Pozwany: PKO BP S.A.

Kolejna wygrana sprawa o kredyt frankowy! Po dwóch instancjach okazało się, że zawarta z naszym Klientem i Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.) umowa o kredyt we franku szwajcarskim jest nieważna! Klient zgłosił się do nas w sprawie, w której otrzymał kwotę 320.000 zł, a spłacił już 330.000 zł i nie daleko było jeszcze do końca spłat zgodnie z harmonogramem. Poniżej opiszemy w sposób skrótowy najważniejsze tezy dotyczące wygranej sprawy.

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

Wyrokiem Sądu I Instancji (Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim) stwierdzono nieważność umowy kredytowej przyjmując zastosowanie w niej klauzul niedozwolonych dających bankowi możliwość arbitralnego ustalania kursu waluty. Bank broił się twierdzeniami o rzekomej możliwości spłaty kredytu we franku. Zastosowane przez PKO BP S.A. zarzuty procesowe okazały się w całości niezasadne. Wyrok I instancji był dla naszego Klienta w całości satysfakcjonujący. Oczywiście pełnomocnik banku złożył wniosek o uzasadnienie wyroku, a później odwołanie od wyroku, czyli apelację do Sądy Apelacyjnego w Łodzi.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Po wniesieniu apelacji przez PKO BP S.A. nasz prawnik złożył odpowiedź na apelację. Oczywiście podtrzymując dotychczasowe zarzuty przeciwko umowie frankowej. Wyrokiem Sąd oddalił apelację banku w całości stwierdzając ostatecznie bezzasadność jego twierdzeń.

Podsumowanie – korzyści:

Po uprawomocnieniu wyroku Sądu II instancji strony zawarły porozumienie kompensujące. Klientom wypłacono kwotę kredytu 320.000,00 zł. W wykonaniu kredytu klienci przekazali na rzecz banku w złotych kwotę około 330.000,00 zł.

W wyniku porozumienia z bankiem kwota wypłaconego kapitału na rzecz klientów została skompensowana z kwotą zwróconą przez klientów, a z uwagi na fakt, że klienci przez długi czas dokonywali spłat bezpośrednio we franku, bank zwrócił na ich rzecz kwotę 90.723,18 zł.

W ostatecznym rozrachunku klienci oddali bankowi o ponad 80.000,00 zł mniej niż im wypłacono, a obecnie bank nie ma już wobec nich dalszych roszczeń w zakresie kapitału.

  • Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim I C 299/21
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I ACa 128/22
  • Wyrok jest prawomocny!

Chcesz wiedzieć więcej? Koniecznie sprawdź nasze – Najnowsze wyroki frankowe

Uwolnij się z pułapki kredytu frankowego!

Skontaktuj się z nami:

Niczym nie ryzykujesz. Zgłoszenie i konsultacja do niczego nie zobowiązują. W każdej chwili możesz się wycofać.


4.8/5 - (44 votes)

Kategorie: Case study Kredyty frankowe

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.