Zostało wobec Ciebie wszczęte postępowanie egzekucyjne? Sprawdź, co może zabrać komornik w toku egzekucji. Nie zastanawiaj się, co będzie z Twoim majątkiem, tylko bądź przygotowany i znaj swoje prawa! W naszym artykule przedstawimy listę wierzytelności i przedmiotów, co do których egzekucja komornicza jest wyłączona.

Lista przedmiotów, których komornikowi ruszać nie wolno!

Pamiętaj, że postępowanie egzekucyjne jest bardzo sformalizowane. Oznacza to, że komornik nie może wykonywać czynności wedle własnego uznania, ale musi przestrzegać sztywno reguł obowiązujących w postępowaniu egzekucyjnym.

Oto lista przedmiotów (rzeczy) zwolnionych spod egzekucji komorniczej:

 1. przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;
 2. pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 3. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
 4. jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
 5. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 6. u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę — pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy — pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
 7. przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
 8. produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne [Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381] niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych [Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679];
 9. przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.
DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i anulować dług.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Jakich świadczeń nie zabierze komornik w 2021 r.?

Oprócz przedmiotów, o których wspomnieliśmy wyżej, komornik nie może również dokonywać egzekucji pewnych świadczeń. Jakich? Oto lista przewidziana przepisami:

 1. sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;
 2. 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych – jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
 3. sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
 4. świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów;
 5. świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej [Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593], np. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, wypłata za sprawowanie opieki, pomoc na usamodzielnienie czy kontynuowanie nauki;
 6. świadczenia wychowawcze, wśród których znajduje się zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski, renty rodzinne dla sierot, zasiłek socjalny z MOPS, alimenty, zasiłek na rzecz rodzin ubogich, a także świadczenie 500 plus. O tym, dlaczego wskazane świadczenie nie może być zabrane przez komornika, przeczytasz w artykule:  Czy komornik może zająć 500 plus?. Warto przy tej okazji zapoznać się również z artykułem: Czy komornik może zająć alimenty? Wyjaśniamy w nim, dlaczego alimenty są świadczeniem wolnym od działań komorniczych. To bardzo istotne, zwłaszcza gdy dłużnikiem jest osoba samotnie wychowująca dziecko i pobierająca na rzecz swojej pociechy alimenty. Egzekucja ze świadczeń przysługujących dzieciom jest więc bezpodstawna. Jeśli mimo to firma windykacyjna lub komornik pobiera te pieniądze, warto zwrócić się o pomoc do kancelarii EuroLege. Nasi fachowcy podpowiadają dłużnikom, np. samotnym rodzicom, jak działać, by świadczenia wychowawcze nie zostały zajęte.
 7. wierzytelności przypadające dłużnikowi z budżetu państwa lub od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
 8. świadczenie integracyjne w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym [Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143]

Niniejszy artykuł dotyczy jedynie przedmiotów oraz świadczeń wolnych od zajęć egzekucyjnych przewidzianych przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Nie uwzględnia powyższa lista innych wyłączeń spod egzekucji przewidzianych przepisami odrębnymi, chociażby przepisów dotyczących egzekucji prowadzonej wobec rolników.

Egzekucja komornicza u rolnika

Zupełnie innymi prawami rządzi się egzekucja komornicza w przypadku rolnika. Sprawdź, czego nie może zabrać komornik? Do listy rzeczy zwolnionych z egzekucji należy: stado podstawowe zwierząt gospodarskich, rozumiane jako zwierzęta wykorzystywane do uzyskania potomstwa oraz zapewnienia ciągłości produkcji w gospodarstwie, które może zostać objęte działaniami komorniczymi. Do tej grupy zaliczamy: bydło mięsne, mleczne, kozy, konie, owce, świnie, drób oraz zwierzęta futerkowe. Prócz stada podstawowego do zwierząt, które nie mogą być zabrane przez komornika, należą zwierzęta w okresie odchowu potomstwa, a także w drugiej połowie ciąży. Co istotne, nie podlegają odebraniu również rodziny pszczele pszczoły miodnej.

Komornik nie może zabrać rolnikowi zapasu paszy, nawozów do ochrony roślin, a także zapasu opału na 6 miesięcy. Egzekucja komornicza nie może również dotknąć budynków gospodarczych, np. szklarni, które są potrzebne do produkcji roślinnej.

Egzekucja komornicza nie może obejmować maszyn rolniczych, narzędzi i innych urządzeń, które zapewniają wykonanie niezbędnej pracy w gospodarstwie. Oznacza to, że komornik może zabrać te maszyny, które są dodatkowym sprzętem, niepotrzebnym do tego, by realizacja prac w gospodarstwie odbywała się bez przeszkód.

To tylko niektóre przykłady rzeczy, roślin i zwierząt, wolnych od działań komorniczych. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z artykułem: Kim jest i co może komornik sądowy? Poradnik osoby zadłużonej Jeżeli ciążą nad Tobą problemy finansowe, warto zobaczyć czy można postarać się o umorzenie długu u komornika. Przeczytasz na ten temat w artykule: Umorzenie długu u komornika

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali, jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


O Autorze

Kancelaria EuroLege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komornicze