Masz komornika sądowego na wynagrodzeniu za pracę albo na koncie bankowym? Każdego miesiąca z Twojego rachunku i pensji znikają środki i są przekazywane komornikowi? Czy w takich okolicznościach w ogóle jest możliwe, że komornik pobierze więcej pieniędzy niż powinien? A jeśli tak, czy kiedy komornik zwraca pieniądze i ewentualnie ile czeka się na zwrot? Odpowiedź na te i inne pytania powiązane znajdziesz w tym artykule.

UWAGA! Masz egzekucję, a komornik pojawił się nagle i bez wcześniejszego powiadomienia? Może to oznaczać, że Twoja sprawa komornicza nadaje się do umorzenia a Ty możesz odzyskać wszystkie zabrane pieniądze. W Kancelarii EUROLEGE zajmujemy się takimi sprawami codziennie. O co chodzi i jak się do nas zgłosić? O tym  na samym końcu materiału.

Jak komornik określa kwotę całkowitego zadłużenia?

Każda egzekucja prowadzona jest przez komornika w oparciu o tytuł wykonawczy. W takim dokumencie sąd stwierdza, że osoba X (dłużnik) zobowiązana jest zapłacić na rzecz osoby Y (wierzyciela) określoną sumę pieniędzy. Na łączną kwotę z tytułu egzekucyjnego składają się koszty sądowe, którymi mogą być:

  • kwota należności głównej,
  • kwota odsetek z określeniem ich rodzaju (np. odsetki ustawowe) oraz okresu ich naliczania, a względnie także wysokości,
  • kwota kosztów procesu (koszty zastępstwa procesowego, koszty opłat sądowych i wydatków sądowych).

Nie są to jednak jedyne kwoty jakie musi zapłacić dłużnik w toku egzekucji. Do wyżej wskazanych wartości doliczyć należy zawsze koszty egzekucji komorniczej. Na koszty postępowania egzekucyjnego składają się w szczególności:

  • opłata egzekucyjna (wynagrodzenie komornika za podejmowane czynności)
  • koszty komornicze, np. korespondencja,

Jeśli egzekucja prowadzona jest np. z nieruchomości to doliczyć należy zawsze koszty opinii biegłego z zakresu szacowania wartości. Potrafią być one znaczne i oscylować nawet w granicach kilku tysięcy złotych.

Wysokość kosztów egzekucji (wstępną kalkulację) komornik ustala w drodze postanowienia.

Jak zatem widać, łączne koszty mogą znacznie przekraczać kwotę należności głównej, jaką dłużnik pierwotnie miał spłacić wierzycielowi. Im kwota należności głównej mniejsza, tym relatywnie (wyrażone w procentach) koszty egzekucji są wyższe.

Czy komornik może zabrać za dużo? Kiedy komornik zwraca pieniądze? Jak uzyskać zwrot?

W sytuacji, gdy egzekucja komornicza prowadzona jest stale to może dojść do sytuacji, w jakiej komornik zabierze za dużo pieniędzy dłużnikowi. Właściwie jednak należałoby wskazać, że bank albo pracodawca lub organ emerytalno – rentowy przeleje za dużo pieniędzy komornikowi. Zdarzy się to wówczas, gdy np. z naszego wynagrodzenia co miesiąc potrącane są należności, a pieniądze przelewane przez pracodawcę komornikowi. Chodzi o to, że w ostatnim etapie egzekucji może dojść do nadmiarowego przelewu ze strony pracodawcy czy organu emerytalno – rentowego. Przykład? Co miesiąc pracodawca przelewa komornikowi 500 zł z tytułu nadwyżki wynagrodzenia pracownika ponad minimalną krajową. Do spłaty jednak pozostało pracownikowi – dłużnikowi jedynie 200 zł. Pracodawca przeleje jednak 500 zł komornikowi, a obowiązkiem organu egzekucyjnego jest prawidłowo rozliczyć dokonaną wpłatę i dokonać zwrotu pozostałej nadwyżki na rzecz dłużnika.

Dłużnik nie musi składać żadnego pisma do komornika o dokonanie zwrotu. Organ egzekucyjny powinien zrobić to samodzielnie. Nie szkodzi jednak pilnować swoich spraw i rozliczeń.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Ile czasu czeka się na zwrot pieniędzy od komornika?

Zgodnie z treścią art. 22 ustawy „o komornikach sądowych i egzekucji” komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać uprawnionemu (wierzycielowi) kwotę pobranych środków od dłużnika. Regulacja ustawowa dotyczy jednak wprost relacji komornik – wierzyciel.

Jeśli chodzi o zwrot nadpłaconych pieniędzy przez dłużnika brak jest ustawowej regulacji. W związku z tym komornik powinien dokonać zwrotu na rzecz dłużnika w terminie odpowiednim. Jaki to czas? Nie wiadomo, ale zasadniczo powinno nastąpić to bez zbędnej zwłoki.

Komornik nie zwraca pieniędzy. Co zrobić?

Jeśli w Twojej sprawie komornik nie dokonał zwrotu pieniędzy w czasie do kilku dni od pobrania większej kwoty niż należnej to zalecane jest działanie w tym zakresie. Pamiętać bowiem trzeba, że w kancelarii komorniczej pracują tylko ludzie i również zdarza im się coś przeoczyć czy zapomnieć.

Kiedy pieniądze ze zwrotu od komornika nie trafiają do Ciebie w ciągu kilku dni to zalecamy, aby zadzwonić do kancelarii komorniczej i zapytać się kiedy zostanie wydane postanowienie o zakończeniu egzekucji i nadwyżkowo pobrane środki zostaną zlecone do przelewu. Gdyby to nie zdało rezultatu to kolejne wezwanie powinno mieć charakter pisemny – pismo oficjalne.

Co można zrobić dalej, gdyby komornik nie zareagował na nasze wezwanie? Można złożyć skargę na bezczynności komornika i żądać zadośćuczynienia (do 2000 zł) i odszkodowania. Skargę taką składa się do sądu rejonowego.

Ostatecznie dłużnik może również skorzystać z innej, formalnej drogi. Możliwe jest skierowanie skargi na komornika do prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik prowadzący egzekucję. Jest ona w całości bezpłatna i nie ma żadnych terminów na jej złożenie.

Masz komornika? Zobacz co zrobić, aby zablokować jego działania!

Myślisz, że działań komorniczych nie da się zatrzymać? Jesteś błędzie! W pewnych okolicznościach możliwe jest nie tylko wstrzymanie komornika, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez niego pieniędzy! Jak to możliwe? Czytaj dalej.

Jeśli pojawienie się komornika stanowiło dla Ciebie całkowite zaskoczenie to możliwe, że masz szansę na umorzenie egzekucji. Chodzi mianowicie o sytuację, w której przed pojawieniem się egzekucji nie otrzymałeś/aś żadnego pisma z sądu. Można powiedzieć, że pojawił się nagle komornik bez powiadomienia. Nie chodzi tutaj o wezwania do zapłaty od wierzycieli (z windykacji), ale wyłącznie pisma sądowe. Jeśli nie przypominasz sobie takiego wydarzenia to możliwe, że w Twojej sprawie uchylenie działań komorniczych jest na wyciągnięcie ręki. Trzeba to tylko jeszcze potwierdzić i zacząć proces oddłużania z komornikiem.

Od czego zacząć? Ustal u pracodawcy, w banku czy organie emerytalno – rentowym (ZUS. KRUS) jaki komornik prowadzi wobec Ciebie egzekucję. Ustal jego dane oraz sygnaturę akt komorniczych. Zaczyna się ona od symbolu KM.

Kiedy już zdobędziesz te informacje zadzwoń do kancelarii komorniczej i ustal następujące dane:

  • sąd, który wydał tytuł wykonawczy,
  • nazwa tytułu wykonawczego,
  • data wydania tytułu wykonawczego,
  • sygnatura tytułu wykonawczego,
  • nazwa wierzyciela.

Po uzyskaniu powyższych informacji skieruj swoje kroki w stronę sądu, który wydał tytuł wykonawczy. Podając sygnaturę akt sprawy sądowej poproś współrozmówcę o wskazanie adresu na jaki wysyłane były do Ciebie przesyłki sądowe w tej sprawie. Zapewne okaże się, że był to stary i nieaktualny adres. Pamiętaj, że adres zameldowania nie ma tutaj żądnego znaczenia. Istotne jest to pod jakim adresem mieszkałeś/aś w dacie próby doręczenia Ci pisma z sądu.

Jednak co dalej? Masz informacje potrzebne do dalszego działania i co teraz?

Kancelaria EUROLEGE. Pomagamy wychodzić z długów komorniczych! Zobacz jak działamy.

W Kancelarii EUROLEGE od wielu lat zajmujemy się pomocą osobo zadłużonym. Nasza kancelaria pomocy dłużnikom niesie pomoc na każdym etapie sprawy (głównie sprawy sądowe i komornicze). Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i komornikami w całym kraju. Proces zgłaszania do nas spraw związanych z długami jest bardzo prosty i wystarczy do tego wyłącznie telefon albo inne urządzenie podłączone do Internetu. Działamy i pomagamy zdalnie, a więc nie musisz wychodzić z domu czy pracy, aby uzyskać dostęp do najlepszych prawników od spraw antywindykacji.

Zgłaszając się do nas wstępną analizę sprawy otrzymasz całkowicie za darmo! Nasz prawnik przeanalizuje dokumenty i udzieli Ci informacji czy oraz jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas lub zadzwoń. Możesz także wysłać do nas zgłoszenie przez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie internetowej. Oddzwonimy najpóźniej kolejnego dnia roboczego.

Skontaktuj się z nami:


4.8/5 - (40 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.