Wspólny zwrot z rozliczenia z podatku PIT ze współmałżonkiem to jeden z kolejnych przypadków, gdzie nie ma jasności co do tego, jak powinno to wyglądać i właśnie dlatego dochodzi w tej kwestii do wielu nieporozumień. W tym przypadku logia swoje, a prawo i idące za tym możliwości komornika swoje. Czy komornik ma prawo zająć zwrot z podatku kiedy korzystasz z możliwości wspólnego rozliczenia?

UWAGA! Masz komornika? Być może jeszcze nie wszystko stracone! Zajmujemy się blokowaniem egzekucji komorniczych i odzyskiwaniem środków zabranych przez komornika. Nawet wiele lat wstecz. W niektórych sprawach istnieje szansa na skuteczne działanie. Chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać bezpłatną analizę swojej sprawy? Napisz do nas lub zadzwoń (530 333 130). Nasi konsultanci wytłumaczą Ci co musisz zrobić i jakie informacje ustalić, a prawnicy pomogą w zablokowaniu działań egzekucyjnych.

Stanowisko sądów nie jest jasne

Interpretacja przepisów prawa może budzić pewne wątpliwości wśród obywateli czy też w przypadku Urzędów Skarbowych, stąd też wynikają często sporne sytuacje, które nie do końca zgodne są z pierwotnymi założeniami. Często okazuje się, że ostateczne słowo mają w tym przypadku sądy.

Chodzi o sytuację kiedy małżonkowie rozliczają się wspólnie, a więc mają wspólny zwrot z podatku, jednak dług dotyczy tylko jednej z osób i to wobec niej prowadzona jest egzekucja komornicza. Problem polega na tym, że Urząd Skarbowy dysponujący tym zwrotem otrzymuje decyzję o zajęciu komorniczym i jest jedynie wykonawcą tego zajęcia, a nie ma możliwości kwestionowania tej decyzji. Jednak czy na pewno tak jest?

Czy Urząd Skarbowy może zakwestionować zajęcie komornicze?

To kolejny aspekt, który daje pole do ewentualnych naruszeń i niedomówień. Z przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego nie wynika bowiem, że organ podatkowy ma obowiązek badać zasadność zajęcia komorniczego, ani czy ma prawo ją kwestionować. W niektórych przypadkach wykonanie takiego zajęcia może wynikać z nie zagłębienia się w temat i niezbyt dokładnej analizy tego czego tak naprawdę dotyczy zajęcie i czy rzeczywiście powinno do niego dojść. Z drugiej strony jednak w przepisach prawa jest zapisane, że organ, który odmawia zapłaty zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia i uzasadnienia odmowy zapłaty, a więc istnieje taka możliwość. Zajęcie komornicze nie powinno być więc traktowane przez organy podatkowe bezrefleksyjnie i automatycznie uznawane.

Czy w tym przypadku obowiązuje solidarna odpowiedzialność małżonków?

Jeszcze do niedawna ta kwestia była powodem do sporów, a nawet stanowiska sądów nie były do końca jasne i oczywiste. Jednak 8 czerwca 2022 roku dodano nowy przepis art. 92 paragraf 3b dotyczący solidarnej wierzytelności o zwrot nadpłaty z podatku. Według tego przepisu w przypadku zajęcia wierzytelności jednego z małżonków, zajęciem zostanie objęta także wierzytelność wspólna pochodząca ze wspólnego rozliczenia się. Dlaczego takie zmiany? Według resortu finansów wspólne rozliczenie się to możliwość, a nie obowiązek i nie każdy musi z niej skorzystać. Zgodnie z artykułem 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych generalną zasadą jest odrębność finansowa współmałżonków, a jej łączenie we wspólnym rozliczeniu się to możliwości i nie jest to wcale konieczne. Jednak osoby, które wyrażają taką wolę muszą liczyć się zarówno z przywilejami z tego wynikającymi jak i konsekwencjami. Jednocześnie zajęcie nadpłaty to często jeden z najskuteczniejszych środków egzekucji należności i właśnie dlatego jest tak chętnie wykorzystywany.

Wielu podatników nie zgadza się z takim podejściem

Ostatnia nowelizacja przepisów prawa miała na celu ujednolicenie ich i zamknięcie możliwości spekulacji na temat zasadności pobierania całego zwrotu w przypadku, gdy dłużnikiem jest jeden ze współmałżonków. Jednak nawet po ich wprowadzeniu wielu podatników decyduje się na złożenie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich nie godząc się na takie postępowanie. Wydaje się, że ich niezgoda co do tych przepisów nie jest całkiem bezpodstawna, gdyż RPO po wielu sygnałach zdecydował się złożyć swoje uwagi do Ministerstwa Finansów z prośbą o ustosunkowanie się. Jednak stanowisko ministerstwa jest nieugięte i jako główny powód wskazuje możliwość rozliczania się odrębnie.

Czy komornik może zająć całą nadpłatę?

Sprawę tą regulują przepisy artykułu 902 kodeksu postępowania cywilnego, które mówią o tym, że całość nadpłaty może zostać przekazana na poczet zadłużenia. Nie ma także znaczenia z jakich źródeł pochodzi ten zwrot. Oznacza to, że nawet osoby, którym przysługuje ulga na dziecko mogą nie otrzymać wyliczonego zwrotu.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Czy komornik ma obowiązek poinformować o zajęciu zwrotu z podatku?

Według przepisów prawa tak, komornik ma obowiązek poinformować dłużnika o tym, że prowadzona jest wobec niego egzekucja, a także o tym jakim sposobem jest ona prowadzona. Prawo dłużnika do informacji od komornika to podstawowa zasada. Jednak w praktyce bywa to różnie. W wielu przypadkach dłużnicy dostają informację o zajęciu już w momencie, kiedy została ona wykonana lub nie otrzymują jej wcale. Często jest bowiem tak, że komornik informuje dłużnika o fakcie zajęcia drogą pisemną wysyłając list polecony na znany mu adres. Jednak nie zawsze jest to adres pod którym rzeczywiście przebywa dłużnik.

Jak sprawdzić czy komornik zajął mój zwrot z podatku?

Jeśli oczekujesz na zwrot podatku, jednocześnie wiesz, że posiadasz zadłużenie które jest przedmiotem egzekucji komorniczej i masz obawy, że komornik zajął ten zwrot, możesz sprawdzić czy tak rzeczywiście jest.

Jednym ze sposobów jest skontaktowanie się z urzędem skarbowym. Można to zrobić także przez e-urząd skarbowy. Podatnik znajdzie tam informację o dacie dokonania zwrotu, a także o ewentualnym zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe lub przekazaniu do innego odbiorcy.

Informację o zajęciu zwrotu z podatku można otrzymać także poprzez kontakt z komornikiem.

Czy możliwe jest odzyskanie zajętego zwrotu z podatku?

Z całą pewnością nie jest to łatwe, ale nie jest też niemożliwe. Oczywiście wiele zależy od konkretnej sytuacji osoby zadłużonej. Istnieją bowiem pewne wyjątki, kiedy taka egzekucja nie powinna mieć miejsca i dłużnik ma prawo odzyskać środki, które zostały zajęte bezpodstawnie.

Choć nie zdarza się to zbyt często, to jednak bywa tak, że całe postępowanie sądowe prowadzone jest bez wiedzy dłużnika i bez poinformowania go o tym. To jedna z tych sytuacji, kiedy istnieje realna szansa na zatrzymanie całej machiny i odzyskanie utraconych środków, a także pozbycie się komornika. Jak tego dokonać? Przede wszystkim należy ustalić na jaki adres został wysłany tytuł wykonawczy. Najczęściej są to stare i nieaktualne adresy, jednak czasem bywa tak, że wynika to z tego, że osoba zadłużona została wplątana w całą sytuację. Jak to możliwe? Na przykład w momencie, kiedy osoba zadłużona pada ofiarą przestępstwa i zaciągnięty jest na nią kredyt, bez jej świadomości. Informacje o zadłużeniu przesyłane są na adres, pod którym dawno nie mieszka, a ona nie ma nawet o tym pojęcia.

Niezależnie od tego, co było powodem wysłania zawiadomienia na nieaktualny adres, jest to podstawa do dalszego działania. Kolejnym krokiem jest złożenie do sądu wniosku o doręczenie tytułu egzekucyjnego i złożenie środka zaskarżenia. Jednocześnie należy poinformować i skontaktować się zarówno z wierzycielem jak i komornikiem i przekazać im informacje o podjętych krokach. Być może okaże się, że choć chwilowo pozwoli to zatrzymać egzekucję.

Chcę działać! Co zrobić?

Jak możesz się domyśleć napisanie takich formalnych pism, korespondowanie z wierzycielem i komornikiem, a jednocześnie dotrzymanie wszystkich obowiązujących terminów nie jest proste. Nie oznacza jednak, że nie jest niemożliwe. Wystarczy uzyskać wsparcie. W naszej kancelarii Eurolege pracują osoby, które posiadają ogromną wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy możesz to zrobić nawet bez wychodzenia z domu. Wsparcie on-line pozwala nam udzielać wsparcia osobom z całej Polski szybko i sprawnie. Zapraszamy na darmową analizę, podczas której sprawdzimy, co możemy zrobić w Twojej sprawie.

Skontaktuj się z nami:


4.7/5 - (38 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.