czas przedawnienia roszczenia.

Ustawodawca wprowadził także instytucję przerwania biegu przedawnienia, czyli okoliczności, która powoduje, że bieg terminu rozpoczyna się od nowa. Przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić na skutek:

  • podjęcia czynności przed sądem lub innym organem, który może rozpoznawać sprawy lub egzekwować roszczenia, w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
  • uznania roszczenia przez dłużnika,
  • rozpoczęcia mediacji.

Jakie długi się nie przedawniają? Spis

Pomimo tego, że w Kodeksie Cywilnym istnieje instytucja przedawnienia roszczeń, która pozwala dłużnikowi uniknąć dopełnienia swojego zobowiązania, istnieją długi, które są trwałe. Jakie długi nigdy się nie przedawnią?

  • roszczenia o zniesienie współwłasności rzeczy,
  • roszczenia wynikające z prawa własności nieruchomości (wydobywcze i negatoryjne),
  • roszczenia inne niż majątkowe (np. roszczenia wynikające ze stosunków rodzinno-opiekuńczych),
  • roszczenie o naprawienie szkody jądrowej,
  • roszczenia powstałe w wyniku zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości.

Długi, które nie ulegają przedawnieniu

Najczęściej występującym długiem, który nie podlega przedawnieniu, są roszczenia wynikające z prawa własności nieruchomości. Dzielą się na wydobywcze (upoważniają wierzyciela do domagania się spełnienia roszczenia) oraz negatoryjne (wierzyciel może domagać się przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz o zaniechanie naruszeń przysługującego mu prawa).

Przedawnieniu podlegają jedynie roszczenia majątkowe, dlatego wszystkie długi o innym charakterze nie mają swojego terminu przedawnienia. Do tej grupy można zaliczyć roszczenia rodzinno-opiekuńcze, np. o zapłatę alimentów na dziecko lub byłego współmałżonka oraz roszczenia o ochronę dóbr osobistych, np. naruszenie czyjegoś dobrego imienia lub bezprawne wykorzystanie wizerunku.

Długi bez przedawnienia to także roszczenia o zniesienie współwłasności rzeczy. Takie uregulowanie ma zapewnić współwłaścicielom możliwość efektywniejszego zarządzania przedmiotem wspólnej własności. Współwłasność może dotyczyć zarówno ruchomości (np. samochodu), jak i nieruchomości (mieszkania lub domu).

Zapłata przedawnionego długu

Wierzyciel ma prawo pozwać dłużnika o zapłatę nawet przedawnionego długu, chociaż obecnie zadanie to zostało znacznie wierzycielom utrudnione. Jednak dłużnik powinien wiedzieć, że nie ma obowiązku spełnienia takiego roszczenia, ale może bronić swojego prawa przed sądem. Jeśli dostałeś list od firmy windykacyjnej z żądaniem uiszczenia kwoty przedawnionego długu, napisz pismo, domagając się ujawnienia dokumentów stojących u podstaw żądania zapłaty. Nie pozostawaj bierny, ponieważ w najgorszym wypadku sąd może orzec obowiązek zapłacenia długu.

Obecnie obowiązujący stan prawny, zobowiązuje sądy do badania przedawnienia z urzędu. Dotyczy to przypadków, kiedy powodem jest przedsiębiorca, a pozwanym konsument.

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój dług uległ przedawnieniu, skontaktuj się z naszą kancelarią. Każdemu Klientowi zapewniamy bezpłatną analizę sprawy. Możesz liczyć na nasze merytoryczne wsparcie, w tym reprezentowanie Twojego interesu przed sądem, przez cały czas trwania postępowania.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


4.6/5 - (5 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Adam pisze:

Czy długi wzięte w parabankach oraz bankach przedawniaja się?

Kancelaria EuroLege pisze:

Oczywiście, że tak. Długi zaciągnięte w firmach pożyczkowych ulegają przedawnieniu. Okres przedawnienia chwilówek wynosi 3 lata. Więcej na ten temat dowie się Pan z tego artykułu: https://www.eurolege.pl/przedawnienie-dlugu-jak-wyliczyc-termin-przedawnienia-roszczenia/

Agnieszka pisze:

Prosimy o pomoc,mój partner dostal od komornika pisemko o zajęciu pensji ,dług ponad 10lat ,odsetki większe od długu, nic nie wiemy jaki to dług itd .proszę o pomoc

Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Agnieszko, czy da się coś w sprawie zrobić musielibyśmy ustalić dokonując jej analizy prawnej. Właściwie codziennie spotykamy się ze sprawami, w których możliwe jest umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich zabranych pieniędzy wobec wadliwości tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę egzekucji komorniczej. Możemy zobaczyć czy w Państwa sprawie da się przeprowadzić taka procedurę oddłużeniową. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o podanie większej ilości informacji. Prosimy o stałe monitorowanie skrzynki mailowej.