Produkty finansowe, w szczególności pożyczki i kredyty wciąż są jednymi z najbardziej popularnych form wsparcia finansowego. Konsumenci chętnie zaciągają takie zobowiązania, gdy potrzebują gotówki na pokrycie większych inwestycji, takich jak zakup nowego samochodu, mieszkania lub budowa domu. Jednak czy na paszport można wziąć kredyt lub pożyczkę?

Czy paszport jest dokumentem tożsamości?

Rozważania na temat tego, czy konsumenci mogą zaciągnąć pożyczkę lub kredyt na paszport albo pożyczkę na paszport, należy rozpocząć od ustalenia, jaki status prawny ma w Polsce taki dokument. Zgodnie z obowiązującymi przepisami paszport, podobnie jak szereg innych form (dowód osobisty, karta i dokument pobytu, książeczka wojskowa i żeglarska) jest oficjalnym dokumentem urzędowym, który może służyć do potwierdzenia tożsamości jego właściciela. Oprócz tego paszport jest przepustką do przekroczenia granicy z państwami nienależącymi do grupy krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Dowód tożsamości a dokument tożsamości

Pomimo tego, że paszport jest uznawany za jeden z dokumentów tożsamości, nie oznacza to, że jest tożsamy z dowodem tożsamości. Taki status przysługuje jedynie dowodowi osobistemu, który obowiązek wyrobienia ma każdy obywatel, który ukończył 18 rok życia. W przeciwieństwie do paszportu, który każdy zainteresowany może, lecz nie musi wyrabiać.

Czy można wziąć kredyt na paszport lub pożyczkę na paszport?

O tym, czy konsument może wziąć kredyt lub pożyczkę na paszport, decyduje jego obywatelstwo. Jeśli jest obcokrajowcem nieposiadającym polskiego obywatelstwa, wciąż może ubiegać się o oba produkty finansowe na podstawie paszportu lub karty pobytu. Natomiast jeśli konsument jest obywatelem Polski, bank poprosi o okazanie dowodu osobistego. Od tej zasady nie ma wyjątków, dlatego jedynym sposobem na uzyskanie kredytu lub pożyczki jest posiadanie dowodu tożsamości, którego nie może zastąpić paszport. Dowód osobisty jest wymagany nie tylko do ubiegania się o kredyt i pożyczkę, ale także do wykonywania innych operacji w banku, np. założenia konta lub zrealizowania przelewu środków finansowych.

Pamiętaj, że zaciąganie kredytów w celu spłaty zaległych zobowiązań finansowych ma dwie strony medalu i może skończyć się negatywnie dla stanu Twoich finansów. Dlatego poznaj inne skuteczne sposoby walki z zadłużeniem.

Czy można wziąć chwilówkę na paszport?

W przypadku pożyczki istnieje możliwość jej zaciągnięcia bez fizycznego okazania dowodu osobistego, jednak konsument, tak czy inaczej, musi przedstawić dane zawarte w tym dokumencie, w tym numer PESEL oraz numer i serię dowodu, termin jego ważności, a także informacje o podmiocie, który go wydał (np. prezydent miasta). Jeśli jednak taka osoba jest już klientem firmy i zaciągała w niej wcześniej pożyczkę, nie musi przedstawiać swoich danych, ponieważ te zazwyczaj są już zapisane w systemie. Zobacz, jak zaciągnąć pożyczkę i nie dać się oszukać.

Czy można zaciągnąć pożyczkę na prawo jazdy?

Podobnie jak w przypadku paszportu, również prawo jazdy nie stanowi dokumentu, który umożliwia zaciągnięcie pożyczki, ponieważ zawiera w sobie zbyt mało informacji o właścicielu. W Polsce stosuje się je jedynie okazjonalnie dla potwierdzenia tożsamości, jednak jego głównym zadaniem jest potwierdzenie, że jego właściciel ma uprawnienia do kierowania określonymi rodzajami pojazdów.

Dlatego nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu chwilówki na paszport oraz prawo jazdy. Jeśli jakaś firma oferuje taką możliwość, konsument powinien zachować szczególną ostrożność, ponieważ może paść ofiarą oszustwa. Zobacz, jak nie dać się zwieść fikcyjnej firmie pożyczkowej.

Zgubiony dowód – czy da się zaciągnąć kredyt?

Jedynie dowód osobisty jest dokumentem, który umożliwia, zaciągniecie kredytu lub pożyczki. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy konsument zgubił dowód, został z niego okradziony lub dokument stracił swoją ważność. Czy wówczas traci możliwość skorzystania z tych produktów finansowych?

W takich okolicznościach, ze względów bezpieczeństwa, konsument nie może zaciągnąć ani kredytu, ani pożyczki. Dodatkowo przy zgubieniu czy kradzieży dowodu ważne jest, by jak najszybciej zastrzec dokument tożsamości. W przeciwnym razie może paść ofiarą wyłudzenia kredytu przez osobę trzecią.

W celu zastrzeżenia dowodu tożsamości należy skorzystać z internetowego Systemu Dokumentów Zastrzeżonych. W ten sposób wszystkie banki otrzymają informację o zastrzeżeniu dowodu osobistego, co uniemożliwi zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na zawarte w nim dane. Osoba, która straciła dowód, może także zastrzec go osobiście, powiadamiając o tym bank, np. drogą telefoniczną.

Jednak nawet jeśli dysponujesz dowodem osobistym, należy ostrożnie podchodzić do zaciągania zobowiązań finansowych, zwłaszcza w obecnych czasach. Zobacz, jak nie popaść w długi w trakcie pandemii.

Masz problem z kredytem lub pożyczką?

Jeśli masz problem z zalegającym kredytem lub pożyczką, zwróć się o pomoc do specjalistów. Prawnicy od zadłużeń za darmo przeanalizują Twoją sprawę i zaproponują rozwiązanie. Skontaktuj się z nami i daj sobie pomóc!


4.9/5 - (22 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.